Etikettarkiv: arbetstidslag

Vilket övertidsersättning har jag rätt till?

Hej!
Jag är tillsvidareanställd i kommunen 75%, vård och omsorg och har hök avtal. Jag undrar om övertid. Då jag arbetat 200 h i månaden. Vad har jag rätt till för övertidsersättning då? Är det sant att allt över 165h i månaden ska vara kvalificerad övertid?

Svar:

Hej!

Arbetstidslagen säger följande:

7 §  Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § och jourtid enligt 6 §. Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet.

Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid. Lag (2000:766).

10 § Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Bestämmelserna om beräkning av övertid i 7 § andra stycket ska tillämpas även vid beräkning av mertid.

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 9 §.

Det står närmre reglerat i gällande kollektivavtal vad som gäller för just dig. Detta är dock vad lagen säger. Lagen reglerar inte rätt till mertidsersättning eller övertidsersättning, utan reglerar endast i vilken utsträckning som övertid och mertid får tas ut. Det som ska klassas som övertid , eller mertid då i ditt fall, är de timmar som överstiger den ordinarie arbetstiden. Vad du har rätt till för ersättning regleras inte i lag utan i gällande kollektivavtal. Mitt råd till dig är att se över kollektivavtalet för närmre beskrivning kring vad som gäller för just dig. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur långt i förväg ska jag få arbetstidsschemat?

Hej,

Nu är det 3e månaden i rad som jag, en vecka innan en ny schemaperiod inte fått mitt schema. (Sist fick jag mitt schema två dagar innan det skulle börja) Jag börjar bli riktigt trött på detta då det inte går att planera något i sitt liv. Vad ska jag göra? Kan jag anmäla min arbetsgivare? eller ska jag helt enkelt stanna hemma den första veckan då det inte står att jag skall jobba.

Svar:

Hej!

Du som arbetstagare har rätt till att två veckor i förväg få veta arbetstidsschemat enligt arbetstidslagen § 12. Finns det inga andra skrivningar inom eventuellt kollektivavtal kring detta så gör arbetsgivaren i ditt fall fel. Det som du kan göra i detta fall är att kontakta din fackliga organisation för hjälp. Är du inte fackligt ansluten kan du och om ni eventuellt är flera på samma arbetsplats som känner samma sak råder jag dig att prata med din arbetsgivare för en diskussion kring problemet.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rast och paus; Vad gäller?

Hej,

På mitt jobb har vi ett pass som drar igång kl 02:30 och håller på till 06:00. Under detta pass har vi alltid haft en rast på ca 10-15 min men igår så fick vi ett meddelande om att företaget inte längre kan bjuda på den rasten utan att vi måste jobba på hela tiden (med undantag för intag av lite vätska eller toabesök). Det tycker jag känns väldigt fel. Kan de verkligen göra så?

Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen?

Hej!
Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande det vill säga du har rätt att exempelvis lämna din arbetsplats. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du har inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. Arbetet i sig kan alltså vara avgörande för när/hur länge/hur ofta pauser kan infalla. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta dessa pauser.

Finns det brister i din arbetsmiljö så kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Raster; Vad gäller?

Hej.

Jag arbetar extra på ett café och olika antal timmar förekommer när man arbetar. Beroende på säsong och dag varierar arbetet från 9 timmar till 5 timmar. Till min fråga: när vi arbetar 5 timmar, i mitt fall 11-16, säger arbetsgivaren att jag MÅSTE ta 30 minuters rast. Vad gäller här egentligen? Jag har på tidigare arbeten förstått det som att efter 5 arbetade timmar ska jag ha rast?
När vi arbetar 9 timmar (9-18) måste vi ta vår rast någon gång mellan 11.30-12.30, vilket i sin tur innebär att man vid tidig rast arbetar 6,5 timme utan rast (finns det tid för en kort kaffepaus under eftermiddagen får vi ta det, men observera att vi högsäsong är det svårt att hinna med).

Vad gäller egentligen vid raster?

Med vänlig hälsning

Hej!
Uppehåll under arbetstid regleras i arbetstidslagen. I denna utgörs uppehåll av antingen rast eller paus. Rast är ett längre avbrott där arbetstagaren själv avgör vad denna vill göra och man får lämna sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer rastens längd och när de ska ske, men de måste placeras så att arbetstagarna inte arbetar mer än 5 timmar i sträck. Lagen reglerar inte rastens längd, men har man bara en rast per arbetspass så ska den inte vara kortare än 30 minuter enligt arbetsmiljöverket.

En paus, som är ett kortare avbrott, innebär att arbetstagaren vanligen inte lämnar sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer även när dessa äger rum och hur länge de varar, baserat på hur arbetsdagen ser ut.

Lagen är inte tvingande, utan rådande kollektivavtal kan istället reglera dessa frågor. Om sådant finns på din arbetsplats, är en god idé att undersöka detta eller direkt kontakta facket som kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren