”Arbetsrättsjouren är en oberoende aktör och utgår alltid från lagen när vi ger rådgivning och svar inom arbetsrätten. Vi kan inte hållas ansvariga för hur informationen används och tolkas av våra besökare eller tredje part.”

Tillämpning av vikariat och överrenskommen visstidsanställning

Fråga:

Hej!

Har en viktig fråga gällande olika former av vikariat. Kan en arbetsgivare när en medarbetare närmar sig en fast tjänst på grund av uppfylld LAS-tid övergå till att ge vikariat av AVA-form. (Allmän visstidsanställning) Arbetar som enhetschef i en organisation som tillämpar detta förfarande när en viss person inte önskas som fast anställd och vill veta om det får gå till så eller inte. Kan av förklarliga skäl inte få klara besked från min egen organisation. Tacksam för svar och gärna med hänvisning till gällande lagrum.

Vänliga hälsningar


Svar:

Hej!

Till att börja med så bör du/ni titta vad det finns för skrivningar i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen. Här kan det nämligen finnas speciella regleringar vad gäller vikariat och överrenskommen visstid som kan vara värt att undersöka.

Men, och det är ett stort MEN. Arbetsgivaren får inte sätta i system att uttnyttja (missbruka) visstidsanställningar enbart för att undvika tillsvidareanställning. Grunden i vårt arbetsrättsliga system är att tillsvidareanställning är betraktata som ett normalfall dvs den anställningsform som systemet i huvudsak är uppbyggt kring. Övriga anställningsformer bör användas mer restriktivt inte minst överrenskommen visstidsanställning. Vikariat ska användas just när det finns en tillfällig och tidsbegränsad vakans.

Grunden för en överrenskommen visstidsanställning är att båda parterna är överrens om detta anställningsförhållande dvs. arbetsgivaren och den anställde (och/eller eventuellt facket)ska vara överrens om detta.

Min högst personliga uppfattning är att det resonemang du beskriver är helt förkastligt. Och jag vet att det används flitigt i flera brancher. Jag menar att det är att utnyttja sin personal och inte minst skapar det otrygghet bland de anställda i organisationen.

Detta regleras av Lagen om anställningsskydd (LAS), kollektivavtalet och eventuella rättspraxis.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren.nu

Acceptera uppsägning och ställa villkor?

Hej
Jag har gått halvtidssjukskriven en längre tid och nu är jag utförsäkrad. Min arbetsgivare har erbjudit mig att ”hänga” på varslet som går ut om ett par veckor.
Min fundering är nu: Kan jag säga att jag accepterar, men vill ha avgångsbidrag och ett antal månadslöner för att jag är schysst och går tidigare? Jag har ju egentligen 6 månaders uppsägningstid.
Man har gjort omplacering på mig, men nu finns det inte ekonomi så att min tjänst kan vara kvar.
Om jag då dessutom kanske får ett nytt jobb ganska snart, kan arbetsgivaren då protestera?

SVAR:
Om du kan acceptera att bli uppsagd och inte vill ha kvar ditt jobb så kan du acceptera och om du vill sätta upp villkor för det. Du har ju som du säger ett antal månaders uppsägningstid. Ett alternativ är ju annars att du blir arbestbefriad under uppsägningstiden, och då behåller din lön.
Arbetsgivaren kan inte ha synpunkter om du aktivt söker nytt jobb under uppsägningstiden, skulle du få ett så ska du vara noga med att ha avtalat med din nuvarande arbetsgivare att du trots det behåller din lön/avgångsvederlag.
Lycka till!
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Regler under uppsägningstiden

Fråga:
Hej!
Jag jobbar på ett litet företag utan kollektivavtal och är nu uppsagd pga omorganisation vilket jag accepterar. Har jag rätt att gå till Arbetsförmedlingen och eventuella intervjuer på betald arbetstid?

Svar:
Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 14 § har du under uppsägningstiden rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten hos arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren.nu

Avskriven förskottssemester

Fråga:
Hej
Börja mitt jobb 1 jan 09 fick 25 dagar att ta ut det året betalt, gjorde
oxå det. 2010 har jag oxå använt mina 25 dagar, slutar nu 31 jan pga arbetsbrist, undrar hur många dagar jag ska få utbetalt nu med slutlönen??? Har ju 21 intjänade på pappret som skulle gått till 2011, eller dem kvittas? Tacksam för svar!

Svar:
Hej!
Eftersom du din anställningen upphör på grund av arbetsbrist avskrivs din förskottssemester. Din skuld till företaget avskrivs alltså.

För att räkna ut hur mycket semester du tjänat in, räknar du enligt följande formel:

Antalet kalenderdagar du varit anställd under intjänandeåret /365 x antal semesterdagar du har rätt till. Du måste alltså räkna ut om dina 21 intjänande dagar är betalda dagar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren.nu

Förändrade arbetsuppgifter och sänkt lön

Fråga:

hej
har en bekant som arbetar som fastighetsskötare (fast anställd). Han har nu fått problem, han orkar inte med arbetsbördan, kan tänka sig att ha 75 % av arbetsuppgifterna kvar och går med på sänkt lön, 15 000 i månaden. Han hade innan 20000 och arbetar heltid. Kan man avtala om sådant eller måste facket godkänna först? Är det ok att få sänkt lön, mindre arbetsbörda men kommer i princip fortfarande arbeta heltid?

Svar:

Hej!

Denna typen av frågor bör arbetsgivaren alltid förhandla med facket innan genomförande.

Det låter som grunden i det uppkomna är ett arbetsmiljöproblem. Just vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats så har arbetsgivaren ett långt gånget ansvar. I princip så ska de skapa förutsättningar så att sin bekant kan klara av sitt jobb. Detta är en ännu större anledning till att prata med facket först och att detta ska förhandlas innan genomförande.

Hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren.nu

Utbetalning av slutlön

Vid vilken tidpunkt är arbetsgivaren skyldig att betala ut slutlönen?
Jag sa upp mig från mitt arbete 2010-11-29 och arbetsgivaren och jag var överens om 1 månads uppsägningstid, dvs min sista arbetsdag var 2010-12-29.
Jag har provisionsbaserad lön och lönen betalas ut nästkommande månad. 2011-01-25 betalade arbetsgivaren ut den lön som jag tjänat in under december. Arbetsgivaren betalde dock inte ut min intjänade semesterersättning vid detta tillfälle. Vid kontakt med arbetsgivaren menar denne att han inte behöver betala ut semesterlönen före 2011-02-25 eller till och med ännu senare om han anger skäl för detta.
Kan det verkligen vara rätt? Om jag har förstått saken rätt så är arbetsgivaren skyldig att utbetala slutlön (inklusive intjänade semesterersättning) senast en månad efter det att anställningen upphört. Jag kan nämna att jag arbetar inom transportbranschen och att det finns kollektivavtal. Jag känner dock inte till kollektivavtalet.

Vem har rätt, jag eller arbetsgivaren? Och kan ett eventuellt kollektivavtal upphäva en arbetsgivares skyldighet att utbetala slutlön senast en månad efter det att anställningsförhållandet upphört.
Finns det något lagstöd som jag kan hänvisa till om jag har rätt?

SVAR: Det vanliga är  att hela slutlönen, inkl ev semesterlön etc, utbetalas senast en månad efter avslutad anställning. Men det finns ingen lag som reglerar detta, utan det görs i avtal, antingen induviduellt eller kollektivt. Kollektivavtalet kan ge arbetsgivaren längre tid på sig, bäst är att du kontaktar facket och frågar dem vad som gäller.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Arbetsbefriad uppsägningstid, vad gäller?

Jag och mina kollegor ligger under hot att inom kort tid bli uppsagda. Nu har jag en fråga angående om vi blir arbetsbefriade med lön.
Kan vi söka arbete och även börja ett nytt arbete under vår uppsägningstid även om vi är arbetsbefriade med lön? Kan isåfall nuvarande arbetsgivare sänka lönen mot bakgrund att vi fått ett nytt arbete?
Tack på förhand!

SVAR: Det står er helt fritt att söka nytt arbete och gå på intervjuer etc under uppsägningstiden när ni är arbetsbefriade. Om du får ett nytt arbete under den perioden har arbetsgivaren rätt att dra av motsvarande inkomst enligt LAS § 13:
Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Om ni däremot skriver i uppsägningsavtalet att arbetsgivaren inte får avräkna ev annan inkomst under den arbetsbefriade uppsägningstiden så har du rätt till hela lönen (och övriga förmåner) under hela perioden.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren