”Arbetsrättsjouren är en oberoende aktör och utgår alltid från lagen när vi ger rådgivning och svar inom arbetsrätten. Vi kan inte hållas ansvariga för hur informationen används och tolkas av våra besökare eller tredje part.”

Semester istället för tjänstledigt?

Jag arbetar på en förskola och behöver pga. studier ta tjänstledigt en dag i veckan samt ett par veckor då jag ska ha praktik.
Min arbetsgivare hävdar att jag först måste ta ut alla komp.timmar och alla semesterdagar. Stämmer detta? Eller kan jag ta tjänstledigt och spara mina semesterdagar till semestern?

SVAR:
Du har rätt att vara tjänstledig för studier, på heltid eller som i ditt fall på deltid. Det är inte kopplat till din semester eller dina komptimmar.
Du måste begära tjänstldigt i god tid, och arbetsgivaren har rätt att skjuta på den i max sex månader, men hen får inte neka dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Hur ta ut sparad semester?

Hej,

Vår intjänandeår och semesterår sammanfaller Jag har sparat semesterdagar på flera år: 2011= 9 dagar, 2012 = 2 dagar och jag har 3 kvar 2013

Jag har planerat att ta ut 9 dagar tills slutet av 2013. Jag förstår att de 3 dagar från nuvarande semesterår tas ut först men vilka sparade dagar tas ut efter? 2012 eller 2011?

SVAR:
Det stämmer att du först måste ta ut årets dagar innan du tar av dina sparade dagar. De sparade dagarna ska sedan tas ut i samma ordning som de tjänades in, dvs de äldsta först.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

När måste jag begära ledighet inför julen?

Vår fråga är vad som menas med att ansöka om ledighet i god tid? Finns det ramar om detta? Jag ansökte om ledighet mellan jul och nyår och ansökte den 23/10… Ansökan gällde således om ledighet efter den 25/12. Min chef kom och sa att gränsen att ansöka var den 20/9 (vilket dom hade glömt attannonsera). Tycker ändå att lite mer än 2 månader innan borde vara ok! Finns det som sagt lagar eller regler eller annat prejudikat som avgör vad ”god tid” innebär?

SVAR:
Ofta behöver du lämna  in din ledighetsansökan i mycket god tid inför tex julhelgen. Det kan vara så länge som tre månader innan, beroende på vilken tidsfrist arbetsgivaren meddelar. Två månader i förväg anser jag är rimlig tid, och du och dina kollegor kan inte ges ansvaret för att arbetsgivaren ”glömt” att meddela vilket som var sista datum. Det kan också finnas reglerat i ett lokalt avtal vad som gäller.
Däremot är det inte säkert att ni beviljas ledigt, då det är arbetsgivaren som har sista ordet i den frågan, och ledigheten måste ske utan att det påverkar verksamheten negativt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Muntlig överenskommelse om högre lön

Hej,

Jag har varit anställd på ett konsultföretag i lite mer än 6 månader nu. jag hade
först en provanställning i 6 månader på uppdrag för ett företag. Uppdraget har
förlängts i minst 4 månader till.

Jag hade då ett lönesamtal med min konsultchef då mina arbetsuppgifter förändrats en
aning och jag har fått ta mer ansvar än vad som var väntat. Om jag skulle stanna
kvar på konsultföretaget (tillsvidare) så begärde jag en löneökning.

Både uppdragsgivarna och konsultchefen har varit väldigt nöjda med mitt hårda arbete
och lovade mig en löneökning som alla parter tyckte var okej.
Jag skakade hand med min konsultchef om det nya avtalet som hon lovade att jag
skulle få skriva på 2 veckor senare.

Nu har det gått mer än en vecka sedan avtalet skulle skrivas och min konsultchef
ignorerar mina meddelanden och samtal. Så nu är jag alltså tillsvidareanställd med
min gamla lön, utan att kunna bevisa att jag faktiskt ska ha ett nytt avtal (då det
var muntligt).

Vad kan jag göra?

Svar:
Hej,
Ett muntligt löneavtal är bindande vilket innebär att er överenskommelse om den nya lönen ska gälla. Det knepiga i din situation är givetvis att kunna bevisa att sådan överenskommelse har kommit till stånd. I en eventuell process kommer bevisbördan med största sannolikhet att ligga på dig. Detta innebär att du måste bevisa att det är den nya lönen som gäller. Utan några skriftliga bevis kan detta vara väldigt svårt. Mitt råd är att i första hand kontakta ditt fackförbund (om du är fackligt ansluten) som kan bistå vid sådana tvister. I annat fall måste du försöka nå din konsultchef, diskutera frågan igen och göra en skriftlig överenskommelse.

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor. Arbetsrättsjouren kan även bistå dig i denna typ av ärend men det ingår då inte i vår kostnadsfria rådgivning.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Intyg vid frånvaro

Hej,
Hur långt tillbaka i tiden kan en arbetsgivare kräva intyg för korttidsfrånvaro och finns det en gräns för hur lång/kort frånvaron skall vara.
Mvh

Svar:
Hej,
jag är inte säker på att jag förstått din fråga helt rätt. Om det gäller frånvaro pga. sjukdom gäller följande:

Skriftligt sjukintyg från dag 7 i sjukperioden. Intyget som skall utställas från läkare/tandläkare och behöver inte närmare beskriva din sjukdom. Din arbetsgivare kan begära skriftligt sjukintyg från en tidigare dag i sjukperioden om det finns särskilda skäl för detta. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar skyldigheten till intyg vid sjukdom.

Utifrån din information kan jag inte svar tydligare än så. Du är välkommen att återkomma med mer information så tittar vi på frågan igen.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till slutlön

Hej!
Jag har en fråga gällande arbetsjuridik. Jag hade en fast anställning som övergick till en provanställning och har arbetat för min arbetsgivare under 3 år. Jag sa upp mig för drygt två veckor sedan. Den 25:e denna månad utbetalades inte allt som min arbetsgivare är skydlig mig utan jag har fortfarande kvar min semesterersättning och för en viss periods arbete föregående månad. Vilka skyldigheter har min arbetsgivare gällande utbetalning av lön? Jag gick på dagen, och accepterade dagslön från 7-18 Oktober, (gick den 18:e). Jag arbetar som aktiv säljare och har provision samt grundlön som ej ännu utbetalats för denna period, samt semestergrundande lön som arbetsgivaren fortfarande ligger ute med pengar med. Vad gäller? Får min arbetsgivare vänta med utbetalning då jag inte jobbar kvar längre? Mycket taksam för svar

Svar:
Hej,
Det vanliga är att hela slutlönen, inkl ev semesterlön etc, utbetalas senast en månad efter avslutad anställning. Men det finns ingen lag som reglerar detta, utan det görs i avtal, antingen induviduellt eller kollektivt. Kollektivavtalet kan ge arbetsgivaren längre tid på sig.

Däremot reglerar Semesterlagen din rätt till semesterersättning då din anställning avslutas. Semesterlagen säger följande: 30 § Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.
Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.
Prova att kontakta din arbetsgivare och hör efter vad som hänt. Du är välkommen att återkomma till oss om du inte får ut dina pengar. Vi har då möjlighet att skicka en lönefodran till arbetsgivaren.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rättigheter vid studieledighet

Hej!
Det är så att jag i våras sökte in till högskoleutbildning (som är relevant inom min yrkesgrupp och kan ses som fortbildning), jag meddelade min chef detta och vi kom överens om att jag ist för att gå på min fasta dagtjänst kunde gå över och jobba
natt under studietiden (ca 70%). Jag ville då fylla i på tjänstledighetsansökan att jag sökte ledigt 30%, men min chef sa att det inte var så man gick tillväga utan jag fick fylla i att jag skulle vara 100% tjänstledig from augusti- sista december, men
jag skulle inte skriva på något nytt kontrakt/papper på att jag skulle arbeta 70% på ett natt schema. När sedan något nattskift krockade med skolan så sökte jag om att få vara ledig de skiften (tjänstledig), vilket jag tillslut fick, men min chef
meddelade mig att jag inte hade rätt att vara tjänstledig utan ist skulle ta ut semester. Jag frågade hur det kunde vara så när jag redan var tjänstledig 100% men fick bara till svars att det var så det var, att jag inte kunde vara tjänstledig när
jag redan var tjänstledig, vilket då ledde till att jag frågade om jag kunde avsäga mig några skift i månaden då eftersom jag redan var tjänstledig, men det kunde jag inte heller.

Jag kontaktade huvudkontoret och de tyckte att jag skulle begära tjänstledigt den procent jag ville vara ledig, och eftersom min rad på dagen har blivit tillfälligt tillsatt med en fast anställd som tidigare hade pooltjänst så kunde jag arbeta natt
som jag önskade, men inte de fulla 70%. Min chef motsatte sig även det och började prata om att hon inte var skyldig att ge mig tjänstledigt överhuvudtaget. Nu till mina frågor:

Har detta gått till på rätt sätt?Vad är mina rättigheter i detta?Nu när jag redan är inne på utbildningen kan hon då skjuta på min tjänstledighet som måste förlängas från 1a januari?Räknas jag som vikarie när jag jobbar fast jag är tjänstledig? Och kan jag isf tacka nej till vissa pass?Är det skillnad på tjänstledighet och studieledighet?
Tacksam för svar

Svar:
Hej,
Generellt gäller enligt Studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men det får inte vara enbart självstudier utan måste följa en studieplan. Det måste inte vara på högskolelnivå. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Efter din studieledighet är du garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du inte varit ledig.

Det låter som att huvudkontoret har en lösning kring hur ni ska avtala om tjänstledigheten. Deras personalavdelning bör vara insatt i hur avtalet ska skrivas och kunna hjälpa dig och din chef. Du ansöker om tjänstledigt (för studier) i den omfattning det gäller och sen avtalar ni om i vilken omfattning du ska arbeta natt under studietiden samt vilka villkor som ska gälla för detta. På så sätt har du kvar din tillsvidareanställning i grunden (som jag antar att du har). Som du ser av min info ovan regleras studieldighet i en egen lag, Studieledighetslagen. Det kan även finnas skrivningar i ev. kollektivavtal på din arbetsplats.

Sök på ”Studieledighet” på arbetsrättsjouren.nu så hittar du mer information kring studieledighet.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterlön

Hej!

Om jag har rätt till semesterlön och denna räknas ut genom %-metoden – har
jag då även rätt till min ordinarie lön för de dagar under vilka jag tar ut
semester? Vilken ordinarie lön har jag isf. rät till (fast + provision)?


*Vänligen*

Hej

Det finns två sätt att räkna ut din semesterlön, antingen med sammalöneregeln, där semesterlönen motsvarar din månadslön eller veckolön plus ett semestertillägg. Har du som i ditt fall en rörlig löneandel skall semeseterlön på dessa rörliga delar utgå med 12 % av din sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren

Avlönad körtid?

Hej!

Har ett kollektivavtal där det står SSR SKAF, men hittar inget om det!

Nu till problemet iallafall.. ”Behovsanställning”/intermittent anställning har jag
med timlön då.
Och då har det blivit en tvist mellan mig och min chef.. Vilket är frågan då.

Har han rätt att bara betala mig för dom timmarna jag har utfört arbete, och då
ej för körtimmarna? Dvs om vårt kontor ligger i Tomelilla och jag har en kund i
Trelleborg..

Samt, om jag har en kund kl 9 och en annan kl 12-13, och jag blir klar mellan kl
10-11, behöver han då inte betala mig för den timmen däremellan, även om jag
använder den tiden till att skriva protokoll samt köra till nästa kund?

Med vänlig hälsning

Hej

Resor från bostaden till arbetsplatsen räknas inte som arbetstid. Dvs det sker på din egen tid.

Men resor som sker mellan arbetsplatser ” tex mellan ert huvudkontor och arbetsplats, eller från arbetsplats till arbetsplats räknas som tjänsteförrättningsresa och ingår i din arbetstid. Den skall du ha betalt för.

Tips utgå från ert huvudkontor och räkna med all tid ut till olika arbetsplatser  som tjänsteförrättningsresa, fram till dess att du återkommer till huvudkontoret. Då blir det lättare för er båda. Skulle de bli långa omvägar, så be att din arbetsgivare är ni är på det klara med vad som gäller. Du skall ha betalt när du tar dig från en arbetsplats till en annan, till dess arbetet avslutas och du åker hem.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren