Etikettarkiv: anställningsformer

Dvs frågor anställning

Hej.

Har lite frågor angående anställning och semester. Vi är några stycken på
samma arbetsplats (resturang) som har frågor kring vår anställning (skyldigheter
som rättigheter) Då ägarna kör sitt egna race emot oss.
Finns några med månadsbetalning och tillsvidareanställning som anställningsform.
Men resten är behovsanställda men jobbar 130-170h i månaden som är schemalagd.

1) Vad säger LAS om schemalagd behovs anställning?

2) Är behovsanställning en korrekt anställningsform?

3) Har man som timanställd/behovsanställning någon form av uppsägning, om man
inte ens har en kontrakt??

4) Ska/måste vi som timanställda/behovsanställning söka om semester? Kan man
inte bara säga att man inte kan jobba utsatta veckor?

5) Har läst och hört att om man varit här mer en 2 år (schemalagd) att ens
anställning ska övergår till tillsvidareanställning!? Visa har varit här i till
och från i 5 år.

6) Läst att behovsanställning kringgår LAS på många punkter? Stämmer det om
hur kan det vara så?

Jag är tacksam för svar då vi alla känner oss vilsna och ibland smått lurade.

Med vänlig hälsning

Hej

Först och främst bör ni se över om ni har något gällande kollektivavtal på er arbetsplats, och om ni själva är med i facket ska ni fråga dem hur de ser på er situation.

Men om vi nu tittar på era frågor så.

1. Vad säger LAS om schemalagd behovs anställning?

Det finns ingen anställning enligt lag som heter schemalagd behovsanställning. De tidsbegränsad anställningsformer som finns är i stort sätt

Vikariat eller allmänn visstids anställning (även säsongsarbete och +67 anställning används). Däremot kan ni vara schemalagda i er anställning och ha timlön.

Men det är inte samma sak som en timanställning/behovsanställning sådana anställningsformer finns inte enligt lag. Börja med att er arbetsgivare ger er rätt anställningsform.

2. Är behovsanställning en korrekt anställningsform?

Nej, det är det inte

3) Har man som timanställd/behovsanställning någon form av uppsägning, om man
inte ens har en kontrakt??

Ja, det har ni. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad med eller utan skriftligt anställningavtal. (Tänk på att kollektivavtal kan ange annan uppsäningstid). Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt för att gälla (även om det betydligt enklare, då vet båda parter vad som gäller). Ett anställningsavtal är ett sk konsensualavtal (så länge ni är överens).

4) Ska/måste vi som timanställda/behovsanställning söka om semester? Kan man
inte bara säga att man inte kan jobba utsatta veckor?

Om ni ställer krav på att ha ordentliga anställningar enligt lag dvs inga timanställningar eller behovsanställningar bör ni så klart följa semesterlagen. I semesterlagen gäller för det första det som står i ert kollektivavtalet, för det andra ska arbetsgivaren förhandla med er om förläggningen av semestern, för det tredje, kan ni inte komma överens med arbetsgivaren så bestämmer arbetsgivaren när semester kan förläggas. Kotymet brukar vara att huvudelen av  semestern ska förläggas juni-augusti.

5) Har läst och hört att om man varit här mer en 2 år (schemalagd) att ens
anställning ska övergår till tillsvidareanställning!? Visa har varit här i till
och från i 5 år.

Ja en tidsbegränsad anställning kan inte vara mer än två inom en femårsperiod, i annat fall går den över till en tillsvidare anställning. Tyvärr brukar arbetsgivare utnyttja detta genom att tex kombinera ett vikariat med en allmänn visstids anställning eller en provanställning, på så sätt kan de förlänga den tidsbegränsade anställningen i upp till fem år. EU har utalat sig kritiskt till hur svenska arbetsgivare missbrukar denna typen av anställningar, men än så länge vill inte regeringen eller svenskt näringsliv (arbetsgivarorganisationerna) ändra förutsättningarna. Dvs bara för att en arbetstagare har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år innebär inte det att arbetstagaren är fast anställd.

6) Läst att behovsanställning kringgår LAS på många punkter? Stämmer det om
hur kan det vara så?

Ja, men arbetsgivaren kan inte kringå LAS med behovsanställning (den finns inte!) men genom att kombinera många olka tidsbegränsade anställningsformer kan din arbetsgivare kringgå LAS. Frågan i ert fall är om eran arbetsgivare har kunskap om LAS? Det verkar inte så.

Lycka Till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Hur funkar inlasning?

Jag undrar lite om LAS:

1. Har det någon betydelse vilken tjänst eller befattningsgrad jag haft under de två år som behövs för att bli inlasad? Om jag t ex har vikarierat ett år som ekonomiassistent, sedan tagit en examen och vikarierat ett år som ekonom, blir jag då inlasad som ekonom?
2. Spelar anställningsformen någon roll? Om jag varit projektanställd under ett
av åren, och haft ett vikariat under det andra året, blir jag då inlasad?

SVAR:
Om du har varit anställd i mer än två år under en femårsperiod så har du rätt till en tillsvidareanställning. Den tjänst som du har rätt till är då motsvarande den som du har haft under tex ditt vikariat. Du har inte rätt till vilken tjänst som helst utan den måste vara inom ramen för din kompetens och behörighet.
Anställningsformen/formerna du haft under de två åren spelar ingen roll, det är den totala anställningstiden som räknas.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren