Etikettarkiv: allmän visstidsanställning

Rätt till tillsvidareanställning

Hej!
120425 jobbade jag min första dag på X som arbetar med autiska människor. Sedan dess har jag jobbat drygt 3800 timmar exkl sjukskrivningsdagar. Jag är nu sjukskriven pga foglossning men detta övergår snart i havandeskap innan förlossning i maj/juni. Enligt mig borde jag ha rätt till en tillsvidareanställning men min arbetsgivare skjuter hela tiden på detta datum. I december sa han att detta skulle ske i slutet av januari men nu säger han april. Min anställningsform har aldrig ändrats iallafall inte i min vetskap och samtycke. Jag får rullande schema som gäller i 3 månader åt gången och det senaste året har dessa tider varit 93% av en fulltidstjänst. Hur ska jag gå vidare mot min arbetsgivare och har han rätt

Svar:
Det låter som att du har rätt till en tillsvidareanställning, dvs att bli ”inlasad”. Men det beror lite grann på viken anställningsform du har och har haft under den här perioden. Det är tyvärr ganska vanligt att arbetsgivare utnyttjar möjligheterna att kombinera olika visstidsanställningar, vikariat och allmän visstidsanställning för att komma undan kravet på tillsvidareanställning. Det här är något som tex EU har kritiserat Sverige för och som är under utredning. Jag rekommenderar att du kontaktar facket Kommunal om du är medlem och ber dem hjälpa dig med vad som gäller.

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning

Hej!

Från vilket datum blir en person tillsvidareanställd om personen haft en allmän visstidsanställning under perioden 1 jan 2014 – 31 dec 2015. Den 31 december 2015 eller – om anställningen förlängs, den 1 januari 2016? Eller man också formulera frågan så här: Är det t o m dag 730 som en person kan ha en allmän visstidsanställning utan att den övergår till en tillsvidareanställning?

Tack på förhand!

Svar:

Hej,
Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd med denna anställningsform i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Jag skulle därför säga att personen blir tillsvidareanställd från och med 1/1 2016.

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Rättighet till annan anställningsform?

Hej!

Jag är timanställd enligt kollektivavtal på fast schema, men på bestämd tid. ”Vi börjar med ett år” sa min chef när vi tecknade anställningsavtalet. Jag har arbetat på denna arbetsplats i 7 månader nu. Har jag rätt till någon form av löneutveckling efter att ha arbetat över ett halvår? Och har min arbetsgivare skyldighet att erbjuda mig en annan anställningsform efter 6 månader? Eller har detta skrivit av mig alla rättigheter då jag har en timanställning och inte en provanställning?

Svar:

Hej!

Värt att i ditt fall notera är att timanställning inte är en godkänd anställningsform enligt LAS, men kan tillåtas genom vissa kollektivavtal. Att arbeta under timanställning är endast en avlöningsform, där personen blir nyanställd vid varje arbetspass och får lön för arbetad tid. Godkända anställningsformer enligt LAS är tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning. Du beskriver att du har ett fast schema och att den är tidsbegränsad till ett år, vilket låter som att anställningsformen du egentligen går under är en allmän visstidsanställning. Detta kan vara någonting att ta upp med din arbetsgivare. Om din anställning egentligen är en allmän visstidsanställning har du vissa rättigheter som arbetstagare. Då du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos din arbetsgivare under mer än två år under en femårsperiod blir du enligt LAS § 5 automatiskt tillsvidareanställd på företaget. Kring din fråga om löneutveckling så regleras detta inte i lagen, utan regleras i gällande kollektivavtal. Du har alltså ingen automatisk rättighet genom lag till löneutveckling, utan detta bestäms i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

 

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur länge innan jag blir tillsvidareanställd?

Hej!

Min fråga är hur länge får ett bemanningsföretag visstidsanställa på samma företag. Har nu varit på samma företag i ett år. Men min anställning hos bemanningsföretaget förlängs med först 3mån sedan 5månader och nu 3månader igen. Kan de hålla på så hur länge som helst. Man kan ju aldrig känna någon trygghet då.

Svar:

Hej!

Enligt LAS § 5 blir du automatiskt tillsvidareanställd då du under en femårsperiod varit anställd under antingen vikariat i sammanlagt mer än två år, eller allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. Detta innebär för din del att om dina visstidsanställningar pågår under mer än två år blir du tillsvidareanställd av företaget du är anställd hos, det vill säga bemanningsföretaget. Företaget du är uthyrd till har alltså ingen skyldighet att anställa dig då det inte är hos dem du är anställd, utan för det krävs att ett nytt kontrakt upprättas er emellan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Projektanställd eller visstidsanställd?

Hej.
Jag har varit projektanställd sedan 120601 oavbrutet med 3 månadersavtal t.o.m 140930. Jag vill hävda att projektanställning likställs med allmän visstidsanställning och att min anställning därför skall övergå till tillsvidareanställd efter 2 år och därmed ha en månads uppsägningstid, Mitt förbund håller inte med om att projektanställning kan likställas med allmän visstidsanställning. Vad säger lagen och vad tycker ni?

Svar:
Hej,
Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). En allmän visstidsanställning omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra skrivningar där gällande anställningsformer. Det är möjligt att ditt fackförbund hänvisar till detta. Men enligt LAS gäller det jag skrev ovan.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Hur får arbetsgivaren ändra i mitt schema?

Hej.

Jag är anställd (allmän visstidsanställning) fram till 20150524. Jag står som timanställd enligt schema. Jag har då tre fasta schema dagar men nu när de har fått en ny fastanställd har de utan förvarning gett 2 av mina tider till henne. Får de lov att göra så innan kontraktet är slut eller får man inte kalla fall en viss ”uppsägningstid” på sig för dessa 2 dagarna?

Svar:

Hej!
Dina rättigheter i denna situation är att du ska få ut ditt schema två veckor i förväg enligt Arbetstidslagen. Arbetsgivaren har rätt till att ändra i ditt schema, men de måste alltså göra det två veckor i förväg. Då du är anställd i allmän visstidsanställning som timanställd tolkar jag det som att du därmed inte har ett visst antal timmar garanterade i månaden? Vilket i så fall gör att din arbetsgivare har rätt att ge dina pass till henne så länge de inte ändrar ditt schema mindre än två veckor innan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Allmän visstidsanställning

Hej

Frågade min chef varför dom efter över ett års tid inte ville förlänga min allmänna visstidsanställning och fick detta svar, stämmer det?

Hej !

Din allmänna visstidsanställning upphör den x/x-14. Vi har tidigare meddelat att vi inte avser att förlänga den.
Någon ytterligare förklaring till varför vi inte avser att förlänga den har vi som arbetsgivare inte någon skyldighet att lämna.

Vi kommer att tillsända dig ett arbetsgivarintyg och ett tjänstgöringsintyg.

Hej

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad  före anställningens utgång. En förutsättningen för detta är att arbetstagaren när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de tre senaste åren.  I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill föra talan om anställningsavtalet giltighet och arbetstagarens företrädesrätt till återanställning. Du som har fått sådant besked har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållen lön och anställningsförmåner få besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka annat arbete.

Dvs  arbetsgivaren behöver inte motivera varför du inte blir erbjuden annan anställning. Du blir alltså inte uppsagd under själva anställningen, utan den gå bara  ut enligt ert avtal. Men jag tycker att du ska trycka på företrädesrätten till åter anställning om du uppnår kriterierna och att du får skälig ledighet med bibehållen lön för att söka nytt arbete.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Jag har jobbat som timvikarie sedan 120524. Från i höstas -1309 så har jag gått på en rad som det kallas som vikarie. Hur länge tar det innan man blir inlasad som det kallas?

SVAR: Hej, Lagen om Anställningsskydd (LAS) 5 § tydliggör hur en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år är berättigad en tillsvidareanställning. Dock är det att notera att allmän visstids anställning och vikarie är två olika anställningsformer. Därför är det att rekommendera att gå tillbaka och se över dina anställningsbevis under denna period. Överstiger en av anställningsformerna mer än två år så ska anställningen övergå till en tillsvidare och är lika med inlasad.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid allmän visstidsanställning

För ett och ett halvt år sedan skrev jag på ”ramavtal, anställningsform: allmän visstidsanställning”.  Jag skulle arbeta extra jämte studierna.  Nu har jag fått ett sommarjobb där (med schema, ej nytt avtal) som börjar i juni.  Om jag hinner få ett annat jobb innan dess, hur lång är min uppsägningstid?  Ingen dag alls va?  Men ändå dålig stil..  Tacksam för svar!!

SVAR:

Hej,

Villkor för uppsägningstid regleras i aktuellt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal.  Jag tolkar din fråga som att din tjänst avser en allmän visstidsanställning och generellt innebär det att anställningen gäller fram till slutdagen.  Om det inte finns det inte några särskilda överenskommelser träder lagen in med stöd.  I enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS) 11 § gäller en minsta uppsägningstid av en månad,  för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren