Om oss

”Arbetsrättsjouren är Sveriges ledande oberoende arbetsrättsspecialist för privatpersoner och företag”.

Arbetsrättsjouren ger kvalificerad rådgivning och individuellt stöd till arbetstagare och arbetsgivare oavsett bransch.  Vi ger rådgivning och bistår även vid förhandlingar och skadeståndsärenden. Genom hög servicenivå och hög tillgänglighet är vi en oberoende aktör som fyller en funktion och ett behov i samhället. Läs mer om vad vi erbjuder under Våra tjänster.

Bakom varumärket Arbetsrättsjouren står Arbetsrättsjouren Sverige AB. Arbetsrättsjouren startades 2009 och har idag utvecklats till ett välkänt företag för både arbetstagare och arbetsgivare. Vår blogg är välbesökt med up mot 5000 besökare per dag och vi har företrätt en mängd personer i arbetsrättsliga tvister under åren. Företaget har anställda som arbetar operativt både med att ge rådgivning, driva ärenden och utveckla företaget.  Vi har även ett flertal studenter knutna till oss för att hålla en hög servicenivå.

Arbetsrättsjouren har även nära kontakt med olika samarbetspartners med olika specialkompetens för att på bästa sätt hitta en lösning i olika ärenden.

Arbetsrättsjourens medarbetare:

Malin Karlsson

Malin tog examen från Personal- och arbetslivsprogrammet, inriktning arbetsrätt vid Lunds Universitet våren 2018. Med sin färska kunskap från utbildningen arbetar hon idag på Arbetsrättsjouren med rådgivning inom arbetsrätt. Malin hade under våren 2018 praktik på Arbetsrättsjouren och har även arbetat med GDPR.