Tag Archives: arbetstagare sjukskriven

Har min arbetsgivare rätt att omplacera mig?

Hej
Jag har fått en varning av personliga skäl i mitt arbete, och har sedan varit sjukskriven (utmattningssyndrom). Ska nu rehabiliteras. Min ordinarie tjänst är en där ingår en viss del utbildning. Nu vill min arbetsgivare att jag på obestämd tid ska genomgå rehabilitering utanför min ordinarie tjänst (dvs utan utbildningsdelen), trots att det inte borde finnas några hinder att genomgå rehabilitering inom min ordinarie tjänst. (Förhandlingen kring varningen, och varningen i sig innebar inte att jag skulle omplaceras). Jag tycker snarast den förändrade tjänstgöringen försvårar rehabiliteringen. Får arbetsgivaren ändra min tjänst på det sättet utan egentligt skäl? Har jag inte rätt till rehabilitering inom ordinarie tjänst, om det är möjligt?

Svar:

Hej,
det är Försäkringskassan och din handläggare där som har det övergripande ansvaret för att tillsammans med dig och din arbetsgivare planera för din rehabilitering. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder för att du ska kunna återgå i arbete. Det finns inte saklig grund för att säga upp dig förrän åtgärder har prövats. Arbetsgivaren ska i första hand prova att anpassa dina arbetsuppgifter för att du ska kunna återgå till din nuvarande tjänst. Men om detta inte är möjligt kan även omplacering vara ett alternativ antingen inom den egna verksamheten eller hos annan arbetsgivare. Men det är i diskussion och samverkan med din arbetsgivare och Försäkringskassan detta ska ske. Är du fackligt ansluten kan du även ta hjälpa av dem.

Vi kan gå in som ombud för dig men detta är en tjänst vi tar betalt för.

Du är välkommen att återkomma om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Får min arbetsgivare ringa min läkare?

Hej har arbetsgivaren rätt att kräva att få ringa min läkare angående min sjukskrivning? Arbetsgivaren vill veta hur lång tid behandlingen kommer att ta.

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid arbetstagarens återgång till arbete efter sjukskrivning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena utifrån varje individs fysiska och psykiska förutsättningar och därmed vidta lämpliga åtgärder vid behov. Det kan t.ex. handla om omplacering av arbetstagaren, utbildning eller arbetshjälpmedel m.m. Det kan därför vara en god idé att kommunikation mellan läkare och arbetsgivare sker så att arbetstagarens återgång till arbete blir så bra som möjligt. Jag kan därför inte se något lagligt hinder varför arbetsgivaren inte skulle få kontakta er läkare och fråga när du kan komma tillbaka till arbetet. Din arbetsgivare har dock ingen rätt att ta del av din journal om du inte godkänt detta.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren