Etikettarkiv: arbetsvägran

Kan arbetsgivaren hålla inne min slutlön när jag gick från arbetet?

Jag gick från mitt arbete, som resulterade i uppsägning, chefen menar att han har rätt hålla inne med slutlön och semesterersättning pga detta, är det sant? Min slutlön och semesterersättning är fortf inarbetade timmar?

Svar:

Hej!

Att gå från arbetet utan att beakta uppsägningstid kan ses som en arbetsvägran. Arbetsvägrar du har arbetsgivaren då rätt att hålla inne kostnaden för de dagar du uteblivit från jobbet. Dvs de dagar du skulle arbetat under din uppsägningstid. Det är alltså din lön som arbetsgivaren kan hålla inne. Däremot inarbetade semesterdagar har du fortfarande rätt att få ut i semesterersättning. Den ska betalas ut senast en månad efter din sista anställningsdag. Din sista anställningsdag är sista dagen på din uppsägningstid och inte den dagen du lämnade arbetet.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Anställd som inte dyker upp

Jag har en personal som under helgen valde att gå från sitt arbetspass samt inte dök upp på sitt andra pass dagen där på. Har inte hört något från personen i fråga samt att telefonen varit avstängd.

Vad har jag för rättigheter här? Klassas detta som arbetsvägran? Hur går man till väga?

SVAR
Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsvägra under uppsägningstid

Hej!

Jag blev idag uppsagd under min prövotid, efter att ha jobbat knappt 2 månader. Detta efter att jag sagt att jag inte mår bra och ville gå ned i arbetstid.

Uppsägningen i sig kanske var lika bra, men nu känner jag inte alls för att gå tillbaka dit under uppsägningstiden. Uppsägningstiden är enligt avtalet en månad. Vad händer om jag vägrar gå till jobbet under uppsägningstiden nu?

SVAR

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Går det inte att nå en överenskommelse så har dessvärre arbetsgivaren lagen på sin sida och kan välja att hålla inne din slutlön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Om jag inte kan ta mig till min arbetsplats, räknas det som arbetsvägran?

Hej!

Jag är en utbildad kock men har sedan hösten 2015 arbetat i en kommun som timanställd och vikarierande till och från. Mina chefer har sedan dag 1 fått informationen om att jag inte äger någon bil eller har något körkort( läget är inte förändrat i nuläget).

Nu senast i fick jag ett vikariat på 87,5% fr. 1 maj till årsskiftet 2016/17. Efter årsskiftet fick jag ett nytt erbjudande då vikariatet gått ut och en ”tjänst” var på 37,5 % eller en pooltjänst på 75%. Deras egna policy är att man ska ha körkort så man kan ta sig till platser utanför kommunen om man ska jobba i poolen.

Jag tog pooltjänsten då jag visste att de var medvetna om att jag inte hade någon bil eller körkort.

De har en kommuncykel men den används på annat håll. (kommunhusets källare som dammuppsamlare)

Nu har ett problem uppstått. Min chef berättade för mig att jag skulle ta mig till ett ställe som låg 1,7 mil utanför kommunens centrum och mitt arbetspass skulle börja 06:30.

För min egen del så är pendling inget problem utan. Saken är nu då att den första bussförbindelsen som tar mig till detta stället jag blivit placerad på är framme 06:57 vilket är 27 minuter försent till mitt arbete.

När jag berättade detta för min chef så fick jag svaret om att lösa det med skjuts själv.

Under veckan som varit så har jag kollat runt om lösningar på samåkning med städare, förskolepersonal eller om kollegan jag arbetade med kunde börja tidigare och sluta tidigare så det inte skulle bli något glapp eller liknande.

När jag sedan berättar för min chef om att jag verkligen försökt hitta en lösning men inte lyckats så blev svaret från min chef att det klassas som en arbetsvägran om jag inte tog mig ut till platsen jag blivit tilldelad.

Av både praktiska skäl och av ”kompisbrist” så har jag ingen lösning på problemet.

Kan hon då ge mig en varning för att jag ”arbetsvägrat”?

Jag jobbar övertid och börjar tidigare utan att skriva upp det för att visa att jag tycker om mitt arbete och trivs med det jag gör (även när det är svårt då de ställer orimligt konstiga krav). Jag är yttest sällan sen till arbetet om det inte är stop i tågtrafiken.

Vad räknas som en arbetsvägran? jag vägrar ju inte ta mig till arbetet. Jag kommer helt enkelt inte ut till just den arbetsplatsen…

Tack på förhand

SVAR

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på det sätt de anser är mest fördelaktigt för verksamhetens bästa.

Även om arbetsgivaren vetat om att du inte haft tillgång till egen bil så ska du ändå kunna arbeta dom passen som du blir tillfördelad precis som de övriga de anställda. Dessvärre så kan de inte undanta dig från att arbeta på vissa platser p.g.a detta om ni inte kommit överens om det i t.ex. ditt anställningsavtal.
När du gick på din nya tjänst så borde ni ha diskuterat det faktum att du inte har bil och att du ska få pass där du kan ta dig till arbetsplatsen med hjälp av kollektivtrafik. Det är din skyldighet att fixa transport.

Du bör diskutera med din arbetsgivare om ni kan komma fram till en överenskommelse, att du i sådana fall börjar passet kl 07.00 istället. Om det finns ett fackförbund så bör du även ta kontakt med dom och se om de kan hjälpa dig, ifall det finns några särskilda bestämmelser i kollektivavtal.

Dyker du inte upp på anvisat jobb är det att betrakta som arbetsvägran.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vägra nytt schema?

Jag jobbar som personlig assistent för X kommun och vi har ett dilemma angående min arbetsplatsschema.
Vi är 6 assistenter och 5 av oss känner att vi måste ändra schemat då det tär på oss pga för många helger i rad osv.  DÅ har vi problemet att en av kollegorna ”vägrar” ändra sitt schema. Jag undrar om detta är möjligt att vägra ändra sitt schema om vi är 5 andra som känner att vi måste ändra schemat och chefen står bakom oss?

SVAR:
Din chef har ansvaret för och rätten att ”leda och fördela arbetet”. Så om hen anser att schemat ska ändras, och ni övriga också tycker det är en vettig idé så råder det ingen tvekan om att din kollega måste anpassa sig till det nya schemat. Om kollegan inte vill detta kan hen bli varnad och till slut uppsagd pga arbetsvägran. Som arbetstagare har man inte möjlighet att själv fullt ut bestämma sitt schema, utan det ligger på arbetsgivaren. Det nya schemat ska meddelas i god tid, absolut senast två veckor i förväg.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Är det arbetsvägran?

Hej,

Är anställd inom omsorgen på ett privat företag. Vet att arbetsgivaren har rätt att beordra in personal om ordinarie eller vikarie är sjuk. Vad gäller om jag säger nej till inbeordring? Är det arbetsvägran och kan jag bli avskedad? För övrigt sköter jag mitt arbete utan anmärkning och får ofta beröm.

SVAR:

Hej,

Min första fråga är om det finns ett kollektivavtal, i det fall skulle jag rekommendera dig att kolla vad som gäller just gällande att inbeordra personal med det fackförbund som har träffat avtalet. Dock är det inte att rekommendera dig att säga nej till inbeordring innan du vet vad som gäller. Detta eftersom det då kan anses som arbetsvägran som i sin tur kan vara saklig grund för uppsägning.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Inga fler tider trots jag tackat ja till schemalagda pass?

Hej. jag var iväg och träffade en chef tidigt i våras och blev erbjuden schema juli/augusti och tills dess så skulle jag få gå på timmar. Jag tackade ja och började arbeta samma dag. Efter två månader fick jag personliga problem med foten och telefonen så jag kunde inte ringa och säga att jag inte kunde komma på ett pass. Men skickade ett sms till honom. Efter en vecka så får jag ca 4 samtal men kan inte svara av personliga skäl. Och den 5:e dagen så får jag ett sms om att jag inte fått några tider något mer. Är det rätt att göra såhär som chef?

Svar:

Hej,

Gällande din fråga är det att ta ställning hur ditt anställningsavtal ser ut. Har inget annat avtalats gäller en anställning tills vidare och då är du berättigad uppsägningstid enligt LAS. Har du en provanställning (max sex månader) och inget annat avtalats kan arbetsgivaren på eget initiativ avbryta den även före prövotidens utgång. Har du och din arbetsgivare kommit överens om en tidsbegränsad anställning, vilket jag tolkar det som, gäller det fram till och med avtalat slutdatum på den tidsbegränsade anställningen. Utifrån det du skriver tolkar jag även att du inte kommit till arbetet på avtalad tid och arbetsgivaren kan därför se det som arbetsvägran och kan vara grund för avsked. I det fall får man gå på dagen oavsett anställningsform. Det finns inget enligt lag som säger att ett anställningsavtal  som träffas ska vara skriftligt, dock ska arbetsgivaren enligt LAS 6c § senast en månad efter arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till dig som arbetstagare om alla villkor som är av betydelse för anställningsavtalet (detta gäller inte i det fall anställningen är kortare än tre veckor). Det är  svårt att som enskild arbetstagare bevisa att ett muntligt avtal träffats i de fall oenighet kring avtalet uppstår. Därför är mitt tips till dig att i kommande anställningar alltid vara noga med att få detta skriftliga anställningsbevis och på så sätt slipper du komplikationer som detta. Är du ansluten till en fackförening kan du även kontakta de.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Tvingad att arbeta jour?

Kan man bli tvingad att arbeta jour?

Som det är nu så blir vi tvingade att ha jour 1 gg i månaden utan att ha något som helst att säga till om!

SVAR:
Din skyldighet att jobba jourtid ska finnas reglerad i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal på arbetsplatsen. På många arbetsplatser är jourarbete vanligt och en del av det vanliga schemat, det är inga konstigheter. Om du har accepterat det när du skrev på ditt avtal så är du skyldig att arbeta, annars kan det kallas arbetsvägran och vara skäl för avsked.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Löneavdrag från privat arbetsgivare?

Hej, jag heter XXX och jag har ett skolprojekt där jag har fått en
situation. Den handlar om en flicka på 17-år som har aldrig jobbat förut och
äntligen fick ett sommar jobb för sex veckor på ett café. Hon har fått jobba
övertid vissa dagar, det gör att hon inte kan planera sin tid överhuvudtaget
eftersom hon aldrig vet när hon ska eller inte ska jobba. Efter tre veckor tappar
hon en bricka med porslin, när chefen berättar att det kommer dra från hennes
lön, säger hon att hon ska säga upp sig. Sen blir det att chefen säger att hon
måste jobba tre veckor till eftersom det var en muntlig överkommelse.
Vilka regler gäller i detta fall? Kan hon tvingas att stanna? Vad kan hända om
hon väljer att inte dyka upp alls på jobbet?
Tacksam för svar!

Hej

Generellt svara vi inte på någon form av skolfrågor, då vår tid är utsatt för att hjälpa arbetstagare och vi gör detta utan att ta betalt i någon form. Men ditt exempel är bra så jag skall ge dig ett svar.

Det finns ett par saker att tänka på i denna situationen.

Generellt har du och din arbetsgivare kommit överens (konsensus) om ett anställningsavtal gäller det även om avtalet är muntligt. Anställningsavtal = konsensualavtal.

Skulle du bryta mot anställningsavtalet genom att inte fullfölja din tidsbegränsade anställning (räknar inte med att uppsägningstid finns för så kort anställningstid, i annat fall kan en arbetstagare bli skadeståndsskyldig om den inte iaktar uppsägningstiden) kan en möjlig påföljd bli ”saklig grund” för uppsägning pga arbetsvägran, vilket i och för sig kan tyckas en aning paradoxalt då arbetstagaren ändå inte vill fullfölja sin anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat avtalats (viktigt att känna till när du som arbetstagare tar ett vikariat eller annan typ av tidsbegränsad anställning, du kan alltså inte sluta om ni inte avtalar om uppsägningstid).

Betydelsen av att skriva ett anställningsavtal är alltså stor för både arbetsgivare och arbetstagare, annars står ord mot ord i ev tvist.

Vad gäller  diciplinpåföljden (avdrag på lön) kan inte en privat arbetsgivare dra av den på hennes lön, denna företeelsen måste ses som ringa och det finns dessutom inget stöd i lagen för detta. Det är inte skrivit i sten att det inte går att ge diciplinpåföljder på privata arbetstagare, men jag kan med gott samvete säga att en diciplinpåföljd i form av löneavdrag pga av en tappad bricka inte är laglig.

Du bör dessutom utforma ditt svar efter att arbetstagarens agerande i from av arbetsvägran ska ses som en direkt reaktion på arbetsgivaren diciplinpåföljd (löneavdrag). I sådan fall kan ett gällande kollektivavtal ge vägleding på hur både arbetsgivare och arbetstagare skall agera för att lösa konflikten. I detta fall finns det mer att läsa i lag om medbstämmande i arbetslivet (MBL).

Hoppas det gav dig något, du kan i princip utveckla detta hur långt som helst.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren.

 

 

 

 

Utebli från uppsägningstid

Hej!
Vad gäller vid avslutande av provanställning i förtid och man uteblir från arbetet under de 14 dagars uppsägningstid som var överenskommet? Jag antar att det är olovlig frånvaro? Kan arbetsgivaren då stämma mig, eller innebär det ”bara”
att jag inte får lön för de 14 dagarna? Och om man går till jobbet säg de 3 första dagarna av uppsägningstiden, men sen inte går dit, då ska väl arbetsgivaren i alla fall betala mig för de 3 dagar jag var där? Inget avtal om arbetsplikt eller arbetsbefrielse under uppsägningstiden finns.
Tack på förhand för hjälpen!

SVAR:

Hej,

Om du inte arbetar under överenskommen uppsägningstid så arbetsvägrar du vilket innebär att du bryter mot ert avtal och därmed även begår ett avtalsbrott. Om du väljer att inte dyka upp så kan du bli ersättningsskyldig för den skada som arbetsgivaren lider. Om du då arbetar några få dagar så kan arbetsgivaren hålla inne den lön som du då tjänade in. Det är alltid bättre att hålla sina avtal så har man fullgjort det som man åtagit sig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren