Category Archives: Skuld

Arbetsgivaren kräver betalt för förskottssemester

Hej,
Jag blev anställd på ett företag förra våren. Under sommaren så bad våran VD att våran avdelning skulle stängas ner på grund av att de inte fanns några företagskunder att ringa på grund av att dem är på semester under sommaren. Med andra ord fick vi tvångssemester. Vi fick då välja om vi ville ta 20 dagars förskottssemester eller obetald semester. Som sagt så är man ju beroende av ekonomin för att kunna betala mat och hyra och därför valde jag förskottssemester. Under hösten så väljer företaget att säga upp min anställning på grund av arbetsbrist och jag får inte chansen att jobba in mina semesterdagar som jag är skyldig företaget. Nu efter några månader från att de sa upp mig så kräver dem mig på pengar. Har dem rätt att göra det?

Svar: En arbetsgivare kan inte tvinga dig som arbetstagare att ta ut obetalda semesterdagar och du kan inte bli tvingad att ta ut förskottssemester. I ett sådant fall som uppstod så är arbetsgivaren skyldig att förse er arbetstagare med arbete och kan arbetsgivaren inte göra detta har du som anställd rätt att vara hemma med lön.

Det finns inga regler som säger att anställda har rätt till förskottssemester. Det är upp till varje arbetsgivare och anställd att avtala om detta. Förskottssemester är en skuld som arbetstagaren har till arbetsgivaren i 5 år innan skulden skrivs av. Om man som du som arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist behöver du inte betala tillbaka de dagar du fick som förskottssemester.

I ditt fall har du blivit tvingad att ta ut förskottssemester och företaget anser nu att du har en skuld till dem. Arbetsgivaren har i detta fall gjort fel. De kunde som sagt inte tvinga dig att ta ut förskottssemester och eftersom det var dem som sa upp dig på grund av arbetsbrist så har du heller ingen skyldighet att återbetala någon förskottssemester.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Arbetat färre timmar än heltid men fått full lön. Nu kräver arbetsgivaren de timmarna tillbaka.

Hej,
Jag har en tillsvidareanställning på heltid sedan våren 2017. Lönen är fast och kommer varje månad. Allt har rullat på bra men senaste tiden tycker jag att min nya chef gjort lite konstiga saker. Under några månader har jag inte kommit upp i de timmar jag har på min heltid och sagt detta till chefen som lovat att återkomma. I går återkom chefen och meddelade att jag ligger minus 35 timmar i timbanken trots att jag fått samma lön varje månad. Nu kräver min arbetsgivare att jag ska jobba ikapp dessa timmar och lagt in mig på extrapass. Har jag en skyldighet att göra detta när jag påpekat problemet under en längre tid och inte ansvarar för schemaläggningen?

Svar: Vi uppfattar det som om du har månadslön och en arbetstid på 40 h/vecka vilket betyder att du har fått ut din fulla lön men inte arbetat antalet timmar. Din arbetsgivare är den som lägger schema och har ansvaret för detta. I Sverige infördes lagregler om arbetstid för första gången 1919. Reglerna har dock ändrats ett flertal gånger därefter och sen 50-talet har de i stor utsträckning blivit dispositiva (avtalsbara). Idag finns flera olika bestämmelser om arbetstid i kollektivavtal annars är det arbetstidslagen som gäller. Lagen är tydlig vad gäller arbetstagarnas hälsa och har på det sättet en skyddskaraktär som en arbetsgivare måste följa.

Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Om arbetets natur eller arbetsförhållandena kräver det kan den ordinarie arbetstiden genomsnitts beräknas så att veckoarbetstiden uppgår till högst 40 timmar under en fyraveckorsperiod. Om arbetsgivaren planerar förändringar av ordinarie arbetstid ska arbetstagaren meddelas minst två veckor i förväg. Vid större förändringar krävs längre framförhållning och andra insatser.

I ditt fall låter det som om arbetsgivaren menar på att du har en skuld till bolaget vilket vi anser att du inte har (vi har ju inte anställningsavtal eller sett kollektivavtal om sådant finns). Att din arbetsgivare inte har försett dig med arbete under de timmar du är skyldig att arbeta får läggas på arbetsgivaren och schemaläggningen. Du har ju dessutom påpekat problemet.

Arbetsmiljöverket är det verk som ser till att arbetsgivare följer lagen och bedriver tillsyn mot vissa bolag. Arbetsmiljöverket har rätt att komma oanmälda men skickar oftast ut information innan. Gå gärna in och läs på deras hemsida (https://www.av.se). En arbetsgivare som fått en tillsyn kan därefter få vissa påföljder om inte lagen följts.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Hej,
Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar: Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel. Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Hur gör jag för att få ut min lön?

Hej,
Jag har arbetade som tim-vikarie på en arbetsplats under en månad januari-februari i år. Min arbetsgivare gav mig inte något anställningsbevis/avtal och han betalade inte heller ut min lön för arbetet. Jag har skriftligt bevis (arbetstids-schema) och vittnen på att jag har arbetad den månaden. Jag har flera gånger försökt få tag på arbetsgivaren utan resultat. När jag en gång fick tag på honom var han undvikande. Han är väl medveten om att jag har jobbat hos honom. Jag arbeta inte längre hos denna arbetsgivare. Det är åtminstone två andra som inte heller hart fått ut sina löner och de jobbar fortfarande hos arbetsgivaren.
Hur kan jag gå till väga för att få ut min lön? Jag är inte med i något fack och var inte heller så under tiden jag arbetade där.

Svar: Du skulle själv kunna skicka en lönefordran till din förra arbetsgivare. För att lägga ännu mer kraft bakom en sådan fordran kan vi hjälpa dig och dina kollegor med är skicka en lönefordran på den lön som du/ni har rätt till. Vanligtvis betalar arbetsgivaren då och i annat fall så kan man driva fordran vidare i domstol eller via Kronofogdemyndigheten.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Återbetalning av förskottsemester

Hej,
Jag har en fråga angående förskottssemester. Jag har förstått att man har en skuld som avskrivs efter fem år om man tar ut förskottssemester och att om man säger upp sig inom fem år så blir man återbetalningsskyldig. Jag har också förstått att företaget har rätt att dra skulden på innestående semesterersättning. Men vad händer om säger upp sig och inte har en innestående semesterersättning? Är man då tvungen att betala tillbaka skulden till företaget?

Svar: Om du har tagit ut förskottssemester och säger upp dig inom fem år så kan din förskottssemester kvittas antingen mot inarbetad semesterersättning eller del av din slutlön. I teorin kan det bli tal om en skuld, men i praktiken brukar man lösa det på det sättet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vem ansvarar för att skatt dras?

Hej,
Arbetade lite extra under 2012 (juni-dec) för arbetsgivare – vi kallar dem X. Jag fick aldrig någon lönespec trots att jag bad om det. Lönen betalades ut månaden efter. När jag började arbeta i juni frågade de hur mycket jag skulle betala i skatt för att jag redan har en huvudarbetsgivare. Jag ringde Skatteverket som sa att X skulle dra 30%. Juni och augusti räknade jag hur mycket jag skulle få ut. Det stämde med vad jag fick in på kontot. Men när jag skulle få ut min tredje lön dvs. för augusti månad stämde det inte. Då skrev jag ett mejl till min arbetsgivare om att de antingen drar fel skatt eller så är det fel på 12 timmar (det var det jag räknade på skulle kunna vara fel) och bad honom kolla upp det. Månaden därpå var lönen fel igen. Jag skrev ytterligare ett mejl till dem om att det är fortfarande för mycket. I och med att jag hade ringt Skatteverket och meddelat min chef hur mycket de skulle dra i skatt antog jag att de inte var skatten som var fel. Det visade sig att de två månaderna drog dem 12 timmar (totalt 24 timmar). X har inte betalt ut lönerna för två andra som just nu sitter i förhandlingar med sina fack. Jag är inte med i något fack. Jag förstår att det ändå är på mitt ansvar att se till att min arbetsgivare betalar in rätt skatt- men jag hade ju t.o.m ringt Skatteverket och därför trodde jag inte dom skulle göra fel. Men någonstans känner jag att det inte är mitt fel. Hade X tagit ansvar hade de kollat upp vad som var fel redan första gången jag mejlade. Nu har jag betalat min restskatt – men jag saknar fortfarande pengar för de där 24 timmarna. Jag kommer ju aldrig att få dem. Hur ska jag göra? Ett annat problem är att nu, sex månader senare, när jag fått min lönespec står det att de betalade ut 6 779:- för juni och juli – vilket inte heller stämmer. Jag fick ut 5460:-. Det känns lite lurt.

Svar: Arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag för preliminär skatt vid varje löneutbetalning. Du har rätt att få ut lönebesked där det ska framgå hur mycket skatt som har betalats. Arbetsgivaren ska dra skatt utifrån en skattetabell. Du har rätt till lön för arbetade timmar. Har du påtalat skillnaden för din arbetsgivare angående din lönespecifikation och ditt verkliga utfall? Det har uppenbarligen blivit fel någonstans, då du saknar betalning för vissa timmar och arbetsgivaren redovisar en högre lön än vad du har fått ut. Det är viktigt att du tar upp detta med arbetsgivaren så att ni kan lokalisera vad felen har begåtts. I bästa fall kan ni räta ut misstagen genom en diskussion, annars kan du kontakta en jurist om du vill gå vidare med ärendet. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren