Etikettarkiv: arbetsmiljöverket

Mobbad och sjukskriven vad göra?

Hej.

Jag har har en fråga hur jag och min moder ska gå vidare gällande förhållanden
som råder på hennes arbetsplats.

Min mamma har jobbat som ekonomibiträde i sex år och för
cirka ett halvår sedan kom det nya personer som började styra och ställa. Min
mamma har alltid skött sitt arbete u.a. Det senaste halvåret började hon
utsättas för mobbning (enligt mig) och hon har även fått en ”varning”
där de bland annat skriver att hon bryter mot ”sekretessen” ”inte
följer sina arbeetstider” etc (detta stämmer givetvis ej och punkterna är
endast skrivna i en mening där de ej förklarar utfärdigt; var/hur/när/till
vem). Dessutom är denna varning tagen från en utländsk hemsida och refererad till en
utländsk paragraf  där tre personer från arbetet skrivit på.
Vidare har min mamma blivit sjukskriven från arbetet pga depression orskad av allt
detta. Denna sjukskrivning gick ut idag men hon har en ny läkartid i eftermiddag
och vi får då se om den blir förlängd. Imorse ringde sekreteraren och
bokstavligt tala
t så å
t henne att återkomma till arbetet då sjukskrivningen gått ut, när min mamma
två gånger upprepar att hon vill tala med sin chef gällande sitt tillstånd och
dagens läkartid, säger sekreteraren ytterligare en gång att hon ska komma till
arbetet idag och lägger på luren.

Vidare har det visat sig att de ens inte sjukanmält henne till försäkringskassan
och att hon denna månaden inte får någon sjukpenning för att betala sina
räkningar med (då handläggningstiden är 30 dagar).

Detta är enligt mig under all kritik och totalt förkastligt. Det är så mycket
mer men jag har summerat det viktigaste. Mamma är inte medlem i facket. Kan vi på
något sätt gå vidare med detta? Detta är ren diskriminering och de bryter mot
arbetsrätten.

Tacksam för hjälp.

Hej

Det låter mycket otrevligt, men tyvärr är detta inte ovanligt. Det finns undersökningar som visar att upp till 10% av svenska arbetstagare någon gång blir utsatt för mobbing på sitt arbete.

Du ska genast be din mamma eller hjälpa henne med att vända sig till skyddsombudet på hennes arbetsplats.

Sedan vill jag att går in och läser på arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

och läser föreskriften AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling i arbetslivet” och dels AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Dessa föreskrifter ska följas av svenska arbetsgivare och det är mycket viktigt att de lever upp till dessa föreskrifter.

För just exakt två månaders sen kom den första domen mot arbetsgivare som inte hade försökt stoppa pågående mobbing, vilket ledde till att de ansvariga cheferna fick dagsböter och villkorliga domar. Vilket i sin tur visar på att det är verkligen är värt att få arbetsledningen inom verksamheten att ta dessa problem på allvar.

Får du ingen respons hos det lokala skyddsombudet, ska du vända dig till HR avdelningen och din mammas chefer, påtala deras ansvar gällande AFS 1993:17 och AFS 2001:1 och visa även vad som kan hända om de inte försöker att göra något åt det, se:

http://www.dagensjuridik.se/2014/02/anstalld-begick-sjalvmord-efter-mobbning-pa-jobbet-chefer-doms-arbetsmiljobrott

Lycka till, det lönar sig att stå på sig även om det är jobbigt!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ska jag berätta om min diagnos?

Hej,

Jag har nyligen fått en adhd-diagnos och blir väldigt lätt psykiskt trött och stressad när arbetet är för splittrat. Jobbet jag har är kvalificerat men obegränsat och har ofta för många små arbetsuppgifter att hoppa mellan under en dag varav en del är uppgifter som varje dag oförutsett trillar ner i knät som ska lösas. Ovanpå det extra uppgifter om utveckling som ska göras samtidigt som linjearbetet. Flera (utan diagnos) har blivit sjukskrivna för att vi alltid måste ”släcka bränder” och har för mycket på våra bord. Jag klarar mitt arbete mycket bra när det är planerat, lagom mycket att göra och då inte oförutsedda uppgifter trillar i knät på mig hela tiden. Om jag berättar för min arbetsgivare i hopp om förbättring i arbetsmiljön vad kan jag vänta mig? Kan de avskeda mig? Kan de omplacera mig? Vad har jag för rättigheter och vad har de för skyldigheter?

Hej,

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetstagare endast sägas upp om det finns saklig grund för uppsägning. När det gäller möjligheten att säga upp någon på grund av dennes sjukdom (diagnos) innebär kravet på saklig grund att arbetstagarens arbetsförmåga ska vara så nedsatt att denne inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Detta innebär ett starkt skydd motuppsägningar på grund av sjukdom.

Genom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kan det bli aktuellt med en arbetsuppgiftsförändring eller om detta inte resulterar i tillräckliga förändringar i arbetsmiljön för att denne skall vara tillfredsställande för dig, kan en omplacering bli aktuell. Arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människors olika fysiska och psykiska förutsättning. Arbetsmiljön är en angelägenhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Dock har arbetsgivaren huvudansvaret för att den anställde inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vidare menar man genom lagen att arbetsgivaren skyldig att göra de förändringar av arbeten och arbetsplatser som krävs för att göra det möjligt för en person med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att utföra sina uppgifter som anställd. Exakt hur långtgående skyldigheter en arbetsgivare har bedöms från fall till fall. Normalt krävs större insatser av en stor arbetsgivare än av en liten arbetsgivare.

En ärlig relation mellan arbetstagare och arbetsgivare är alltid att föredra i ett sådant här ärende, om du undviker att berätta om din diagnos kan arbetsgivaren känna sig förd bakom ljuset och det bådar inte gott inför framtida samarbete. Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetsmiljön så verkar det enligt din beskrivning ovan som en ohållbar situation, då många på arbetsplatsen redan blivit sjukskrivna pga bristande arbetsmiljö. Därav verkar inte mycket gå förlorat av att berätta oberoende utkomsten. Ni arbetstagare som påverkats negativt av den rådande arbetsmiljön kan gemensamt eller självständigt kontakta ert fackombud, om ni har ett sådant, för att ta hjälp i ärendet. Vidare kan ni även få hjälp via arbetsmiljöverket (www.av.se) utifall ni skulle sakna fackombud.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Kränkande särbehandling – mobbing

Hej!
JAG blev omplacerad när min chef mobbade och trakasserade mig. Var i dåligt
skickmentalt efter mobbingen så för att slippa min plågoande gick jag med på
omplaceringen.Jag omplacerades till ett tungt jobb efter att ha haft ett lätt jobb
(vid omplaceringen framgick detinte vad mina arbetssysslor skulle innehålla). Jag
har under denna tid (från och med 20130225) haft ont i ryggen p.g.a det tyngre
arbetet. Är nu sedan en vecka tillbaka sjukskriven för Lumbago= ryggskott.ska till
läkaren i morgon jag inser att situationen med det tyngre arbetet är en omöjlighet.
Kan jag begära omplacering p.g.a medicinska själ?Vore tacksam för svar!
Med vänlig hälsning

Hej

Du ska vända dig till ditt skyddsombud och be att de tittar igenom arbetsmiljölagen och de föreskrifter som gäller vid kränkande särbehandling och

arbetsanpassning och rehabilitering. Om du omplaceras skall du dessutom inte ha sämre arbetsvillkor. Vilket inte verkar följas i detta ärende.

Om skyddsombudet inte vill hjälpa dig ska du vända dig till arbetsmiljöverket direkt och be om en inspektion (detta ska skyddsombudet göra om den uppfattar att arbetsgivaren inte tar kränkande särbehandling seriöst).

Tänk på att din arbetsgivare är ansvarig för att följa arbetsmiljölagens föreskrifter, och att de kan åläggas vite från förvaltningsrätten ev bli åtalade för arbetsmiljöbrott om de inte tar tag i denna situationen omedelbart.

Görs ingenting vänd till till facket ev så kontaktar du mig igen så skall jag hjälpa dig på vägen.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rast och paus; Vad gäller?

Hej,

På mitt jobb har vi ett pass som drar igång kl 02:30 och håller på till 06:00. Under detta pass har vi alltid haft en rast på ca 10-15 min men igår så fick vi ett meddelande om att företaget inte längre kan bjuda på den rasten utan att vi måste jobba på hela tiden (med undantag för intag av lite vätska eller toabesök). Det tycker jag känns väldigt fel. Kan de verkligen göra så?

Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen?

Hej!
Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande det vill säga du har rätt att exempelvis lämna din arbetsplats. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du har inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. Arbetet i sig kan alltså vara avgörande för när/hur länge/hur ofta pauser kan infalla. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta dessa pauser.

Finns det brister i din arbetsmiljö så kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Tillfredställande arbetsmiljö?

Hej!
Jag är visstidsanställd på ett saneringsföretag och vi gör de flesta
saneringsuppdrag.Dom två senaste åren har företaget i perioder (några veckor till
någon månad) tagit åt sig ett uppdrag som jag inte klarar av. Psykiskt. Timanställda
har valt att hellre gå hem och vara utan jobb än att utföra det uppdraget.Min fråga
är, hur gör jag? Jag kan ju inte gå hem. Och kan det gå som arbetsvägran? Kan dom
tvinga mig att utföra ett jobb jag psykiskt inte klarar av? Vi har ju fler uppdrag
så jobb finns.Men jag klarar verkligen inte av det. Två dagar i olika perioder har
jag försökt men jag får panik. Jag mår jätte dåligt avbara tanken på att göra
jobbet. Min chef vet om mitt problem med det uppdraget men denne svarade med att
det finns fler av dom antällda som inte vill utföra jobbet.
Vad kan jag göra?

Hej

Du ska kontakta arbetsmiljöverket och be att de skickar ut en inspektör till arbetsplatsen.

Det är inte förenligt med arbetsmiljölagen att din arbetsplats belastar dig och dina kollegor på ett

sätt som kan medföra ohälsa. Ifrågasätt din chef om denna känner till arbetsmiljölagens 2 Kapitel och om denne

vet om att arbetsmiljöverket kan utdöma vite och fängelsestraff för dem som inte upprätthåller sig enligt lag.

Känner din chef till detta, borde han/hon inte utala sig på ett sådant sätt, utan istället värna om arbetstagarna som

finns att tillgå.

Gå in på arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

och tillkalla en inspektion.

Hoppas att det löser sig för er

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Mobbing

Hej
Vi är en personangrepp som är anklagade för mobbing av vår enhetschef. Nu ska vi
ha enskilda intervjuer av två högre chefer som redan tagit parti för
enhetschefen. Finns det någonstans att vi inte får ha med oss ombud då
arbetsgivaren nekar oss rätten att ta med ombud från företagshälsovården. Var
finns det skrivet att vi är skyldiga att vara själva?

Hej

Mobbing, eller kränkande särbehandling som det definieras i arbetslivet och arbetsmiljölagen är en ganska allvarlig företeelse som kan leda till uppsägning och omplacering. Arbetsmiljöverket rekommenderar att företaget involverar företagshälsan för att få en bättre objektiv syn på samarbetsproblem för vilken jag tycker att du skall påtala. Risken är uppenbara att tiden går och att ni som parter blir mer och mer polariserade. Anser du att objektiviteten är hotad ska du be facket om hjälp och be din arbetsgivare att företagshälsan hjälper er att hitta en lösning på problemet. Det är absolut av största vikt att du visar att du vill vara med till att lösa problemet hur infekterade den än kan vara och att din arbetsgivare ser till att handla objektivt. Om din arbetsgivare stoppar företagshälsan att delta tycker jag att du ska prata med ditt skyddsombud och kontakta Arbetsmiljöverket och be dem om råd, ev om inspektion.

www.av.se

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ohälsosam arbetsmiljö

Hej!
Det är så här att på min skola så är det så att många mår dåligt, pga
ohälsa.
Där skolan är nu fanns det tidigare en kemtvätt och tillverkning av farliga
kemikalier till färger mm.
Det ska vara sanerat men det har visat sig att så var inte fallet, personalen har
gått i detta i ett år nu.
Jag började nu i augusti och har fått besvär men mina ögon, pratade med rektorn
och han skickade mig till företagshälsovården. Besvären har blivit värre och nu
har jag blivit sjukskriven. Känns fel att jag ska bli av med lön när jag är helt
oskyldigt drabbad. Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på minlön?
Vi är flera nu som har gått till företagshälsovården och vi har fått besked
som omplacering eller sjukskrivning. Känns inte rätt eftersom det finns bevisat
att det är halter sv triklorerade väte (någonting) och symtomen är typiska för
mig. Halterna ärinte så höga, problemet är att de inte har undersökt alla
klassrummen, däribland mitt klassrum. Jag känner det mer på vissa ställen än
andra.
Vilka rättigheter har man?

Hej

Du skall ringa till Arbetsmiljöverket och be att de skickar ut en inspektör till din arbetsplats. Ditt lokala skyddsombud som skall finnas på din arbetsplats kan också göra en bedömning om detta är en hälsofarlig arbetsmiljö och stänga den tillfälligt. Din arbetsgivare har rätt stränga krav på sig att upprätthålla en tillfredställande arbetsmiljö och du/ni som arbetstagare skall ha möjlighet att medverka i utformningen. Om din arbetsgivare inte lever upp till arbetsmiljölagen kan den dömas till vite och fängelse.

Titta på arbetsmiljöverkets hemsida och ta direkt kontakt med dem

http://www.av.se/

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Brister i arbetsmiljön?

Jag har en fråga angående lojalitet från arbetsgivarens sida.
Skall korta ner bakgrunden till den situation som nu har uppstått:

Jag började på en ny arbetsplats och det hann bara gå någon månad innan jag
började må väldigt dåligt på mitt arbete. Jag var långt ifrån den enda som
mådde VÄLDIGT dåligt på denna arbetsplats.
Till slut så skickade större delen av personalen tillsammans ett brev till högsta
ledningen i företaget om situationen på arbetsplatsen, och detta gjordes för att
det var chefen på denna lilla arbetsplats som gjorde att alla mådde så dåligt,
så det var därför inte naturligt alls att vända sig till henne. Jag blev själv
sjukskriven från arbetsplatsen bara efter fem månaders anställning, för psykisk
ohälsa direkt länkat till arbetsplatsen.
Facket blandades in i min sjukskrivning och även arbetsmiljöverket fick en
anmälan angående denna arbetsplats.
Chefen på arbetsplatsen har hela tiden antagit att det var JAG enskilt som har
skickat ovan nämnda brev till högsta ledningen, vilket det inte var. Och anmälan
till arbetsmiljöverket gjordes utav facket. Jag har nu avslutat min uppsägning på
denna arbetsplats from 18 augusti 2013 efter en månads uppsägningstid vilken jag
har varit sjukskriven under (har varit sjukskriven i 6 månader).
Situationen nu:
Vi har gäster på vår arbetsplats som arbetar som piloter på lastflyg. Dessa har
kunnat ta med sig en passagerare ifall man behövt åka med till någon av deras
destinationer, dock så har jag aldrig antagit erbjudandet. Sedan har jag idag fått
ett samtal från en av dessa piloter som ville berätta att deras högsta chef har
fått ett samtal någon gång i juni av min nu före detta chef som sagt att JAG
under minst fem gånger har olovligen åkt med dessa piloter. Detta har jag inte
gjort och jag anser detta vara stort förtal. Min chef har klampat in på MITT
privatliv, även OM jag hade åkt med dessa så har min chef INGENTING med detta att
göra då jag i så fall hade gjort det på min FRITID. Min chef har förtalat och
ljugit om mig endast för att skada mig, för att hon tror att jag är den som har
skickat ovan nämnda brev till hennes högsta ledning och arbetsmiljöverket.

Någonstans så har väl arbetsgivaren också en lojalitetsplikt gentemot sina
anställda, och detta förtal måste väl ha stridit mot denna?

Otroligt tacksam för svar!

 

Hej

 

Först och främst tycker jag det är viktigt att det har kommit in en anmälan till

arbetsmiljöverket och att facket varit inblandade i din sjukskrivning. Även om du inte skrivit den

är det av vikt att sådana arbetsmiljöförhållande blir uppmärksammade.

Vad gäller det ev förtalet kan det vara bra om du sakligt dokumenterar de utalande som gjorts. Situationen du hamnat i

är säker emotionellt påfrestande för alla inblandande, och det är därför extra viktigt att du handlar metodiskt och

inte agerar efter känsla. Som jag förstår det är redan uppsägningsprocessen klar, dvs det har skrivits avtal av vad som gäller

för din uppsägning och att facket varit inblandade in den processen tillsammans med försäkringskassan. Detta för att rehabiliterings- och

omplaceringsskyldigheten som din arbetsgivare har varit korrekt utförd gällande din anställning. Det bästa vore för dig att vänta på

arbetsmiljöverkets uttalande och ta kontakt med ditt fack för ev råd och stöd i din situation.

 

Lycka till

 

MVH Tobias Bergin

 

 

Sjukdom och arbetsmiljölagen

Hej!
Jag har frågor angående arbetsgivaren rehabiliterings skyldighet och om man kan bli uppsagd på grund av sjukdom? om jag förstår det rätt så kan arbetsgivaren säga upp mig om det inte finns några arbetsuppgifter som jag kan göra? Men det finns andra arbetsuppgifter som visserligen kräver lite upplärning men inte så mycket. Sen till den stora frågan, jag skulle kunna arbeta om regler och
rekommendationer ifrån arbetsmiljöverket följdes. Men vi har en mycket regelvidrig arbetsmiljö som jag precis har tagit upp med arbetsmiljöverket. Men kan jag bli uppsagd om arbetsgivaren kräver att jag ska utföra arbeten som strider i mot arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer?

SVAR:

Hej,

Även om man är sjuk så kan man bli uppsagd. Arbetsgivaren har dock ett långtgående rehabiliteringsansvar och det är som starkast tills dess att man har rätt ut om och i vilken grad man har en nedsatt arbetsförmåga. Om man har konstaterat att du har en nedsatt arbetsförmåga och du inte kan göra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren så finns det saklig grund för att säga upp dig. Det är tyvärr alltid svåra bedömningar i de här fallen då inget är detsamma likt och det är svårt att definiera vad som är arbete av någon betydelse.

Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagen och görs ej detta så kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats och även arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan påföra arbetsgivaren sanktioner om arbetsmiljölagen inte efterföljs. Om du vägrar utföra arbetsuppgifter som strider mot lagen så är det inget skäl för att säga upp dig, men även arbetsmiljölagen är svår definierad och det kan vara svårt om vissa arbetsuppgifter strider mot en god arbetsmiljö eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljölagen

Hejsan. Jag vär anställd på ett statligt företag, Jag har nu varit sjukskriven sedan X och har fått noll stöd eller hjälp av företaget. Jag tog initiativ före sjukskrivningen till ändrade arbetsuppgifter och fick det i åtta timmar och sen kunde de inte ändra mer. Min läkare säger att jag inte kan jobba på min nuvarande position och jag kommer aldrig heller kunna i framtiden då det påverkar min skada negativt Jag fick själv kontakta sjukgymnast för att påbörja en rehabilitering och jag har bett om omplacering inom företaget. Vid varje möte har företaget olika anledningar att inte omplacera mig. Olika anledningar till att inte omplacera mig har varit att det inte finns en heltidstjänst eller att jag inte skulle kunna utföra alla arbetsuppgifter. Jag tillsammans med facket vände oss till arbetsmiljöverket för att göra en anmälan av företaget men de kan inte ta en individuell anmälan.

Vart kan jag vända mig med det här? Företaget har inte följt regler och jag blir utförsäkrad av försäkringskassan denna månaden då jag kan arbeta fast inte med min nuvarande anställning.

SVAR:

Hej,

Du nämner att du tillsammans med facket har gjort en anmälan, vilket bör innebära att du har stöd av facket i denna fråga. Du borde därför be facket om mer hjälp. Skyddsombudet som ska finnas på din arbetsplats bör du kontakta och skyddsombudet kan då om arbetsgivaren inte vill lyssna ta upp saken med arbetsmiljöverket. Det är arbetsmiljöverket som har tillsyn över arbetsmiljölagen och kan ålägga arbetsgivaren sanktioner.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren