Tag Archives: arbetsgivarintyg

Vem är skyldig att se till att informationen på arbetsgivarintyget stämmer?

Hej,
Jag har en liten fråga. När ett arbetsgivarintyg skickas in och a-kassan ser att informationen på intyget inte kan stämma. Är det inte då deras skyldighet att först kontakta min arbetsgivare som utfärdat arbetsgivarintyget vars information (namn och telefonnummer på ansvarig utfärdare av intyget) står längs ner på arbetsgivarintyget???

Svar: När du skickar in ett arbetsgivarintyg godkänner du att informationen på intyget stämmer. Det är därför du själv ska få arbetsgivarintyget innan du lämnar det vidare för att kunna se så informationen stämmer. Det är alltså din skyldighet att se så intyget innehåller rätt information, det är inte a-kassans skyldighet.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Hur långt tillbaka kan jag kräva arbetsgivarintyg?

Hej

Får arbetsgivaren begränsa hur lång tid jag vill ha arbetsgivarintyg för?
Om jag har varit anställd i 8 år, kan de säga att de endast skriver ut intyg för högst två år tillbaka?

SVAR:
Arbetsgivaren är skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg som omfattar hela din anställningstid om du begär det.
För a-kassans räkning räcker det dock ofta med två år tillbaka.

Hälsningar Camilla Ländin

Har jag rätt att kräva ett betyg?

Jag har bett min arbetsgivare om betyg eftersom jag har jobbat hos honom i 9 månader och vill ha ett bevis på mina erfarenhet men han verkar inte vilja skriva betyg till mig?
Min fråga är måste han skriva betyg eller inte ?

SVAR:
Du har rätt till att få ett arbetsgivarintyg, ett papper som visar hur länge du jobbat etc (som behövs till tex a-kassan). Men du kan inte kräva ett betyg som berättar vad du kan etc, utan det är frivilligt att ge ett sådant.

Hälsningar Camilla Ländin

Fråga angående arbetsgivarintyg

Hej snart är det dags för jobb byte.
Men jag kan inte räkna med att få ett arbetsgivarintyg från mitt nuvarande jobb till A-kassan om det skulle skita sig senare med det nya jobbet. Kan jag fortfarande trycka på lagen om arbetslöshetsersättning även om jag börjar ett nytt jobb?

Hej!

Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Detta ger att även om du inte vill ange för din arbetsgivare varför du vill ha ett arbetsgivarintyg så ska du kunna få ut ett ändå, även om det så är att du befinner dig mitt i en anställning eller efter avslutad anställning.

Skulle arbetsgivaren av någon anledning ändå inte utfärda ett intyg finns ingen sanktion för att inte göra detta, men om du då kan styrka med hjälp av t.ex. lönespecifikationer eller att en facklig representant på företaget intygar att du arbetat där så får inte a-kassan bedöma denna information annorlunda än ett arbetsgivarintyg enligt ett flertal beslut av JO (Justitieombudsmannen). Men detta gäller bara då det är mycket stora svårigheter att få ut ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren. Försök att lirka med arbetsgivaren, om denne ändå inte vill skriva ett intyg kan du hänvisa till lagen och eventuellt tala med facket. Vi kan även från Arbetsrättsjourens sida hjälpa dig att kräva ut ditt arbetsgivarintyg, men detta är en tjänst vi tar betalt för. Hör gärna av dig igen om du vill ta hjälp av oss.

Hoppas att det löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Butiken gick i konkurs – vi får inte ut våra arbetsgivarintyg. Vad ska vi göra?

Hej!
Jag har arbetat som butikschef på XXX, som gick i konkurs den 15/6-15. Jag/vi har fortfarande inte fått våra arbetsgivarintyg och jag vill veta hur jag nu ska gå vidare med detta. De gamla ägarna skiter i det och har inte tillgång till datorsystemet längre.. Jag har varit i kontakt med advokarbyrån/konkursförvaltaren som ska försöka lösa det, trots att det inte är deras uppgift. Vad gör jag nu??

Jag har fått nytt jobb så behöver det inte till a-kassa-syfte men vill ändå ha det, för min egen del och för framtiden. Min anställning gick ut igår 5/8-15.

MVH

Hej,

Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.

Kanske är det bra att ha lite is i magen och invänta konkursförvaltarens/advokatbyråns agerande i frågan till en början? Det är trots allt bara två dagar sedan din anställning tog slut? Mitt initiala råd är att du ringer dem och hör med dem igen. I annat fall kan vi på Arbetsrättsjouren göra en formell skrivelse till dem och begära ut arbetsgivarintygen. Vi kan också hjälpa er om ni vill vända er till domstol för att få ett åläggande om att skriva arbetsgivarintyg åt er.

En annan möjlighet är att kontakta facket och höra efter vad de kan göra för er. Eventuellt kan de förhandla med konkursförvaltaren och lösa situationen.

Återkom gärna om ni vill ha ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Arbetstagare rätt till arbetsgivarintyg?

Hej, jag försöker leta efter praxis gällande arbetsgivarintyg men utan resultat. Jag anser att det är lättare att få ut sitt arbetsgivarintyg vid avslutad anställning om man kan visa upp praxis.

Svar:

Hej!

Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.

Om din arbetsgivare vägrar att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg skulle jag råda dig att vända dig till din fackliga organisation, om du är medlem. De kan hjälpa dig genom prata med din arbetsgivare och begära ut ett korrekt arbetsgivarintyg. I annat fall kan du vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivarintyg efter 5 år

Hur långt efter en avslutad anställning måste man lämna ut arbetsgivarintyg? Tex om någon sluta för fem år sedan är det då lag på att jag skall lämna ett arbetsgivarintyg nu då?

Svar:

Det finns inga regleringar i lagen om hur långt tid efter man bör/ måste skriva ett arbetsgivarintyg. I lagen om arbetslöshetsersättning står följande:

47 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av
arbetslöshetskassan. Den sökande ska lämna de uppgifter som
behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till
ersättning. Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.

Vare sig det är den förre anställde som begär ett intyg för egen del eller om a-kassan begär det så som lagen ovan säger så är du som Arbetsgivare skyldig att skriva ett arbetsgivarintyg men det finns inga regleringar för när detta intyg skall skickas in/ skrivas.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Anställningsbetyg eller arbetsgivarintyg

Hej
Nu har jag försökt att få mitt arbetsgivarintyg från min tidigare arbetsgivare,
men han vägrar och nu svarar han inte när jag ringer… kan ni hjälpa eller
berätta hur jag skall göra?

Hej

Enligt arbetsrättlig lagstiftning finns ingen skyldighet för arbetsgivare att utfärda ett anställningsbetyg/intyg, men arbetsgivare är ändå skyldiga att utge ett sådant enlig praxis. På ren svenska innebär detta att även om det inte finns en lagparagraf säger att din arbetsgivare ska ge dig ett sådant underlag har du ändå rätt att få ut ett.

Det innebär att får du inte ut ditt betyg/intyg kan du vända dig till tingsrätten som då ålägger din arbetsgivare om vite om de inte lämnar ut betyget/intyget.

Be att din arbetsgivare skickar över intyget/betyget i annat fall kommer du att vända dig till domstol för att få ut det.

Du kan om du gärna vill hänvisa till lag trycka på 47 § arbetslöshetsförsäkring, där arbetsgivare på begäran ska utfärda arbetsgivintyg på en särskild blankett som underlag till a-kassan bedömning.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Arbetsgivarintyg

Hej,
Den 8 januari avslutades centrala förhandlingar gällande att min anställning skulle upphöra mellan min förra arbetsgivares företrädare och det fackförbund jag tillhör.
Jag har därefter begärt ett arbetsgivarintyg av min förra arbetsgivare som jag har rätt till men jag har fortfarande inte erhållit något trots ett flertal påstötningar direkt till arbetsgivaren och från mitt fackförbund.

Vad är problemet enligt er mening?

Svar: I svensk arbetsrätt finns det egentligen ingen direkt paragraf som pekar på att en arbetsgivare måste utge ett intyg till en arbetstagare när anställningen upphör. Men däremot finns det en outalad praxis inom arbetsrätten om att arbetsgivaren har en sådan skyldighet att lämna ut ett anställningsbetyg eller arbetsgivarintyg.

Du ska be din arbetsgivare om ett intyg en sista gång, i annat fall kommer du att gå till tingsrätten för att få ut det och i samband med detta kommer du även att be tingsrätten att utfärdar ett vite mot din arbetsgivare. Detta borde hjälpa.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren