Tag Archives: antal semesterdagar

Har man rätt till fler semesterdagar när man är över 60 år?

Hej! Vi är utan kollektivavtal. Men någon sa att efter 60år, så har man 30 dagars semester. Stämmer det?

Hej!

Vissa kollektivavtal medger fler semesterdagar ju äldre arbetstagaren är. Hur många beror på vilket kollektivavtal man är bunden till. Det kan också finnas klausuler om extra semesterdagar i ditt enskilda arbetskontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag undrar om man har rätt till 25 obetalda semsterdagar varje år? Är kommunalanställd medlem i Vision.

SVAR:
Du har rätt till 25 semesterdagar. Hur många av dessa som ger dig rätt till semesterlön och -ersättning beror på hur länge du har jobbat och i vilken omfattning. Vision har en bra medlemsservice så kontakta dem för ett mer specifikt svar.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren