Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hur räknas dagarna när man blir sjuk igen?

Förra veckan var jag sjuk tisdag, onsdag och torsdag. Gick till jobbet på fredagen. På måndagen blev jag sjuk igen: vad gäller då? Börjar en ny sjukdagarsperiod där det inte behövs läkarintyg eller räknas dagarna ihop med den förra sjukdomens period?Hej,
Om du blir sjuk på nytt inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidig­are.

SVAR:
Återinsjuknar du på en ledig dag fortsätter dock inte sjuklöneperioden löpa förrän första dagen du skulle arbetat igen. Om du till exempel normalt jobbar vardagar, är sjukskriven på måndagen, arbetar tisdag-fredag och blir sjuk igen på lördagen, kommer måndagen bli en ny karensdag. Detta eftersom det då gått mer än fem dagar från den förra sjukskrivningen.
Vad gäller läkarintyg så blir det då från dag 8 totalt som gäller i ditt fall, dvs fredagen den andra veckan.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Arbetsbefriad med lön

En anställd som arbetat 50% blev uppsagd pga. arbetsbrist. Hade rätt till 2 månaders uppsägningslön, som betalats ut under uppsägningstiden. Hon fick nytt jobb, som timanställd och har arbetat mindre än halvtid på det nya jobbet. Har arbetsgivaren rätt att kräva avräkning på den lön hon fått för uppsägningstiden? Hon menar att vad hon gör på den tiden som är utöver de 50% som hennes anställning var, är hennes sak.

SVAR

Hej,

§ 13 i LAS reglerar att om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden men fortfarande får lön, och börjar arbeta för ett annat företag under den tiden så har arbetsgivaren rätt att kräva att göra avdrag gentemot den ersättning som arbetstagaren erhåller på sitt nya jobb. Om den anställde arbetat under uppsägningstiden och fortfarande arbetar 50% och har arbete utöver det så har du som arbetsgivare inte rätt att göra avdrag för de pengar hon tjänar utöver den tid hon arbetar hos dig. Men om hon varit arbetsbefriad med lön under uppsägningstiden och haft ett nytt jobb under den tiden kan man göra avdrag. Men om hon arbetat sina timmar så ska hon ha lön för det.

Hälsningar,

Daniela

Sjuklön vid tjänstledighet?

Hej!
Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i 4 år. Nu i mellandagarna tog jag tjänst ledigt i 4 dagar eftersom jag inte hade någon semester kvar. Jag blev då tyvärr sjuk och frågade min arbetsgivare om jag kunde sjukskriva mig dessa dagar istället. Har inte varit sjukskriven de senaste två åren en endaste dag. Men det fick jag inte. Är det rätt?

SVAR

Man kan inte få sjuklön när man har tagit tjänstledighet då man inte får någon lön när man är tjänstledig. Sjuklön får man för att ska täcka upp för den inkomst man förlorar när man är sjuk.
Och eftersom du var tjänstledig så hade du ingen väntad inkomst för dom dagarna ändå.

Hälsningar,

Daniela Alm

Sjuklön när man arbetar på provision

Hej!

Jag jobbar som säljare och har en grundlön på 18000:- nu var jag sjuk mycket i November. Jag har rätt att få 80% av min provision när jag är sjuk. Jag tjänar ungefär 30000:- innan skatt. När dom betalar sjuklön så slår dom på och räknar på en månadslön på ca trettio tusen. När jag är sjuk räknar de på lönen med provision och gör avdrag på 1300:- per dag och jag får 1000:- ca dvs 80%. Men det höga avdraget slår ju hårt på min lilla grundlön så när det kommer till kritan idag blir lönen jätteliten. Karensdagen är jag medveten om. När dom räknar på detta sätt så så tjänar jag in 10000:- när jag är sjuk och de övriga dagarna fick jag totalt 3700:- för. Är detta korrekt räknat?

SVAR

När man arbetar på provision så beräknar arbetsgivaren och försäkringskassan ut din sjuklön baserat på hur mycket du tjänat i snitt. Har du arbetat på företaget i mer än ett år så beräknas snittet på tolv månader, har du jobbat mindre så beräknas det på den tiden du arbetat där.

När du är sjuk betalas 80% av din ordinarie lön ut.

Hälsningar,

Daniela Alm

Är avsked en rimlig åtgärd?

Min sambo jobbar vid ett sjukhus och begick misstaget att under en veckas sjukskrivning arbeta ett pass vid ett en annan arbetsplats. Sjukskrivningen kom sig av den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljön men ursäktar ju inte den felaktiga handlingen. När detta uppdagades hade han samtal med chefen och erkände och bad om ursäkt.
Nu har VC beslutat att varsla honom om avsked pga denna enstaka händelse. Det finns inga andra anmärkningar. Han har nu blivit avstängd med lön medan förhandlingar pg med facket.

Min fråga är om detta är en rimlig konsekvens av en enstaka felaktig handling?

Följdfråga: Är det tillåtet att arbeta på annan arbetsplats när man är avstäng med lön?

Min sambo tillhör Kommunal med kollektivavtal AB 2014.

Hej,

Det svar som kan ges på frågan är att graden av misskötsamhet är beroende av vilken sorts verksamhet som din sambo arbetade extra hos under sjukskrivningen. Var det hos en arbetsgivare som inte kan anses konkurrera med din sambos arbetsplats så får handlingen inte anses vara lika allvarlig. Om det däremot var hos en konkurrerande arbetsgivare får handlingen anses vara av mer allvarlig natur. Generellt sett måste arbetstagaren ha en form av överenskommelse med arbetsgivaren för att få arbeta hos en annan arbetsgivare. Att din sambo arbetade hos en annan utan arbetsgivarens tillstånd under en så kort sjukskrivning torde ses som allvarligt.

Det följer en lojalitetsplikt av anställningsavtalet som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Denna innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Frågan om rimlighet får avgöras i det enskilda fallet. Avsked är ju en strängare form än uppsägning och kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Jag känner inte till alla omständigheter i detta ärende och det är därför svårt att fastslå rimligheten i arbetsgivarens agerande men utifrån det jag fått ta del av får din sambos agerande ses som allvarligt. Det som kan tänkas utgöra förmildrande omständigheter är att det bara var vid ett tillfälle och att det (eventuellt) inte var hos en konkurrerande arbetsgivare.

Rörande den andra frågan beror det på vad arbetsgivaren och din sambo kommit överens om när hen blev avstängd men generellt sett är det inte ok.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Kan arbetsgivaren betala ut en lägre lön än vad vi kom överens om?

Hej!

Jag har fått mitt första jobb efter studenten på ett hotell för enstaka tillfällen. Där har jag ett anställningsbevis där det står att ”vid anställningens tillträde gäller…. Timlön = 96.80″. Detta var också den lön jag fick de två första månaderna. Nu så har jag dock endast fått betalt 90.90 i timmen den här månaden. Kan de betala ut en lägre lön än vad som står i anställningsbeviset?

Hej,

Om ditt anställningsbevis stadgar att du ska ha 96,80 i timlön så är det den lönen som gäller. Jag kan inte utläsa i din fråga om du blivit omplacerad eller liknande så jag utgår ifrån att du har samma tjänst och arbetsuppgifter som när du blev anställd. Påpeka detta för din arbetsgivare, om ni kommit överens om en timlön är det den som gäller. Om du är fackligt ansluten kan du alltid vända dig till ditt fackförbund för att få mer stöd och råd.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

50% sjuk under semestern

Hej!

Jag är heltidsanställd och har varit sjukskriven 50% under min semester. Har jag då rätt att få tillbaka en del (hälften) av semesterdagarna. Det har dragits hela semesterdagar från min semesterkvot. Jag har fått 50% lön från arbetsgivaren och ersättning för 50% från Försäkringskassan.
Jag vet att om man är heltidssjukskriven under semestern, så har man rätt att få tillbaka semesterdagarna, då bör man väl ha rätt att få tillbaka hälften av semesterdagarna vid 50% sjukskrivning under semestern?

SVAR:
Du har helt rätt, du har rätt att ”få tillbaka” hälften av dina semesterdagar om du har varit sjukskriven under din semester. Det vanliga är att man drar hela semesterdagar från din kvot, men alla de dagar du varit ledig (semester+sjukskrivning) ska ju inte räknas som semester precis som du skriver. Man brukar inte räkna halva semesterdagar och halva sjukdagar, utan göra såhär istället.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrattsjouren_logotyp.jpg

Rätt till sjuklön från dag 1?

Jag har en anställd som har avtal i 8 månader anställning. Hon började den 18 april och blev sjuk den 20 april och till den 26 april. Har hon rätt till sjuklön? Har för mig att man måste vara anställd i 2 veckor innan sjuklönen skall ersättas.
Tacksam för svar.
SVAR
Det är enbart för anställningar kortare än en månad som 14 dagars anställning krävs för rätten till sjuklön. För längre anställningar har man den rätten från första anställningsdagen.

Hälsningar Camilla Ländin