Tag Archives: 29/29-principen

Omplacering – vilka rättigheter har jag?

Jag jobbar på ett demensboende. När jag kommer tillbaka efter mamma ledigheten säger de att de kan placera en varsomhelst i X kommun. Förr var det en vikarie som gick för en tills man kom tillbaka på avdelningen. Det känns verkligen oroligt att gå på mamma ledigheten. Har jag inga rättigheter?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en grundläggande rättighet att leda och fördela arbetet. Arbetstagarens arbetsskyldighet samt arbetsgivarens omplaceringsrätt hör nära ihop. Enligt 29/29-principen som uppkom genom en AD-dom 1929 bestämdes följande:

”Arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som
står i naturligt samband med dennes verksamhet och som kan anses falla inom
arbetarens allmänna yrkeskvalifikationer.”

Arbetsgivaren har alltså rätt att omplacera dig som arbetstagare inom företaget så länge de nya arbetsuppgifterna ligger inom ramen för dina kvalifikationer, och för de arbetsuppgifter som du skrivit under på ditt anställningsavtal. Om du tackar nej till tjänsten som erbjuds med betoning på att det måste anses vara ett rimligt erbjudande, kan det ses ses som arbetsvägran vilket i sin tur kan vara grund för uppsägning. Ett rimligt erbjudande ska alltså som nämnt ligga inom dina kvalifikationer och kompetenser som arbetstagare, men även falla inom ramen för de arbetsuppgifter du skrivit på i ditt anställningsavtal.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren