Tag Archives: arbetstagare vill minska timmar

Hur lång tid har min chef på sig att svara mig?

Hej!

Har via mail till min chef begärt att få gå ner i tjänstgöringsgrad några timmar en specifik dag. Hur lång tid har chefen på sig att svara mig? är hen inte skyldig att svara inom viss tid?

Svar:

Hej!

En arbetstagare har endast rätt att gå ner i tjänstgöringsgrad vid föräldraledighet eller vid studier. Om det finns andra anledningar till att arbetstagaren vill gå ner i tjänstgöringsgrad har arbetsgivaren inte någon skyldighet att bevilja denna önskan.

Det finns heller ingen direkt bestämmelse om när en arbetsgivare ska meddela om minskning av tjänstgöringsgrad beviljas eller inte. Prata med din arbetsgivare och försök hitta en lösning!

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren