Category Archives: Kvittningsrätt

Det fattas pengar i kassan

Hej,
Jag driver ett litet café sedan ett år som ligger i närheten av ett naturområde och vi har öppet året om. Min lilla rörelse går väldigt bra men idag så diffade kassan vid arbetsdagens slut med 600 kr. Jag tänkte dra detta på min anställdes lön men när jag nämnde det blev min anställde arg och sa att så får man inte göra. Det har aldrig skett förut och om personalen har gjort fel så borde väl de stå för kostnaden. Vad gäller?

Svar: För det första kan vi säga att du inte bara kan dra av beloppet på en medarbetares lön vilket regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Lagen innebär i korthet, att kvittning mot lön får ske bara med arbetstagarens medgivande. Skulle du hålla inne 600 kr på lönen så kan du riskera att få betala skadestånd till den anställde genom otillåten kvittning.

Hur många är ni som har tillgång till kassan? Kan kunder komma åt den? Det kan vara svårt att avgöra under vems ansvar som pengarna har försvunnit och på vilket sätt. Om de fattas pengar ifrån kassan så bör du som arbetsgivare först göra en polisanmälan. Har du klara bevis på att den anställde uppsåtligen tagit pengarna så finns det möjlighet att använda sig av tvungen kvittning. Läs mer om detta på Kronofogdens hemsida.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Hålla inne lön för att jag inte jobbar uppsägningstiden?

Hej,
Jag är 20 år och fick jobb i en matbutik i somras. Jag har jobbat heltid sen dess men har inget anställningsbevis, har inte skrivit på något papper alls. Nu ska jag flytta och har därför sagt upp mig. Jag sa upp mig 10 dagar innan planerad flytt men chefen sa att jag inte fick sluta så tidigt och hotar nu med att dra in mina innestående löner (december + januari lönerna). Får han göra det? Jag har jobbat kortare än 6 mån.

Svar: Huvudregeln är att en anställning ska vara en tillsvidareanställning. Eftersom du har arbetat sedan i somras utan avtal så bedömer vi att det inte kan vara något annat än en tillsvidareanställning om du nu har lönebesked som visar på regelbunden lön. Arbetsgivare som underlåter att lämna föreskriven information eller lämnar felaktiga uppgifter kan bli skyldig att betala skadestånd till dig som arbetstagare.

Enligt anställningsskyddslagen har du en månads uppsägningstid (11§ LAS) och din arbetsgivare kan ha rätt till skadestånd för det fall du inte respekterar uppsägningstiden (38§ LAS). Din arbetsgivare har dock inte rätt att hålla inne lön enligt lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Om du arbetar uppsägningstiden ut så har du fullföljt dina åtaganden men inte din arbetsgivare. Vill du ha hjälp med eventuella skadestånd eller andra följder som kan komma från din arbetsgivare så hör av dig så hjälper vi gärna till.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Genomförde inte uppsägningstiden, fick då ingen slutlön.

Hej!
För ett tag sedan slutade min dotter på sin förra arbetsplats och hon genomförde inte uppsägningstiden. När det var dags för slutlön så kvitterade arbetsgivaren ut övertid och semester med en tjänsteledighet. Vad innebär det, låter märkligt enligt mig?

Svar: Om vi tolkar det hela rätt så är det en tillsvidareanställning som avslutats av någon av parterna. Oavsett om det var arbetsgivaren som sa upp din dotter eller om det var hon själv som sa upp sig så är hon fortfarande anställd under uppsägningstiden och därmed skyldig att arbeta, om de inte kom överens om något annat. Din dotter behåller sin lön så väl som övriga anställningsvillkor. Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) eller anställningsavtal. Om din dotter inte gick till sitt arbete kan det anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet och hon kan riskera skadeståndsanspråk från arbetsgivaren (38 § LAS).

En arbetsgivare kan inte kvitta hur som helst vilket regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Kvittning får ske om den anställde har en skuld till bolaget och godkänner kvittning, dvs. frivillig kvittning.

Det låter märkligt att kvitta med en tjänstledighet och där förstår vi inte hur arbetsgivaren gjort eller tänkt. Det känns som om din dotters arbetsgivare på något sätt gjort såhär för att ”kräva in sitt skadestånd” på att hon inte arbetade under sin uppsägningstid. Någonstans har de båda gjort fel.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Hej,

Jag har en skuld till företaget där jag har min anställning. Min arbetsgivare har nu sagt att de funderar på att hålla inne min lön tills jag betalar eller dra av delar på lönen. Jag vet inte ännu vad som ska hända. Kan min arbetsgivare göra så?

Svar: Enligt lagen om arbetsgivares kvittningsrätt får en arbetsgivare kvitta en skuld mot en lön om den anställde godkänner det, dvs. frivillig kvittning. Det kan även gälla om den anställde har fått mer lön utbetald än vad som egentligen skulle betalts ut. Skulle den anställde inte ge sitt medgivande får kvittning endast ske i tre fall och det kallas tvungen kvittning. Om grunden till fordran finns med i ett avtal där det står att kvittning mot lön får ske. Om fordran avser en skada som den anställde medvetet orsakat i tjänsten. Om det står med i ett kollektivavtal.

Skulle rätten till kvittning saknas kvarstår fordran mot den anställde men får då drivas in enligt vanliga regler.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren kvitta min skuld mot min lön?

Hej,
Jag arbetar på ett företag där min far är ägare genom sitt andra bolag. Jag har en privat skuld till honom som jag försökt reglera en del tidigare men då ville han inte ta emot pengar. Nu när jag fick lön så märkte jag att ca halva lönen saknades och frågade angående detta och fått order att dra av detta till min farsa och ingen har informerat mig? Är detta lagligt och riktigt att göra på detta viset? Att utnyttja sin ställning som företagsledare och bara dra av pengar utan att ens fråga mig?

Svar: Det finns en lag som reglerar arbetsgivaren kvittningsrätt. En kvittning får som utgångspunkt endast ske med ditt medgivande. Arbetsgivaren kan ha tillåtelse att kvitta utan medgivande men då krävs att fordran uppkommit genom anställningen och det krävs ytterligare förutsättningar. Men då du nämner att skulden är privat så kan inte arbetsgivaren utan ditt medgivande kvitta skulden med din lön. Om arbetsgivaren kvittar en del av din lön utan att det är tillåtet så kan du få ersättning för uppkommen skada.

Agerandet från din arbetsgivare är således inte korrekt och du bör ha ersättning för den skada som du åsamkats.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på min lön?

Hej,
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med min fråga. Jag jobbar i ett liten privat företag. När jag var ute hos en kund råkade jag ta sönder en fönsterbräda. Min arbetsgivare måste betala för reparationen av den. Har arbetsgivaren rätt av dra kostnader för skadan som jag har gjort från min lön?

Svar: Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. I 3 § nämns ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Men vad jag förstår av ditt mail har du inte uppsåtligen tagit sönder något hos kunden. Så utifrån din information har inte din arbetsgivare rätt att göra avdrag på din lön.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Med vänlig hälsning
Arbetsrättsjouren

Får de göra avdrag på semesterersättningen?

Hej,
Jag har jobbat extra i köket i en restaurang två ggr i veckan under 7-8 mån utan att ha skrivit under nåt arbetskontrakt.. jag fick 100 kr i timmen innan skatt. Efter att jag slutat bad jag om min semesterersättning men min arbetsgivare vägrade ge ut den pga. att jag hade jobbat för få timmar. Jag skickade detta till er för några dagar sen och efter att jag fått erat svar meddelade jag min arbetsgivare att jag har rätt till semesterersättning. Nu går han med på det men vill räkna bort 68 kr/ dag för mat som jag har ätit under tiden jag jobbade, vilket han aldrig har nämnt förut! Kan han behålla pengar från min semesterersättning för mat? Borde inte detta ha dragits bort från lönen i så fall? ( vilket ändå skulle va löjligt med tanke på min timlön, jag är 28!!!!)

Svar: Nej, din arbetsgivare kan inte räkna bort pengar för mat från din semesterersättning. Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Precis som du skriver måste ni ha gjort en överenskommelse om matavdrag vid anställningens början. Det är inget arbetsgivaren i efterhand kan konstruera. Vad jag förstår har ni inte upprättat ett anställningsavtal överhuvudtaget så ord står mot ord men det är arbetsgivaren som gjort sig skyldig till lagbrott genom att inte upprätta ett anställningsavtal. Du har alltså rätt att kräva din semesterersättning utan några avdrag.

Med vänlig hälsning Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren har gjort avdrag på lön som jag inte visste

Hej,
Jag är student och jobbar extra för att få lite pengar men när jag fick min lön hade de såklart dragit skatten men utöver det 400kr+ för arbetsskor jag tydligen köpt. Varken jag eller min kollega som också är ny hade fått någon information om att det var vi som stod för kostnaden. Får de göra såhär?

Svar: Ska arbetsgivaren dra av något på din lön måste du godkänna det enligt kvittningslagen 2 §. Har du inte godkänt det får arbetsgivaren inte kvitta något mot din lön. Det kan vara så att det är inskrivet i något avtal att ni ska stå för kostnaden. Har du skrivit på det så har du också godkänt det. Har du inte godkänt något har arbetsgivaren gjort fel. Har de dragit av din lön så ska de betala tillbaka på nästa lön. Kontakta din arbetsgivare eller lönekontoret och se om de kan hjälpa dig. Är du medlem i facket som student kan de flesta fackföreningar hjälpa till också så kontakta dem om du är medlem.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren