Etikettarkiv: återanställning

Återanställning vad gäller?

Hej

Jag har lite funderingar om återanställningsrätten.
det är så att jag och en svetsare fick gå. vi hade lika länge anställning och
fick gå lika men olika ålder om det spelar roll? lika duktiga svetsare i vissa
område och har lite mer kunskap gäller andra saker som den andra inte har. Den
andra har fått komma tillbaka till det stället utan att fråga mig om saken är
det rätt?? kunskapen är alså lägre hos den andra än hos mig.

Hej

I detta fallet ska din före detta arbetsgivare agera utifrån turordning vid uppsägning och återanställningsrätten, båda kopplade till lag om anställningsskydd (LAS).
Vid uppsägning begränsas turordningsreglerna av företagets storlek (vid högst tio anställda kan arbetsgivaren undanta två stycken arbetstagare från turordningslistan) och gällande kollektivavtal där turordningen kan begränsas. Det är därför viktigt att veta om din före detta arbetsgivare har gällande kollektivavtal som reglerar turordningsreglerna och/eller om företaget har högst tio stycken anställda. För själva turordningen, ska arbetstagare med längre anställningstid ha företräde, dvs har du jobbat längre åt din arbetsgivare framför andra arbetstagare har du företräde till anställning. Har du och en annan arbetstagare samma anställningstid, har den med högre ålder företräde till anställning. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig och det skall också anges om du som arbetstagare har rätt till återanställning eller inte. Har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning ska det också anges om du som arbetstagare behöver anmäla din företrädes för att den skall vara giltigt. Därför se över vad som står i uppsägningsbeskedet.
Gällande återanställningsreglerna har du som arbetstagare rätt till återanställning om du blev uppsagd pga av arbetsbrist.Återanställningsrätten gäller de arbetstagare som varit anställda i sammanlagt 12 månader under en tre års period och gäller under uppsägningstiden + nio månader framåt. Återanställningreglerna följer sedan turordningsreglerna vad gäller, anställningstid och ålder. Vilket innebär att har du haft längre anställningstid än andra arbetstagare som blivit uppsagda har du förtur till återanställning (vid samma anställningstid, förtur för den med högre ålder).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt; Vad gäller?

Behöver en arbetsgivare aktivt själv erbjuda anställningar till personer som har företrädesrätt till återanställning eller kan en arbetsgivare välja att enbart erbjuda anställningar till de företrädesberättigade personerna som aktivt söker de lediga tjänsterna?

Hej!
En förutsättning för företräde till återanställning är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt 12 månader de senaste 3 åren. Arbetstagaren måste ha rätt kompetens så att denne kan påbörja arbetet direkt eller efter viss inskolning. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren arbetade tidigare. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört.

Arbetstagaren måste själv anmäla sitt intresse för återanställning till arbetsgivaren, vilket är viktigt att komma ihåg. Har man anmält sitt intresse, så finns det sedan turordningsprinciper som arbetsgivare ska följa. Personen med längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga tjänsten, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Om du har företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt.

Det kan finnas undantag vid företrädesrätt i aktuella kollektivavtal, så om sådant finns vid din arbetsplats så är det en god idé att kontakta facket för mer specifik hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Rätt till återanställning och skadestånd

Hejsan

Min sambo blev uppsagd pga arbetsbrist så jag tänkte höra mig lite för vad som egentligen gäller med detta, Han blev uppsagd i Oktober 2012 och enligt vad som stod på lappen så har man återanställningsskydd inom 9 månader, Nu har vi fått reda på i omvägar att detta företag har plockat in ny arbetskraft vilket dom haft i flera månader, Har min sambo något att säga till om angående det ?

Mvh Linda

Svar:
Hej!

Du har rätt i att återanställningsrätten vanligtvis sträcker sig 9 månader from uppsägningsdagen. Om företaget har nyanställt personal på tjänster vilka din sambo är kvalificerad för så borde han ha återanställts enligt reglerna i 25 § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det visar sig att företaget brutit mot återanställningsrätten i LAS så kan man kräva företaget på skadestånd för brott mot LAS.

Vänligen hör av er igen om detta är något ni vill att vi tittar vidare på.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Provocerad uppsägning och diskriminering

Hej!

Har arbetat på ett företag sedan 2010, fick fastanställning. Gick på mammaledigt och var borta i ca ett år. Dom frågade mig många gånger om jag skulle komma tillbaka och (korkat) ärlig som jag är så sa jag att, ja, jag kommer tillbaka, men familjen ska KANSKE flytta. Men jag lovade att bli kvar till efter jul. Det har ännu inte blivit någon flytt. Jag har ett ganska fysiskt krävande arbete och efter ett par månader i tjänst gick jag till chefen och sa att jag började få svårt att utföra mitt arbete. Jag frågade om en annan tjänst men han kunde inte erbjuda detta eftersom det är en så liten arbetsplats. Ett par dagar efter detta kommer han med ett papper till mig. Ett papper om egen uppsägning. Jag blev väldigt förvånad och tyvärr skrev jag på eftersom jag ändå inte hade någon ”plats” i företaget. Jag blev dock lovad att få fortsätta på timmar ett tag framöver. Får tillägga att en annons ang min tjänst redan innan min uppsägning fanns på AMS. Dom höll redan på att rekrytera en ny person till företaget.

Efter bara ett par månader dök det plötsligt upp en tjänst, en lättare tjänst, på arbetsplatsen. Den ville jag såklart ha då jag trivs så bra på arbetsplatsen förövrigt. Jag fick ingen tillsvidareanställning utan blev lovad att prova på den och se hur det känns. Fortsatte sedan på timmar och har precis börjat medåkning för att lära mig den nya tjänsten. Samma dag fick jag av en händelse syn på att det ligger en annons på AMS sida gällande den tjänst som jag just ska lära mig. Den som jag blivit lovad att prova på. Luften gick ur mig!

Ledsen och besviken talade jag med mina chefer och dom har plötsligt ändrat arbetsbeskrivningen i tjänsten. Dom kommer med skumma argument och jag har nu insett att jag gjorde världens misstag som skrev på det där pappret om uppsägning.

Jag känner att jag har blivit lurad till att skriva på. Jag kan ibland känna mig diskriminerad som kvinna, då jag vet att dom bara söker män till arbetsplatsen. Platschefen har själv sagt att han lägger alla ansökningar från kvinnor i papperskorgen. Har även känt mig illa behandlad när vi senast var på after work och platschefen slänger iväg kommentaren till kollegorna ”kom igen, nu drar vi”, när jag skulle gå till toaletten.

Finns det något jag kan göra? Jag har inte sökt ett enda jobb sedan jag blev ”lovad” att testa på denna tjänst. Finns det någon ersättning jag kan få? Är det ens värt att jag lägger någon energi på detta?

Hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig!!!

SVAR:

Hej,

Man ska aldrig skriva på ett papper om egen uppsägning om man inte själv vill lämna arbetet. Din arbetsgivare har ett ansvar för dig som arbetstagare och har en skyldighet att försöka omplacera dig om du inte kan utföra dina ordinarie arbetsuppgifter. Den uppsägning som du har gjort kan angripas som en provocerad uppsägning, då anses du vara uppsagd av arbetsgivaren. För att vara en provocerad uppsägning ska uppsägningen ha föranletts av arbetsgivarens sida och arbetsgivarens handlade ska anses strida mot god sed. Det krävs mer information för att avgöra om det är en provocerad uppsägning, det som talar för är att din arbetsgivare redan lagt ut din tjänst på annons.

Företrädesrätt till återanställning gäller enbart vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Detta innebär att du inte har företräde till den nya anställningen. Detta måste dock även ses i relation till din uppsägning och hur den rättsligt är att anse som. Ett löfte om att du skulle få prova på tjänsten är gällande, men innebar löftet att du skulle få tjänsten om den passade dig? Man måste klargöra vad som sagts mellan dig och arbetsgivaren.

Vad gäller diskriminering finns diskrimineringslagen. Könsdiskriminering är som huvudregel inte tillåten och om din arbetsgivare väljer att slänga alla de kvinnliga ansökningarna utan att ha ett godtagbart skäl är detta diskriminering. Man kan då kräva diskrimineringsersättning.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller önskar driva ditt ärende vidare.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren