Category Archives: Lön

Har arbetsgivaren rätt att maila lönespecifikation enligt ny lagstiftning?

Hej,
Har en arbetsgivare rätt att maila lönespec. enligt lagarna och den nya GDPR?

Svar: Nya GDPR är ett förstärkt skydd för personuppgifter och innehåller även ett hårdare straff för brott mot lagstiftningen. GDPR börjar gälla i maj 2018. Enligt nuvarande personuppgiftslagen (PUL) är uppgifter som personnummer, adress, anställningsuppgifter och bankkontonummer att betrakta som skyddsvärda. Dessa är uppgifter som finns med på en lönespecifikation och bör därför skyddas. Dataskyddsinspektionen menar att okrypterad e-post inte är en säker metod att använda för skyddsvärda personuppgifter. Det är inget nytt utan har varit gällande även innan GDPR kom till.

Enligt PUL är arbetsgivaren personuppgiftsansvarig och därmed även ansvarig för om personuppgifter läcks från företaget. Därför ligger det på arbetsgivaren att försöka skydda personuppgifter. Att skicka lönespecifikationen via e-post anses inte vara säkert och en arbetsgivare som använder sig av det bör hitta en annan lösning för att säkerställa skyddet. Till exempel kan det vara Kivras digitala brevlåda, brev eller om det går att hitta en bra lösning för krypterad e-post.

Det finns alltså inte något uttalat om arbetsgivaren har rätt att skicka lönespecifikation med e-post eller inte i den nya lagstiftningen. I och med att arbetsgivaren är ansvarig och att sanktionen för brott mot lagstiftningen har skärpts bör en arbetsgivare tänka över en bra och enkel lösning att både skicka ut lönespecifikation och skydda personuppgifter.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Hålla inne slutlön i väntan på motprestation

Hej,
En av våra anställda har blivit uppsagd. Innan sista anställningsdagen skulle den anställde ha lämnat in faktureringsunderlag till företaget. Det rör sig om fakturering för utförda tjänster under sista månaden av anställningen. Faktureringarna görs i efterskott. Jag har vid fem tillfällen efter uppsägningen anmodat personen i fråga att lämna in faktureringsunderlagen eftersom den anställde inte lämnade in dem den sista arbetsdagen. Får man som arbetsgivare hålla inne hela eller en del av slutlönen tills dess att vi har fått faktureringsunderlagen? Utan dem förlorar vi alla intäkter för den verksamheten den anställde ansvarade för under en hel månad. Om vi inte har rätt att hålla inne slutlönen, finns det något annat vi kan göra?

Svar: Ja som arbetsgivare har du rätt att hålla inne slutlönen under förutsättningen att det tydligt står i anställningsavtalet hur inrapporteringen av faktureringsunderlaget ska se ut. Är arbetstagaren medveten om hur inrapporteringen ska ske är arbetstagaren också skyldig att följa det. I och med att arbetstagaren inte gjort sina åtaganden i och med anställningen har arbetsgivaren rätt att hålla inne slutlönen tills underlaget som saknas kommer in.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Hej,
Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar: Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel. Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Muntliga avtal om lön

Hej,
Min arbetsgivare och en fd. HR person (HR personen har för en tid sedan gått i pension) har tidigare utlovat mig 500 kr i lönepåslag pga. någon miss som HR personen hade upptäckt där det visade sig att jag inte hade följt löneutvecklingen. Min arbetsgivare jobbar på för att få denna löneökning att träda i kraft (retroaktivt) Min chef haft dialog med nuvarande HR ansvarig och denne säger att detta löfte inte finns dokumenterat någonstans, min chef har försökt att söka igenom gammal e-post osv. men än så länge inte hittat något skriftligt som intygar detta.

Gäller arbetsgivarens löfte muntligt är min fråga? Kan jag eller min chef gå vidare på något vis?

Svar: Ja muntliga avtal gäller. Det du och din chef har kommit överens om gäller även om det inte finns något skriftligt avtal. Om jag tolkar det rätt vill nuvarande HR-ansvarig ha ett bevis för denna överenskommelse innan lönepåslaget betalas ut. I den här situationen räcker det med att ni nu skriver ett skriftligt avtal och visar för HR. Alternativt att din chef skriver under ett beslut om ditt lönepåslag och lämnar vidare till HR. Ett avtal eller beslut till HR är för att bevisa för dem att er överenskommelse stämmer så att de i sin tur kan betala ut rätt lön till.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till bonus?

Hej,
Jag har jobbat på ett företag mellan 2015-11-16 tom nu. Jag har fått ett nytt jobb och skall skriva på papper 160125. På mitt nuvarande företag så har vi en årlig bonus som betalas ut i slutet av april. Denna vill jag helst inte missa då det är mycket pengar. När kan jag tidigast säga upp mig på mitt nuvarande företag om jag vill ta del av den årliga bonusen?

Svar: Rätt till bonus finns inte reglerad i lag, bonus kan regleras i kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Det går därför inte att besvara din fråga ifall du har rätt till bonus eller inte. Många företag som har bonus brukar ha vissa krav för att arbetstagaren ska ha rätt till bonusen, det kan vara att man ska arbetat hela året eller att man ska arbeta när bonusen utbetalas. Du måste söka svar på din arbetsplats om hur bonusen regleras.

Hälsningar Daniela Alm

Problem att få ut slutlön

Hej,
En närstående till mig har under hela sommaren arbetat på ett företag/ideell förening och har nu problem att få ut sin slutlön. I detta fall rör det sig om en projektanställning för ett sommarevent som till största del har varit sponsrat av kommun och andra större aktörer. Då personen i fråga inte själv orkar driva ärendet vidare och stå upp mot arbetsgivaren, så undrar jag om det finns någonstans dit jag som utomstående kan vända mig och se till att få rätsida på problemet? Det känns fel att veta att ett stort eventet som detta kommer tillbaka nästa år utan att kunna betala sina anställa.

Svar: Man har rätt att få utbetalt den lön man har tjänat in. Är din vän medlem i facket kan de kanske hjälpa din vän att föra förhandlingar med arbetsgivaren för att på så vis få ut lönen. Man kan även vända sig till en jurist för att försöka få ut lönen, vilket kanske är lönt först om det rör sig om stora summor. Vi kan även hjälpa din vän genom att skicka en lönefordran till arbetsgivaren i ett försök att få ut den lön som din vän har rätt till. Det finns även möjlighet att gå till tingsrätten för att försöka få arbetsgivaren att betala.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Lön  |  Tagged

Hur gör jag för att få ut min lön?

Hej,
Jag har arbetade som tim-vikarie på en arbetsplats under en månad januari-februari i år. Min arbetsgivare gav mig inte något anställningsbevis/avtal och han betalade inte heller ut min lön för arbetet. Jag har skriftligt bevis (arbetstids-schema) och vittnen på att jag har arbetad den månaden. Jag har flera gånger försökt få tag på arbetsgivaren utan resultat. När jag en gång fick tag på honom var han undvikande. Han är väl medveten om att jag har jobbat hos honom. Jag arbeta inte längre hos denna arbetsgivare. Det är åtminstone två andra som inte heller hart fått ut sina löner och de jobbar fortfarande hos arbetsgivaren.
Hur kan jag gå till väga för att få ut min lön? Jag är inte med i något fack och var inte heller så under tiden jag arbetade där.

Svar: Du skulle själv kunna skicka en lönefordran till din förra arbetsgivare. För att lägga ännu mer kraft bakom en sådan fordran kan vi hjälpa dig och dina kollegor med är skicka en lönefordran på den lön som du/ni har rätt till. Vanligtvis betalar arbetsgivaren då och i annat fall så kan man driva fordran vidare i domstol eller via Kronofogdemyndigheten.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Återbetalning av förskottsemester

Hej,
Jag har en fråga angående förskottssemester. Jag har förstått att man har en skuld som avskrivs efter fem år om man tar ut förskottssemester och att om man säger upp sig inom fem år så blir man återbetalningsskyldig. Jag har också förstått att företaget har rätt att dra skulden på innestående semesterersättning. Men vad händer om säger upp sig och inte har en innestående semesterersättning? Är man då tvungen att betala tillbaka skulden till företaget?

Svar: Om du har tagit ut förskottssemester och säger upp dig inom fem år så kan din förskottssemester kvittas antingen mot inarbetad semesterersättning eller del av din slutlön. I teorin kan det bli tal om en skuld, men i praktiken brukar man lösa det på det sättet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Stämplat fel = får vänta på lön?

Hej,
Min mor jobbar på ett bemanningsföretag med inriktning på vård och omsorg. I december dog en av hennes kollegor och min mor och en till delade på kollegans skift (80 timmar var), hon jobbade också mer övertid. Hennes konsultbolag har infört ett nytt system att rapportera sina timmar i, nya system brukar ofta leda till misstag. Speciellt för personer med 0 datorvana. Min mor fyllde i sina arbetstimmar i fel rutor. De sa då till henne att det var fel ifyllt och hon korrigerade det. Hon fick en lönespecifikation som stämde överens med verkligheten. När hon väl fick sin lön motsvarade den 1/3 av det som hon egentligen
skulle få. Hon ringde sin chef (totalt 5 gånger), han sa då att hon får skylla sig själv för att hon fyllt i rapporten fel och att hon fick vänta till nästa
lön innan hon skulle få resten av pengarna.

Jag undrar om det här är lagligt. Min mor ringde mig ledsen och ville låna pengar, hon har knappt så hon klarar sig. Jag har läst runt lite om vad man kan göra, men det låter som en jäkla lång process att kräva lön, det känns som att det kommer ta minst 3 veckor (och då är det inte lönt).

Har ni något råd? Kan man tvinga dem betala pengarna direkt? Eller måste man skicka ett kravbrev o.s.v.? Känns också dumt att det ska kärva mellan arbetsgivaren och tagaren. Jag vet ej om hon är fackligt ansluten, om hon är det ska jag råda henne att kontakt dem.

Svar: Som jag förstår utav din beskrivning så har arbetsgivaren sagt att denne kommer betala ut den korrigerande lönen vid nästkommande löneutbetalning. Det är svårt att kräva att korrigeringen skall betalas ut innan dess då det är ett självförvållat misstag som gjorts. Det viktiga nu är att din mor får rätt lön utbetald vid nästa löneutbetalning. Men självklart skulle ni kunna lyfta frågan igen med arbetsgivaren och påpeka den svåra situationen din mor hamnat i och om det finns möjlighet att få en förskottsutbetalning på korrigeringen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning inbakad i lönen?

Hej,
Jag undrar om semesterersättning. Jag har jobbat som timanställd och har jag då rätt till semesterersättning? Företaget har inget kollektivavtal och jag har jobbat där sedan april i år. Jag har varit ledig ibland och jobbat några timmar ibland men nu undrar jag vad som gäller nu när jag säger upp mig. Har 109 kr i timlön innan skatt och undrar om jag nu ska ha semesterersättning hur jag räknar ut det? Enligt företaget så har jag inte rätt till semesterersättning och sedan sa de att den är inbakad i min lön. Jag och företaget har inte ett skriftligt avtal om om min anställning.

Svar: Som utgångspunkt har alla arbetstagare rätt till semesterersättning men man kan avtala om att ersättningen ska ingå i lönen, vara inbakad. Det är din arbetsgivare som ska bevisa att ni har avtalat om detta, finns det inget anställningsavtal så kan det bli svårt för din arbetsgivare att bevisa att ersättningen ska vara inbakad. Du räknar då ut din semesterersättning genom att ta all din förfallna lön och multiplicera med 12 %. Om arbetsgivaren inte vill betala ut din semesterersättning så är du välkommen att höra av dig igen, så kan vi hjälpa dig vidare.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren