Etikettarkiv: 12%

Uppsagd utan saklig grund

Hej!

Min son har arb som timanställd på ett litet larmföretag (där man ritar in larm i olika lokaler) i 11 mån. Fredag fick han tel-samtal av han som äger företaget att han inte ”behövde” komma på måndag…… ingen förklaring!

Nu undrar jag om det verkligen få gå till så här även om man är ”timanställd”? Kan man bara sägas upp utan vidare och inte få veta ngt innan?
Vad har han för rätt, kan han begära 1 mån uppsägn-lön trots allt?

Har även en fråga om han har rätt till semesterersättning på lönen trots att han är timanställd?

Hej,

Som grundregel finns det två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad.

Timanställning är alltså ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme. Utifrån vad du beskrivit ovan, utgår jag ifrån att din son är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid från den dag din son blivit meddelad om uppsägningen, enligt lagen om anställningsskydd 11 §. Det verkar dock som att det inte finns saklig grund för att säga upp din son. Saklig grund enligt LAS är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är din son fackligt ansluten ska han vända sig till dem för att få stöd.

På sin arbetade tid hos arbetsgivaren har din son rätt till 12 % semesterersättning, enligt semesterlagen 16 b §. Vid timbetalning från arbetsgivaren kan det vara så att denna procentandel betalas ut varje månad istället för att man tjänar in semesterdagar med semesterlön. Han har hur som helst rätt till semesterersättning med 12 % grundat på sin arbetade tid. Om arbetsgivaren istället tillämpat intjänad semester så har han rätt till samtlig intjänad semesterlön och ska då få detta som semesterersättning vid sin slutlön.

Om det skulle uppstå en tvist i ärendet är ni välkomna att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterersättningens utbetalning

Hej!

Jag behöver lite rådgivning angående min semesterersättning. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats och min sista arbetsdag var den 11 januari. Jag har läst på diverse forum och i lagtext att efter att en anställning har upphört har man rätt till sin semesterlön som istället blir en semesterersättning. Är det någon skillnad på heltid eller timanställning i denna fråga?

Jag har mottagit min sista lön från arbetsplatsen men med den kom ej någon semesterersättning så jag har varit i kontakt med min arbetsgivare för att höra med denne om han själv i fråga visste något om detta och jag berättade vad jag hade läst i lagtexten. Jag har inte gått direkt till någon annan anställning utan jag har börjat studera på heltid. I 28§ 1st samt 30§ 1st, semesterlag 1977:480, arbetsrätt -> så står det att jag ska ha min semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande. Stämmer detta i min situation?

Hej,

Jag kan bekräfta att vad du redogjort för, helt rätt och riktigt är din rätt enligt lag, utifrån situationen som beskrivits ovan. Jag vill dock reservera mig för den möjligheten att du fått semesterersättning utbetald varje månad med 12 %, om så är fallet har du då ingen innestående semesterersättning att få utbetald, detta skall isf stå med som en separat post på lönespecifikationen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Semesterlön under uppsägningstiden

Hejsan.
Jag skulle behöva er hjälp. Jag var provanställd i 6 månader när den tiden löpt ut så satte min arbetsgivare aldrig något nytt avtal. Så enligt mitt avtal är jag tillsviadre anställd på timmar. (har fått schema och timmar månad för månad)

Min arbetsgivare har inget kollektivavtal så på mitt anställningskontrakt står det tydligt att Jag får semesterersättning 12% i min lön. Jag kan se på mina löne spec att min arbetsgivare har betalt ut 12% extra varje månad. Nu har jag sagt upp mig och jag fick 1 månads uppsägningstid, jag blev även arbetsbefriad och får lön utbetald även denna månad. Men nu säger min man att jag ska ha semesterersättning utbetald på min slutlön, att jag har rätt till det. Kan jag kräva det, fast jag har varit medveten om mitt anställningskontrakt och att jag fått 12% extra varje månad?

Tusen tack på förhand och tack för en bra sida!

Hej,

Tack för de vänliga orden!

Du som arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla din lön och andra anställningsförmåner även om du är arbetsbefriad enligt 12 § LAS dvs din semesterlön (12%). Din arbetsgivare kommer således att betala ut 12% semesterlön även på din slutlön, så som denne har gjort enligt dina uppgifter de övriga månaderna.

Det som emellertid kan vara aktuellt i ditt fall är det faktum att 13 § LAS, som säger att om arbetsgivaren uttryckligen förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren, om denne så vill, avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning. Detta gäller då endast om du har arbetat under din arbetsbefriade uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren