Etikettarkiv: arbetsvägran

Löneavdrag från privat arbetsgivare?

Hej, jag heter XXX och jag har ett skolprojekt där jag har fått en
situation. Den handlar om en flicka på 17-år som har aldrig jobbat förut och
äntligen fick ett sommar jobb för sex veckor på ett café. Hon har fått jobba
övertid vissa dagar, det gör att hon inte kan planera sin tid överhuvudtaget
eftersom hon aldrig vet när hon ska eller inte ska jobba. Efter tre veckor tappar
hon en bricka med porslin, när chefen berättar att det kommer dra från hennes
lön, säger hon att hon ska säga upp sig. Sen blir det att chefen säger att hon
måste jobba tre veckor till eftersom det var en muntlig överkommelse.
Vilka regler gäller i detta fall? Kan hon tvingas att stanna? Vad kan hända om
hon väljer att inte dyka upp alls på jobbet?
Tacksam för svar!

Hej

Generellt svara vi inte på någon form av skolfrågor, då vår tid är utsatt för att hjälpa arbetstagare och vi gör detta utan att ta betalt i någon form. Men ditt exempel är bra så jag skall ge dig ett svar.

Det finns ett par saker att tänka på i denna situationen.

Generellt har du och din arbetsgivare kommit överens (konsensus) om ett anställningsavtal gäller det även om avtalet är muntligt. Anställningsavtal = konsensualavtal.

Skulle du bryta mot anställningsavtalet genom att inte fullfölja din tidsbegränsade anställning (räknar inte med att uppsägningstid finns för så kort anställningstid, i annat fall kan en arbetstagare bli skadeståndsskyldig om den inte iaktar uppsägningstiden) kan en möjlig påföljd bli ”saklig grund” för uppsägning pga arbetsvägran, vilket i och för sig kan tyckas en aning paradoxalt då arbetstagaren ändå inte vill fullfölja sin anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat avtalats (viktigt att känna till när du som arbetstagare tar ett vikariat eller annan typ av tidsbegränsad anställning, du kan alltså inte sluta om ni inte avtalar om uppsägningstid).

Betydelsen av att skriva ett anställningsavtal är alltså stor för både arbetsgivare och arbetstagare, annars står ord mot ord i ev tvist.

Vad gäller  diciplinpåföljden (avdrag på lön) kan inte en privat arbetsgivare dra av den på hennes lön, denna företeelsen måste ses som ringa och det finns dessutom inget stöd i lagen för detta. Det är inte skrivit i sten att det inte går att ge diciplinpåföljder på privata arbetstagare, men jag kan med gott samvete säga att en diciplinpåföljd i form av löneavdrag pga av en tappad bricka inte är laglig.

Du bör dessutom utforma ditt svar efter att arbetstagarens agerande i from av arbetsvägran ska ses som en direkt reaktion på arbetsgivaren diciplinpåföljd (löneavdrag). I sådan fall kan ett gällande kollektivavtal ge vägleding på hur både arbetsgivare och arbetstagare skall agera för att lösa konflikten. I detta fall finns det mer att läsa i lag om medbstämmande i arbetslivet (MBL).

Hoppas det gav dig något, du kan i princip utveckla detta hur långt som helst.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren.

 

 

 

 

Utebli från uppsägningstid

Hej!
Vad gäller vid avslutande av provanställning i förtid och man uteblir från arbetet under de 14 dagars uppsägningstid som var överenskommet? Jag antar att det är olovlig frånvaro? Kan arbetsgivaren då stämma mig, eller innebär det ”bara”
att jag inte får lön för de 14 dagarna? Och om man går till jobbet säg de 3 första dagarna av uppsägningstiden, men sen inte går dit, då ska väl arbetsgivaren i alla fall betala mig för de 3 dagar jag var där? Inget avtal om arbetsplikt eller arbetsbefrielse under uppsägningstiden finns.
Tack på förhand för hjälpen!

SVAR:

Hej,

Om du inte arbetar under överenskommen uppsägningstid så arbetsvägrar du vilket innebär att du bryter mot ert avtal och därmed även begår ett avtalsbrott. Om du väljer att inte dyka upp så kan du bli ersättningsskyldig för den skada som arbetsgivaren lider. Om du då arbetar några få dagar så kan arbetsgivaren hålla inne den lön som du då tjänade in. Det är alltid bättre att hålla sina avtal så har man fullgjort det som man åtagit sig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Sjuk och uppsägning

Jag började i våras jobba och hade provanställning och fick (trots flera uppmaningar) inget anställningsbevis.
En dag ”gick jag in i väggen” Min pojkvän ringde då till min chef och förklarade läget. Hon sa då att hon skulle ta in en extra
personal som skulle ta mina pass ett tag framöver och att jag hade min anställning kvar, dock krävde hon ett läkarintyg. Jag skaffade ett och åker ut med läkarintyget till min arbetsgivare. Min arbetsgivare skriker och säger att jag är sparkad och aldrig mer får sätta
min fot där. Hon kräver även att jag ska skriva på att jag är uppsagd pg.a arbetsvägran och diskriminering av övrig personal.

Jag skulle fått min lön den 27/7, men den kom aldrig. Min arbetsgivare säger att jag inte får ut min lön om jag inte skriver på
papperet om att jag har arbetsvägrat eller säger upp mig själv. Att jag arbetsvägrat kommer jag inte skriva på, då de inte finns någon sanning i det.

Har fått råd att skicka en faktura via kronofogden till min chef, men den säger hon att dom bara kommer bestrida hela tiden så att jag aldrig kommer få ut några pengar.

Min fråga är om jag ska säga upp mig själv?
Kan hon då dra bort något från min lön för att jag sa upp mig?

SVAR:

Hej,

Om du blivit sjuk så har du rätt till sjuklön och det är en giltig anledning för att inte jobba trots att du är schemalagd. När man är sjuk så arbetsvägrar man inte och har du ett läkarintyg så finns det inte mycket mer att prata om, du har inte gjort något fel.

Det är bara du som kan svara på frågan om du ska säga upp dig för det beror på vad du vill göra. Om du inte vill återgå till arbetet efter vad som hänt så borde du säga upp dig. Om du fortfarande är provanställd så har du enligt LAS ingen uppsägningstid utan kan du sluta på dagen, men det är viktigt att du undersöker om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som säger något annat. Nej din arbetsgivare får inte lov att dra bort någon lön. Du har rätt till lön för de dagar som du faktiskt har arbetat och sedan har du rätt till sjuklön under den tid som du varit frånvarande på grund av sjukdom.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsvägran om stannar hemma pga ej har barnvakt

Hej! Jag har bara en för mig jätte viktig fråga. Jag är timvikarie med en intermittent anställning på ett kommunalt äldreboende.
Jag har fått ett sommarschema jag tackat ja till ( jag pluggar annars). Nu kommer jag arbeta helger, kvällar och jag har ordnat barnvakt, då jag är ensamstående på full tid med tre barn. Nu har barnvakten sagt att den kan inte ta barnen som vi bestämt och jag har ingen annan som kan passa dem. Min fråga är om arbetsgivaren kan stämma mig om jag inte kan ta de pass jag först tackat ja till? Vad har jag för skyldighet och vad säger lagen?
Vore tacksam för snabbt svar Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Ett schema kan ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren har en skyldighet att faktiskt ge dig arbete och lön i enlighet med schemat och du har en skyldighet att arbeta med den motstående rättigheten att få lön. Om du inte dyker upp på de arbetspass som du har åtagit dig så kan detta ses som arbetsvägran. Du kan då riskera att få ersätta den skada som kan uppkomma för arbetsgivaren. En giltig anledning till att inte arbeta trots att ni bestämt detta är om du eller dina barn blir sjuka. Att du inte har barnvakt bör inte vara en giltig anledning till att inte arbeta de pass som ni har bestämt. Men prata med din arbetsgivare så kanske ni kan lösa situationen tillsammans.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Är det arbetsvägran att inte vittna i rättegång?

Hej,
Jag är X och ska vittna i tingsrätt för en kunds räkning. Man skulle lika gärna kunna ta en annan medarbetare till att vittna men de har valt mig. Det finns en viss risk att rättegången sammanfaller med min bröllopsresa då jag har semester. Min chef menar att jag måste gå, medans jag menar att det vore bättre att meddela redan innan datum är satt för förhandlingarna att vi inte kan närvara de
specifika datumen. Något min chef inte vill. Kan jag få sparken om jag vägrar vittna? (då han givetvis i lång tid innan har möjlighet att byta ut mig mot ett annat vittne.

SVAR:

Hej,

Att ställa upp och vittna i en rättegång är en medborgerlig skyldighet. Om du är utsedd till vittne bör du ställa upp på detta. Det är möjligt att hålla vittnesförhör på distans, genom videolänk eller telefon. Detta kanske kan bli aktuellt i ditt fall så att rättegången kan hållas på utsatt datum. En arbetsvägran kan innebära att arbetsgivaren får saklig grund för att säga upp dig, om du inte väljer att vittna är oklart om det kan anses vara en arbetsvägran. Hör med tingsrätten om ditt vittnesmål kan ske på distans om det är så att din resa infaller med rättegångsdagen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsvägran

Hej Arbetsrättsjouren

I slutet av januari så började jag en 20%-ig anställning (en dag i veckan, torsdagar enligt avtal) vilken jag tyvärr inte kunde slutföra pga. att jag blev erbjuden en heltidstjänst. I och med att de båda tjänsterna krockade med varandra så uteblev jag en dag från jobbet, bl.a. för att jag blev hotad i samband med uppsägningen samt att jag inte hade fått något anställningsavtal. Jag erbjöd
mig dock att arbeta en annan dag samma vecka men jag kunde inte arbeta torsdagen, fick inget svar på det. Måndagen efter blir jag uppringd och hotad med att bli stämd för arbetsvägran och merkostnader om jag inte arbetade de resterande torsdagarna under min uppsägningstid. Jag stämde av det med min nya arbetsgivare och det gick bra att jag var ledig de tre torsdagar som återstod så att jag kunde fullfölja mitt kontrakt. Efter den första torsdagen så hittade de en ersättare för mig och jag blev entledigad från de resterande torsdagarna.De vill nu inte betala ut min lön.

SVAR:

Hej,

En huvudprincip är att avtal skall hållas. Har du ingått ett anställningsavtal som innebär att du ska arbeta varje torsdag så gäller detta. Är det en tillsvidareanställning kan man säga upp sitt anställningsavtal med en månads uppsägning. Uteblir man från arbetet utan giltigt skäl (ex sjukdom) innebär detta en arbetsvägran. Om du blivit hotad kan detta ses som ett giltigt skäl att utebli från arbetet, dock erbjöd du dig att arbeta en annan dag i veckan vilket gör att hotet då kanske inte ses som ett giltigt skäl om du kunde tänka dig att arbeta vidare på företaget under uppsägningstiden trots hotet men inte på er avtalade dag. Man måste bedöma hotet för att se om det var ett giltigt skäl att utebli från arbetet.

En arbetsvägran kan innebära kostnader för arbetsgivaren som arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig för. I vissa arbeten kan det innebära stora problem för arbetsgivaren om arbetstagaren inte dyker upp på arbetet. Man måste således i ditt fall undersöka om hotet innebar en giltig anledning för dig att inte komma till ditt arbete. Vad gäller att du inte fått ett anställningsavtal finns en presumtion i 4 § LAS att du då hade en tillsvidareanställning, även muntliga anställningsavtal är giltiga. Arbetsgivaren har en skyldighet att inom 1 månad ge dig skriftlig information om din anställning enligt 6 c § LAS. Det är dock endast en regel som kan ge dig skadestånd om arbetsgivaren inte ger dig skriftlig information, din anställning är fortfarande giltig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Om jag vägrar jobba under uppsägningstiden

Jag har en tillsvidareanställning hos ett företag sedan februari 2013. I anställningsavtalet är reglerat att jag har 3 månaders uppsägningstid. Nu är jag på gång att säga upp mig och frågan är om jag kan vägra att arbeta uppsägningstiden och vilka risker jag då står. Såvitt jag förstått kan jag bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om jag vägrar arbeta uppsägningstiden
ut men är det någon risk i praktiken och om det blir en process jag förlorar, innebär det i praktiken något annat än att de inte behöver betala lön under uppsägningstiden, vad säger praxis?

SVAR:
Min erfarenhet är att det är en i allra högsta grad en reell risk att arbetsgivaren begär det. Men oftast går det att komma överens om den lösning, så det är min rekommendation. Så långt som till en rättsprocess driver man knappast en sån här fråga, men visst kan du bli betalningsskyldig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren