Category Archives: Skadestånd

Lämna besked vid provanställningens avslut

Hej,
Jag har en kille som anställdes direkt efter midsommar, 24 juni på provanställning i 6 månader. Allt har gått väldigt bra under sommaren och hösten men nu har han gjort många felaktiga saker sista tiden. Jag bestämde mig för att se om det var tillfälligt men vill nu inte gå vidare med personen utan låta det vara slut efter 6 månader. Räcker det att lämna besked om att det inte blir en tillsvidareanställning?
 
Svar: Om du som arbetsgivare inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att den överenskomna prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till arbetstagaren senast vid prövotidens övergång den 24 december. Beskedet behöver inte vara skriftligt men det är en fördel att använda skriftlig form. Därför bör du omgående lämna besked om detta för att provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning.
 
Ni har dock missat en sak som gör att ni riskerar att få betala skadestånd. Det är att ni skulle underrättat arbetstagaren minst två veckor i förväg att ni kommer avsluta provanställningen efter sex månader. Ni skulle alltså ha en framförhållning på minst två veckor. Om den anställde är fackligt ansluten skulle ni samtidigt med underrättelsen till arbetstagaren varslat facket. Både arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med er om beskedet om att provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning. Er skyldighet att underrätta och varsla är endast ordningsföreskrifter och påverkar inte provanställningens upphörande men om ni inte uppfyller detta kan ni alltså få betala skadestånd.
Vänligen Arbetsrättsjouren

Får jag starta konkurrerande verksamhet under min anställning?

Hej,
Får jag registrera en firma (AB) som ska bedrivande konkurrerande verksamhet efter att min anställning är avslutad?
Under tiden min anställning pågår kommer ingen kundbearbetning eller marknadsföring ske, utan firman behöver endast finnas för att inte tappa fart efter anställningen upphör.

Svar: Om du ska bedriva en sidoverksamhet, oavsett område, så måste din nuvarande arbetsgivare godkänna detta innan du registrerar firman. Det kan också vara så att det i ditt anställningsavtal finns en konkurrensklausul och då är du skyldig att följa den. Om du inte gör det riskerar du att arbetsgivaren kräver dig på skadestånd.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till skadestånd på grund av uteblivet arbete?

Hej,
Jag har blivit lovad en timanställning med en hel del jobb. Upplyste arb.givaren att då behöver jag inte åka över till Norge och jobba under fiskesäsongen Jan-Apr. Nu verkar det som han har sidsteppat mig och tagit in en annan. Han svarar inte då jag försöker kontakta honom. Som enda bevis för detta har jag SMS från arb.givaren. Nu har jag hamnat i ett mkt dåligt ekonomiskt läge och det är för sent för att få jobb inom fiskeriet nu. Svårt och leva på 11200:- när man har 5000 i hyra och fyra kids. Kan jag söka någon som helst upprättelse ekonomiskt mot detta beteende av arb.givaren?

Svar: Löftet från din arbetsgivare om arbete är giltigt. Dock kan det vara svårt att bevisa i vilken omfattning du skulle ha fått arbeta utan ett anställningsavtal. Beroende på din anställningsform kan det vara tillåtet att säga upp din anställning, om det är en tillsvidareanställning. Då krävs saklig grund och att man iakttar uppsägningstiden på minst en månad enligt LAS. Var du anställd i en visstidsanställning löper anställningen tills avtalat slutdatum och kan som huvudprincip inte sägas upp. Beroende på anställningsform och på vilket sätt man kan bevisa ett avtal mellan dig och arbetsgivaren kan det finnas möjligheter till skadestånd. Du är välkommen att höra av dig igen om du önskar mer hjälp.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren