Etikettarkiv: arbetstidens förläggning

Arbetsgivaren rätt att ändra schema

Hej!

Jag har arbetat som butiksbiträde ungefär 5 år (deltid). Arbetsplatsen innehar kollektivavtal. Vi har rullande schema för 3 månader i förväg på denna arbetsplats. Vi har fått schema för jan, feb och mars månad. Nu vill chefen förflytta en annan arbetstagare från butik 1 till butik 2, där vi andra har en rullande schema för 3 månader i förväg. Chefen säger att den nya arbetstagaren ska ha timmar och därför vill chefen ta bort några av våra inbokade pass och ge bort till den nya arbetstagaren. Chefen vill hänvisa till regel ”om man berättar för anställda det i 2 veckor i förväg, så kan går det bra att göra det”. Problemet här handlar om att vi är redan inbokade för 3 månader i förväg, samt att det inte handlar om arbetsbrist, utan enbart att den andre personen ska ha mer timmar, vilken tas bort från oss som redan arbetar på arbetsplasten. Kan chefen göra det?

Svar:

Hej!

Du säger att det finns ett kollektivavtal och det är då där regleringar om arbetstid finns. Ta hjälp av facket och se vad som står i kollektivavtalet.

Enligt 12 § arbetstidslagen så kan chefen ändra schemat om besked lämnas till arbetstagarna minst 2 veckor i förväg. Du har rätt till att arbeta så många timmar som ditt avtal säger. Beroende på vilken procentsats din anställning har så är det så mycket arbetsgivaren ska låta dig arbeta. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att ta bort timmar från dig om det gör att du arbetar mindre än vad din anställning utgör. Då avsteg från lagen kan ske i kollektivavtal är det där du kan hitta vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

 

Gå ner i arbetstid på grund av sjukt barn?

Hej,
Vi har en son som är 12 år med aspberger, adhd samt trots. Min man har gått ner och arbetar 80 %. Jag undrar nu om mina möjligheter att gå ner i arbetstid även jag? Arbetar idag 100 %. Vi behöver ha det extra stödet till vår son för att få vår vardag att fungera. Har arbetsgivaren rätt att neka mig att gå ner i arbetstid? Kan de sätta gränser för vilka tider jag måste jobba?

Svar:

Hej!

Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet. Det innebär alltså att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att godkänna om du går ner i tjänst.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö, arbetstid, arbetsuppgifter

Jobbar på ett företag sedan snart 2 år tillbaka. Har haft 4 veckors rullande arbetsschema, och vet att det varit så i ca 4 år. Samma schema, rättvist fördelat på 4 st heltidsansällda, rättvis fördelning av kvällar, helgpass och dagpass.

Efter en stor omorganisation i ledande befattning har företaget en helt ny och hård pengapolicy och många besparingar har gjorts på väldigt kort tid. Det har avskedats folk, många har blivit illa behandlade, och schemaändringar har gjorts så att några, på andra avdelningar, helt har fått jobba kvällspass.

Nu har vi på vår avdelning, som bestod av 4 heltid, fått nya direktiv. Från att det som sagt varit rättvist fördelat, så har det tagits in 1 person på 80%, och en person som jobbar 50%. Dvs 50% plus den 80%-procentiga tjänstens kvällar och helger kommer fördelas ut på 2 st 100%-iga anställda. Däribland jag. De har också tagit bort ca 50% av våra arbetsavgifter och givit det som 100 sysselsättning åt den 80%-iga tjänsten.

Kan man ”bara” göra så?
Kan man ändra ett schema så drastiskt.
Finns det ingen hänsyn att ta till att man har ett liv utanför arbetet, barn och familj etc.
Eller är detta en förhandlingsfråga, och i så fall, hur går man tillväga.

Hej,

Förändringar kan komma på olika sätt och i olika form och det är svårt för mig att få en helhetsbild utifrån texten ovan. Dock så kan jag utläsa några nyckelfrågor;

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda kvällar och helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där några begränsningar i antalet kväll- och helgpass osv. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Jag skulle rekommendera att ni samtalar med arbetsgivaren kring ert dilemma, påpekar vinsten med varierande arbetsuppgifter och varierande arbetstider. Ni skulle kunna hänvisa till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen vid en eventuell diskussion där det står att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget arbete. Även att möjlighet skall ges till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren