Category Archives: Timanställning/Intermittent anställning

Kan jag bygga upp mitt företag på timanställningar?

Hej,
Är det olagligt att anställa ”för många timanställda”. Dom som redan jobbar som timanställda har i princip 150 timmar i månaden och det är ju nästan en heltidstjänst. Har jag som arbetsgivare någon skyldighet att fastanställa dem om det finns så mycket arbete att göra? Eller det är okej att bygga upp ett företag på timanställda?

Svar: Huvudregeln i lagen om anställningsskydd är att anställningen ska gälla tillsvidare, dvs utan ett bestämt slutdatum. En arbetsgivare får dock träffa avtal om tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar är allmän visstidsanställningar, vikariat och säsongsarbete. Arbetsgivaren får också träffa avtal om tidsbegränsad provanställning där prövotiden högst är sex månader.  Om provanställningen löper på utan problem övergår den till en tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform. Det är mer ett sätt att betala ut lön på.

Du behöver se över dina anställningsavtal som du har med dina anställda. Det låter som om du inte har riktigt koll på vad det är som gäller och det kan bli kostsamt för dig längre fram. Återkom om du behöver mer hjälp kring detta.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid som timanställd?

Hej,
Jag är tillsvidare timanställd som personlig assistent och har nu blivit uppsagd. Jag har fått två bud från två olika chefer, 14 respektive 30 dagars uppsägningstid. På nätet har jag läst att om det står timanställd i kontraktet kan man gå på dagen om man vill. Dessutom arbetar jag på schema på vikariat och då ska det enligt vad jag läst stå vikariat i kontraktet. Behöver veta snarast vad som gäller?

Svar: Det är väldigt förvirrande kring din anställning och din arbetsgivare verkar inte ha så bra koll på arbetsrätten. Vi ska försöka reda ut saker. Först så finns det ingen anställningsform som är timanställd utan det är endast en löneform om hur din lön utbetalas. Du skriver både ”tillsvidare timanställd” och ”schema på vikariat”. Så huvudfrågan är vad har du för anställning?! Där kan vi inte ge något svar över mejl. För att kunna ge ett svar behöver vi gå igenom dokument från din anställning.

Om du är tillsvidareanställd så är ju frågan vad du är uppsagd för eftersom det måste finnas saklig grund. Skulle det finnas saklig grund och allt har gått rätt till så har du enligt lagen om anställningsskydd minst en månad beroende på hur länge du varit anställd.

Om du är vikarie så har du som huvudregel egentligen ingen uppsägningstid, utan åtar dig att jobba tills vikariatet går ut. På anställningsavtalet ska det framgå för vem du vikarierar för och vikariatet måste vara tidsbestämt på något sätt. Skulle du ha ett vikariat så upphör anställningen den dag som står i anställningsavtalet, om ni inte avtalat om något annat.

Det känns som om din arbetsgivare inte har kunskapen om arbetsrätten och gjort fel både vad gäller din anställningsform och uppsägningen. Återkom om du vill att vi ser över ditt ärende.

Vänligen Arbetsrättsjouren

”Va, är timanställning inte en anställningsform?”

Arbetsrättslig föreläsning i Malmö

 

 

Arbetsrättsjouren håller en föreläsning om vilka anställningsformer som finns när ett bolag ska anställa. Mindre bolag har inte så stor kunskap i arbetsrätt och ofta kommer det följder som kostar när en arbetsgivare inte gjort rätt. Med denna föreläsning önskar vi ge dig grundläggande kunskap så att allt blir rätt från början.

Föreläsningen innehåller även genomgång av uppsägningar, avsked och när facket ska kontaktas. Föreläsningen passar dig som funderar på att anställa, för dig som behöver se över din verksamhet och för dig som behöver uppdatera dig om arbetsrätten.

 

NÄR: Onsdagen den 13 november 2019 kl. 08.45-11.30
VAR: World Trade Center, Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö
KOSTNAD: 1 195 kr ex. moms, ingår föreläsning, fika/smörgås och nätverksmingel
ANMÄLAN: Senast 30 oktober 2019. Bindande anmälan från den 25 oktober 2019. Begränsat antal platser. Mejla anmälan med rubriken ”Anställningsformer” till admin@arbetsrattsjouren.nu

 

Varmt välkomna önskar Arbetsrättsjouren

 

 

Får arbetsgivaren avboka mitt pass när jag är på väg till jobbet?

Hej,
Jag jobbar som vikarie (tim) på ett jobb där dem kan ringa på morgonen när man är på väg till arbetet och avboka en från jobbet och man får heller inte sjuklön trots att man är inbokad på pass. Får dem verkligen göra så?

Svar: Svaret på din fråga är skiljer sig beroende på vilken typ av anställning du har. Har du en tidsbegränsad anställning med ett schema lagt sedan tidigare gäller bestämmelsen enligt 12 § arbetstidslagen där en arbetsgivare har tillåtelse att ändra ditt schema upp till två veckor innan passet. Ska en ändring ske efter det måste det godkännas av dig som arbetstagare. Avsteg från lagregeln får göras i kollektivavtal så finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det vara reglerat där.

Har du däremot en intermittent anställning så anses ett nytt anställningsavtal upprättas för varje gång du tackar ja till ett arbetspass. Varken du eller arbetsgivaren är alltså bunden till varandra förrän du har fått ett erbjudande och tackat ja. I det fallet är det vad som står i ditt anställningsavtal som gäller.

Alltså, har du en tidsbegränsad anställning och det inte står något speciellt i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal så får din arbetsgivare inte avboka pass på morgonen enligt lagen.

Angående din andra fråga, du har rätt till sjuklön om din anställningstid är längre än 14 dagar och du har sjukanmält dig enligt rutin på arbetsplatsen. Har du inbokat pass men är sjuk och inte kan jobba så har du rätt att få sjuklön under den tiden.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan min chef ändra min anställningsform?

Hej,
Jag är fast anställd och är gravid i vecka 14. Fick höra att min chef vill ändra min anställning från fast till timanställd och om jag förstår rätt så kan han säga upp mig när som helst då. Jobbet är fysiskt ansträngande. Är det lagligt att göra så?

Svar: Timanställning är inte en anställningsform utan en modell för att betala lön. Det din chef antagligen vill göra är att ge dig en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning som du har idag. Som tillsvidareanställd har du minst 1 månad uppsägningstid enligt lagen. Om du har en tidsbegränsad anställning kan den i teorin inte sägas upp alls, utan löper tiden ut, t.ex. 170915-180131. Men även i en tidsbegränsad anställning lägger man ibland in uppsägningstid. Skillnaden är att vid en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange saklig grund, oftast arbetsbrist, för att kunna säga upp dig. En tidsbegränsad anställning avslutas automatiskt.
Din chef kan inte ändra din anställningsform utan att du och/eller facket accepterar det. Det låter som att det bästa för dig är att behålla din nuvarande anställningsform.

Hälsningar Camilla Ländin

Timanställd?

Hej,
Jag behöver lite råd då det för tillfället råder stor förvirring på min arbetsplats! Jag fick provanställning på ett företag (sprillans nytt och vi är bara fem anställda) i November, med 3 månaders provanställning. Jag och en kollega är anställda på 50% och resterande tre på 75%. Efter knappt två månader talar chefen om på ett möte att vi måste gå ner lite i timmar, dock inte jag och kollegan som jobbar 50% eftersom vi redan har mindre timmar. De andra fick gå ner till 50%.

Nu råder det förvirring om vad vi har för typ av anställning. Enligt lönekontoret är jag plötsligt timanställd nu istället, men jag uppfattade inte alls under mötet att vi skulle gå ner som timanställda, utan bara att timmarna skulle dras ner! Vi har heller inte fått fylla i några nya avtal och provanställningen har nu löpt ut utan att något skett. Och vi har alla rullande schema med 6-veckors perioder.

Har min anställning automatiskt gått över till tillsvidare eftersom jag inte skrivit på något nytt avtal? Jag själv anser mig ha rätt till tillsvidareanställning eftersom jag inte blivit informerad ordentligt om en eventuell ändring till timanställning. Och kan alla anställda på ett företag ha enbart timanställningar?

Svar: Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) finns det två anställningsformer, tillsvidareanställning och visstidsanställning. ”Timanställning” är att anse som en ersättningsform, man får betalt per arbetad timme. Detta innebär att de anställda kan inte vara anställda i en timanställning om en sådan inte är tillåten enligt ett eventuellt kollektivavtal. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har avbrutit anställningen. Det krävs inget skriftligt besked om ett avbrytande. Det låter som att du nu innehar en tillsvidareanställning med ersättning per arbetad timme. Du bör få ett nytt avtal, senaste en månad efter det att din anställning blev en tillsvidareanställning enligt 6 c § LAS, där ska det framgå de väsentliga uppgifterna rörande din anställning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till skadestånd på grund av uteblivet arbete?

Hej,
Jag har blivit lovad en timanställning med en hel del jobb. Upplyste arb.givaren att då behöver jag inte åka över till Norge och jobba under fiskesäsongen Jan-Apr. Nu verkar det som han har sidsteppat mig och tagit in en annan. Han svarar inte då jag försöker kontakta honom. Som enda bevis för detta har jag SMS från arb.givaren. Nu har jag hamnat i ett mkt dåligt ekonomiskt läge och det är för sent för att få jobb inom fiskeriet nu. Svårt och leva på 11200:- när man har 5000 i hyra och fyra kids. Kan jag söka någon som helst upprättelse ekonomiskt mot detta beteende av arb.givaren?

Svar: Löftet från din arbetsgivare om arbete är giltigt. Dock kan det vara svårt att bevisa i vilken omfattning du skulle ha fått arbeta utan ett anställningsavtal. Beroende på din anställningsform kan det vara tillåtet att säga upp din anställning, om det är en tillsvidareanställning. Då krävs saklig grund och att man iakttar uppsägningstiden på minst en månad enligt LAS. Var du anställd i en visstidsanställning löper anställningen tills avtalat slutdatum och kan som huvudprincip inte sägas upp. Beroende på anställningsform och på vilket sätt man kan bevisa ett avtal mellan dig och arbetsgivaren kan det finnas möjligheter till skadestånd. Du är välkommen att höra av dig igen om du önskar mer hjälp.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren