Tag Archives: arbetsmiljöverket

Mobbad och sjukskriven vad göra?

Hej.

Jag har har en fråga hur jag och min moder ska gå vidare gällande förhållanden
som råder på hennes arbetsplats.

Min mamma har jobbat som ekonomibiträde i sex år och för
cirka ett halvår sedan kom det nya personer som började styra och ställa. Min
mamma har alltid skött sitt arbete u.a. Det senaste halvåret började hon
utsättas för mobbning (enligt mig) och hon har även fått en ”varning”
där de bland annat skriver att hon bryter mot ”sekretessen” ”inte
följer sina arbeetstider” etc (detta stämmer givetvis ej och punkterna är
endast skrivna i en mening där de ej förklarar utfärdigt; var/hur/när/till
vem). Dessutom är denna varning tagen från en utländsk hemsida och refererad till en
utländsk paragraf  där tre personer från arbetet skrivit på.
Vidare har min mamma blivit sjukskriven från arbetet pga depression orskad av allt
detta. Denna sjukskrivning gick ut idag men hon har en ny läkartid i eftermiddag
och vi får då se om den blir förlängd. Imorse ringde sekreteraren och
bokstavligt tala
t så å
t henne att återkomma till arbetet då sjukskrivningen gått ut, när min mamma
två gånger upprepar att hon vill tala med sin chef gällande sitt tillstånd och
dagens läkartid, säger sekreteraren ytterligare en gång att hon ska komma till
arbetet idag och lägger på luren.

Vidare har det visat sig att de ens inte sjukanmält henne till försäkringskassan
och att hon denna månaden inte får någon sjukpenning för att betala sina
räkningar med (då handläggningstiden är 30 dagar).

Detta är enligt mig under all kritik och totalt förkastligt. Det är så mycket
mer men jag har summerat det viktigaste. Mamma är inte medlem i facket. Kan vi på
något sätt gå vidare med detta? Detta är ren diskriminering och de bryter mot
arbetsrätten.

Tacksam för hjälp.

Hej

Det låter mycket otrevligt, men tyvärr är detta inte ovanligt. Det finns undersökningar som visar att upp till 10% av svenska arbetstagare någon gång blir utsatt för mobbing på sitt arbete.

Du ska genast be din mamma eller hjälpa henne med att vända sig till skyddsombudet på hennes arbetsplats.

Sedan vill jag att går in och läser på arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

och läser föreskriften AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling i arbetslivet” och dels AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Dessa föreskrifter ska följas av svenska arbetsgivare och det är mycket viktigt att de lever upp till dessa föreskrifter.

För just exakt två månaders sen kom den första domen mot arbetsgivare som inte hade försökt stoppa pågående mobbing, vilket ledde till att de ansvariga cheferna fick dagsböter och villkorliga domar. Vilket i sin tur visar på att det är verkligen är värt att få arbetsledningen inom verksamheten att ta dessa problem på allvar.

Får du ingen respons hos det lokala skyddsombudet, ska du vända dig till HR avdelningen och din mammas chefer, påtala deras ansvar gällande AFS 1993:17 och AFS 2001:1 och visa även vad som kan hända om de inte försöker att göra något åt det, se:

Anställd begick självmord efter mobbning på jobbet – chefer döms för arbetsmiljöbrott

Lycka till, det lönar sig att stå på sig även om det är jobbigt!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ska jag berätta om min diagnos?

Hej,

Jag har nyligen fått en adhd-diagnos och blir väldigt lätt psykiskt trött och stressad när arbetet är för splittrat. Jobbet jag har är kvalificerat men obegränsat och har ofta för många små arbetsuppgifter att hoppa mellan under en dag varav en del är uppgifter som varje dag oförutsett trillar ner i knät som ska lösas. Ovanpå det extra uppgifter om utveckling som ska göras samtidigt som linjearbetet. Flera (utan diagnos) har blivit sjukskrivna för att vi alltid måste ”släcka bränder” och har för mycket på våra bord. Jag klarar mitt arbete mycket bra när det är planerat, lagom mycket att göra och då inte oförutsedda uppgifter trillar i knät på mig hela tiden. Om jag berättar för min arbetsgivare i hopp om förbättring i arbetsmiljön vad kan jag vänta mig? Kan de avskeda mig? Kan de omplacera mig? Vad har jag för rättigheter och vad har de för skyldigheter?

Hej,

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetstagare endast sägas upp om det finns saklig grund för uppsägning. När det gäller möjligheten att säga upp någon på grund av dennes sjukdom (diagnos) innebär kravet på saklig grund att arbetstagarens arbetsförmåga ska vara så nedsatt att denne inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Detta innebär ett starkt skydd motuppsägningar på grund av sjukdom.

Genom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kan det bli aktuellt med en arbetsuppgiftsförändring eller om detta inte resulterar i tillräckliga förändringar i arbetsmiljön för att denne skall vara tillfredsställande för dig, kan en omplacering bli aktuell. Arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människors olika fysiska och psykiska förutsättning. Arbetsmiljön är en angelägenhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Dock har arbetsgivaren huvudansvaret för att den anställde inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vidare menar man genom lagen att arbetsgivaren skyldig att göra de förändringar av arbeten och arbetsplatser som krävs för att göra det möjligt för en person med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att utföra sina uppgifter som anställd. Exakt hur långtgående skyldigheter en arbetsgivare har bedöms från fall till fall. Normalt krävs större insatser av en stor arbetsgivare än av en liten arbetsgivare.

En ärlig relation mellan arbetstagare och arbetsgivare är alltid att föredra i ett sådant här ärende, om du undviker att berätta om din diagnos kan arbetsgivaren känna sig förd bakom ljuset och det bådar inte gott inför framtida samarbete. Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetsmiljön så verkar det enligt din beskrivning ovan som en ohållbar situation, då många på arbetsplatsen redan blivit sjukskrivna pga bristande arbetsmiljö. Därav verkar inte mycket gå förlorat av att berätta oberoende utkomsten. Ni arbetstagare som påverkats negativt av den rådande arbetsmiljön kan gemensamt eller självständigt kontakta ert fackombud, om ni har ett sådant, för att ta hjälp i ärendet. Vidare kan ni även få hjälp via arbetsmiljöverket (www.av.se) utifall ni skulle sakna fackombud.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren