Tag Archives: återbetalningsskyldig

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Hej,
Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar: Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel. Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Förskottssemester avräkning

Hej,

Den förskottssemester jag fick när jag började kommer att efterskänkas efter 5 år på arbetsplatsen.

Men vad är det som avgör 5 år? Är det tidpunkt för uppsägning eller det datum då man lämnar företaget (uppsägningstiden).

Om jag började 28/3 2012 och säger upp mig FÖRE 28/3 2017 – får jag då det efterskänkt?

Jag kommer ju vara kvar på företaget under uppsägningstiden så då har jag varit på företaget i + 5 år

Tacksam för svar!

SVAR

Man beräknar de fem åren på hur länge man är anställd på företaget. Du är fortfarande anställd under din uppsägningstid och har kvar samma förmåner som tidigare så därför fortsätter dessa fem åren att löpa. Så då slipper du betala tillbaka den skulden till företaget.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsbefriad utan lön

Hejsan

Jag började ett nytt jobb i Augusti och blev sedan sjukskriven i September.
Den 17 Oktober valde jag att säga upp mig och tillsammans med min arbetsgivare kom vi överens om att jag skulle bli arbetsbefriad utan lön under uppsägningstiden som är en månad. Det står klart och tydligt i mitt uppsägningsavtal som jag har skrivit på.
I december kommer sedan min arbetsgivare och säger att jag är återbetalningskyldig för att dem har lagt in mig som tjänsteledig under uppsägningstiden.
Kan detta verkligen stämma när det står i avtalet att jag är arbetsbefriad utan lön?
Dem har då gjort avdrag så att mina semesterdagar ”täcker endel ” av tjänstledigheten och sedan ska jag betala tillbaka pengar

SVAR

Om ni kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad utan lön under din uppsägningstid så ska ändå dina semesterdagar betalas ut senast en månad efter avslutad anställning. Att du ska vara arbetsbefriad är det bäst att göra ett skriftligt avtal om så att inte ord står mot ord.

Om du varit tjänstledig så ska du inte få någon inkomst så jag förstår inte vad det är de säger att du ska bli återbetalningsskyldig för. Och om ni nu även kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad utan lön så har du heller inte erhållit pengar som du ska betala tillbaka. Det kan dock vara så att företagets system inte kan lägga in dig som arbetsbefriad och därför står du som tjänstledig, oavsett vad så är du utan inkomst ändå.

Att de har kvittat dina semesterdagar mot den här skulden är tillåtet sålänge du har gett ditt medgivande till det. Om du inte gjort det så kan arbetsgivaren ändå göra det men då endast om de kontaktar Kronofogden först. Gör det inte det och de ändå kvittar på din lön så kan de bli återbetalningsskyldiga till dig. Detta regleras i kvittningslagen.

Är du medlem i ett fackförbund så bör du ta kontakt med dem.

Hälsningar,

Daniela Alm

Förskottssemester

Hej!
I somras lånade jag två veckors semester av företaget eftersom jag var nyanställd och verkligen ville jobba här. Nu tänkte jag söka nytt jobb… Hur blir det med skulden då? Drar dom det på semestern som kommer, eller måste jag betala i pengar tillbaka till dom?

Hur är det när man lånar komp-timmar? Måste man betala tillbaka det också?

SVAR

Eftersom att du fått semester du inte tjänat in ännu så har arbetsgivaren en skuld på dig. Du är alltså egentligen skyldig arbetsgivaren att arbeta in den under det kommande året.

Antingen så kan arbetsgivaren kräva tillbaka de pengarna som betalats ut eller så kan man kvitta det på din lön, enligt kvittningslagen om ni båda är överens om det.

”2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.”

Du kan även kika på Semesterlagen:

”29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).”

Gällande komp timmarna så är detta inte något reglerat i lagen utan det är något som du och din arbetsgivare får komma överens om.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jag tog ut semester när jag var tjänstledig. Blir jag återbetalningsskyldig då?

Hej,

Jag tog tjänstledigt nu under höstterminen för att kompetensutveckla mig genom studier. Meddelade min chef i april.
Nu får jag en löneskuld som ska betalas innan årsskiftet för att jag tagit ut mer semester än berättigad i somras. Hade alltså inte 5v p.g.a tjänstledigheten. Men detta var ingen som sa till mig i somras, då hade jag ju bara tagit ut det jag var berättigad till! Kan jag bestrida detta på något sätt?

SVAR

När man är tjänstledig så har man inte rätt till semester eftersom semesterdagar är något man jobbar in under året. Eftersom du inte jobbat så kan du inte heller jobba in semesterdagar.

Var du tjänstledig under sommaren så hade du inte rätt att ta ut semester då. Om den inte hade påbörjats ännu så kan du ta ut din semester eftersom du fortfarande arbetade.

Man kan också tycka att lönekontoret borde ha upplyst dig om detta i och med att du tog så många dagars semester.

Arbetsgivaren kan kräva dig på pengarna, men ni kan också försöka nå en överenskommelse där du kan få avdrag på din lön när du sedan börjar jobba igen. Alternativt kan du ge upp några semesterdagar då också. Det vanligaste är att man får ”jobba av” det sen när man påbörjar sin anställning igen, alltså tjänar ihop för dessa semesterdagarna.

Utdrag ur Kvittningslagen:

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Hälsningar,

Daniela Alm

Är jag återbetalningsskyldig?

Hej!

En anställning jag haft upphörde på egen begäran från 1/8 2014. Idag 15/10, ringde min förre arbetsgivare och hade krav på för mycket utbetald lön. Jag var tjänstledig och arbetade 40 %, men fick under de sista fyra månaderna lön 100 % pga slarv från min chef. Han hade inte registrerat min tjänstledighet, medan jag fullt riktigt redovisade 40 %. Alltså har jag hela tiden skött min redovisning och handlat i god tro. Eftersom min exfru just under den tiden skötte ekonomin och inte såg något för henne anmärkningsvärt, reagerade jag inte under dessa månader. Det rör sig om totalt ca 48 000 kr.

Min fråga är: Hur ligger det till med återbetalningsskyldighet. Jag har inte kunnat lägga pengar på hög, pga en husrenovering, så jag har ingen buffert att ta av. Vad säger praxis, och lagen?

Svar:

Hej!

Då fel utbetalning av lön har skett gäller det som huvudregel att du är skyldig att återbetala denna. Det finns dock undantag som säger motsatsen. Dessa undantag beslutades i Högsta Domstolen och säger att om mottagaren av den felaktiga utbetalningen har handlat i god tro och att denne har hunnit inrätta sig efter betalningen så ska personen inte vara återbetalningsskyldig. Om personen ska slippa återbetalning ska båda dessa vara uppfyllda, alltså att personen anses ha handlat i god tro och att hen hunnit inrätta sig efter betalningen. Att anses ha handlat i god tro kan vara exempelvis om du inte anses ha haft någon möjlighet att räkna ut din lön eller inte ha ansetts haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens utbretalning. Gällande det andra kravet att personen ska ha hunnit inrätta sig efter betalningen är ett exempel på det om lång tid har förflutit den den eller de felaktika utbetalningarna. Det är alltså inte helt tydliga regler gällande detta. Om du int väljer att återbetala pengarna till din arbetsgivare finns risken att denne kan gå till domstol. Förlorar du i domstol kan du komma att betala motpartens kostnader.

Mvh
Isabella Wester

Intjänandeår och semesterår sammanfaller?

Hej!

Jag läste i semesterlagen att man ska tjäna in sina semesterdagar från 1 april till 31 mars, på vårat företag får vi alla våra semesterdagar från 1 januari. Om vi
då tar ut tex 4v i sommar och sen skulle säga upp oss från arbetet blir vi återbetalningsskyldiga för att vi tagit ut mer semester än vad vi tjänat in. Vi tar alltså ut semester i förväg.

Bryter företaget då mot lagen? Eller finns det nån förklaring på varför dom gör så? Alla jag känner tycker att det är konstigt, för på deras jobb tjänar dom in sin semester 1 april – 31 mars. Vi har heller inget kollektivavtal.

Hej,

Det låter som att din arbetsgivare har intjänadeår och semesterår som sammanfaller. Det brukar då utgå från årsskiftet, så att det löper från januari till december. Det fungerar då som du har blivit berättad för att du tjänar in dina semesterdagar samma år som du använder dem och om du slutar innan du har hunnit tjäna in alla dagarna som du har använt så blir du återbetalningsskyldig. De flesta arbetsgivare har intjänade år som löper året innan semesteråret och att man måste tjäna in sin semester innan man får använda den, men det är helt accepterat att ha ett sammanfallande intjänadeår och semesterår.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren