Tag Archives: arbetskraft

Kan man kräva mer än halvtid?

Hej!

Jag har blivit in lasad och tackat ja till en tjänst på 50% som arbetsgivaren har räknat ut att dom är skyldig att anställa mig på. Men samtidigt har arbetsgivaren fortfarande intermintenta timanställda som arbetar mera timmar än jag gör med liknande arbetsuppgifter som jag hade då jag var timanställd. Det känns konstigt att jag blev bara erbjuden en halvtid då det finns behov för mera eftersom det arbetar flera stycken på timme. Har jag någon möjlighet till att kräva mera än en halvtid är då frågan?

MVH

SVAR:

Hej,

En arbetstagare som är deltidsanställd kan ha företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom att arbetstagaren ökar sin sysselsättningsgrad. Du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill ha en högre sysselsättningsgrad och det krävs även att du har tillräckliga kvalifikationer. Så ja du kan kräva mer än halvtid om ovanstående är uppfyllt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förtur till en tjänst som man vikarierat på?

Hej.

Jag har haft ett vikariat som Distriktschef på ett företag inom detaljhandeln. Vikariatet var utformat så att jag jobbade 50% som distriktschef och 50% på min ordinarie tjänst som butikschef. Vikariatet som jag hade var till och med 15 juni 2013 för en person som var tjänstledig. I januari 2013 gick jag på föräldraledighet och kommer vara det fram till och med 1/9 2013.
Under sommaren har jag försökt få min arbetsgivare att berätta för mig vad jag ska göra när jag kommer tillbaka eftersom mitt vikariat har gått ut och personen jag vikarierade för har inte förlängt sin tjänstledighet. Min arbetsgivare har då sagt att distriktschefstjänsterna som finns ska göras om lite ( troligtvis vara heltidstjänster, samt att distrikten ska göras om) och jag kommer att bli underrättad om vad som händer. Idag ringde min arbetsgivare och sa att jag kommer att få gå tillbaka till en tjänst som butikschef på 100% och sen kommer det annonseras ut två distriktschefstjänster internt som jag får söka precis som alla andra.

Min fråga är då: har jag förtur till tjänsten eftersom jag tidigare har haft ett 50% vikariat som distriktschef?

Tack på förhand

Mvh

SVAR:

Hej,

Företrädesrätt enligt LAS har man om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsgivaren får ett behov av att nyanställa. En arbetstagare som är deltidsanställd kan även ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses på detta vis. Om du är anställd på en tjänst så har du inte enligt de arbetsrättsliga lagarna någon särskild förtur till en annan tjänst även om du tidigare innehaft denna. Dock kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan även vara en fördel rent praktiskt för din arbetsgivare om tjänsten går till dig eftersom du då redan kan arbetsuppgifterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren