Tag Archives: återgå i tjänst vid sjukdom

Kan en arbetsgivare stänga ute en arbetstagare vid sjukdom?

Hej,
Jag är fast anställd på ett företag och
var sjukskriven mer än 8 dagar jag är frisk anmäld mig arbetsgivare kräver ett läkarintyg och de sa att jag kan inte börja jobba utan ett läkarintyg. Det låter konstigt men vill veta vad som gäller?

Med vänlig hälsning

Hej

Detta är inte en enkel fråga, men generellt ska arbetsgivaren inte stänga ute en arbetstagare från arbete om arbetstagaren själv anser att han/hon inte är sjuk. Det innebär nämligen i grunden att arbetsgivaren hindrar arbetstagaren från arbetet som arbetstagaren har rätt till enligt anställningsavtalet.

Arbetsgivaren ska istället för att begära läkarintyg från arbetstagaren, själv se till att skicka arbetstagaren till företagshälsan på arbetsgivarens bekostnad om arbetsgivaren anser att arbetstagaren är för sjuk för att arbeta. Detta gäller också tex om arbetstagaren skulle komma påverkad till arbetet tex av alkohol.

Gå till arbete anser arbetsgivaren att du är för sjuk för att arbeta be då att arbetsgivaren skickar dig vidare till företagshälsan så att de i så fall får skriva ut ett läkarintyg till dig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren