Category Archives: Okategoriserade

Kan jag få det jag muntligen blivit lovad i lön?

Hej!
Jag började nyligen på en firma där dom lovade mig muntligt 26 000 kr i månaden innan skatt.

Men idag fick jag ett mejl från VDn som lyder så här.

”Fick inte tag i rätt avtal. Vill att vår advokat ser över det så allt blir rätt. Men tills vidare får du iaf ett skriftligt erkännande att vi anställer dig enligt följande villkor.

Anställningsform: Timanställning
Start datum: 6/2-2018
Slutdatum: Ej satt
Timlön: 150kr exklusive semesterersättning. ”

Så frågan är, kommer jag att få ut vad dom har lovat eller inte?

Svar:

Hej!

Muntliga avtal gäller och har du blivit lovad den lönen är det det som ska gälla. Det svåra med muntliga avtal är att de är svåra och bevisa. Du har rätt till den överenskomna lönen men blir det ord mot ord kommer det bli svårt för dig att kräva den lönen. Jag kan alltså inte svara på om du kommer få ut vad de lovat mer än att du borde få det.

I din situation beror det också på vilken anställning ni kommit överens om. Har du månadslön och jobbar heltid så bör du få 26 000 kr och det skriftliga du fått stämmer då inte överens. Har du däremot en timanställning beror din lön på hur mycket du jobbar. Därför kan det vara så att du får en lägre lön för att du jobbar mindre timmar än heltid (som jag antar att månadslönen syftar till). Ni behöver alltså komma överens om hur mycket du i sånt fall ska jobba innan det går att se vilken lön du får ut.

Prata med din arbetsgivare och påpeka att ni muntligt kommit överens om och red ut vilken anställningsform du har. Däremot skriver du på det nya så godkänner du det och då är det svårt för dig att kräva något annat i efterhand. Prata med arbetsgivaren och kontakta facket om du är medlem och behöver hjälp.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren förbjuda sina anställda handla med bitcoin?

Hej, jo jag undrar om det är lagligt för Nordea att förbjuda sina anställda att handla med bitcoin, så vit jag vet är det inte olagligt att handla med denna e-valuta än?

Vart i så fall går gränsen, kan företag förbjuda sina anställda hur som helst??

Svar:

Hej!

Det är i Sverige inte olagligt att handla med bitcoin, däremot har VD:n för Nordea nu förbjudit sina anställda att göra det. En arbetsgivare har genom arbetsledningsrätten rätt att bestämma över förhållandena på arbetsplatsen, vilka en arbetstagare går med på vid påskrift av ett anställningsavtal. Däremot ifrågasätter Finansförbundet vilken makt Nordeas VD har att styra över hur de anställda hanterar sina pengar utanför arbetet.

Vad som står i ett anställningsavtal eller i en policy ska följas. Har det nu uppkommit ett förbud att handla med bitcoin ska det följas av de anställda, dock finns det ingen uttalad sanktion om det skulle brytas. I detta fall har Nordea inte än förklarat varför förbudet uppkommit vilket gör det svårt att avgöra om arbetsgivarens förbud över de anställda att handla med bitcoin ligger inom eller utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det är just det här som facket kritiserar. Ligger någonting utanför arbetsledningsrätten har arbetsgivaren inte rätt att sätta upp förbud eller upprätta regler om de anställdas fritid.

Finansförbundet har gått ut och bett Nordea ge en förklaring till varför de har upprättat förbudet vilket nu är det vi väntar in. Då flertalet banker utomlands redan upprättat liknande förbud och flera banker i Sverige funderar på att göra liknande väntas det nu på någon form av prejudikat, dvs vägledning till hur något sånt här kan förbjudas eller hanteras på arbetsmarknaden.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg

Jobbet krävde sjukintyg utan förvarning. Får man göra så?. Det var ej skriftligt. Och vem betalar för läkarbesöket?

Svar:

Hej!

Då arbetsgivaren betalar ut sjuklön till dig när du är sjuk har arbetsgivaren också rätt att kräva ett sjukintyg från dag 1. Detta kan arbetsgivaren göra om personen har varit frånvarande från jobbet upprepade gånger under kortare perioder. Ett sjukintyg behöver dock inte innehålla vad läkarbesöket handlade om utan det räcker med att det visar på att du varit där. Läkarbesöket betalar arbetstagaren själv för. Däremot ska en begäran på sjukintyg ske skriftligt från arbetsgivarens sida enligt lag.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Hur räknas dagarna när man blir sjuk igen?

Förra veckan var jag sjuk tisdag, onsdag och torsdag. Gick till jobbet på fredagen. På måndagen blev jag sjuk igen: vad gäller då? Börjar en ny sjukdagarsperiod där det inte behövs läkarintyg eller räknas dagarna ihop med den förra sjukdomens period?Hej,
Om du blir sjuk på nytt inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidig­are.

SVAR:
Återinsjuknar du på en ledig dag fortsätter dock inte sjuklöneperioden löpa förrän första dagen du skulle arbetat igen. Om du till exempel normalt jobbar vardagar, är sjukskriven på måndagen, arbetar tisdag-fredag och blir sjuk igen på lördagen, kommer måndagen bli en ny karensdag. Detta eftersom det då gått mer än fem dagar från den förra sjukskrivningen.
Vad gäller läkarintyg så blir det då från dag 8 totalt som gäller i ditt fall, dvs fredagen den andra veckan.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Arbetsbefriad med lön

En anställd som arbetat 50% blev uppsagd pga. arbetsbrist. Hade rätt till 2 månaders uppsägningslön, som betalats ut under uppsägningstiden. Hon fick nytt jobb, som timanställd och har arbetat mindre än halvtid på det nya jobbet. Har arbetsgivaren rätt att kräva avräkning på den lön hon fått för uppsägningstiden? Hon menar att vad hon gör på den tiden som är utöver de 50% som hennes anställning var, är hennes sak.

SVAR

Hej,

§ 13 i LAS reglerar att om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden men fortfarande får lön, och börjar arbeta för ett annat företag under den tiden så har arbetsgivaren rätt att kräva att göra avdrag gentemot den ersättning som arbetstagaren erhåller på sitt nya jobb. Om den anställde arbetat under uppsägningstiden och fortfarande arbetar 50% och har arbete utöver det så har du som arbetsgivare inte rätt att göra avdrag för de pengar hon tjänar utöver den tid hon arbetar hos dig. Men om hon varit arbetsbefriad med lön under uppsägningstiden och haft ett nytt jobb under den tiden kan man göra avdrag. Men om hon arbetat sina timmar så ska hon ha lön för det.

Hälsningar,

Daniela

Sjuklön vid tjänstledighet?

Hej!
Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i 4 år. Nu i mellandagarna tog jag tjänst ledigt i 4 dagar eftersom jag inte hade någon semester kvar. Jag blev då tyvärr sjuk och frågade min arbetsgivare om jag kunde sjukskriva mig dessa dagar istället. Har inte varit sjukskriven de senaste två åren en endaste dag. Men det fick jag inte. Är det rätt?

SVAR

Man kan inte få sjuklön när man har tagit tjänstledighet då man inte får någon lön när man är tjänstledig. Sjuklön får man för att ska täcka upp för den inkomst man förlorar när man är sjuk.
Och eftersom du var tjänstledig så hade du ingen väntad inkomst för dom dagarna ändå.

Hälsningar,

Daniela Alm

Sjuklön när man arbetar på provision

Hej!

Jag jobbar som säljare och har en grundlön på 18000:- nu var jag sjuk mycket i November. Jag har rätt att få 80% av min provision när jag är sjuk. Jag tjänar ungefär 30000:- innan skatt. När dom betalar sjuklön så slår dom på och räknar på en månadslön på ca trettio tusen. När jag är sjuk räknar de på lönen med provision och gör avdrag på 1300:- per dag och jag får 1000:- ca dvs 80%. Men det höga avdraget slår ju hårt på min lilla grundlön så när det kommer till kritan idag blir lönen jätteliten. Karensdagen är jag medveten om. När dom räknar på detta sätt så så tjänar jag in 10000:- när jag är sjuk och de övriga dagarna fick jag totalt 3700:- för. Är detta korrekt räknat?

SVAR

När man arbetar på provision så beräknar arbetsgivaren och försäkringskassan ut din sjuklön baserat på hur mycket du tjänat i snitt. Har du arbetat på företaget i mer än ett år så beräknas snittet på tolv månader, har du jobbat mindre så beräknas det på den tiden du arbetat där.

När du är sjuk betalas 80% av din ordinarie lön ut.

Hälsningar,

Daniela Alm

Är avsked en rimlig åtgärd?

Min sambo jobbar vid ett sjukhus och begick misstaget att under en veckas sjukskrivning arbeta ett pass vid ett en annan arbetsplats. Sjukskrivningen kom sig av den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljön men ursäktar ju inte den felaktiga handlingen. När detta uppdagades hade han samtal med chefen och erkände och bad om ursäkt.
Nu har VC beslutat att varsla honom om avsked pga denna enstaka händelse. Det finns inga andra anmärkningar. Han har nu blivit avstängd med lön medan förhandlingar pg med facket.

Min fråga är om detta är en rimlig konsekvens av en enstaka felaktig handling?

Följdfråga: Är det tillåtet att arbeta på annan arbetsplats när man är avstäng med lön?

Min sambo tillhör Kommunal med kollektivavtal AB 2014.

Hej,

Det svar som kan ges på frågan är att graden av misskötsamhet är beroende av vilken sorts verksamhet som din sambo arbetade extra hos under sjukskrivningen. Var det hos en arbetsgivare som inte kan anses konkurrera med din sambos arbetsplats så får handlingen inte anses vara lika allvarlig. Om det däremot var hos en konkurrerande arbetsgivare får handlingen anses vara av mer allvarlig natur. Generellt sett måste arbetstagaren ha en form av överenskommelse med arbetsgivaren för att få arbeta hos en annan arbetsgivare. Att din sambo arbetade hos en annan utan arbetsgivarens tillstånd under en så kort sjukskrivning torde ses som allvarligt.

Det följer en lojalitetsplikt av anställningsavtalet som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Denna innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Frågan om rimlighet får avgöras i det enskilda fallet. Avsked är ju en strängare form än uppsägning och kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Jag känner inte till alla omständigheter i detta ärende och det är därför svårt att fastslå rimligheten i arbetsgivarens agerande men utifrån det jag fått ta del av får din sambos agerande ses som allvarligt. Det som kan tänkas utgöra förmildrande omständigheter är att det bara var vid ett tillfälle och att det (eventuellt) inte var hos en konkurrerande arbetsgivare.

Rörande den andra frågan beror det på vad arbetsgivaren och din sambo kommit överens om när hen blev avstängd men generellt sett är det inte ok.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski