Om oss

”Arbetsrättsjouren är Sveriges ledande oberoende arbetsrättsspecialist för privatpersoner och företag”.

Arbetsrättsjouren ger kvalificerad rådgivning och individuellt stöd till arbetstagare och arbetsgivare oavsett bransch.  Vi ger rådgivning och bistår även vid förhandlingar och skadeståndsärenden. Genom hög servicenivå och hög tillgänglighet är vi en oberoende aktör som fyller en funktion och ett behov i samhället. Läs mer om vad vi erbjuder under Våra tjänster.

Bakom varumärket Arbetsrättsjouren står Arbetsrättsjouren Sverige AB. Arbetsrättsjouren startades 2009 och har idag utvecklats till ett välkänt företag för både arbetstagare och arbetsgivare. Vår blogg är välbesökt med up mot 5000 besökare per dag och vi har företrätt en mängd personer i arbetsrättsliga tvister under åren. Tre av företagets delägare arbetar operativt både med att ge rådgivning, driva ärenden och utveckla företaget.  Vi har även ett flertal studenter knutna till oss för att hålla en hög servicenivå. Samtliga som arbetar inom företaget har en gedigen arbetsrättslig bakgrund från universitet, förtroendeuppdrag, som egna företagare och som anställda på bland annat fackförbund.

Arbetsrättsjouren har även nära kontakt med olika samarbetspartners med olika specialkompetens för att på bästa sätt hitta en lösning på olika ärenden. En av våra samarbetspartners är KBM Advokatbyrå med stor kunskap inom arbetsrätt och att driva ärenden i domstol. Läs mer om KBM Advokatbyrå. Vår samarbetspartner Prima Utveckling erbjuder konsulttjänster inom processledning, organisations-, grupp- och ledarutveckling. De arbetar med idéburna verksamheter och organisationer såväl som med företag. Läs mer om Prima Utveckling.

Vi som arbetar inom Arbetsrättsjouren AB är:

Cristian Sjövind

Cristian_liten_färg
Cristian har mångårig erfarenhet av arbetsrätt från universitetet, som fackligt förtroendevald och anställd på fackförbund innan han startade Arbetsrättsjouren. Utöver arbetsrättslig rådgivning och förhandling så har Cristian även drivit processer i tingsrätten. Cristians specialområden är Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS) och Kollektivavtalsrätten.

Ulrika Blom 

Ulrika_liten_färg
Ulrika har stor erfarenhet från de arbetsrättsliga områdena både via studier på universitet och anställningar inom fackförbund. Hon har även bred kunskap om olika branscher och dess olika kollektivavtal. Ulrikas specialområden är Diskrimineringslagen, Lagen om anställningsskydd (LAS) och Arbetsmiljölagen.

Camilla Ländin

Camilla_liten-färg
Camilla har under många år varit anställd i en facklig organisation och där arbetat med de flesta delar på det arbetsrättsliga området. Hon har också läst arbetsrätt vid Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet av förhandlingar, och har också drivit processer i tingsrätten. Camillas specialkompetens är Lagen om Anställningsskydd (LAS) och Semesterlagen (SemL).

Malin Karlsson
Malin läser sjätte terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet och gör sin praktik hos Arbetsrättsjouren under våren 2018.