Etikettarkiv: återbetalningsskyldighet

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar:

Hej!

Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel.

Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

 

Provanställd och förskottssemester

Hej,
Jag har blivit uppsagd under min provanställning. Är jag återbetalningsskyldig
för mina semesterdagar som jag tog ut i förskott? Jag vet att om man är uppsagd
pga arbetsbrist är man inte återbetalningsskyldig. Men vad gäller vid upphörande
av provanställning?
Tacksam för svar!

Hej är du provanställd, ska du lämnas besked om att anställningen skall avbrytas i förtid minst två veckor i förväg. Är du med i facket skall den lokala arbetstagarorganisationen underrättas. Du har rätt till överläggning tillsammans med ditt ombud med arbetsgivaren.

Generellt står det i semesterlagen att den arbetstagare som mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättning med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte om semesterlönen togs emot i förskott och betalades ut mer än fem år före anställningens upphörande (gäller ej här). Sedan följer om anställningens upphörande beror på förhållanden som avses i 4 § tredje stycket LAS (lagen om anställsningsskydd) om arbetsgivaren har åsidosatt sina åläggande mot arbetstagaren (antagligen inte). Detsamma som du beskriver gällande uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen.

Jag skulle be dig att överlägga med din arbetsgivare och fråga varför du inte fått vidare anställning, beror det på verksamheten (det har inte rum för dig) då kan du hävda att det handlar om arbetsbrist och du då inte ska behöver betala tillbaka förskottssemestern, hänvisar de till personliga skäl skulle jag fråga hur de vill att du ska betala tillbaka dessa tex genom att arbeta under din uppsägningstid (och vilket arbete de har till dig som ligger under din arbetsskyldigheten)? . Generellt tycker jag att din arbetsgivare bör tänka sig för, vill de verkligen att ni skall skiljas på ett schysst sätt finns det egentligen ingen anledningen att diskutera detta i evigheter, dvs se till att de drar förskottssemestern mot den semesterersättning du skulle fått och sedan är det bra med det. Men det är min personliga åsikt. Hör av dig igen om du vill.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Förskottssemester återbetalningsskyldig

Hej!

Jag jobbar på ett företag sedan april 2007 då jag även fick direkt 25 betalda
semesterdagar i förskott vilka jag skulle bli återbetalningsskyldig om jag slutade
inom 5 år. Nu är det så att jag har fått beviljat studieledighet från och med 7
augusti 2013 och fick höra att de kommer dra av från mina semesterdagar som jag
fick nu i april 2013, att jag endast får behålla de dagar som jag jobbat in mellan
månaderna april-juli. Är detta korrekt eller har jag rätt till samtliga 25
dagarna? Det har ju gått mer än 5 år sedan jag började jobba där.

Hej

Om jag uppfattar dig rätt har du som arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, men förskottet betalades ut mer än för fem år sedan, och till detta har din anställning inte upphört? I så fall skall du enligt 29 a § Semeterlag inte behöva betala tillbaka dina semesterdagar. Se efter vad ditt anställningsavtal och ev gällande kollektivavtal säger om förskottssemester innan du börjar kräva din rätt. Det kan vara så att din arbetsgivare forfarande räknar på att du har en skuld till dem. Dvs att intjänadeår=semesterår är samma. I så fall skulle du ha en skuld till dem enligt ovan. Men eftersom fem årsperioden är passerad ska du inte betala tillbaks något.

Tänk på att semesterdagar och semesterlön beräknas från de dagar som du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare under intjänadeåret (år 1). Semesterår ( år 2) avser tiden från och med den 1 april till 31 mars påföljande år. Har du alltså tjänat in dina (normalt 25 dagar) från året tidigare 1 April 2012 – 30 Mars 2013, ska du ha rätt att ta ut dina intjänade semesterdagar  från 1 April 2013.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Semester och återbetalningsskyldighet

Fråga:

Jag och min man har drivit eget aktiebolag där vi var anställda, som vi sålde den 9 maj förra året, och gjorde en överenskommelse med nya ägaren att vi skulle jobba kvar i en övergångsperiod på minst ett år och max 2 år. I december sades vi upp till den 30 juni.
Förra året hade vi semester med vår vanliga lön, men ingen semesterersättning.
Vi hade räknat med att få semesterlön trots att anställningen slutar den 30 juni eftersom vi arbetat in semester som vanligt. Nu säger vår arbetsgivare att vi är återbetalningsskyldiga för semestern förra året pga att det inte fanns någon uppluppen skuld för semester i bokföringen för året innan de tog över. Vi fick ingen semesterlön utan bara vanlig lön när vi ägde företaget eftersom vi aldrig kunde ta en sammanhängande semester.
Den nya ägaren är ingen ”främling” då vi arrenderat fastigheten som vi drev företaget i från dem, och de har dessutom de senaste åren skött vår bokföring och årsredovisning. Borde de inte sett detta tidigare och sagt till oss förra sommaren? Då kunde vi ha arbetat under sommaren för att få semester i år. Nu upphör ju anställningen, så vi har ingen möjlighet att rätta till något. Vi hade kallt räknat med att få semesterlön, och har budgeterat för det i vår privatekonomi.
Är vi återbetalningsskyldiga? Kan arbetsgivaren komma med detta ett helt år efteråt?
Tack på förhand.

Svar:
Hej!

Det finns inget enkelt svar på din fråga. Har ni en semesterskuld i företaget som kan verifierats så kan jag inte se annat än att ni är återbetalningsskyldiga. Vad gäller deras skyldighet att meddela er hur mycket sparad semester etc. ni har så är det såklart deras skyldighet men att ni har ägt bolaget och möjligen har haft bristande dokumentation på detta tidigare komplicerar ju saker och ting ytterligare.

Däremot har ni såklart rätt att få ut ersättning för den semester som ni har tjänat in.

Skulle det visa sig att ni har rätt till semesterlön och inte får ut denna så kan man driva det som en lönefordran vilket är något vi isf. skulle kunna hjälpa till med.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren