Tag Archives: ändrade lönevillkor

Får arbetsgivaren sänka min lön?

Är idag Serviceledare på ett städföretag sedan dec 2011, men eftersom jag vart nära att gå in i väggen 3 gånger har jag nu valt att bli lokalvårdare igen. Har en låg serviceledare lön pga att det vet att jag inte ville vara kvar så har 25.500kr. Min fråga är har de rätt att sänka min lön nu när jag blir lokalvårdare igen?

Svar:
Hej,
en arbetsgivare får inte ensidigt ändra din lön om det inte finns inskrivet i ditt anställningsavtal eller i ev. kollektivavtal. Annars måste du och din arbetsgivare tillsammans diskutera hur dina villkor ska se ut med den nya tjänsten. Är du facklig medlem ska du höra av dig till dem. Du är välkommen att återkomma till oss om det dyker upp problem.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Rätt till lönerevision?

Hej!
Efter hur lång tid ska visstids-anställda få sin lönerevision?

Svar:
Hej,
Det finns ingen laglig rätt till årlig löneökning. Löneökning kan man förhandla med arbetsgivaren om och det kan finnas reglerat i kollektivavtal. Löneökning kan vara reglerat på olika sätt i kollektivavtal, i vissa kollektivavtal kan det finnas en garanterad miniminivå med löneökning men det kan även finnas kollektivavtal där en löneökning inte är garanterad. I kollektivavtalet och/eller förhandlingsprotokollet finns vilka som ska omfattas av lönerevisionen. Finns inget kollektivavtal måste du göra en egen överenskommelse om lönerevision i ditt anställningsavtal. Är du fackligt ansluten kan du vända dig till dem för stöd.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Omförhandling anställningsavtal

Hej! jag har för närvarande en 100% tjänst med 37 timmar. Detta har jag avtal på. nu vill arbetsgivaren att jag ska börja jobba 40 timmar 100% utan ersättning för dessa timmar, har de rätt att göra så? jag anser att det innebär en lönesänkning för mig då min tim lön sänkt i och med detta. Mn fråga är om jag har rätt att få ersättning för de tre timmar i veckan som jag kommer att jobba mer eller om de bara har rätt att ändra min tjänst? tacksam för svar

Hej

Det normala sättet att förändra villkoren i ditt anställningsavtal borde genom ett nytt kollektivavtal. Om arbetsgivaren har slutit ett nytt kollektivavtal kan detta inskränka på ditt anställningsavtal. Jag har dock svårt att se att de fackliga företrädarna skulle gå med på en sådan löneminskning och utökad arbetstid utan kompensation.

Om arbetsgivaren inte har ett gällande kollektivavtal och inte heller ändrat förutsättningarna i det gällande kollektivavtalet kan inte arbetsgivaren ändra förutsättningarna i ditt anställningsavtal utan att samråda med dig, speciellt inte vid en löneminskning. Om du inte går med på dessa förändringarna som arbetsgivaren erbjuder dig  måste arbetsgivaren i sista hand säga upp dig på saklig grund, vilket inte är enkelt, då detta innebär att turordningsregler och omplaceringsskyldighet måste vägas in i uppsägningen då denna inte kan härledas till personliga omständigheter. Detta innebär i realiteten att arbetsgivaren  om det finns skäl att säga upp arbetstagare pga arbetsbrist måste förhandla med facket och säga upp arbetstagare efter turordningsreglerna och är du då inte sist in på din driftenhet så  blir det ännu svårare för arbetsgivaren att komma runt de förändrade arbetsvillkoren.

Sammantaget, bör din arbetsgivare vara mycket om och kring sig för att kunna ändra arbetsförhållanden som i realiteten rör lön eller arbetstid. Det går inte med enkla medel att omförhandla eller inskränka det skrivna anställningsavtalet genom att bara ändra förutsättningarna utan förhandling.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Rätt till lön under stängd verksamhet?

Hej,
Jag  jobbar för tillfället i X på ett cafe. Jag har jobbat där sedan oktober men nu sker ett ägarbyte och allt verkar vara väldigt oklart och jag fattar inte mycket av vad som sker, så jag har lite frågor som jag hoppas att ni kan
svara på.  Jag har en fast anställning som kock, med timlön, ingen provtid ingick och jag har en månads uppsägningstid. Just nu under renovationen fick jag reda på att den nya ägaren vill ta in en mera erfaren kock, och att jag då kommer få jobba som servitris. Kan de göra på det viset? bara flytta på mig fast det specifikt står i mitt kontrakt att jag är fast anställd som kock? Jag har dessutom frågat om lön under denna månad under renovation, men har heller inte fått ett konkret svar. Min fråga är om jag har rätt till att få lön eller ”ersättning”? jag kan ju inte rå för att de renoverar, jag måste ju fortsatt ha en inkomst.  Vad är mina rättigheter?

Svar:
Hej,
Grundregeln är att anställningsavtalet är ett avtal mellan två parter och kan inte ensidigt förändras av någon part. Arbetsgivare och/eller arbetstagare kan ta initiativ till en förändring av anställningsavtalet. Anställningsavtalet kan förändras om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om förändringen. Kan ingen överenskommelse nås är alternativen antingen att acceptera oförändrat avtal eller att någon av parterna säger upp anställningsavtalet. Förändringar kan ibland ändra innehållet i det befintliga anställningsavtalet medan det i andra fall handlar om förändringar som innebär ett nytt anställningsavtal. Gränsdragningarna är inte enkla eftersom anställningsavtalet är såväl statiskt som dynamiskt. Generellt gäller att din arbetsskyldighet inskränker sig till arbetsuppgifter som ingår i ditt anställningsavtal. Vill arbetsgivaren helt säga upp avtalet måste det finnas saklig grund för detta.

Generellt har din arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten en ganska stor rätt att disponera dig som arbetskraft. Arbetsgivaren kan alltså disponera dig inom vissa gränser av sin verksamhet utan att egentligen behöva motivera sitt beslut. Finns det anställningsavtal som specificerar dina arbetstider, arbetsuppgifter eller att det är så uppenbart att detta är en sådan viktigt förändring av ditt anställningsavtal måste din arbetsgivare förhandla med dig.

Om din arbetsgivare behöver stänga verksamheten under renoveringen måste hen antingen lägga ut betald semester för dig, ge dig ledigt med lön eller ge dig andra arbetsuppgifter. Du kan inte ”stängas av” från ditt arbete utan inkomst. Dina villkor enligt anställningsavtalet gäller även under renoveringen.

Är du medlem i facket bör du vända dig till dem med dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om du får ytterligare problem.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren