Tag Archives: arbetsgivare kontaktar läkaren

Får min arbetsgivare ringa min läkare?

Hej har arbetsgivaren rätt att kräva att få ringa min läkare angående min sjukskrivning? Arbetsgivaren vill veta hur lång tid behandlingen kommer att ta.

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid arbetstagarens återgång till arbete efter sjukskrivning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena utifrån varje individs fysiska och psykiska förutsättningar och därmed vidta lämpliga åtgärder vid behov. Det kan t.ex. handla om omplacering av arbetstagaren, utbildning eller arbetshjälpmedel m.m. Det kan därför vara en god idé att kommunikation mellan läkare och arbetsgivare sker så att arbetstagarens återgång till arbete blir så bra som möjligt. Jag kan därför inte se något lagligt hinder varför arbetsgivaren inte skulle få kontakta er läkare och fråga när du kan komma tillbaka till arbetet. Din arbetsgivare har dock ingen rätt att ta del av din journal om du inte godkänt detta.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren