Tag Archives: arbetsmiljö

Chefen pratar illa om mig!

Chefen på min arbetsplats har ljugit om mej till min chef, klagomål på att jag pratar för högt, att jag gör ett dåligt jobb, art jag pratar privatsamtal, inget av det här är sant.
Vad gör jag?

Mvh Kristina

SVAR
Det här låter som något som du måste ta upp med din chef. Kanske kan en kollega stötta dig och visa att det inte är sant? Annars rekommenderar jag att du kontaktar facket om du är medlem, de kan hjälpa dig i den här frågan.
Om chefen gör så här mot fler medarbetare så är det viktigt att det kommer fram till chefen ovanför. Det bör finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen som kan hjälpa dig att hantera det också.

Hälsningar Camilla Ländin

Vad gör jag om min chef kränker mig?

Hej,
Detta hände mig för ett par dagar sedan. Min chef kommer in skrikande och säger att jag inte hade avbokat ett pass på en timme, egentligen hade ingen av mina kollegor gjort detta, men hen hoppade på mig.

Hen började skrika och säga att sådana här saker får hen att se rött, allt skrikande och med högljudd framför en annan kollega. Jag sade till hen att ta det lugnt. Det där är gammalt och det var arbetsledaren som sade att det var OK, då säger hen det är hen som är chefen. Ok säger jag sedan undrar man varför man har arbetsledare, men säger ingenting eftersom jag kände mig hotad och kränkt och var rädd. Jag påpekade att detta hade alla gjort, varför hoppar hen på mig på det sättet. Hen fortsätter skrika en massa saker, helt andra saker. Hen säger detta kommer att sänka min lön. Jag måste påpeka att jag är en av dem som drar mest pengar.

Jag frågar mina kolleger efteråt om hen hade pratat med dem. De säger ”ja” men att hen var lugn och inte skrek. Det visade sig att en annan kollega hade kontaktat facket som i sin tur berättade för henne att denna chef redan hade blivit anmält för kränkande behandling mot en annan kvinnlig kollega i en annan avdelning. Jag kände mig rädd och kränkt och nu vet jag inte vad jag kan göra. Vad kan jag göra rent juridiskt om detta upprepar sig. En gång är kanske ingen gång, men detta var tydligen inte nytt.

Hej,

det är din arbetsgivare som har huvudansvar för att arbetsmijön fungerar som den ska och att ohälsa inte uppstår. Detta regleras i Arbetsmiljölagen och även i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. På nedanstående länkar kan du ladda ned föreskrifterna från Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-afs-199317-foreskrifter/

Det är viktigt att du skriver ner dina upplevelser av kränkningarna och tidpunkten då de skedde. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan du kontakta den personen. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. Vi ser då hur vi kan gå vidare och till vilken kostnad.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Kan min nya chef omplacera mig till en avdelning som det tidigare blivit konstaterat att jag inte kan arbeta på?

Hej!
Jag har arbetat som mentalskötare sedan mars 20xx. Jag började då jobba på en avdelning med utåtagerande patienter, vilket jag tyckte var en inspirerande utmaning. Gruppen med utåtagerande patienter kräver väldigt mycket av dem som arbetar med dem och jag kände att jag inte kunde tillföra något till gruppen på grund av symptomen från min MS-sjukdom som jag fick diagnosticerad 2011 vilken har lett till ett halvtidsarbete samt har en godartad hjärntumör som också ställer till besvär; koncentrationssvårigheter, balanssvårigheter, svårt att klara av höga ljud. När jag sökte till hantverksgruppen fick jag arbeta med personer med diabetes och epilepsi, vilket passade mig utmärkt. Jag känner verkligen att jag kan göra en insats med skapande aktiviteter för personerna.
Under år 2015 fick vi en ny chef och nu i veckan, då jag var sjukskriven, fick jag ett brev undertecknat av min nya chef där det står att jag inte längre jobbar kvar på min avdelning utan ska flyttas över till avdelningen med utåtagerande patienter.
Kan man göra så? Jag vill ju gärna jobba men det är så fel att flytta över mig till en sådan avdelning då jag inte kan göra tunga lyft, är stelopererad, lider av yrsel vid snabba rörelser, osv.
Mycket tacksam för svar!!! Känner mig så desperat på grund av detta.

Svar:
Hej,

Din arbetsgivare har en skyldighet att i högsta möjliga mån anpassa dina arbetsförhållanden till dina fysiska och psykiska förutsättningar, dessutom har du som arbetstagare en rätt att medverka vid utformningen av din egen arbetssituation. Först och främst ska miljön runtomkring dig anpassas efter dina förutsättningar, psykiska som fysiska, därav var det helt korrekt att dina förra chef beslutade att omplacera dig till en avdelning som passade dig bättre.

Den stora frågan i detta gäller din nya chefs anledning till att flytta tillbaka dig till den gamla avdelningen då det sedan tidigare blivit konstaterat att denna inte utgör en god arbetsmiljö för dig med tanke på ditt medicinska tillstånd. Ponera att syftet är en typ av omstrukturering av arbetsplatsen, där arbetsgivaren anser att resurserna ska minskas på avdelningen du trivs på och att du, om du inte accepterar denna omplacering till din gamla avdelning, kommer sägas upp p.g.a arbetsbrist. Innan en arbetsgivare säger upp dig av detta skäl måste denne så långt det bara går försöka finna en arbetssituation som är väl lämpad samt anpassad efter dina personliga förutsättningar och därför krävs det väldigt mycket för att den sista utvägen ska vara att skicka tillbaka dig till den gamla avdelningen.

Jag råder dig först och främst att ta reda på den egentliga anledningen bakom denna omplacering samt att ta kontakt med det fackförbund du eventuellt är medlem i.
Även vi på Arbetsrättsjouren kan självklart bistå dig med ytterligare hjälp i ärendet och du är varmt välkommen att kontakta oss för prisförslag, detta är ingenting som du ska behöva stå ensam i.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Överenskommelse eller ej?

Hjälp! Vet varken ut eller in!!! Är snart 60 år, har jobbat i företaget drygt 40 år, med nuvarande arbetsuppgift i ca. 30 år. Nu erbjuden att gå hem pga. arbetsbrist med 24 mån. avgångsvederlag (dom måste lära upp en person till uppgiften).

Frivilligt? Ja, men kan inte räkna med att få behålla samma arbetsuppgift !!! eftersom jag är opererad, men ändå inte bra, möjlig arbetsskada ( inte sökt dumt nog ) klarar jag inga andra uppgifter, har hjälpt till på andra ställen, får direkt ont, klarar mina nuvarande uppgifter utan problem.

Sköter mitt jobb bra….(skriftligt bevis på det) anledningen till erbjudandet är att jag varit sjukskriven, på senare tid, psykiska arbetsmiljön är inte bra på min arbetsplats.

Eftersom jag känner mej utanför, förbisedd och nu även erbjuden avgångsvederlag, vill jag helst inte vara kvar, men bli arbetslös vid min ålder + med skada! är inte heller ett alternativ.

Vad ska jag göra?

Hej,

Som jag förstår det har arbetsgivaren utlyst arbetsbrist gällande dina arbetsuppgifter och erbjuder dig nu ett avgångsvederlag i samband med detta. I detta fall kan inte arbetsgivaren anställa en ny person för att utföra dessa uppgifter då de enligt arbetsbristen inte behövs utföras längre.

En uppsägning kan som bekant antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare är skyldig att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist. Enligt praxis från arbetsdomstolen godtas normalt uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist. Med hänsyn till arbetsgivarprerogativet prövar arbetsdomstolen så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående om arbetsbrist. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Har arbetsgivaren erbjudit dig omplacering och i vilken utsträckning har detta gjorts? Har alla möjliga omplaceringar diskuterats och kan du se dig arbeta på något utav dessa sätten som en omplacering medför?

Är du sjukskriven i dagsläget? Om ja, från vilket datum och när är du beräknad att återgå i arbete?

Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att rehabilitera en sjukskriven arbetstagare och ska dessutom upprätthålla en sådan arbetsmiljö som är tillfredsställande för samtliga arbetstagare.

Hur ser du på situationen? Du beskriver att du inte vill vara kvar men ser samtidigt ingen möjlighet att gå hem vid denna ålder.

Om du själv skulle vilja avsluta din anställning har arbetsgivaren ingen skyldighet att erbjuda dig avgångsvederlag eller uppsägning pga arbetsbrist. Om det däremot skulle vara så att din arbetsgivare vill säga upp dig utan saklig grund är detta skadeståndsgrundande och om det skulle drivas till domstol kan skadeståndet uppgå till ett högre belopp, dock tillkommer det isf kostnader för att driva ärendet. Det du och din arbetsgivare verkar göra, som jag tolkar det, är en överenskommelse om att ”köpa ut dig” och det är upp till dig att reflektera över situationen och vad som gynnar dig personligen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Mobbad av chefen vilka rättigheter?

Hej

Har under flera års tid blivit mobbad, kränkt trakasserad av KontorsChef (plus sen
även Sektionschef) och kraschade slutligen helt i mars 2012. Det finns oerhört
mycket hundar begravna i detta, men jag ska inte gå in på alla hemska detaljer. De
två cheferna är nu borta från kontoret(minst en av dem har inte valt det själv),
jag kämpar på och har anmält min sjukdom till Försäkringskassan som
Arbetssjukdom. I samband med detta ska Arbetsgivaren göra ett utlåtande. Nuvarande
chef har bekräftat för mig flera gånger att han helt tror på min historia även den personalrepresentant som
varit involverad MEN ingen vågar stå upp för mig på pappret. Jag har
dokumentation i form av Lönesamtal och utvecklingssamtal som visar att jag var
(är..) en bra medarbetare men i efterhand försöker nu de två cheferna måla ut
mig som “boven” i dramat. Det har nu, 2 år senare, kommit till min kännedom,
via Arbetsgivarens svar till FK, att det finns s.k. “Minnesanteckningar” från
en av cheferna där han skriver en massa skit om mig.

Får man som chef skriva ned precis vad som helst och lägga det i en medarbetares
Personakt och sedan använda det för t ex svar till FK? Finns det inga regler för
VAD som får läggas där och hur sanningsenligt det ska vara?

Ska jag ha en möjlighet att bli frisk och stark igen efter detta är det viktigt
att saker förr eller senare går till på rätt sätt och som ensam medarbetare är
man väldigt utsatt.

Hej

Först och främst är det oehört viktigt att din arbetsgivare och du känner till att vi just precis i dagarna för första gången har fällt en svensk arbetsgivare (statlig myndighet) för arbetsmiljöbrott gällande mobbing av arbetstagare. Straffet för cheferna blev villkorlig dom och dryga böter.

Mobbing är inte ett arbetsrättligt problem utan ett arbetsmiljöproblem. Mobbing regleras i AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling” och ska främst stävjas genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete som finns beskriven i AFS 2001:1. Men det skall också hanteras varsamt och snabbt så att det inte leder till sjukskrivning av arbetstagaren. Du kan hitta AFS 1993:17 under Arbetsmiljöverkertsföreskrifter.
Gå till www.av.se och sök på AFS 1993:17 och sedan AFS 2001:1

Skriv ut båda föreskrifterna och ge dem till din arbetsgivare och be dem ta tag i denna efterkonsturktion. Det är viktigt att de känner till att arbetsgivare inte kan undkomma ansvar längre. Speciellt borde HR avdelningen vara upplysta om detta.

Jag kan inte svara på vad det står i minnesanteckningar, det är av subjektivbedömning men om det står saker som är i strid med AFS 1993:17 skulle jag verkligen ifrågasätta dem (läs och jämför!) Det kan också vara så att det är till din fördel om FK kan se att de är efterkonstruktioner och om dina chefer har fått gå pga sammarbetsproblem eller trakasserier.
Däremot måste du veta om att FK sällan ger arbetstagare rätt att få mobbing klassat som arbetsskada. I väldigt få fall har arbetstagare lyckats med detta trots starka läkarutlåtande så om du ska driva din mobbing som arbetsskada måste du i princip ha haft ett prickfritt levene innan du fick komplikationer av mobbingen. Bevisningsgraden är mycket hög.

och ja som ensam arbetstagare finns lite hjälp att få! Vi får hoppas att den nya domen i tingsrätten blir prejudicerade och att arbetsgivare börjar ta mobbing på större allvar.

Stort lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ska jag berätta om min diagnos?

Hej,

Jag har nyligen fått en adhd-diagnos och blir väldigt lätt psykiskt trött och stressad när arbetet är för splittrat. Jobbet jag har är kvalificerat men obegränsat och har ofta för många små arbetsuppgifter att hoppa mellan under en dag varav en del är uppgifter som varje dag oförutsett trillar ner i knät som ska lösas. Ovanpå det extra uppgifter om utveckling som ska göras samtidigt som linjearbetet. Flera (utan diagnos) har blivit sjukskrivna för att vi alltid måste ”släcka bränder” och har för mycket på våra bord. Jag klarar mitt arbete mycket bra när det är planerat, lagom mycket att göra och då inte oförutsedda uppgifter trillar i knät på mig hela tiden. Om jag berättar för min arbetsgivare i hopp om förbättring i arbetsmiljön vad kan jag vänta mig? Kan de avskeda mig? Kan de omplacera mig? Vad har jag för rättigheter och vad har de för skyldigheter?

Hej,

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetstagare endast sägas upp om det finns saklig grund för uppsägning. När det gäller möjligheten att säga upp någon på grund av dennes sjukdom (diagnos) innebär kravet på saklig grund att arbetstagarens arbetsförmåga ska vara så nedsatt att denne inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Detta innebär ett starkt skydd motuppsägningar på grund av sjukdom.

Genom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kan det bli aktuellt med en arbetsuppgiftsförändring eller om detta inte resulterar i tillräckliga förändringar i arbetsmiljön för att denne skall vara tillfredsställande för dig, kan en omplacering bli aktuell. Arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människors olika fysiska och psykiska förutsättning. Arbetsmiljön är en angelägenhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Dock har arbetsgivaren huvudansvaret för att den anställde inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vidare menar man genom lagen att arbetsgivaren skyldig att göra de förändringar av arbeten och arbetsplatser som krävs för att göra det möjligt för en person med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att utföra sina uppgifter som anställd. Exakt hur långtgående skyldigheter en arbetsgivare har bedöms från fall till fall. Normalt krävs större insatser av en stor arbetsgivare än av en liten arbetsgivare.

En ärlig relation mellan arbetstagare och arbetsgivare är alltid att föredra i ett sådant här ärende, om du undviker att berätta om din diagnos kan arbetsgivaren känna sig förd bakom ljuset och det bådar inte gott inför framtida samarbete. Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetsmiljön så verkar det enligt din beskrivning ovan som en ohållbar situation, då många på arbetsplatsen redan blivit sjukskrivna pga bristande arbetsmiljö. Därav verkar inte mycket gå förlorat av att berätta oberoende utkomsten. Ni arbetstagare som påverkats negativt av den rådande arbetsmiljön kan gemensamt eller självständigt kontakta ert fackombud, om ni har ett sådant, för att ta hjälp i ärendet. Vidare kan ni även få hjälp via arbetsmiljöverket (www.av.se) utifall ni skulle sakna fackombud.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö

Hej

Jag jobbar som ekonomibiträde på förskola. För två månader sen flyttade min chef mig till en annan arbetsplats utan min vilja. Jag hade problem på min före detta arbetsplats och ville flytta därifrån, men jag önskat samtidigt ha samma eller liknande arbetsuppgifter.

Jag sa till min chef direkt att jag tycker att platsen är för stor för mig och att jag inte är säker att jag klarar så mycket arbete med min hälsa. Han struntade i detta och bara svarade att jag bör prova i flera veckor innan jag bestämmer mig. Följande veckor under alla mina samtal med honom lovat han på förbättringar i arbetsmiljön, förenklat arbetsschemat osv. När jag hade tröttnat på allt prat kontaktade jag kommunal och då dök upp att jag blev flyttat hit permanent. Jag har inte skrivit på något avtal och vill inte stanna här. Vi hade flera samtal med fackförbund och min chef och den enda som jag fick från dem är utskrift på mitt arbetsschema. Nu försöker bägge två säga att det var missförstånd från min sida pga. min utländska bakgrund och att jag ville flytta själv.

Idag sitter jag sjukskriven på grund av överbelastning och extrem stress som jag upplevt, som står i mitt läkarintyg. *Min fråga till er är*: Får min chef flytta mig så här? Jag har inte skrivit på något avtal och kan inte klara nuvarande arbetsuppgifter med min hälsa. Min chef hade kännedom om min situation men flyttat mig ändå. När jag frågat om mitt före detta plats, svarade han att platsen är redan upptaget. Är det även lagligt?

Hej,

Då du i dagsläget är sjukskriven till följd av den arbetsmiljö som funnits på arbetsplatsen råder jag dig att, vid samtal med arbetsgivare, fackförbund och försäkringskassan, tydliggöra för att arbetssituationen inte är hållbar ur en hälsoaspekt. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för dig som är sjukskriven och målet är att du ska kunna återgå till arbete med full kapacitet, detta kanske inte går om du ska återgå till den arbetssituation du nu varit sjukskriven ifrån.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö, arbetstid, arbetsuppgifter

Jobbar på ett företag sedan snart 2 år tillbaka. Har haft 4 veckors rullande arbetsschema, och vet att det varit så i ca 4 år. Samma schema, rättvist fördelat på 4 st heltidsansällda, rättvis fördelning av kvällar, helgpass och dagpass.

Efter en stor omorganisation i ledande befattning har företaget en helt ny och hård pengapolicy och många besparingar har gjorts på väldigt kort tid. Det har avskedats folk, många har blivit illa behandlade, och schemaändringar har gjorts så att några, på andra avdelningar, helt har fått jobba kvällspass.

Nu har vi på vår avdelning, som bestod av 4 heltid, fått nya direktiv. Från att det som sagt varit rättvist fördelat, så har det tagits in 1 person på 80%, och en person som jobbar 50%. Dvs 50% plus den 80%-procentiga tjänstens kvällar och helger kommer fördelas ut på 2 st 100%-iga anställda. Däribland jag. De har också tagit bort ca 50% av våra arbetsavgifter och givit det som 100 sysselsättning åt den 80%-iga tjänsten.

Kan man ”bara” göra så?
Kan man ändra ett schema så drastiskt.
Finns det ingen hänsyn att ta till att man har ett liv utanför arbetet, barn och familj etc.
Eller är detta en förhandlingsfråga, och i så fall, hur går man tillväga.

Hej,

Förändringar kan komma på olika sätt och i olika form och det är svårt för mig att få en helhetsbild utifrån texten ovan. Dock så kan jag utläsa några nyckelfrågor;

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda kvällar och helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där några begränsningar i antalet kväll- och helgpass osv. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Jag skulle rekommendera att ni samtalar med arbetsgivaren kring ert dilemma, påpekar vinsten med varierande arbetsuppgifter och varierande arbetstider. Ni skulle kunna hänvisa till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen vid en eventuell diskussion där det står att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget arbete. Även att möjlighet skall ges till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Dygnsvila och övertid

Hej,
Jag är heltidsanställd på ett större företag. Företaget är ett kundcenter och tar på vardagar emot samtal till 2100 som är vår stängningstid. Vi som arbetar kväll avslutar våra 8 timmars pass 2110. Vi har blivit sagda att vi inte får gå hem förrän alla samtal är avslutade vilket innebär som det alltid
händer att man får sitta kvar till 2115-2130 och ännu senare om man har otur. Ikväll fick den sista personen sitta ända till 2140 med samtal. Kan arbetsgivaren begära att vi varje dag år efter år ska fortsätta ta ner våra köer efter stängning utan möjlighet att avsluta och gå hem för dagen i tid om
det inte är tomt I vår telefonkö? Att vi arbetar efter vårt avslutade arbetspass har skett nästan varenda dag de 1-2 senaste åren. Vi får inte någon övertid som oftast då det inte kan ges förrän efter 15 minuter från att ens arbetspass avslutats utan det är ob/flex som ges.

Och en följdfråga till föregående fråga är om dygnsvilan på 11 timmar. Om jag börjar mitt nästa arbetspass 0810 dagen efter och kvällen före arbetade över 20 minuter så bör jag väl enligt lag inte kunna gå in till arbetet förrän 0830. Har arbetsgivaren då rätt att dra av flex eller lön om jag kommer in senare än när mitt pass börjar pga jag fick arbeta över kvällen innan?

SVAR:Det ska tydligt framgå i ditt anställningsavtal eller en personalpolicy vad som gäller. Ni har ingen övertidsersättning, och det är OK, men att begära att ni ständigt arbetar efter ordinariearbetstid för att avsluta samtalen är inte OK. Då behöver arbetsgivaren förlänga er ordinarie tid och betala för denna.Det här är en typiskt facklig fråga, så den bör ni ta upp med dem, någon av kollegorna är kanske med i facket och kan ta en kontakt?

Vad gäller frågan om dygnsvila så har du alltså rätt till 11 timmars sammanhängande vila någon gång under dygnet kl 0-24. Vid enstaka tillfällen kan undantag vara OK. Det är också en fråga att ta med facket.
Om du inte kommer till arbetet för att du på eget initiativ tar ledigt 11 h så har arbetsgivaren rätt att dra av på lönen eller flextiden.

Ta kontakt med facket om be dem om hjälp!
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Hej!

Jag är en tjej och jobbar på ett statligt företag och har blivit väldigt illa behandlad, det började med att det va en av mina kollegor som har kränkt, mobbat, gjort utfall mot en, man visste inte va som skulle hända vilket
skrämde mig, och det har även tagits upp till en utav dom högsta cheferna. Lösningar som dom testat är att omplacera mig som är den utsatta till en annan ort i någon månad, gruppsamtal med psykolog och nu är vi inne på en ny lösning
med psykolog. Man ser inget resultat och såhär har de hållit på i flera år. Det här året har jag varit sjukskriven väldigt mycket på grund av djup depression, sömnproblem och adhd m.m som har resulterat i att jag har känt mig värdelös och
inget värt. Hör man de tillräckligt många gånger så tror man tillslut på det.

I våras bestämde ja mig om att göra en operation som resultera i att ja inte kan äta som alla andra. Innan jag fick ett fastställt datum så berättade jag i samband med ett utvecklingssamtal med 2 av mina chefer att jag väntar på att få
en tid för att få göra en operation och jag var väldigt tydlig med att detta inte får komma ut då jag inte vill att några av mina kollegor skulle få reda på det just då utan att jag vill berätta för folk när jag känner mig redo. Det var
en väldig känsligt grej för mig. Men de frågade mig om det var okey att detta togs upp med ledningen så dom kunde planera min sjukskrivning och så men blev lovad att inget skulle komma ut ifrån dom. Har man ett utvecklingssamtal med sin
chef så om ja förstått rätt att de råder strikt tystnadsplikt speciellt inom det statliga va? För ett tag sedan så hade vi ett möte på jobbet med alla kollegor, under mötet kom de upp att vi skulle ha gruppträffar lite då och då. Då satt min chef och
berätta hur det skulle gå till väga och så sen att man skulle bli bjuden på kaffe å bullar och med ett litet skratt kolla han på mig och sa de att X får väl äta de hon kan. Redan då började jag fundera på vad han höll på mig. Mötet fortsatte och sen kom då hur gruppträffarna skulle avslutas. Mitt i gruppen sitter min chef och berättar att han pratat med psykologen och att hon tyckte att de skulle avslutas med en middag men att han tyckte det skulle va så orättvist efter som X inte kan vanlig mat efter henne operation och detta säger han men ännu en skratt. Han lyckades till och med att vrida till de så att mina kollegor tycker det
är mitt fel att det inte blir middag. Vilket fick mig att få skuldkänslor, kändes som om att detta blev ännu en grej som kan användas emot mig av kollegorna. Men jag sa då till chefen inför alla att jag bett honom va tyst om det
och att det inte skulle komma ut, det jag fick tillbaka just då var en tom ursäkt med ett hånflin på läpparna att han trodde jag gått ut med det för alla. Jag fixade inte att vara kvar på mötet utan va tvungen att lämna rummet med tårar.
Går och sätter mig och ju mer jag tänker så blir jag bara argare och argare och jag ville prata med honom ansikte mot ansikte. Så när mötet var klart så gick jag in i rummet igen och då stod jag förklarade för honom varför jag reagerat
som ja gjort och att detta verkligen inte är okey, och under tiden som jag står där och berättar allt så är det svårt att hålla tillbaka tårarna för att jag var så arg samtidigt som jag var så enormt sårad och sviken, tårarna rann samtidigt som jag skakade av ilska. När jag tittar på Chefen så sitter han och hånflinar mot mig. Han ber då om ursäkt igen och säger eftersom * visste om det
så då trodde han att jag berättat för alla. Ursäkten han gav mig betydde ingenting för mig utan det var bara tomma ord, han visade ingen ånger eller att han verkligen menade det utan sa det men ett litet falskt leende, kändes som att
han sa det bara för att han var tvungen. Jag talade även om för honom att han helt har förlorat mitt förtroende jag haft för honom, nu kommer jag gå runt att oroa mig över att han ska göra detta misstag igen om något annat jag har
berättat för honom. Under samtalets gång så pressar han mig ett flertal gånger att jag ska berätta det för att det skulle vara bra för gruppen. Jag förstår verkligen inte vad mitt privatliv eller mina privata beslut har med gruppen att göra, det jag gör eller de beslut jag tar när det gäller mitt liv är mitt liv och det finns ingen som helst anledning att jag ska tala om detta på jobbet om det
inte skulle påverka jobbet. Jag är alltså helt knäck jag vet inte vad ja ska göra har ringt mitt fack och dom skulle ringa tillbaka men har inte hört något och får inte tag i rätt person där. Pratat med andra chefer som ja trott kunna hjälpa mig. Jag har även skickat en redogörelse om händelserna men det är ingen som hör av sig och jag har inte hört något alls. Nu har jag fått nog det måste bli förbättring för så dom håller på kan väl inte vara lagligt? Hjälp, Tips, Råd?ja vill bara få ett slut på detta nu.
Tack på förhand!

Svar:

Hej,
det låter som en jobbig situation med en chef som inte tar dig på allvar. Som chef med personalansvar har man ett ansvar för arbetsmiljön och att det inte uppstår ohälsa. Det är naturligtvis inte acceptabelt att kränka någon och inte hålla löftet om tystnadsplikt. Det bästa för dig är att försöka nå någon på ditt fackförbund för att få stöd från dem. De kan även vara ett stöd vid diskussioner med arbetsgivaren. Du kan också försöka prata med skyddsombudet på din arbetsplats och få stöd den vägen. På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du information kring arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar.

Jag hoppas att du får stöd av ditt förbund och att ni hittar en lösning. Du är välkommen tillbaka om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren