Etikettarkiv: anställningsvillkor

Arbetsskyldighet?

Vad jag såg på min anställningsavtal står inget om att söka jobb
Det står bara ambulerandearbetare.
Den min chef vill är att jag skall söka jobb utanför företaget och vill att 
jag skall rapportera den sökta jobben dagligen under ej bokade tider.
Jag har sagt att våran avtal är "du är arbetsgivare och jag är arbetare ej du
är som arbetsförmedlare och jag är arbetssökand"
Har jag fel? Dessutom om det kommer konflikt kan jag få juridisk hjälp från er
?självklart med betalning för tjänsten!
Dessutom är jag med i facket men jag har inte diskuterat med de än.  

Med vänlig hälsning
Hej

Detta kan inte ingå i din arbetsskyldighet, det har inte alls med ditt
anställning att göra. Även om din arbetsgivare normalt sett kan be dig
att vara öppen att ta arbetsuppgifter som är liknande kan detta knappast
vara möjligt för dem att begära.

Du ska ringa ditt fack direkt! Du betalar avgift för att dem ska stötta
dig i precis dessa situationer. Vi kan så klart hjälpa dig men facket
har som uppgift att arbeta för sina medlemmar.

Lycka till nu!

MVH Tobias Bergin

Anställningsvillkor

Hej!
Jag jobbar inom restaurangbranschen och är heltidsanställd på timlön sen 1,5 år
tillbaka. Nu i januari så ska vi heltidsanställda bli tvingade till att ta ut
våra röda dagar pga att det inte finns tillräckligt med timmar. Dock så har en
helt ny extraanställd blivit tilldelad 90 timmar och en annan extraanställd lite
fler. Hur ser våra rättigheter ut i den här frågan? Kan vi kräva att få vår
heltid? Det fanns ju tydligen timmar att ge extrapersonalen pass på dagar då flera
av oss kan jobba..
Hoppas ni kan hjälpa mig till att få klarhet!
Med vänlig hälsning,

Hej

Din arbetsgivare kan inte ändra förutsättningarna i anställningsavtalet utan att omförhandla detta.
Detta är speciellt viktigt när det kommer till lönefrågor. Om din arbetsgivare vill ge dig sämre förutsättningar
ska det ske genom förhandling mellan er och då ska arbetsgivaren erbjuda dig ett nytt anställningsavtal.
Sedan har arbetsgivaren rätt att omfördela arbetsuppgifter så att det passar verksamheten, dvs schema osv för att få verksamheten
att fungera. Men du har företräde till arbete framför andra nyanställda, till vilket han bör se till att erbjuda dig arbete först.
Arbetsgivaren kan alltså inte bara sänka villkoren i ert anställningavtal utan vidare, trots att du är schemalagd på timmar.
Jag tycker att du och dina kollegor ska be att din arbetsgivare att se över era anställningsavtal där ni ges en minimianställningsgrad i % på 40 h arbetsvecka.
Tex 80% så att ni alla verkligen vet hur mycket arbete ni kan erbjudas. Tänk bara på att detta är ett ömsesidigt avtal mellan er, den tjänst som
arbetsgivaren erbjuder måste du också kunna ställa upp på. I annat fall kan din arbetsgivare säga upp dig på saklig grund.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsägning vilka villkor gäller?

Hej
Jag blev
uppsagd från min tjänst som Min anställning har varat sen
2007 och jag har varit ensam anställd.
Min f.d.
arbetsgivare krävde underskrift av bifogade skrivelse om den ekonomiska
uppgörelsen, vilket jag vägrade. Han anser sig inte skyldig att betala ut
semesterersättning då han kräver att jag ska ta ut min semester under
uppsägningen. Semestern är inte planerad, vilket för övrigt inga av mina
semestrar har varit på den här arbetsplatsen. Jag har tagit ut alla semestrar
med 2-3 dgr/vecka alltefter arbetsbelastning. All semester från tidigare år är
uttagen.

Jag skulle
vilja veta följande:

 

Hej

Här kommer dina svar

Hur lång
uppsägningstid har jag rätt till efter 6 år och 8 månaders tjänstgöring?’

Du har enligt LAS rätt till – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år

Är jag
tvingad att ta ut min semester, under
uppsägningstiden?

NEJ- Semesterledighet får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid.

Om jag inte
kan tvingas ta ut semester under uppsägningen, hur många månaders
semesterersättning har jag rätt till?

Dina fyra månader enligt LAS. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Om jag har arbetsfri uppsägning, kan min arbestgivare ”ångra” sig efter halva tiden och begära att jag återupptar arbetet igen? (Obs jag har INTE begärt arbetsfri
uppsägningstid själv) Om jag, i fall av arbetsfrihet, skulle få en ny tjänst under tiden, har min f.d. arbetsgivare rätt att dra av ersättning resp. semesterersättning motsvarande lönen från min nya arbetsplats?

Generellt, har din arbetsgivare förklarat att den inte behöver dig, och du fått annat arbete kan arbetsgivaren inte be dig komma tillbaka, men arbetsgivaren har rätt att avräkna  inkomster som du fått i annan ställning under uppsägningstiden.

Vilka regler
gäller för ny tillsättning av tjänsten jag innehaft? Får nära släkting eller
bolagsmedlem efterträda mig?

Som uppsagd har du alltid företrädesrätt till din tjänst under uppsägningstiden + 9 månader, det krävs oftast att du anmäler detta. Problemet för dig är att din arbetsgivare verkar ha mindre än tio anställda och han får då kringgå turordningsreglerna vilket innebär att han i ditt fall (bara du som var anställd) egentligen kan välja vem han vill som skall arbeta hos honom.

Hoppas du fick de flesta svaren! Lycka till

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Inga arbetsvillkor eller semesterlön

Hej

Arbetsrättjouren

Under november och december har jag hoppat in och arbetat på en förskola ett par
dagar.
Eftersom att det är en bekant till en bekant och det var stor personalbrist så
kontrollerade jag inte särskilt mycket innan utan jobbade på.

Det är en privat förskola, andra veckan frågade jag om min lön, varav jag får till
svar 85kr eftersom att det är nytt företag och jag är oerfaren vikarie. Lite
chockartad går jag ut därifrån och funderar när jag hade så lite i betalt sist, men
eftersom att det bara handlar om några dagar (4) så orkar jag inte tjafsa. Skulle ha
varit 6 dagar men helt plötsligt så har hon fått tag i andra vikarier och jag och
vikarie 2 som ställer frågor är borta ur leken.

Efter att ha pratar med vikarie nummer 2 så får jag veta att på hans lönespec står
inte semesterersättning utskrivet, och han får inget arbetskontrakt även om han har
bett om det flertalet gånger.
Jag tänker att när jag fått min lön ska jag kontrollera varenda krona. Har
fortfarande inte fått lön, har bett om arbetsavtal och vid kontroll vid sms så har
hon svarat att ett arbetsintyg ska jag ordna så fort som möjligt. Det har jag fått
hem men fick till svar idag vid påminnelse att något arbetskontrakt för de dagarna
jag har arbetat får jag inte. Lönespec har jag inte heller fått än.

Innebär det här att jag har arbetat svart och att deras vikarier arbetar svart?

Vad måste stå med på en lönespecifikationen och är det lag på att man måste skriva
anställningskontrakt/avtal?

Får man baka in semesterersättningen i lönen?

I nuläget är jag osäker på om jag ens får någon lön, jag inväntar så att säga, men
vill gå vidare till eventuella fack,kommun för andra anställda och framtida.
Eftersom att det lilla jag hört nu är oacceptabelt, vikarie 2 hade bett om
arbetsavtal 11 gånger och fått ursäkt efter ursäkt som exempelvis jag vet inte hur
man gör, jag hinner inte osv.

MVH

Hej

Är du med i facket, ska du vända dig till dem. I annat fall kan vi hjälpa dig att driva på dina rättigheter som generellt är följande;

Jag tänker inte få dig att vara med i facket, men är du det och din arbetsgivare har gällande kollektivavtal har du rätt till en viss minimilön samt

kanske andra förmåner som tjänstepension osv. Det vill säga att vara med i facket lönar sig på sikt eftersom du kan bli garanterad en viss lönenivå och ge dig bättre

förmåner än vad arbetstagare som ställer sig utanför facket kan förhandla fram. Dessutom företräder facket dig i dessa frågor och ser till att arbetsgivare inte utnyttjar dig som arbetstagare.

Tänk på att det inte Sverige finns en minimilön enligt lag, dvs du får acceptera den lön du blir erbjuden om du inte är fackligt ansluten.

Till dina frågor;

Semesterersättning ingår inte  i grundlönen, se

Semesterlön enligt procentregeln och semesterlag

16 b § Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret.   I lönesumman ska inte följande inräknas: 1. semesterlön,

Din arbetsgivare ska betala ut semesterersättning till dig på minst 12% av din grundlön. Det ska specificeras separat i din lönespecifikation.

Du ska dessutom senast en månad efter det att du börjat arbeta få skriftlig information från din arbetsgivare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Frågan är dessutom vilken typ av anställningsavtal du har? ett vikariat? vilket slutdatum har du i så fall? Be att din arbetsgivare specificerar din anställningsform

Lycka till hoppas du i med denna informationen kan få arbetsgivaren att förstå att du menar allvar.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

 

 

Flera vikarier, vad gäller?

Hej,

Jag arbetar idag på en offentlig myndighet som vikarie för en tjänstledig
handläggare. Det finns tre vikarier till som alla jobbat där längre än jag, men de
har inte vikariat efter någon specifik person utan är ”allmänna” vikarier, så att
säga. Vi har alla samma arbetsuppgifter.

Då det börjar närma sig årsskiftet så är det en del prat om vad som kommer finnas i
budgeten för nästa år. Min chef har sagt att han vill behålla alla vikarier, men jag
får känslan av att då jag var sist in och har minst med erfarenhet så är det jag som
är först ut. Vilket är förståeligt.

Men den person som jag vikarierar för har fått beviljad förlängning på sin
tjänstledighet i 1½ år till och då undrar jag om arbetsgivaren kan byta ut mig från
den tjänsten mot en annan vikarie? Det står uttryckligen i mitt anställningsbevis
att jag vikarierar för just denna handläggare fram till årsskiftet.

Tack på förhand!
Vänligen

Hej

Ett vikariat är ett specifikt anställningsavtal som oftast gäller en person som är ledig. Står det uttryckligen att du vikarierar för en viss person gäller detta avtal. Det är inte så att någon annan vikarie kan ta över ditt avtal för att de varit där längre eller har längre anställningstid. Däremot när det är daxs att förnya vikariatet, behöver din arbetsgivare inte erbjuda dig ett nytt vikariat, men skulle det bli så ska du se till att du fortfarande vikarierar för en viss person som är ledig. Det är ett mer rättsäkert vikariat än ett allmänt vikariat som inte kan hänföras till en person.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsvillkor

Hej
Jag har ett tidsbegränsat chefsförordnande som jag klivit av. I mitt
anställningsavtal står det att jag har en fast anställning som arbetstagare i hela
organisationens verksamhet och är skyldig att arbeta med alla arbetsuppgifter i hela
området.

Det står även att alla tidigare anställningsavtal upphört att gälla. Min fråga är
nu vad har jag rätt till? Jag har ju ingen grundanställning kvar, så hur ska jag
turordnas i organsiationen? Jag är lärare i grunden.

Hej

Du nämner inget om vilken typ av verksamhet du är anställd inom? Men eftersom du är lärare utgår jag i första hand arbetar inom en offentlig verksamhet. Det är viktigt att känna till att en anställning inom offentligt verksamhet skiljer sig åt mot att arbeta privat (tex friskola/privatskola).

Är du anställd i en offentlig verksamhet gäller du under LOA (lag om offentlig anställning och LAS lag om anställningskydd). Är du anställd inom privat verksamhet gäller bara LAS. Dessutom måste du ta hänsyn till gällande kollektivavtal som i båda fallen kan göras gällande.

Det du beskriver gällande ditt anställningsavtal, verkar syfta på din arbetsskyldighet. Arbetsskyldigheten regleras oftast i ett gällande kollektivavtal. Din anställning verkar alltså gälla inom hela verksamheten och du kan därför placeras inom hela verksamheten.

Vill din arbetsgivare omplacera dig, av olika anledningar (du nämner att du själv klivit av) ska arbetsgivaren försöka omplacera dig inom kollektivavtalet och din arbetsskyldighet. Det kan i ditt fall innebära att du får en tjänst (vilken som helst) inom abetsskyldigheten. Du kan normalt sett inte ifrågasätta omplaceringen om det inte innebär att du får sådan tjänst som likställas med en uppsägning. En omplacering inom kollektivavtalet som kan anses likställas med en uppsägning skall följa av dessa kriterier.

1. Löneskillnader, eller förmånsskillnader

2. Andra arbetstider

3. Andra arbetsuppgifter som i allt för stor utsträckning skiljer sig mot de du haft i föregående anställning.

Om du har fått erbjudande av en sådan tjänst som skiljer sig alltför mycket mot din nuvarande utifrån dessa kriterier, kan du normalt pröva den rättsligt.

Nu finns det ett problem i det här och det är att du själv velat kliva av din anställning. Du kan då inte i samma utsträckning ifrågasätta omplaceringen.  Men jag tycker ändå att du skall pröva den enligt de tre punkter jag angivit ovan.

Ta med dig dessa i din förhandling med din arbetsgivare, och påpeka att förändringen inte skall vara för stor.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal och anställningsvillkor

Hej.

Jag är xx år och har fått timarbete på ett bageri. Jag packar bröd 18-01 varje torsdag. Har arbetat tre tillfällen och ringde därefter administratören och undrade om jag skulle skriva på något anställningsavtal och om försäkringarna gällde mig utan avtalet. Då sa han att det inte behövdes utan att allt gällde automatiskt i och med att jag började jobba hos dem. Stämmer det? Eller vad behöver jag göra?

Tacksam för svar

Hej

Ett anställningsavtal är ett såkallat konsensualavtal, vilket innebär att så länge du och din arbetsgivare är överens om förutsättningarna för anställningen så behöver inte avtalet vara skriftligt.

Däremot skall du senast en månad efter anställningens början få skriftlig information från din arbetsgivare där väsentliga anställningsvillkor för din anställning skall framgå (Detta gäller bara om anställningen vara längre än tre veckor).

Ex på uppgifter som skall framgå som kan vara av intresse för dig.

En kort specifiering av dina arbetsuppgifter, vilken typ av anställning du har? ( i ditt fall framgår det bara att du är timavlönad, vilket inte är en anställningsform). Vilka uppsägningstider som gäller, din begynnelse lön och andra löneförmåner. Hur lång din betalda semester är?. Vilket kollektivavtal som du gäller under?

Ta gärna med dig detta och hänvisa till 6c § lag om anställningsskydd (LAS)  där kan ni läsa mer ingående vad som borde framgå.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtalet/anställningsvillkor

Hej!

Det är det jag funderar över.
Jag anser att min arbetsgivare gav felaktig information och ljög om villkoren innan.

Jag har erbjudit att lämna tillbaka produkterna.
Men eftersom de är öppnade (har använt de vid demonstrationerna) blir det nog svårt.

Vad blir de juridiska konsekvenserna om jag säger att jag inte betalar?
Drar man det till domstol?
Jag är verkligen plikttrogen i vanliga fall men jag tycker hela den här situationen
är löjlig.

Detta företag uttnyttjar unga och mjölkar de på pengar.
Den sk. ”skulden” är bara i teorin. De har inte förlorat pengar på att ha mig som
anställd.

Tack så mycket för hjälpen!

Hej

I den här situationen är det väldigt viktigt att du noga läser igenom ditt anställningsavtal och dina anställningvillkor. Har du accepterat villkoren så är det mycket svårt att försöka få upprättelse. Just sådana här typer av avtal är oftast mycket välformulerade och ingående från arbetsgivaren, just för att de vet att anställningen inte är förmånlig för arbetstagaren.  Jag skulle be dig försöka ta kontakt med konsumentverket, de brukar kunna ge vägledning i sådan här fall.

http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Bluffar/

Stort lycka till, hoppas du kan komma runt problemet!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kollektivavtal

Hej!

Jag jobbar som frisör och har nu bytt arbetsplats till en salong som tillhör en kedja som omfattar gaska många anställda i dagsläget. Sedan jag började där har jag märkt att det är ganska konstiga bestämmelser men samt lite bra utbildningar
som bara den salongen erbjuder och det var väl det som lockade mig med anställning från början.
Idag fick jag av en slump veta att dom inte har ngt kollektivavtal som gäller där. Jag själv är medlem i handels sen många år tillbaka. Men på mitt anställningsbevis som vi båda har skrivit under på står det att dom följer handelsanställdas kollektivavtal.
Men det gör dom ju inte då och det förklarar ju varför dom har så konstiga regler som t. ex att du stannar kvar efter jobbet utan betalt och städar undan i 15-20 min. Inte har sammanhängande semester, matrasterna varierar kraftigt, ingen
övrig rast på en hel dag. Ingen rast när man jobbar helg…ja listan kan göras lång. Inga arbetskläder lr friskvårdsbidrag även ta hem salongens tvätt och tvätta på din egen fritid utan ersättning. Nu är jag fundersam hur det fungerar med mitt kontrakt med dom och pensioner och sånt som styrs lite av kollektivavtalet, hur funkar det om man vill säga upp sig och ifall man blir uppsagd av dom? Är ganska vilse i denna djungel nu och vore tacksam för svar snarast.

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Om det står i ditt anställningsavtal att arbetsgivaren följer handels kollektivavtal så gäller detta. Då gäller samma villkor som finns i kollektivavtalet även om arbetsgivaren inte har undertecknat ett kollektivavtal med ett fackförbund. Det kan dock bero på hur det står i ditt anställningsavtal men om det står att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal så har du de rättigheter och skyldigheter som framkommer i kollektivavtalet. Du kan även kontakta ditt fackförbund eftersom du är medlem så kan de kolla upp exakt hur det fungerar med din pension och liknande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Anställningsform

Hej!
Om man hoppar in som timanställd, dvs. blir inringd och jobbar inte varje månad, vad gäller vid uppsägning? Både från arbetsgivaren och arbetstagaren. Alltså hur lång uppsägningstid har man?

Vad gäller om man varit timanställd i 1 eller 2 år? Räknas det som anställning när man hoppas in som timanställd under mer än 2 år?

Är det någon skillnad om man har ett schema och skall jobba ett visst antal timmar per månad?

SVAR:

Hej,

Du är antingen tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Om du endast arbetar när du blir inringd så kan detta innebära att ni ingår visstidsanställningen ALVA varje arbetspass. Då har du inga vidare skyldigheter och det finns ingen uppsägningstid som gäller för dig eftersom det ingås en ny anställning varje arbetspass. Om du är tillsvidareanställd så har du uppsägningstid, om du säger upp dig själv så är det 1 månad och om arbetsgivaren säger upp dig så ökar uppsägningstiden beroende på hur länge som du har varit anställd. Om du har ett schema och har ett avtal om en viss sysselsättningsgrad så talar detta för att du är tillsvidareanställd och då gäller uppsägningstid.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren