Tag Archives: arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

Vilka skyldigheter har en arbetsgivare att utfärda ett arbetsgivarintyg efter avslutad anställning? Var göra om inget intyg utfärdas trots flera ”påminnelser”?

SVAR

Arbetsgivaren är enligt § 47 i Lagen om arbetslöshetsförsäkring skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg till A-kassan efter avslutad anställning. Det bästa är att gå till facket och be dem hjälpa dig att trycka på, annars kan A-kassan acceptera andra typer av intyg,t.ex. lönespecifikationer, det är bäst att kontakta dem om vad du ska göra om din arbetsgivare vägrar hjälpa dig.

47 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av arbetslöshetskassan. Den sökande ska lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till ersättning. Sökanden ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning.
Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.
Intyg och övriga uppgifter ska förvaras bland kassans handlingar. Lag (2013:152).

Hälsningar,

Daniela Alm

Får arbetsgivaren hålla inne lön?

Hej!

Det är så att min sambo har jätteproblem med sin lön. Han har inte fått sin helglön sen början av året, och nu i sommar började dom hålla inne semesterersättning vilket han ska få då han är timanställd och jobbar hela somrar. Dom sa i början av året att han skulle få sin helglön till sommaren som semesterlön, han har ingen semester då han är inringare och jobbar hela somrar. Han skulle få sin helglön denna löning, men som inte kom, dom skyllde på de ena och de andra, bara massa bortförklaringar. Så nu säger dom att han ska få de nästa månad, men vi tror inte på det förrän vi ser dom. Får verkligen ett företag göra så ? Får dom verkligen hålla inne löner?

Svar:

Hej!

En grundläggande rättighet enligt anställningsavtalet för en arbetstagare är att få lön utbetald för utfört arbete, likaväl som det är en grundläggande skyldighet för arbetsgivaren att betala ut denna lön. Arbetsgivaren har alltså aldrig någon rättighet att hålla inne på en arbetstagares lön. Din sambo bör föra detta på tal hos din arbetsgivare för en lösning på problemet. Är din sambo fackligt ansluten råder jag er till att kontakta facket så kan de hjälpa er vidare med detta om arbetsgivaren fortfarande väljer att inte betala ut lönen. Är ni inte fackligt anslutna finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren hjälper er att skicka en lönefordran till arbetsgivaren. Detta ingår dock inte i vår kostnadsfria service.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Föräldraledighet

hej
jag har en fråga. jag har varit föräldraledig och tjästledig i 3 år. Innan
dess var jag sjukskriven och jobbade endast på min halvtidstjänst
som intendent och inte i receptionen, då den tjänsten var orsaken till min
sjukskrivning. nu när jag ska börja jobba igen halvtid, är det bara i
receptionen jag ska jobba. detta arbete innebär kvälls o helgtjänstgöring,
något jag inte haft sedan 2008. Samtidigt finns inget kvällsöppet dagis och
min man kan inte hämta p g a sitt heltidsjobb. En av anledningarna till
att jag jobbar halvtid är att det är jag som hämtar på dagis. min
abretgivare är inte villig att gå mig till mötes. finns det ingen lag som
reglerar detta? kan en arbetgivare schemalägga mig så jag inte kan lösa min
familjesituation? familjen går först och då får jag säga upp mig….
tacksam för svar

Hej

Du som arbetstagare har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel (25%) för vård av barn som inte fyllt åtta år, eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Du som arbetstagare har rätt ta ut hel ledighet för de dagar du begär eller så får du förkorta din arbetstid över veckans samtliga dagar eller viss eller vissa dagar.
Detta innebär att du kan vara ganska flexibel, så att du skulle kunna hämta från dagis. Tänk på att utreda underlaget till ledigheten ordentligt och över längre tid så att du inte behöver ändra förhållandet (du har tre perioder per år!).

Tänk på att du som arbetstagare skall samråda med din arbetsgivare om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga arbetet på annat sätt än att sprida ut den över samtliga dagar. Vilket inte borde vara ett större problem för dig eftersom du vill kunna hämta på dagis.

Du bör egentligen anmäla detta till din arbetsgivare två månader i förväg så att din arbetsgivare kan planera sin verksamhet. Sedan finns det så klart undantag, om du inte kunnat förutse de ändrade förhållande som din anställning innebär.

Stort lycka till!

MVh Tobias Bergin

Sen löneutbetalning från arbetsgivare

Hej,

Jag anställdes på ett företag den 22 april 2013 där jag fick en tidsbegränsad anställning på 75%.

De fem första ”introduktionsveckorna” jobbade jag däremot 100%. De 25% skulle jag få utbetalt som mertid. När min första lön kom hade jag endast fått lön för 75%, givetvis sa jag till min arbetsgivare och hon rättade till det och sa att det skulle komma på nästa månadslön istället.

När nästa lön kom så hade jag inte fått mina 46 timmars mertid denna gång heller. Jag sa till ännu en gång och fick besked om att de skulle komma på nästa lön igen, vilket den givetvis inte gjorde.

Jag har nu slutat jobba på detta företag, men väntar fortfarande på ersättning för mina totalt 46 timmar mertid. Jag sa till nu senast den 26 juni och de skulle då göra en direktutbetalning till mig, men detta skulle ta fem arbetsdagar innan jag hade pengarna på mitt konto.

Det har nu gått snart 10 dagar. Jag har försökt få tag i min förra arbetsgivare, men hon som har hand om lönerna är nu på semester. Hur länge till ska jag acceptera att vänta och vad har jag rätt att kräva? Har jag rätt till någon form av ersättning för detta?

Tacksam för svar!

Hej

Din före detta arbetsgivare verkar inte förstå lönens centrala betydelse för din försörjning, vilket i lag regleras genom löneskydd.

Utifrån vad du redogjort för ovan, finns det olika åtgärder för att komma till rätta med det kontraktsbrott som du verkar vara utsatt för. Mitt första förslag är att kontakta ditt fackförbund, om du inte är med i facket, vänd dig direkt till kronofogden på:

http://www.kronofogden.se/ eller för bättre hjälp, ring dem på deras kundservice, vardagar mellan klockan 8‑18 på 0771‑73 73 00.

Tänk på att det kan räcka med att nämna för din före detta arbetsgivare att du tagit kontakt med kronofogden för att få dem att agera om inte utbetalningen sker snarast.

Skulle du mot förmodan efter detta känna att du behöver mer hjälp, kontakta gärna oss igen.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt lönespecifikation?

Hej!

Jag har en fråga ang uteblivna lönespecifikationer. Ni skriver i era svar kring rätt till att få ut lönespecifikationer olika svar: dels: ”Du har alltid rätt till en lönespec, inte bara med summa och bruttolön utan också med tex skattesats och semesterdagar tex.

Du kan begära det retroaktivt om du misstänker att något är felaktigt.”men även: ”Idag finns ingen lag som reglerar skyldighet att utfärda lönespecifikation. Dock kan ett kollektivavtal reglera sådant, om det finns på din arbetsplats. Däremot ska arbetsgivaren kunna redovisa varför du har fått en viss lön, precis som varför den uteblivit.”

HUR gör jag då om arbetsgivaren inte ger mig någon lönespecifikation (eftermånga påtryckningar och mail) för att kontrollera under pågående räkenskapsår att skatt är inbetald? Om skatt inte är inbetald – blir jag skyldig att betala restskatt då i och med att jag inte har någon lönespec som kan bevisa att arbetsgivaren påstått sig betala in skatt?

Tacksam för svar!

Hej

Du verkar vara något orolig för att din arbetsgivare inte verkar följa svensk lag vad gäller, skatt, arbetsgivaravgifter, lönespecifikationer, etc.

På skatteverkets hemsida finns en bra länk till dig som är osäker.

Sök på: Så jobbar du vitt på skatteverket hemsida: www.skatteverket.se

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren