Category Archives: Uppsägning

Uppsägningstid när inget avtal finns

Hej,
För tillfället arbetar jag på ett företag men har eventuellt fått ett nytt jobb som jag inväntar besked på. I sådana fall vill dom att jag börjar inom en vecka. Min nuvarande arbetsgivare vet ej detta. Min fråga lyder då: ”Kan jag gå på dagen då jag tjatat efter kontrakt men ännu inte fått något på 2 månader av min nuvarande?” Vi har heller ej pratat något som helst om avtal eller uppsägningstid muntligt förutom att jag frågat efter kontrakt och han sagt att det kommer snart?

Svar: Din arbetsgivare är skyldig enligt LAS att ge dig skriftligt information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om din arbetsgivare inte lämnat denna information  så kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig, dock ett ganska lågt belopp. Om du har en tillsvidareanställning är det som utgångspunkt en månads uppsägningstid som gäller enligt LAS. Även om du inte har ett anställningsavtal så kan du räkna med en månads uppsägningstid. Din rättighet att få ett skriftligt anställningsavtal är en ordningsregel vilket innebär att anställningen gäller oavsett om du har fått ett avtal eller ej så länge ni har ett muntligt avtal. Om din arbetsgivare däremot hävdar att du har en längre uppsägningstid än en månad så är det upp till arbetsgivaren att bevisa detta och då kan ett anställningsavtal som hänvisar till ett kollektivavtal med en längre uppsägningstid vara ett tillräckligt bevis. Tala med din arbetsgivare om att du vill avsluta anställningen och att du vill göra detta så fort som möjligt, då kanske ni kan komma överens om att du inte ska ha någon uppsägningstid utan få gå omedelbart.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Arbetsbefriad under uppsägningstiden

Hej,
Jag undrar om man kan bli arbetsbefriad under uppsägningstiden om man mår psykiskt dåligt av att gå till arbetet. Jag blev uppsagd för 3 veckor sen och har 2 månaders uppsägningstid sammanlagt. Har tidigare gått in i väggen och varit sjukskriven och vill inte att detta händer igen.

Svar: Om man som anställd blir uppsagd så är alltid utgångspunkten att man arbetar under sin uppsägningstid. Den anställde får även lön som vanligt. Ibland väljer dock arbetsgivaren att arbetsbefria arbetstagaren. Arbetsbefrielse är ingen rättighet som man generellt kan kräva. Rätten att sjukskriva sig fråntas dig inte under din uppsägningstid. Det är dock viktigt att tänka på att frånvaron måste vara pga en giltiga skäl. Det är du som ska bevisa, med sjukintyg, att du är såpass sjuk att din arbetsförmåga är nedsatt.

Diskutera saken med arbetsgivaren och är du medlem i en facklig organisation ta stöd av dem.

Med vänlig hälsning Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till facklig hjälp vid uppsägning trots att jag inte är medlem?

Hej,
Min arbetsgivare försöker under väldigt luddiga omständigheter att säga upp mig efter många års fast tjänst. Nu till huvudfrågan, jag är inte med i facket men har hört att vid en uppsägning så måste en facklig förhandlare vara med oavsett om jag är medlem eller inte, kan det verkligen stämma?

Svar: Om du inte är medlem i facket så har du heller inte rätt att ha ett fackligt ombud närvarande i en diskussion om en uppsägning. Om det däremot ska göras en omorganisation på arbetsplatsen så måste facket vara delaktigt, men det är ju en annan sak.

Se till att arbetsgivaren ger en saklig grund för uppsägningen (arbetsbrist tex) och att du får den uppsägningstid som ditt anställningsavtal eller LAS § 11 säger.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Uppsägning via sms

Hej,
Jag har blivit uppsagd via sms och har ett kontrakt som går ut den sista september denna månad. Vad gäller? Måste jag jobba månaden ut för att få ut min lön? Får jag bara denna månadens lön? Har/hade ett tillsvidare kontrakt med månadslön. Blev tillsagd att lämna alla nycklar och tillbehör gällande jobbet redan dagen efter beskedet. Känns som att företaget gör fel?

Svar: Om du är tillsvidareanställd kan inte din arbetsgivare säga upp dig utan ”saklig grund”, det innebär att de först måste utreda om det går att omplacera dig inom verksamheten.

Sedan finns det två sätt ” saklig grund” som du kan bli uppsagd på. Antingen genom arbetsbrist eller om det handlar om personliga skäl som hänför sig direkt till dig som arbetstagare.

I detta fallet blir jag tveksam till om du är tillsvidareanställd då du nämner att ditt kontrakt går ut i slutet av september? Vilket i så fall tyder på att du har haft en visstidsanställning eller vikariat?

Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner även om du inte utför något arbete åt din arbetsgivare. Har du ett anställningsavtal som går ut den siste september ska du ha betalt för denna tiden. Men om du är tillsvidareanställd behöver vi nog lite mer underlag om din anställning, för som det låter ovan verkar inte din arbetsgivare ha gjort rätt för sig.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Avskedad

Hej,
Jag har blivit avskedad utan skriftlig varning. Dom säger att jag har tagit långa raster & åkt hem tidigare ibland. Vad gäller, får dom avskeda mig utan skriftlig varning? Vad gör jag i detta läget?

Svar: Man kan bli avskedad om man som arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden. Det finns inget krav i lagen på att man ska ha fått några skriftliga varningar. Det kan dock ifrågasättas om det som du har gjort kan kvalificeras som grovt åsidosatt dina åligganden då det är ett högt krav. Möjligen kan det som du har gjort innebära att du blir uppsagd på grund av personliga skäl. Då har du rätt att få arbeta uppsägningstiden ut. Man får se mer på situationen för att bedöma om det faktiskt finns grund för uppsägning, om det har varit tillåtet att ha längre raster eller åka hem tidigare så kan det krävas att du först får någon form av varning att beteendet inte är tillåtet och vid fortsatt beteende riskerar du att bli uppsagd.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Avsked

Lön under uppsägningstid

Hej,
Jag behöver få lite råd om hur jag ska gå till väga. Jag blev anställd på ett bolag från 2017 och blev uppsagd den sista april 2018 med 3 månaders betald uppsägningstid, pga. arbetsbrist. Min chef sa till mig att han inte ville att jag skulle sitta kvar min uppsägningstid, utan jag skulle ut och söka nya jobb. Han ville att jag skulle slutföra allt arbete jag hade samt sedan lämna över olika uppgifter till honom samt en annan kollega, detta gjordes på ett korrekt sätt samt sedan ville han att jag lämnade in nycklar, vilket gjordes i mitten av maj.

När jag fick min slutlön i juli så har företaget dragit obetald semester på mig hela juli samt en halv dag i juni. Detta var semester som jag skulle ha haft om jag hade varit kvar som anställd eftersom jag hade betald semester 2017, så kallad förskottssemester, som man får betala igen om man slutar inom 5 år. Vi diskuterade aldrig att jag skulle ta ut obetald semester dessa dagar när jag blev uppsagd, utan min chef har ju arbetsbefriat mig eftersom jag skulle avsluta mitt arbete samt lämna ifrån mig nycklarna. Nu håller jag på att diskutera detta med dem, men det dröjer innan dom kommer tillbaks med några svar, vad kan jag göra?

Svar: Du har rätt att arbeta uppsägningstiden ut och då även få betalt under denna tiden. Om arbetsgivaren vill så kan du bli arbetsbefriad under denna tiden men då ska du fortfarande erhålla lön. Det är inte tillåtet att ge dig obetald semester under din uppsägningstid. Det är endast med arbetstagarens medgivande som det är tillåtet att semester förläggs under uppsägningstiden om inte uppsägningstiden överstiger 6 månader. Stå på dig att du har rätt till lön under den här tiden. Vad gäller förskottssemester så ska den inte betalas tillbaka enligt semesterlagen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Säga upp en visstidsanställning

Hej,
Jag har ett sommarjobb och i anställnings pappret jag skrev på stod det slutdatum den 31 augusti dock så vill jag säga upp mig från detta jobb. Men kan jag det? Vad är det som gäller om jag vill säga upp mig?

SVAR: Som utgångspunkt pågår en visstidsanställning tills dess att avtalet går ut, vilket i ditt fall är den 31 augusti. Det kan det finnas möjlighet att säga upp din anställning, detta om ni har avtalat om det genom att exempelvis ange uppsägningstid i anställningsavtalet. Om din anställning även har en skrivelse som lyder ”dock längst till och med” så indikerar detta på att anställningen kan upphöra i förtid genom en uppsägning. Om det inte finns något i ditt anställningsavtal eller något som har föregått anställningen som gör att du kan säga upp din visstidsanställning så ska du som utgångspunkt arbeta tills avtalet löper ut. Men du kan alltid prata med din arbetsgivare för att se om ni kan hitta en lösning som innebär att du kan sluta tidigare, det gynnar varken dig eller arbetsgivaren om du stannar kvar på en arbetsplats som du inte vill vara kvar på.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Kan jag få en månads uppsägningstid när kollektivavtalet och arbetsgivaren säger annat?

Jag har varit anställd under ett par år och har nu sagt upp mig. Jag vill ha en månads uppsägningstid ngt annat har inte diskuterats. Min arbetsgivare säger att jag är bunden av kollektivavtalet till 3 månader. Jag har läst igenom både kollektivavtalet och LAS och har förstått det så att jag har rättighet till 3 månader men arbetsgivaren har inte rätt att tvinga mig att stanna kvar längre än en månad om det är vad jag önskar.

Tacksam för svar

Svar: Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det det som gäller. Regler och villkor i LAS (lagen om anställningsskydd) kan ändras genom kollektivavtal. Finns det kollektivavtal gäller inte längre reglerna i LAS. Har arbetsgivaren och facket kommit överens om att det ska vara 3 månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida så är det 3 månader som gäller, även om lagen säger något annat. När kollektivavtalet upprättades godkände både arbetsgivaren och facket villkoren. Facket har alltså godkänt de villkoren för sina medlemmar.

Arbetsgivaren betalar ut lön mot att du arbetar. Väljer du att inte dyka upp de sista två månaderna kan det ses som arbetsvägran som leder till att du inte har rätt att få ut lön för den perioden men det kan även leda till avsked. Leder din arbetsvägran till att företaget inte kan rulla på som tidigare utan skadas av din frånvaro kan du bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada du orsakat på företaget.

Det går att göra överenskommelser som frångår det lagen eller kollektivavtalet säger. Du och din arbetsgivare kan komma överens om att det bara är en månads uppsägningstid för dig. Men kommer ni inte överens så är det de redan utsatta reglerna som gäller. I detta fall är det kollektivavtalet och inte lagen som är gällande.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket i det här då de har koll på vad kollektivavtalet säger och kanske vad syftet var med den regeln när det upprättades.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

 

Kan jag mista mitt jobb för att jag går från jobbet?

Hej!
När en nära släkting insjuknar hastigt i hjärtinfarkt och man löser sina arbetsuppgifter med kollegerna och man går från jobbet, kan man bli hotad att mista jobbet för detta?

Vad krävs för att man ska mista sitt jobb?

Svar: Du fortfarande skyldig att utföra ditt arbete på arbetsplatsen vare sig du har löst dina arbetsuppgifter med kollegorna eller inte. Lämnar du arbetsplatsen utan att säga till arbetsgivaren kan det räknas som arbetsvägran och kan ligga till grund för uppsägning. Du har däremot rätt att ta ledigt för att ta hand om familj/släkt vid sjukdom eller dödsfall men det är något du behöver anmäla till arbetsgivaren och få ledigt för, du kan inte bara lämna arbetsplatsen. I och med din anställning har du lovat arbetsgivaren att utföra ditt jobb och vara på arbetsplatsen. Gör du inte det och inte har fått godkänt att lämna så bryter du mot ditt anställningsavtal.

För att mista ditt jobb ska du ha brutit mot det som står i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Du kan även bli uppsagd om du missköter dina arbetsuppgifter eller missköter dig på jobbet, omständigheter som gör att det inte längre fungerar att ha kvar dig på arbetsplatsen. Begår du brottsliga handlingar eller har avsiktligt vårdslöst beteende kan du bli avskedad.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under provanställning

Hej,
Om jag har provanställning som jag vill avsluta, men arbetsgivaren hävdar att jag har en månads uppsägningstid fastän jag inte kan se det i dokumentet (avtalet) jag skrev under – vad gäller då?

De står ex inte ”vid händelse av uppsägning från arbetstagare gäller en uppsägningstid å 30 dagar”. De enda som står är provanställningens tid, rätten till förmåner, lön etc.

Kan jag avsluta min anställning med start idag?

Svar: Vanligtvis har du ingen uppsägningstid under en provanställning. Det kan dock avtalas annat i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtal om du är täckt av det. Står det inget är det lagen som är gällande och ingen uppsägningstid finns om ni inte skulle komma överens om något sådant. Till din fråga så är svaret ja det kan du.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren