Etikettarkiv: anställningskontrakt

Kan man bli tvingad att ta ut obetald semester för att företaget ska hinna starta upp?

Hej!

Jag har blivit anställd i ett företag i först 1 månad, sen förlängt det en till. Nu skulle jag gå över till min arbetsgivares nya företag men har fått något om det än.

Nu till frågan: just nu har jag ingenting att göra för ska sälja kök men affären öppnar om 5 veckor, då säger min arbetsgivare att jag ska ta semester 5 veckor obetald. 
Jag varken vill eller har råd. 
Jag har inte hunnit gått med i facket och inget kollektivavtal. Är jag helt körd eller för han rätt att tvinga mig ta semester pga att jag kostar pengar annars? 
Tack på förhand! 
Mvh

Hej!

Du har blivit vad man kallar allmänt visstidsanställd enligt LAS och har fått konkreta datum på när anställningen börjar och när den slutar om jag har förstått din fråga rätt? Har  det datumet passerat och du inte har något förlängt på annat sätt än att du fått ett löfte om att du får jobb om 5 veckor så har ni faktiskt inte något anställningskontrakt under den tiden, så den ”semester” de ber dig ta är ingen semester. Det är tid som du går arbetslös och väntar på ett utlovat jobb. Att de kallar det ”semester” tyder mer på att de vill veta att du kommer tillbaka om fem veckor och inte vid det laget tröttnat på dem och sökt ett annat jobb.

Detta gör att ni rent krasst egentligen inte har något annat än ett muntligt avtal om vad som ska ske om fem veckor. Mitt råd till dig är att åtminstone få detta muntliga avtal nedskrivet på papper från arbetsgivaren så att du har på fötterna när din anställning som försäljare faktiskt börjar. Risken är annars att du får svårt att bevisa detta muntliga löfte om det uppstår förseningar eller att de bestämmer sig för att lösa bemanningen på något annat sätt. Detta är för att säkra din framtida anställning hos företaget.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Skriva på visstidsanställning?

Hej,

Jag är i lite av ett dilemma. Jag är nyutexaminerad student och har sökt en del sommarjobb samtidigt som jag söker andra jobb. Jag undrar hur det fungerar om jag skulle tacka ja till ett sommarjobb för att försäkra mig om att ha någon sysselsättning och sedan ändra mig om jag får ett bättre erbjudande om en heltidstjänst. Kan jag säga upp mig från sommarjobbet om jag gör det inom tidsrymden för kollektivavtalet på arbetsplatsen (t.ex. minst 1 månad före startdatum etc.) eller beror detta på anställningsform? Eftersom det rör sig om ett jobb i ett par sommarmånader så kan det röra sig om visstidsanställning och detta är något av ett känsligt ämne hos arbetsgivare. Jag vet inte vad som gäller. Jag vill ju inte stå utan jobb och gärna ta det bästa alternativet i slutändan om man får flera erbjudanden.

Hej,

Om du skulle skriva på anställningsavtal gällande en visstidsanställning som avser sommararbete, kan du inte bryta denna, såvida du inte förhandlar dig till denna möjlighet och detta skrives in i anställningskontraktet.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Annan arbetsplats under uppsägningstiden?

Hej,

Jag har en tillsvidareanställning på ett svenskt företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Afrika.Nu har företaget kommit i en ekonomiskt svår situation och jag har fått besked om att de ej har råd att ha mig kvar. I mitt anställningsavtal står det att uppsägningstiden är tre månader.Vidare står följande ordalydelse. ”Arbetsplats: Alla företagets verksamhetsländer och områden vilket i huvudsak är östra Afrika. Arbetstiden kommer att tillbringas tre månader åt gången i Afrika.” Då jag precis kommit ned till Afrika för en ny tremånadersperiod, och gärna vill vara kvar här under uppsägningstiden för att arbete med de uppgifter som jag blivit ålagd, undrar jag om det helt sonika kan skicka mig tillbaks till Sverige utan att frångå det avtal vi båda signerat med ordalydelsen ovan?

Hej,

Som jag tolkar det så borde du få vara kvar i Afrika under din uppsägningstid. Dock är ordalydelsen litet motsägande då den första meningen skulle kunna innebära arbete även i Sverige. Den andra meningen säger å andra sidan att arbetstiden är förlagd i Afrika under tremånadersperiod åt gången, vilket skulle tala för att du får stanna där under dina tre månaders uppsägningstid som nu börjat. Jag skulle råda dig att kontakta ditt fack för att se vad de har att säga i ärendet, de har säkerligen varit med vid förhandlingar angående arbetsbristen och uppsägningarna.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Bryter jag mot anställningskontraktet trots att jag inte skrivit på?

Hej!
Efter en intervju och några provjobb fick jag hem arbetskontrakt och schema och var inte nöjd hur det passade för mig. Jag medelade företaget detta några dagar senare och fick inget svar förän drygt 2 veckor senare. De hävdar att jag har begått kontraktsbrott och kommer att hålla inne den lön som jag har arbetat in. De hävdar att vi har ett muntligt kontrakt från anställningsintervjun, och att det inte går att bryta. Enligt det skriftliga anställningskontraktet som jag inte har skrivit under står det visstidsanställning till 31 aug.
frågor:
Kan en anställningsintervju vara ett muntligt avtal?
Hur lång tid tar det att säga upp ett muntligt avtal?
Om man inte är med i facket vem vänder man sig till för att få hjälp vid en konflikt?
mvh
Henrik

Svar:
Hej Henrik!

Ett anställningsavtal kan vara muntligt men det bygger ju i grunden på att man är överens om villkoren. Om det blir en tvist om detta så är det en fråga om att kunna bevisa att en specifik överenskommelse har gjorts. Din arbetsgivare kan inte bara påstå att ni har ett munstligt avtal utan de måste kunna bevisa det. Vad gäller uppsägningstid etc. så är det ingen skillnad om avtalet är muntligt eller skriftligt utan detta regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) alternativt i kollektivavtal om det finns på arbetsplatsen.

Rekommendationen är att alltid sträva efter att ha ett skriftligt anställningsavtal just pga. bevisbördan. I detta fall så har du rätten på din sida om inte de kan bevisa att ni faktiskt har avtalat muntligt om din anställning och villkoren i den. Därför tycker jag att det verkar tveksamt till att de har rätt att hålla inne din lön och att du skulle ha brytit mot ert avtal (om de nu inte mot förmodan kan bevisa avtalet och dess innehåll).

Vi i arbetsrättsjouren hjälper privatpersoner att driva in t ex lönefordringar eller företräda i förhandling eller tingsrätten. Men du kan också gå till vilket annat juridiskt ombud du vill. Däremot så tar vi och andra jurisiska ombud betalt för sina tjänster. Hör gärna av dig om du vill att vi ska titta närmre på ditt ärende. Vårt normala timarvode är 895 kr inklusive moms till privatpersoner.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren