Tag Archives: arbetsgivare

Kan arbetsgivaren hålla inne intjänad lön och provision?

Hej!

Jag har haft en provanställning(Skulle vara 3 månader) som säljare nu i en månad som upphörde. Kan arbetsgivaren neka utbetald lön för det veckor/timmar jag jobbat?(grundlön+provision)

De pratade nämligen om detta…”hotade” om vi inte presterade bättre. Jag har gjort det som sagts men inte lyckas sälja, detta skulle då vara anledningen till att inte utbetala lönen.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte neka dig den lön som du tjänat in och faktiskt varit där och arbetat för.
När det gäller din slutlön så finns det ingen bestämmelse som reglerar när du ska få den, utan det görs i ditt anställningskontrakt. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din slutlön utgör det ett avtalsbrott.
Gällande provisionen så kan det vara så att arbetsgivaren kräver att man ska uppnå ett visst försäljningsmål för att få det, men grundlönen har du alltid rätt till.

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din tidigare arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och denne kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Väljer din tidigare arbetsgivare att bestrida skulden underrättas du om detta och då får sedan ta ställning om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte.

Du bör kontakta ditt fackförbund för mer information och hjälp med en eventuell lönefordran.

Hälsningar,

Daniela Alm

Ändrad provisionslön

Hej,
Jag har nu provisionslön på 40% av mina intäkter. Tycker det funkar bra, arbetsgivaren drar drygt 31 % i sociala avgifter och 12 % för semesterersättning och det betalas in till ITPK 2 (pension). Nu pratar min arbetsgivare om att ändra till ev fast lön och en provisionslön på 25%. Dvs kommer jag över ett visst intjänat belopp går provisionen in om 25% annars är det den fasta lönen som betalas ut. Min arbetsgivare nämnde något om att slippa betala sociala avgifter med detta systemet. Det stämmer väl inte och jag känner att det är ett sämre avtal än de 40% jag har nu.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte ändra din lön utan medgivande utan bägge parter måste vara överens om det.
Du måste inte gå med på det nya provisionssystemet men då kan arbetsgivaren välja att säga upp dig p.g.a. arbetsbrist. Detta för att i slutändan så har arbetsledaren rätt att leda verksamheten på det sätt denne anser det vara mest lönsamt.

Man kan inte undgå att betala arbetsgivaravgift om det inte är så att man ger en lön på 999 kr och under.

Hälsningar,
Daniela Alm

Kan min arbetsgivare ändra min lön utan min tillåtelse?

Hej,

I samband med att jag fick ändrade arbetsuppgifter fick jag en tillsvidareanställning samt en lönehöjning.

Arbetsbeskrivningen på det gamla avtalet ändrades från ”Arbete fritids och som resurs på skola inkl vikariebehov” till ”arbete på fritids och skola”

Efter avtalsändringen har jag fått ett större vikariat på skolan. Nu när jag ska återgå till min förra arbetssyssla, som dessutom är väldigt snarlig den jag haft nu, vill min arbetsgivare ändra min lön till den som stod på förra avtalet. Trots att jag har ett nytt tillsvidare avtal med en ny lön och skillnaden i arbetsuppgifterna är inte av så stor skillnad att det motiverar en lönesänkning.

Jag anser att lönehöjningens främsta grund var att jag fick en tillsvidareanställning. Således borde lönen vara kvar då jag har kvar min tillsvidareanställning.

Hur ser ni på detta?

SVAR

Lönen regleras antingen i gällande kollektivavtal och kan då inte ändras, i annat fall så är det endast avtalat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lönen kan dock inte ensidigt ändras, utan bägge parter måste vara överens om det. Det enda undantagsfallet skulle vara ifall det står skrivet i kollektivavtalet eller anställningsavtalet att arbetsgivaren för lov att ändra din lön utan ditt tillstånd.

Kontakta facket och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivaren halverar min lön!

Hej,

 

jag arbetar heltid som fibermontör, men får betalt per timme alltså 40h i veckan är minimum. Nu under jul och nyår och nästan hela januari, kommer våran firma få snålt med jobb, och min chef sa att han bara kan betala ut halva min lön under januari alltså 20h i veckan. Den mesta delen kommer ju jag få vara hemma, men jag kan inte gå ner i halva lönen. Har han rätt att göra så ? Att halvera min lön i januari och låta mig va hemma?

 

Svar:

 

Hej!

 

Det beror helt på vad som står avtalat i anställningsavtalet. Står det i ditt anställningsavtal att du har rätt till 40 h i veckan innebär det att din arbetsgivare är skyldig att ge dig arbete under dessa timmar ni har avtalat om. Finns det inte arbete hos arbetsgivaren under denna tid så är denne fortfarande skyldig att utbetala den lön som ni har avtalat om. Då anställningsavtal skrivs så binder du dig till att finnas till arbetsgivarens förfogande under 40 h i veckan, likaväl som att arbetsgivaren då binder sig till att ge dig arbete under 40 h per vecka. Gör arbetsgivaren inte detta bryter alltså hen mot anställningsavtalet. Står det i ditt anställningsavtal att du har rätt till 40 h i veckan så är det detta som gäller. Har arbetsgivaren inte arbete till dig under denna period har hen fortfarande en skyldighet att betala ut den lön som skulle ha utgått. För mer stöd råder jag dig att vända dig till din fackliga organisation som finns till för att hjälpa dig med frågor som dessa. Hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej,

En anställd har sagt upp sig och vi behöver veta om den personen har skrivit på för ett konkurrerande företag. Har arbetsgivaren rätt att kräva svar på den frågan? I anställningskontraktet finns en konkurrensklausul.

Svar:

Hej,

Så länge AT  befinner sig i karantän efter anställningens upphörande kan ni begära svar på denna fråga. Konkurrensklausulen innebär att lojalitetsplikten förlängs. Således att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet. I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde. AT ska vara medveten om vad som gäller, hur länge den gäller samt vilka som anses konkurrerande.  Värt att notera är att klausulen ska vara skälig enligt lag och att om det råder kollektivavtal på arbetsplatsen kan vissa bestämmelser stå i det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

Kvittning mot semesterersättning

Hej!

Jag var tidigare anställd av XX. Där arbetade jag fram till jul för att sedan bli anställd på YY. Under min tid på XX så glömde jag en stege på ett företag där vi var och jobba. Fick aldrig tid från XX att hämta denna under arbetstid igen innan jag hann säga upp mig. Igår skulle min semesterersättning betalats ut, men det har inte kommit någon. Istället kom det ett mail där VD’n på XX berättade att jag har en innestående semesterersättning. Han ska åka ut till kunden där stegen blev kvarglömd och skriver också att om stegen inte skulle finnas kvar så dras det pengar för en ny stege på min semesterersättning som alltså inte än har betalats ut.

Min fråga är om han har rätt att göra så?

Hej,

Nej, det har han inte. Din arbetsgivare försöker här att utföra en kvittning och för detta gäller specifika regler. En kvittning kan endast ske då en arbetstagare frivilligt går med på detta eller att en tvungen kvittning kan hävdas och för det gäller att;

– arbetsgivaren ska kunna påvisa att ett avtal enligt vilket kvittningen får äga rum.
– fordran är ett skadestånd för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
– kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

Vad jag kan utläsa ur din beskrivning ovan har ni inte tecknat något avtal som gör dig ersättningsskyldig, ärendet gäller inte skadestånd och en kvittning, sådan som ärendet berör, torde ej finnas i gällande centralt kollektivavtal.

Skulle det uppstå en tvist, är du välkommen att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren