Etikettarkiv: återgå i tjänst vid sjukdom

Kan en arbetsgivare stänga ute en arbetstagare vid sjukdom?

Hej,
Jag är fast anställd på ett företag och
var sjukskriven mer än 8 dagar jag är frisk anmäld mig arbetsgivare kräver ett läkarintyg och de sa att jag kan inte börja jobba utan ett läkarintyg. Det låter konstigt men vill veta vad som gäller?

Med vänlig hälsning

Hej

Detta är inte en enkel fråga, men generellt ska arbetsgivaren inte stänga ute en arbetstagare från arbete om arbetstagaren själv anser att han/hon inte är sjuk. Det innebär nämligen i grunden att arbetsgivaren hindrar arbetstagaren från arbetet som arbetstagaren har rätt till enligt anställningsavtalet.

Arbetsgivaren ska istället för att begära läkarintyg från arbetstagaren, själv se till att skicka arbetstagaren till företagshälsan på arbetsgivarens bekostnad om arbetsgivaren anser att arbetstagaren är för sjuk för att arbeta. Detta gäller också tex om arbetstagaren skulle komma påverkad till arbetet tex av alkohol.

Gå till arbete anser arbetsgivaren att du är för sjuk för att arbeta be då att arbetsgivaren skickar dig vidare till företagshälsan så att de i så fall får skriva ut ett läkarintyg till dig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt att säga upp mig vid sjukdom?

Hej!
Är sjukskriven, till 30/7 . Under tiden vill arbetsgivaren varsla mig. Det blir uppsägning på grund av personliga skäl.  Undrar om det är tvungen att gå på och om detta är korrekt enligt lagen.

Svar:
Hej,

Som utgångspunkt är inte sjukdom saklig grund för uppsägning. Din arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar tills dess att man kommit fram till om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det är först om du inte kan utföra arbeta av någon betydelse som arbetsgivaren har en rätt att säga upp dig. Om din arbetsgivare kan säga upp dig är beroende på vilken rehabilitering som du har fått, om du har kunnat återgå till arbetet och en rad andra omständigheter.

Om du är med i ett fackförbund ska du i första hand kontakta dem. Om du vill ha stöd av oss ingår det inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en bedömning av ärendet och möjligheterna att driva det vidare. Vi behöver då ha in ditt anställningsavtal samt mer information kring din sjukskrivning och möjligheterna att återgå i arbete.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Återgå i tjänst vid tjänstledigt

Hej!
Jag är tjänstledig för att prova annat arbete.
Nu har jag blivit uppsagd pga arbetsbrist från det arbete jag provar 3
mån innan min tjänstledighet upphör och jag kan inte gå tillbaka
innan.
Har jag rätt till A-kassa i glappet mellan de två jobben?
Med vänlig hälsning,

Hej,

Du har rätt till tjänstledighet från ditt arbete för att prova på ett nytt arbete om du är sjuk enligt lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova på annat arbete. Det finns ingen annan lag som ger dig som arbetstagare rätt att ta tjänstledigt för att arbeta på ett annat arbete. Det finns vissa kollektivavtal som ger en rätt till tjänstledighet för att prova på annat arbete och du måste således undersöka det kollektivavtal som du omfattas av.

Prövar du annat arbete pga att du varit sjuk tidigare, får du avbryta ledigheten och återgå i arbete hos arbetsgivaren, du ska då höra av dig direkt till din arbetsgivare. Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att du har underrättat arbetsgivaren.

Vanligtvis har en vikarie tagit över din tjänst på din gamla tjänst och oftast har arbetsgivaren skrivit in en klausul i vikariatet att anställningen upphör vid en viss tidpunkt eller fram tills du kommer tillbaka i tjänsten. På så sätt har du rätt att komma tillbaka. Ring din arbetsgivare och fråga vad som gäller, och om du kan komma tillbaka direkt.

Hänvisa till Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (9 §).

Vad gäller A-kassan bör du ringa dem efter att du och din chef klargjort när du kan komma tillbaka enligt lag eller kollektivavtal.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren