Tag Archives: 14 § semesterlagen

Måste jag ta ut semester under min arbetsbefriade uppsägningstid?

Hej,
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter 6 år. Det står att jag är arbetsbefriad under uppsägningen med bibehållna anställningsförmåner. Sedvanlig slutreglering av lön, semester , kompsaldo sker månaden efter anställningens upphörande. Betyder detta att jag är arbetsbefriad med lön? Min arbetsgivare vill att jag tar ut min semester (25) dagar under uppsägningen vilket jag inte vill med stöd av § 14 semesterlagen. Arbetsgivaren menar att den § inte gäller när jag är arbetsbefriad, stämmer det? Jag är tyvärr inte fackligt ansluten och kan därför inte vända mig dit.

Svar:

Hej,
I 14 § 1 st. semesterlagen anges att semesterledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan att arbetstagaren medger det. Förbudet mot att utan arbetstagarens samtycke lägga ut semesterledighet till uppsägningstid har tillkommit främst för att upprätthålla det skydd som anställningsskyddslagens uppsägningsbestämmelser ger. Av bestämmelsens 3 st. framgår dock att semesterlagens förbud mot utläggning av semesterledighet under uppsägningstid inte gäller om uppsägningstiden överstiger sex månader.

Det framgår inte av ditt mail hur lång uppsägningstid du har. Men oavsett detta så är det i överenskommelsen/förhandlingen med din arbetsgivare om vad som ska gälla under arbetsbefrielsen som ni även måste komma överens om (skriftligt) vad som ska gälla med förläggning av innestående semester.

Det finns en AD-dom (Mål nr: AD 2012 nr 65 ) som dömt inom just detta område.

Jag hoppas ni hittar en gemensam överenskommelse som ni båda är nöjda med.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Tidigare avslut av säsongsanställning

Hej.

Jag har en säsongsanställning som löper till den 30 september 2014. Dom har börjat prata på jobbet om att vi ska sluta innan då det är ont om jobb. Får min arbetsgivare säga upp mig innan sista datumet? Och om han ger mig semester, har jag rätt att kräva lön under sista 4-6 veckorna?

Svar:

Hej,

Arbetsgivaren kan inte säga upp dig tidigare. Ni har avtalat att anställningen ska ske över en viss tid (tom. 30 sep) och då ska den göra det. Däremot kan arbetsgivaren meddela att det inte kommer finnas tillräckligt med arbetsuppgifter och att du inte kommer behöva gå till jobbet men arbetsgivaren är fortfarande skyldig att betala ut lön till dig under denna tid. Undantag kan förekomma om det står i ditt anställningsavtal att säsongsanställningen kan avslutas tidigt eller om det finns någon bestämmelse i möjligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Din arbetsgivare kan ge dig semester i avslutet av din anställning men endast om du godkänner det 14 § Semesterlagen.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren