Etikettarkiv: arbetstidsförkortning

Räkna ut arbetstidsförkortning

Hej!

Jag arbetar natt under HRF-kollektivavtal och har nyligen erhållit min första lönespecifikation.

Jag erhåller timlön på 148kr/timmen och enligt kollektivavtalet ska arbetstidsförkortningen motsvara 5,5%, detta betalas ut i ekonomisk kompensation som är praxis på företaget – min tolkning 148×1,055 = 156,14kr/timmen.

Vid första lönespecifikationen ser jag att lönen är betydligt mindre än förväntat, jag har bara fått utbetalt 148kr/timmen. Efter möte med chefen får jag då reda på att arbetstidsförkortningen är inbakad i den timlön jag undertecknat. Att timlönen inkluderade arbetstidsförkortningen var för mig helt okänt och det står ingenstans i anställningsbeviset att så är fallet. Det står i själva verket ingenting om hur arbetstidsförkortningen kompenseras.

Vad gäller egentligen?

SVAR

Olika företag tillämpar olika system så det bästa är att kontakta facket och fråga hur de räknar på det. Detta regleras inte i lagen utan i gällande kollektivavtal. Det brukar finnas en beskrivning i hur du ska räkna ut din arbetstidsförkortning och där bör det framgå om den ska ingå eller räknas ut utöver din timlön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vad händer med intjänad semester och komptid samt arbetstidsförkortning vid egen uppsägning?

Hej,
jag undrar vad som gäller intjänad semester vid egen uppsägning. Har jag rätt att få ut den i ledigt? Jag har en månads uppsägning och har 10 dagar semester kvar. Jag har även arbetstidsförkortning och intjänad komptid.

Hej!

Om du har förlagt din semester till tiden för uppsägningen så har du rätt att få ut den i ledighet. Detta gäller alltså bara då du och arbetsgivaren är överens om detta. Annars ska du få ut dina intjänade semesterdagar genom semesterersättning. Intjänad komptid och arbetstidsförkortning kan enligt vissa kollektivavtal och personliga arbetskontrakt inte alltid tas ut i ekonomisk kompensation, utan måste i vissa fall tas ut i form av ledig tid. Kolla upp vad som gäller på just din arbetsplats så att du inte blir av med någon ersättning eller ledig tid.

Du kan alltså inte tvinga dig till semester under uppsägningstiden om den inte redan är godkänd eller att du och arbetsgivaren kommer överens om att du får ta ut semester under uppsägningstiden.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Måste jag jobba kvällar och helger när jag har ett barn på 6 månader?

Hej

Jag och min sambo har fått en liten kille som börjar på dagis om 6 månader. I nuläget så jobbar jag mån-fre utan kvällar och helger. Men efter sommaren så har jag fått reda på att jag måste börja jobba kvällar och helger i mitt nya schema. Problem är att när sambon börjar jobba igen efter sin mamma ledighet så jobbar hon också kvällar och helger.
Hur löser man detta som tex hämtning från dagis och allt annat som tillkommer med en liten kille. Finns inte någon möjlighet att både hon och jag ska jobba kväll/helg. Har talat med min arbetsgivare om detta men utan resultat. I nuläget så blir någon av oss tvungen att säga upp sig ifrån sitt jobb bara för att klara av ett ”vanligt” privat liv.

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder. Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Ni har också möjlighet att vara helt lediga från arbetet från det att barnet fyllt 18 månader, enligt lag.

Det kan också finnas andra bestämmelser i kollektivavtal så skulle råda er att se över dessa först. Om ni behöver mer stöd och hjälp kan ni kontakta facket, om ni är medlemmar. Ni kan också återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Rätt till arbetstidsförkortning?

Hej!

Jag undrar om jag har rätt till arbetstidsförkortning på mitt arbete med anledning att arbetsgivaren helt plötsligt ändrat mina arbetstider. Jag får nämligen inte ihop mitt privatliv med barn som ska skjutsas till olika aktiviteter olika dagar i veckan. Är inte ute efter ersättning från Försäkringskassan utan kunna sluta en timme tidigare om dagarna. Jag har två biologiska barn, 12 och 13 år samt två bonusbarn på 8 och 11 år.

Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. Det kan finnas andra bestämmelser i giltigt kollektivavtal som gör att dessa bestämmelser ovan inte gäller på din arbetsplats. Det kan därför vara klokt att se över detta avtal. I annat fall kan du också försöka komma överens med din arbetsgivare om dina arbetstider t.ex. att du får börja en eller två timmar tidigare för att få möjlighet att sluta tidigare.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Tvingas ta ut ledighet och kollektivavtal frågor

Hej!

Kan ett företag tvinga dig att ta en semsterdag, flextid eller ATF,¨för att de flyttar från A till B under tre dagar (fredag + helg)?
Dessutom företaget skriver att de har gjort ett överenkommelse med en fackförbund, vilken de inte vill visa, men bara be oss för att det är ett möteprotokoll. Men vi kunde ringa till fackförbundet för att får en bekräftelse att det finns överenkommelsen.

Jag vill bara förklara att jag är inte medlem i fackförbundet med den företaget gjorde överenkommelse med, MEN företaget har en kollektivavatl med fackförbundet! Frågan är vidare:

Om det finns en person som representera oss anställda och signera så en överenkommelse, men hade inte pratat med oss innan, har jag rätt att förkasta överenkommelsen eller måste jag acceptera det ändå?
Tack så jätte mycket för er hjälp!

med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

När det gäller semester så kan inte arbetsgivaren tvinga dig att ta ut semester för att en flytt ska ske. När det gäller flextid och arbetstidsförkortning så är det inte reglerat i lag, du får undersöka kollektivavtalet/anställningsavtalet och se villkoren för dessa förmåner. Men din arbetsgivare bör inte kunna tvinga dig att ta ut någon ledighet när det rör sig om en flytt.

Du nämner inte vad det är för en överenskommelse som har träffats. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal så kan detta omregleras eller skrivas ett nytt om arbetsgivaren och facket är överens. Du som arbetstagare är bunden av det som arbetsgivaren och facket kommer överens om, detta mest troligen genom att det står i ditt anställningsavtal att villkoren är desamma som kollektivavtalet. Om dina villkor är beroende på vad facket och arbetsgivaren kommer överens om så är det inget som du kan förkasta. Facket ska förhandla för ditt ställe, för alla arbetstagares ställe, därför utgår man från att de överenskommelser som träffas är förmånliga för både arbetsgivaren och arbetstagarna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till semesterersättning?

Hej, jag började som pkattsättare på ett litet företag för drygt ett år sedan och under anställnings intervjuen frågade jag vad lönen var, han svarade mig att det är samma som jag hade på mitt tidigare jobb som plattsättare då dom samarbetar, 190 kr i timmen skulle jag då få, jag var på min chef några ggr om att vi skulle skriva ett anställningsbevis men han fick aldrig tummen ur så
jag glömde av det efter ett tag och bara jobbade på. Nu har jag sagt upp gör jag har skadat ryggen så jag ska börja med ett mindre fysiskt arbete, ringde och frågade när semester lönen skulle komma och fick då till svar att den var inbakad i timm pengen, blev väldigt snopen då han sagt att det var samma som mitt tidigare jobb, kan man göra så? Och om inte, vad ska jag då göra? Är tyvärr inte med i facket men tycker ändå att man borde kunna ställa lite krav, har ej heller fått pengar för röda dagar eller någon arbetstidförkortning! Mvh

SVAR:

Hej,

Man kan avtala om att semesterersättningen ska ingå i lönen. Dock ska detta framgå tydligt av exempelvis anställningsavtalet och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att ni kommit överens om detta. Eftersom du inte har fått ett anställningsavtal så är det svårt för din arbetsgivare att bevisa att semesterersättningen ska ingå och du bör då ha rätt att få ut din semesterersättning. Om din arbetsgivare inte utger din semesterersättning så kan kontakta facket om du är medlem där annars kan du återkomma med ditt telefonnummer så kan jag sätta dig i kontakt med en advokat som vi har ett samarbete med. När det gäller röda dagar och arbetstidsförkortningar så är det förmåner som inte finns reglerade i lag utan i kollektivavtal och anställningsavtal, det är alltså inte alla arbetstagare som har rätt till dessa förmåner. Din rätt till dessa förmåner avgörs således av om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och eftersom du inte har ett anställningsavtal så kan man se på om dina kollegor har denna förmånen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar och arbetstidsförkortning vid konkurs?

Hej!
Vad gäller för sparade semesterdagar vid en konkurs? Min särbos arbetsgivare gick i konkurs nyligen. Enligt information kommer han inte att få ut ersättning för sina sparade semesterdagar – stämmer det? Ej heller blir han ersatt för den komptid han hade innestående.

SVAR:

Hej,

Din särbo har en fordran på sin arbetsgivare, men då arbetsgivaren har gått i konkurs finns det en stor risk att din särbos fordran inte kommer kunna betalas då arbetsgivaren inte har tillräckliga medel. Som skydd finns lönegarantin som staten betalar ut. Lönegarantin täcker endast lön som intjänats tre månader innan konkursansökan lämnades in. Det finns således en risk att arbetstidsförkortning går förlorad om arbetsgivaren går i konkurs. Högsta domstolen har i NJA 2007 s. 792 kommit fram till att tid som sparats i en arbetstidsbank inte omfattas av den statliga lönegarantin.

Vad gäller sparad semester kan semester som sparats under det löpande semesteråret och året innan omfattas av lönegarantin. Konkursförvaltaren tar beslutet om lönegarantin, det beslutet kan överklagas inom 3 veckor genom att väcka talan mot staten.

Hör med konkursförvaltaren hur beslutet är motiverat för att sedan avgöra om en talan bör väckas. Reglerna om lönegarantin är många och det finns även ett tak på hur mycket man kan få ut i ersättning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till arbetstidsförkortning vid konkurs?

Hej!
Vad gäller för utbetalning av ATK vid en konkurs? Jag har precis fått brev från konkursförvaltaren/advokaten där det står att
mitt ATK-konto ej kommer att betalas ut (ca 18000:-). Stämmer det?

SVAR:

Hej,

En arbetsgivare som går i konkurs gör detta då arbetsgivaren inte längre kan betala sina fordringar. Som arbetstagare har man en rättighet att få ut ersättning från den statliga lönegarantin om arbetsgivaren inte kan betala ut lönerna. Lönegarantin täcker endast lön som intjänats tre månader innan konkursansökan lämnades in. Det finns således en risk att arbetstidsförkortning går förlorad om arbetsgivaren går i konkurs. Högsta domstolen har i NJA 2007 s. 792 kommit fram till att tid som sparats i en arbetstidsbank inte omfattas av den statliga lönegarantin.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till skadestånd för brott mot kollektivavtal?

Jag jobbar på ett företag som inte har givit arbetstidsförkortning sedan det eteblerades för ca 8 år sedan… Nu har dom blivit anmälda till facket och dom har löst så att vi har det nu. Vi är 20 st anställda varav 5 är fackligt anslutna. Dom som är fackligt anslutna har fått retroaktiv ersättning(skadestånd) beroende på hur många år dom varit anställda. Men inte vi kvarvarande 15. Vad kan vi göra föratt få ut ersättning vi också? Eller är det kört?

SVAR:
Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen som stipulerar arbetstidsförkortning?
Facket har i så fall förhandlat fram ett skadestånd för sina medlemmar för brott mot kollektivavtalet, och det kan bara en facklig organisation göra. Ni som inte är fackligt anslutna har minimal chans till kompensation, om ni inte kan förhandla fram det tillsammans med arbetsgivaren på egen hand. Företaget har möjligen en moralisk skyldighet att ge er det, men inte en juridisk.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till arbetstidsförkortning efter föräldraledighet.

Hej! Jag har fråga angående föräldraledigheten. Jag ville jobba 2-3 dagar i veckan och min chef nekade sådant upplag, han säger att alla måste våra på jobbet varje dag. Har han rätt? Finns det någon utväg från detta?
Tack för hjälpen!

SVAR:
När du har mindre barn, upp till 8 år, har du enligt lag rätt att gå ner i arbetstid till 75 % om du önskar det. Lagen ger samtidigt arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet så som det är lämpligast på arbetsplatsen, och därför bedömer jag din chefs svar som korrekt. Ni får diskutera er fram till en rimlig lösning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren