Tag Archives: återanställningsrätt

Återanställd under uppsägningstid

Hej. Jag blev inlasad i februari av misstag (25 månaders vikariat), uppsagd pga arbetsbrist direkt. Fem månaders uppsägningstid. Blivit erbjuden ny tjänst inom samma företag, arbetsledare inom annat distrikt men samma region. Nu en visstidsanställning i sju månader. Återanställningsskyddet. Ska inte min uppsägning hävas? Jag vet att det är arbetsgivaren som dikterar vad som är arbetsbrist men det är ju återigen en tjänst som arbetsledare.

Hej,

Regler om återanställningsrätt regleras i LAS, lag om anställningsskydd. Se särskilt 25 § som reglerar rätten till återanställning. Om du tackar ja till din den nya anställningen så träffas ett nytt avtal om ny anställning vilket häver din uppsägningstid, men den kan överspela din företrädesrätt. Särskilda bestämmelser kan skei form av kollektivavtal.

Vänligen.
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Bemanningsföretag vid arbetsbrist?

Hej

Får man ta in bemanningsföretag när jag har blivit arbetsbefriad pga arbetsbrist. Eller skulle jag blivit tillfrågad först enl LAS, har jobbat på företaget i många år men är ej med i facket.

Hej

Det finns inget generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under tid då tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning (normalt 9 månader från sista arbetsdag ). Är du dessutom inte med i facket får du driva ett sådant ärende själv mot arbetsgivaren, vilket kan bli väldigt dyrt. Det finns så klart moraliska aspekter vilket man som oberoende part kan ifrågasätta men rent lagligt har arbetsgivaren rätt att agera så här.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till återanställning och skadestånd

Hejsan

Min sambo blev uppsagd pga arbetsbrist så jag tänkte höra mig lite för vad som egentligen gäller med detta, Han blev uppsagd i Oktober 2012 och enligt vad som stod på lappen så har man återanställningsskydd inom 9 månader, Nu har vi fått reda på i omvägar att detta företag har plockat in ny arbetskraft vilket dom haft i flera månader, Har min sambo något att säga till om angående det ?

Mvh Linda

Svar:
Hej!

Du har rätt i att återanställningsrätten vanligtvis sträcker sig 9 månader from uppsägningsdagen. Om företaget har nyanställt personal på tjänster vilka din sambo är kvalificerad för så borde han ha återanställts enligt reglerna i 25 § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det visar sig att företaget brutit mot återanställningsrätten i LAS så kan man kräva företaget på skadestånd för brott mot LAS.

Vänligen hör av er igen om detta är något ni vill att vi tittar vidare på.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsagd pga arbetsbrist, vad har jag för rättigheter?

Hej,

Jag har precis blivit uppsagd pga arbetsbrist och arbetsgivare och fack hävdar att det i mitt fall är turordning som gäller. Jag har förstått det som att man då inte har rätt att ogiltigförklara uppsägning men hur är det när facket skrivit under och uppsägningstiden felar med en dag?
Till arbetsgivarens fördel. Detta innebär att fackförbundet på nåt sätt godkänt att frångå LAS. Dessvärre har jag också skrivit under och inser i efterhand att allt har gått alldeles för fort och att jag får och har fått felaktig information från mitt fackombud. Jag har inte sett något förhandlingsprotokoll, jag har inte sett hur diskussion kring kompetens och omplaceringsundersökning/bedömning gått till. Jag ville förhandla bort återanställningsrättigheten i och med att min nuvarande tjänst som tas bort samt ev tjänst med liknande arbetsuppgifter helt enkelt är fel samt att jag pga turordning inte kommer att kunna bli aktuell för någon tjänst inom den tid som ges. Har fått till svar att det inte spelar någon roll i och med att arbetsgivaren godkänner min rätt till återanställning. Dessutom hävdar facket att dom gjort bedömning om lämplighet inom liknande befattningar och det kan väl inte heller stämma?
Jag har muntligen fått veta att jag har möjlighet till arbetsbefrielse, både från fack och arbetsgivare, men detta var inte med på uppsägningsbeskedet…
Jag vet i princip ingenting och känner mig fullständigt fullständigt grundlurad.

Finns det nånting jag kan göra för att förbättra läget?

Svar:
Hej!

För det första så ska både arbetsgivare och fackombud ska bara tydliga med omständigheterna kring din uppsägning och vilka förutsättningar som gäller. Fackombudet är ju just ditt ombud och har till uppgift att se till så dina rättigheter tas om hand i detta sammanhang men han/hon är ju vald av dig och dina kollegor och har därmed också rätt att företräda er.
Om det är så att arbetsgivaren och facket har avtalat om en annan turordning än sist in först ut så kallas detta en avtalsturlista. Så länge den inte bryter t ex mot diskrimineringslagstiftningen eller föreningsrätten så är det okej att avtala om en sådan lista.
Däremot så ska en omplaceringsutredning göras innan du sägs upp och formellt så är det något mellan fakcet och arbetsgivaren men du bör ha rätt att få veta omständigheterna kring varför du inte är aktuell för eventuell omplacering.
Har du fått för lite uppsägningstid så är detta inte något som är okej utan det rekommenderar jag att du tar upp med fackombudet. Får du inte gehör där så skulle jag gå direkt till fackförbundet.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till återanställning

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist, efter många år som t.v. lärare på ett studieförbund. Jag har lämnat in begäran till återanställning. Min fråga är: Uppsägningstiden är 6 månader och jag har blivit arbetsbefriad under de sista månaderna av uppsägningstiden, trots att jag inte bad om det. Får arbetsgivaren då anställa en ny timanställd lärare under den tiden, även
som visstidsanställd, som även löper efter att min uppsägningstid har löpt ut, och på så sätt förbigå min återanställningsrätt? Får arbetsgivaren förlänga den nyanställdas visstidsanställning även efter att min uppsägningstid har gått ut? Det handlar om samma arbetsuppgifter och kvalifikationer som jag hade.

SVAR:
Det låter som att din arbetsgivare försöker kringå de regler som finns om återanställning etc. Det kan vara OK att timanställa en person på visstid om ett sådant behov finns, men det är däremot mycket tveksamt om det går att förlänga den personens anställning sedan.
Jag gissar att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, så jag rekommenderar att du kontaktar ditt fackförbund, eller det förbund som har kollektivavtalet och ber om hjälp att reda ut vad som gäller.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren