Tag Archives: 5 § LAS

Ska jag erbjudas en tillsvidaretjänst?

Hej! Jag har i drygt 1,5 år varit extraanställd inom handels. Jag har alltså fått betalt per timme, men jobbat ca 160 timmar i månaden som snitt.

Har hört att det inom handels finns regler på att jag efter två år som anställd på timmar måste erbjudas en fast tjänst på motsvarande timmar jag i snitt har jobbat. Stämmer detta?

SVAR:

Hej,

Har du arbetat som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårs period ska din anställning övergå till en tillsvidare anställning, vilket regleras i LAS 5§. Där med är du berättigad alla förmåner och även det skydd denna lagen innebär. Detta gäller även om du arbetat under allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårs period.

Dock är det viktigt att notera att dessa två olika former av anställningar inte får räknas samman i det skede du ska räkna ”ihop” dina dagar. Detta betyder att man kan vara anställd i totalt fyra år utan att bli tillsvidareanställd om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Det är därför viktigt att du går tillbaka och tittar vad som står i ditt anställningsavtal. Är det så att du haft många olika kortare anställningar under denna tid så är det viktigt att du särskiljer de två ovan nämna anställningsformerna.

Notera bör det dock göras att genom kollektivavtal går det att göra avvikelser från 5§ LAS, så mitt råd till dig är att först kolla vad som finns avtalat i ert kollektivavtal, sedan gå vidare till ditt personliga anställningsavtal.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren