Tag Archives: anställningsintervju på arbetstid

Får min anställde gå på anställningsintervju på betald arbetstid?

Hej
Jag har kommit in som ny chef och en av mina anställda har en visstidsanställning, att hon skulle få sluta fick hon reda på i maj och har under tiden sökt arbete. nu undrar jag om hon har rätt att gå på intervjuver under arbetstid eller om hon måste stämpla ut för dessa?
Mvh

Hej!

I lagen om anställningsskydd (LAS) 15 § står om arbetstagare som är visstidsanställda och där visstiden håller på att löpa ut och den anställde inte ska fortsätta att arbeta på arbetsstället. En korresponderande paragraf som rör din fråga finns i LAS 17 § där det står följande:

”En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.”

Enligt ovanstående så har arbetstagaren rätt till ”skälig” ledighet för att söka jobb et.c. med exempelvis bibehållen lön. Om ni har kollektivavtal på din arbetsplats så kan det möjligen finnas en ännu tydligare skrivning där.

Vad som är ”skäligt” beror helt på hur situationen ser ut på din arbetsplats. Finns det fortfarande arbetsuppgifter att utföra, kan arbetstagaren självklart inte lägga större delen av din arbetstid på att söka nytt arbete. Om situationen är den omvända, d.v.s. att det inte finns några arbetsuppgifter, kan det vara rimligt att arbetstagaren söker nytt arbete under arbetstid. Vad gäller skäligheten så behöver man se till hela situationen på arbetsplatsen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren