Etikettarkiv: arbetstid

Ersättning för extraarbete

Hej! Jag hjälper en person som tidigare arbetat som skolfotograf. Under en tid innan han sa upp sig vägrade hans uppdragsgivare att ge honom ersättning för mer än just de timmar han var uppbokad för(i realiteten blev det ofta en del extratimmar). Går det att göra något för att han ska få ersättning även för dessa timmar eller har uppdragsgivaren agerat korrekt?

svar:

När det gäller arbetets utformning bör man komma överens mellan arbetsgivare och arbetstagare om att tillräckligt med arbetstimmar finns avtalat för de arbetsuppgifter som ska utföras. Dessa extratimmar som skolfotografen lagt ner på arbetet är inte vad jag förstår beordrad övertid eller godkänd som övertid i efterhand? Vad står det i anställningsavtalet? Framgår det hur extratid ska beräknas och hanteras? Det finns ingen lag som reglerar denna typ av oense eller överenskommelse. Det är svårt i efterhand att reglera detta. Finns det något muntligt avtal kring detta? Tyvärr ser jag inte att dessa timmar kan ersättas med stöd ifrån gällande lag.

med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Inbeordning och övertid

Jag är fastanställt vårdare och jobbar med autistiska vuxna på ett boende. Min anställning ligger på 70% vilket är för lite. Därför tackade jag till att jobba en dag i veckan på ett annat boende (20% anställning). Dessa två boenden har ingenting med varandra att göra och därmed har jag två olika chefer.
Om chefen på jobb 1 säger att vi ska ha extramöte på just den dagen då jag jobbar på jobb 2, har jag då rätt att säga ifrån?
Hur ser det ut med att bli inbeordrad? Kan jag bli inbeordrad fastän jag jobbat den dagen på mitt andra jobb?
Vad är en rimlig anledning för att säga ifrån sig en inbeording?

Jag behöver jobba men kan har inte råd med att bara jobba 70%.

Tack för hjälpen!

Svar:

Hej,

Eftersom arbetsgivare 1 ej kan erbjuda dig fler timmar eller en heltidstjänst på 100% kan arbetsgivaren inte beordra dig att jobba övertid då du har ett annat arbete. Vet arbetsgivare 1 om att du har en 20% anställning hos arbetsgivare 2? Detta kommer hjälpa dig att få arbetsgivare 1 att förstå varför du ej kan inbeordras. För att neka inbeordning ska du som arbetstagare ha synnerliga skäl och det verkar du ha i detta fall då du behöver arbeta mer än 70% och hen inte kan erbjuda dig detta. Inte heller behöver du infinna dig på arbetsplatsen för möte på din lediga dag/ den dag du inte arbetar för arbetsgivare 1. För att inbeordra någon att jobba övertid ska det från arbetsgivarens sida också finnas nödvändiga skäl. Det är oftast inte ett extramöte.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Schema vid föräldraledighet

Hej,

Jag är anställd 75% sedan 8 år tillbaka på ett stort företag med kollektivavtal. Jag har min dotter på 3 år varannan vecka sedan ett år tillbaka. Jag har haft specialschema sedan dess så jag ska kunna hämta/lämna på förskolan denna vecka. Nu tänker min arbetsgivare ta bort detta schema och införa det gamla schemat, alltså kvällar och tidiga mornar. Det fungerar ej när man är ensamstående då förskolan ej har sådana öppettider. Får dom enligt lag göra så? Och om dom får igenom detta, ska det gälla alla som har special schema pga barn varannan vecka?

Svar:

Hej!

Du har enligt Föräldraldighetslagen § 7 rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel då barnet ännu inte fyllt 8 år. Enligt § 12 samma lag får ledigheten spridas över arbetsveckans alla dagar eller till viss/vissa av arbetsveckansdagar. Enligt § 14 ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren kring arbetstidens förläggning, lagen säger följande:

”Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).”

Likt lagen säger så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om ledighet inte kunnat träffas enligt arbetstagarens önskemål. Är du missnöjd med förläggningen av arbetstiden råder jag alltså dig till att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Gå ner i arbetstid på grund av sjukt barn?

Hej,
Vi har en son som är 12 år med aspberger, adhd samt trots. Min man har gått ner och arbetar 80 %. Jag undrar nu om mina möjligheter att gå ner i arbetstid även jag? Arbetar idag 100 %. Vi behöver ha det extra stödet till vår son för att få vår vardag att fungera. Har arbetsgivaren rätt att neka mig att gå ner i arbetstid? Kan de sätta gränser för vilka tider jag måste jobba?

Svar:

Hej!

Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet. Det innebär alltså att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att godkänna om du går ner i tjänst.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Komptid i pengar eller i tid

Hej!

Jag har sagt upp mig på egen begäran. Jag har mellan 26-28 komptimmar som jsg vill ha i pengar. Chefen vägrar ge mig mina komptimmar i pengar och när jag sa att jag inte tänker kompa så fick jag till svar att hon tänker stryka all komp. Måste jag kompa eller har jag rätt att få det i pengar?

Svar:
Hej,
när det gäller komptid är detta inte reglerat i lag. Det måste regleras antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Ni bör alltså ha gjort en överenskommelse innan kring om du har rätt att få ut komptid i pengar eller i tid.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Minskad arbetstid

Hejsan mitt namn är X jag har nu jobbat på en restaurang sen den 2013-05-07 jobbade som säsongsanställd under sommaren sen ville min chef jag skulle skriva på provanställning 6 mån fast jag hade redan jobbat 3 mån. jag skrev på kontrakt då 6 mån provanställning tills 2014-02-22. en vecka innan min kontrakt går ut får jag höra om att nuvarande chefen slutat och vi hade ingen restaurangchef då. jag var sjuk just de dagarna min kontrakt skulle ut när jag är där den 29 feb så kommer våran tillfälliga restaurangchef och ville att jag skulle då skriva på kontrakt. först ville jag inte för det var stressigt då och kunde inte kolla igenom ordentligt då ser jag att de hade sänkt mina timmar från 35h i v till 20 h i vecka? på kontraktet står det ”ändring av anställningsavtal ”. nu undrar jag går det verkligen att sänka timmarna från en provanställning? har läst att ifall de säger inte någonting 14 dagar innan så borde jag fått fast anställning då men är det 35h då. 

Svar:
Hej,
när din provanställning löpte ut 22/2 2014 övergår den i en tillsvidareanställning med samma villkor som under provanställningen. Om din arbetsgivare vill göra förändringar i anställningen måste hen förhandla detta med dig. Gäller det att minska antalet timmar måste det finnas en arbetsbristsituation där arbetsgivaren säger upp de 15 timmar som avtalet ska minskas med. Förutom att det måste finnas saklig grund (arbetsbrist) för minskade timmar måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna. Alltså om det är någon som är senare anställd än dig som först ska minska sina timmar. Vid en tillsvidareanställning gäller även en minsta uppsägningstid om en månad. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där.

Börja med att prata med din arbetsgivare om ovanstående. Får du inte gehör för din sak är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Anställningsform och arbetstid

Jag vill bara höra mig för lite för företaget jag jobbar på idag och sedan december 2012 har sedan 2007 endast en fast anställd medan alla 14 andra
står anställda som tillsvidare/vid behov / timanställning. Alla har arbetstid 11-17 eller vi börja 11 och sen kör vi på tills vi är klara. Är vi klara 15.00 så kan vi sitta och vänta till 17.00 men väljer vi att åka hem innan 17.00 även fast man frågat om det finns mer att göra och fått svaret nej det är lugnt.

Ska vi ha betalt till 17.00 eller ska vi ha betalt tills vi åker hem? Ska alla som jobbat längre än ett år få ny anställningsform tillsvidare 80%eller liknande?

Hej,

Det finns två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad. Timanställning är ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme.

Om er arbetstid är satt till att vara mellan 11-17 så är det denna tid ni står till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren kan, om denne så vill, tillåta er att lämna arbetsplatsen utifall det inte finns fler arbetsgifter att utföra, arbetsgivaren är då inte skyldig enligt lag att betala för denna tid. I annat fall skall ni finnas på arbetsplatsen och stå till arbetsgivarens förfogande under hela arbetstiden. Arbetsgivaren skulle kunna bevilja hemgång med betald lön om denne så vill utifall ni inte behöver stå till arbetsplatsens förfogande, detta ska isf godkännas vid varje enskilt tillfälle sådant sker.

En tidsbegränsad anställning som är skriven som allmän visstidsanställning tillåts under högst 24 månader under en femårsperiod. Om en anställd har haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och dessa pågått under en längre tid än sammanlagt 24 månader, övergår anställningen i en tillsvidareanställning med samma förutsättningar som den allmänna visstidsanställningen. Det finns ingen begränsning för hur många anställda under anställningsformen allmän visstidsanställning en arbetsgivare kan ha.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Förändrad arbetstid

Hej

Arbetar som personligassistent.
Har haft ett grundschema, som fungerar.
Men efter arbetsgivaren ändrat utan att höra med mig,så har jag fått en lördag dag istället för en tisdag dag. Vilket ej fungerar för min och min familjs del.

Kan man göra så här bara?
Tacksam för svar.

Hej,

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda på helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där exempelvis några begränsningar till endast vardagsarbete i ditt anställningsavtal. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rätten till schema

Jag har två anställningar. Anställning 1 är en tillsvidareanställning på 12
timmar i veckan på en arbetsplats med kollektivavtal inom handels. Får i
regel ut de nya schemana sent och de gäller bara för en kort period. Trots
att jag arbetat där får jag inte fler timmar då jag kostar dom mer än
skolungdomar och nyanställda.

Arbetsplats 2 har jag en visstidsanställning på och har arbetat där i ett
halvår ca 10 timmar i veckan. Dom har inget kollektivavtal men är ute i god
tid när schemana ska ändras och vi har i regel fasta scheman som bara
rullar på.

Jag har möjlighet att få arbeta fler timmar på arbetsplats 2 men
butikschefen på arbetsplats 1 sätter stopp för detta genom att han vill
kunna schemalägga mig när det passar honom. Han vill att de anställda ska
va i beroendeställning och alltid säga ja. Ingen anställs på mer än få
timmar i företag 1.

Vilken rätt har jag? Kan jag tacka ja till fler timmar i företag 2. Lämna
mitt schema till företag 1 och så får han anpassa mina timmar efter det?

Är medlem i facket men saknar förtroende för dom. De har tidigare varit
inkopplade i mkt på arbetsplats 1 men det blir aldrig ngn förbättring.

Svar:
Hej,
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Men eftersom att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du undersöka vad där står. I övrigt kan du inte ställa krav på de olika arbetsplatserna att anpassa sig till varandra. Du kan naturligtvis diskutera saken med arbetsgivaren men arbetsgivaren har ingen skyldighet till anpassning förut enligt det jag skrev ovan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu

Lurad på arbetstid?

Hej!
Jag jobbar åt en hyfsat stor detaljhandelskedja. Vi har en stämpelterminal där vi stämplar in oss och ut oss, när arbetet börjar och lunch osv. Denna terminal har en ”tolerans tid” på 10 min. Denna tolerans tid fungerar enbart åt det ena hållet – företags vinning. Om jag ex har arbeta tid 12-17, stämplar jag in mig 11.51 så rundas det upp till 12.00. Vilket jag kan förstå då det förmodligen har varit jag som har varit tidig på jobbet. Men om jag jobbar över ex fem minuter så jag stämplar ut 17.05 så rundar den av tiden bakåt till 17.00 – så jag får ej betalt för mina 5 minuter. Är detta lagligt? Får arbetagivaren ”ta” mina extra minuter och kalla det tolerans tid? Jag måste alltså jobba över minst 11 min för att jag ska överhuvudtaget få betalt för mina minuter.

Vad säger lagen?

Svar:
Hej,
detta regleras inte i någon lag utan är något ni får diskutera med arbetsgivaren. Men ni ska få betalt för den tid ni arbetar. Om du är fackligt ansluten bör du kontakta dem. Annars prata med övriga kollegor om hur ni tillsammans kan ta upp frågan med arbetsgivaren. Det låter inte rimligt att inte få betalt för tid som behövs för att installera respektive avsluta sitt arbete.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren