”Arbetsrättsjouren är en oberoende aktör och utgår alltid från lagen när vi ger rådgivning och svar inom arbetsrätten. Vi kan inte hållas ansvariga för hur informationen används och tolkas av våra besökare eller tredje part.”

Tvingad till sommarsemester

Kan min chef tvinga mig att ta fyra veckor semester på sommaren fast jag inte vill det? Vi har väldigt lite att göra på jobb på sommaren.

SVAR:
Din arbetsgivare är tom skyldig att se till att du kan få en sammanhängande ledighet om fyra veckor under sommaren. Det är endast undantagsvis som du får ta ut merparten av din semester under annan del av året. Du har rätt att komma med önskemål, men det är arbetsgivaren som bestämmer.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Tidsbegränsad anställning upphör i förtid; vad händer med lönen?

Min 19-åriga dotter har blivit uppsagd från sitt arbete som barnskötare – obehörig. På hennes anställningsavtal står det att hon har allmän visstidsanställning from 13-01-08 tom 13-03-31. Arbetstid enlig överenskommelse vid varje enskilt tillfälle. Ömsesidig uppsägningstid 1 mån. Hon började som inrigd vikarie men fick snabbt övergå till heltid på en annans schema. Avtalet är undertecknat 13-01-10. I torsdags, 13-02-28, fick hon veta att hon inte behövdes längre, och bara skulle jobba veckan ut. Eftersom hon hade sitt avtal så har hon tackat nej till andra arbetstillfällen, och står nu utan arbete och inkomst. Får det gå till så här, eller har AG gjort fel? Har hon i så fall rätt till lön för mars månad?

Tacksam för snabbt svar.

Hej!

Som jag förstår din fråga, så har din dotter tecknat en avtal om visstidsanställning och nu har arbetsgivaren avslutat anställningen i förtid. Tidsbegränsade anställningar gäller i princip till det slutdatum som anställningen anger, eller när arbetet är slutfört om inget annat har avtalats.

Enligt 12 § i LAS så har en arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Eftersom din dotter har 1 månads uppsägningstid, så har hon rätt till lön under den tiden.

Hör gärna av dig igen vid ytterligare frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Turordning och omplacering

I oktober fick jag veta att vi tre originalare som jobbade på företaget, skulle sägas upp pga arbetsbrist, och kvar skulle det bara bli en tjänst, med en lön på 4000-6000 kr lägre än den jag hade. Eftersom jag jobbat längst skulle ju turordningslagen gälla. Jag tillfrågades om jag ville ta tjänsten som blev kvar, jag tackade nig och skrev på ett avtal som var helt OK på de premisserna. Snart
visade det sig att de andra två var inte uppsagda! Jag frågade min chef om detta, men hin bedyrade att de visst var uppsagda. Men nu, 4 månader senare som var min uppsägningstid, vet jag att de båda andra originalarna är kvar. Min chef lljög alltså för mig och fick mig att skriva på ett avtal under fel förutsättningar, sannolikt för att sllippa betala ett substansiellare avgångsvederlag, vilket ju
är kutym om företaget INTE följer turordningslagen. Jag blev övertalad av chefen att inte förhandla via facket (stupid me), och
eftersom det första avtalet såg OK ut under sagda premisser, tyckte jag det var OK: Jag kollade aldrig att de andra två VAR uppsagda.
Finns det något sätt jag kan ”komma åt” dem nu? CHefen har ju inte följt turordningslagen, så mitt kontrakt borde ju inte gällla? Att jag inte tagit tag i det förrän nu är för att jag vill ha ut mitt betyg innan chefen blir förbannad på mig…

SVAR:

Hej,

Uppsägning på grund av arbetsbrist är saklig grund. Innan arbetsgivaren vidtar uppsägningar ska arbetsgivaren först försöka omplacera arbetstagarna. Vid en omplacering behöver inte arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna. Först när man inte har haft möjlighet att omplacera en arbetstagare kan man säga upp på grund av arbetsbrist. Om det var så att arbetsgivaren omplacerade de andra arbetstagarna innan de blev uppsagda är detta ett korrekt agerande av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska förhandla med facket vid arbetsbristuppsägning och detta är inget som man kan avtala bort genom ett personligt avtal. Arbetsgivaren kan inte tillsammans med arbetstagaren förhandla bort fackets rättigheter.

Det låter som att du har blivit erbjuden en omplacering. Du skriver att du tackade ”nig” vilket jag får tolka som ett nej. Om de andra arbetstagarna tackade ja till en omplacering kan det hela vara korrekt. Är du medlem i facket kan de kanske hjälpa dig vidare, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsvägran

Hej Arbetsrättsjouren

I slutet av januari så började jag en 20%-ig anställning (en dag i veckan, torsdagar enligt avtal) vilken jag tyvärr inte kunde slutföra pga. att jag blev erbjuden en heltidstjänst. I och med att de båda tjänsterna krockade med varandra så uteblev jag en dag från jobbet, bl.a. för att jag blev hotad i samband med uppsägningen samt att jag inte hade fått något anställningsavtal. Jag erbjöd
mig dock att arbeta en annan dag samma vecka men jag kunde inte arbeta torsdagen, fick inget svar på det. Måndagen efter blir jag uppringd och hotad med att bli stämd för arbetsvägran och merkostnader om jag inte arbetade de resterande torsdagarna under min uppsägningstid. Jag stämde av det med min nya arbetsgivare och det gick bra att jag var ledig de tre torsdagar som återstod så att jag kunde fullfölja mitt kontrakt. Efter den första torsdagen så hittade de en ersättare för mig och jag blev entledigad från de resterande torsdagarna.De vill nu inte betala ut min lön.

SVAR:

Hej,

En huvudprincip är att avtal skall hållas. Har du ingått ett anställningsavtal som innebär att du ska arbeta varje torsdag så gäller detta. Är det en tillsvidareanställning kan man säga upp sitt anställningsavtal med en månads uppsägning. Uteblir man från arbetet utan giltigt skäl (ex sjukdom) innebär detta en arbetsvägran. Om du blivit hotad kan detta ses som ett giltigt skäl att utebli från arbetet, dock erbjöd du dig att arbeta en annan dag i veckan vilket gör att hotet då kanske inte ses som ett giltigt skäl om du kunde tänka dig att arbeta vidare på företaget under uppsägningstiden trots hotet men inte på er avtalade dag. Man måste bedöma hotet för att se om det var ett giltigt skäl att utebli från arbetet.

En arbetsvägran kan innebära kostnader för arbetsgivaren som arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig för. I vissa arbeten kan det innebära stora problem för arbetsgivaren om arbetstagaren inte dyker upp på arbetet. Man måste således i ditt fall undersöka om hotet innebar en giltig anledning för dig att inte komma till ditt arbete. Vad gäller att du inte fått ett anställningsavtal finns en presumtion i 4 § LAS att du då hade en tillsvidareanställning, även muntliga anställningsavtal är giltiga. Arbetsgivaren har en skyldighet att inom 1 månad ge dig skriftlig information om din anställning enligt 6 c § LAS. Det är dock endast en regel som kan ge dig skadestånd om arbetsgivaren inte ger dig skriftlig information, din anställning är fortfarande giltig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Avtala bort uppsägningstid

Då jag nu efter tre månader känner att jag inte inte vill vänta längre utan ta aktiva åtgärder för att skaffa mig ett annat jobb bad jag idag min arbetsgivare att säga upp mig och låta mig omgående gå. Svaret blev att han kan låta mig gå snabbt om jag säger upp mig men att han inte kan påverka uppsägningstiden i det fall företaget säger upp mig och att detta inte går att förhandla bort. Det skulle alltså innebära att jag skulle tvingas vara anställd i ytterligare 6månader vilket är helt otänkbart för min del. Fråga: finns det verkligen ingen möjlighet för företaget att säga upp mig och att vi kommer överens om att inte följa LAS avseende hur länge min anställning skall gälla. Vitsen för min del mot att säga upp mig är att kunna få ta del av möjlighet till t e x starta eget bidrag eller a-kassa.
Tack för snabbt svar!

SVAR:

Hej,

Enligt 11 § LAS gäller minst en månads uppsägningstid om du själv väljer att säga upp dig. Om arbetsgivaren säger upp dig så har du rätt till en längre uppsägningstid beroende på hur lång tid som du har varit anställd. LAS är en lag som är tvingande till arbetstagarens förmån, lagen kan även i vissa avseenden avtalas bort genom kollektivavtal. Detta innebär att du och din arbetsgivare kan avtala om en kortare uppsägningstid om det är till din fördel, vilket det är i ditt fall. Detta framkommer av 2 § 2 stycket LAS.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsagd pga saknar kompetens, vad gäller?

Jag är just nu föräldrarledig från mitt arbete, var där på möte för några dagar sen då meddelade chefen att det inte finns nåt jobb för mig att komma tillbaks till. Han hävdar arbetsbrist eftersom jag saknar kompetens för att utföra det jag tidigare gjort… Jag har varit hemma 2år med barn nr1 jobbade i nästan 6månader innan barn nr2 kom som jag är hemma med nu. Under denna tid har kraven på arbetsplatsen förändrats så jag är inte kompetent nog att utföra det jag tidigare gjort. Min chef har inga andra arbetsuppgifter till mig, utan säger att det är arbetsbrist så att jag blir uppsagd första dagen på jobbet efter
föräldraledigheten. Det finns flera personer som är anställda efter mig, de flesta med den kompetens som krävs men en person har anställts och utbildats efter det att jag började på arbetsplatsen (familjemedlem till chefen). Den personen gör dock inte det jag gjort men det är en kontorstjänst och de har jag också haft dock med mer kundkontakt… Har jag rätt att kräva något? Känns inte som om jag vill jobba kvar efter det här, har aldrig misskött mitt jobb eller fått någon varning… Hur lång är uppsägningstiden om man varit anställd 5år?
Tack på förhand!

SVAR:
För att säga upp någon krävs saklig grund, det kan tex vara arbetsbrist. Om du saknar viss kompetens då arbetsuppgifterna förändras så är arbetsgivaren skyldig att erbjuda dig utbildning. Det finns ingen koppling till ev misskötsel eller varningar i det.
Om det uppstår arbetsbrist så är det de senast anställda som ska sägas upp först, sk sist-in-först-ut, inom det kompetensområde där arbetsbristen har uppstått (kanske i tillverkningen eller på administrationssidan). En turordningslista ska då upprättas över dessa. Om det är ett litet företag med färre än 10 anställda så får man undanta två personer från denna lista (LAS § 22).
Det enda arbetsgivaren inte får göra är att säga upp dig pga att du har småbarn eller är föräldraledig, det kan i så fall vara diskriminering.
Det stämmer att din uppsägningstid börjar löpa den dagen du börjar arbeta (eller planerar att börja) igen. Om du varit anställd i 5 år så har du 3 månaders uppsägningstid enligt lag, men ett kollektivavtal kan ha andra regler om det finns ett sådant.
Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner precis som tidigare.

Det är komplicerat och en sådan här uppsägning bör förhandlas med facket. Vet du om de har varit inblandade?
Återkom gärna till oss om du vill ha vårt stöd vidare i ärendet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Behålla arbetsförmåner under uppsägningstid; Vad gäller?

Hej.

Min anställning går ut nu den 31/3. Min chef vill nu arbetsbefria mig förtid trots att jag har många kunder att ta hand om. Han vill även att jag skall lämna mina arbetsredskap såsom telefon och dator nästa vecka. Jag hävdar enligt arbetsrätten att jag har rätt ha ha mina arbetsredskap anställningstiden ut.

Har jag rätt att ha mina arbetsredskap anställningstiden ut?

Mycket tacksam för ett snabbt svar.

Hej!

När det gäller att behålla dator och telefon etc under arbetsbefriad uppsägningstid, så betraktas de inte som anställningsförmåner utan just som arbetsredskap och arbetsgivaren har rätt att kräva att de återlämnas. Likadant med exempelvis nycklar och passerkort. Om man däremot har en tjänstebil eller liknande så är det andra regler, det regleras av Skatteverket.

Hör gärna av dig igen vid ytterligare frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Alkoholism och rehabilitering

Hej!
Jag har en fråga. Jag är tjänsteman med ansvar på ett företag. Jag har vid två tillfällen med ett års mellanrum inte i tjänst men då
jag representerat företaget uppträtt olämpligt berusad. Efter andra tillfället så blev jag inkallad på samtal där man förklarade att jag inte längre har något ansvar. Då berättade jag att jag har ett problem med alkohol och är sjuk. Företaget jag jobbar på är hjälpsamma och har startat en utredning och jag kommer få hjälp med mitt beroende. Men vad händer sen? Har jag rätt till samma
tjänst efter att jag är rehabiliterad? Om jag inte får samma tjänst kan de då sänka min lön?

SVAR:

Hej,

Alkoholism är en sjukdom. Som huvudprincip är sjukdom inte saklig grund för uppsägning. Du måste dock medverka i alla rehabiliteringsåtgärder, då en ovilja att samarbeta kan leda till att saklig grund för uppsägning finns. Om man är sjuk ska man ha rätt att återgå till samma eller likvärdig tjänst när man kommer tillbaka till arbetet. Beroende på hur pass olämpligt beteendet var kan det dock finnas ett utrymme att du får en annan tjänst om din lämplighet är ifrågasatt. Som huvudprincip har man då rätt till samma lön, då en sänkning av lön kan vara en särskilt ingripande omplacering som kräver saklig grund. Varje situation är unik och man måste se utifrån det specifika fallet och omständigheterna. Din arbetsgivare verkar hjälpsam och ni kanske kan ha en öppen dialog för att se hur din arbetssituation kommer bli när du är rehabiliterad.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vilken anställningsform?

jag jobbar som florist på en liten blomsterbutik. Mitt schema ser ut så att jag jobbar varje måndag och fredag samt varannan lördag. Utöver dessa schemalagda tider är jag behovsanställd och hoppar in när det behövs. Jag undrar vad jag ska se till att det står på mitt anställningsavtal?
Med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

Hur länge har du arbetat på företaget? Man har rätt att efter senast en månad få information om vilken anställning man innehar. Har du inte fått information så är huvudregeln enligt LAS att man innehar en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning är en anställning som fortgår fram tills dess att arbetsgivaren eller arbetstagaren väljer att säga upp anställningen. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp din anställning krävs saklig grund. En visstidsanställning har ett mycket starkt skydd under anställningstiden då en visstidsanställning som huvudregeln inte kan sägas upp, men anställningen upphör vid avtalat slutdatum.Det är således långsiktigt bäst för dig att ha en tillsvidareanställning.

Vad sedan gäller sysselsättningsgrad är det bäst för dig om ni har avtalat om en hög sysselsättningsgrad då du är garanterad att arbeta upp till den avtalade sysselsättningsgraden.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägning och turordning

Jag jobbar extra varannan lördag som butiksbiträde i ett företag med två butiker. Den ena butiken ska upphöra om två månader och jag fick idag reda
på att det är endast de 3 som jobbar heltid + de två som jobbat längst inom företaget som kommer få ha kvar sina pass i den andra butiken.
Min arbetsgivare har inget kollektivavtal och jag är inte fackligt ansluten. Jag har jobbat längre än alla de 3 som arbetar heltid. Idag är vi 12st som står på schemat, alltså kan inte min AG hävda 22§LAS om att 2st anställda ska få undantas från turordningsreglerna. Jag har inget avtal om att jag är garanterad en viss arbetstids/månad utan endast ett anställningsbevis där det står att jag är timanställd (varit anställd sedan 2010-01-01). Det schemat vi har nu gäller endast februari ut, jag gissar att vi får ett nytt som då kommer gälla fram till 15 april då den ena butiken upphör.
Min fråga är nu om jag har någon rättighet att ha kvar mina 2 pass i månaden? Eller är det en korrekt uppsägning?

SVAR:
När den ena butiken läggs ner uppstår en arbetsbrist. Arbetsgivaren väljer då att låta dem som arbetar heltid vara kvar, och för dem som arbetar deltid, som du, uppstår arbetsbrist.
Då är arbetsgivaren skyldig att tillämpa principen sist-in-först-ut på er timanställda, och i första hand säga upp dem som anställts senast. Dvs de 7 senaste som anställts på timmar bör sägas upp, förutsatt att alla har likvärdiga arbetsuppgifter och jämförbara tjänster.
Så beroende på din plats i turordningen och era olika arbetsuppgifter så kan det vara korrekt, men också delaktigt hanterat.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren