Category Archives: Anställning

Kan man säga upp en anställd som inte funkar?

Hej,
Jag har en anställd som inte funkar på företaget längre. Däremot har personen inte misskött sig så mycket att det finns saklig grund för uppsägning. Vad gör jag om jag inte vill ha kvar personen längre?

Svar: För att säga upp en anställd som har en tillsvidareanställning så måste det finnas saklig grund, annars kan arbetsgivaren inte säga upp personen. I den här situationen bör arbetsgivaren ta kontakt med arbetsrättslig expertis. Då kan diskussioner föras mellan parterna, arbetsgivaren och arbetstagaren, om det går att avsluta anställningen genom en gemensam överenskommelse. Om den anställde är fackligt ansluten ska även facket vara med under dessa förhandlingar. Överenskommelser ser väldigt olika ut men tar ofta upp delar som uppsägningstid, arbetsbefrielse, vem som på pappret avslutar anställningen och att den anställde får behålla lönen under uppsägningstiden, även om personen skulle få ett nytt arbete.

Vänligen Arbetsrättsjouren

”Va, är timanställning inte en anställningsform?”

Arbetsrättslig föreläsning i Malmö

 

 

Arbetsrättsjouren håller en föreläsning om vilka anställningsformer som finns när ett bolag ska anställa. Mindre bolag har inte så stor kunskap i arbetsrätt och ofta kommer det följder som kostar när en arbetsgivare inte gjort rätt. Med denna föreläsning önskar vi ge dig grundläggande kunskap så att allt blir rätt från början.

Föreläsningen innehåller även genomgång av uppsägningar, avsked och när facket ska kontaktas. Föreläsningen passar dig som funderar på att anställa, för dig som behöver se över din verksamhet och för dig som behöver uppdatera dig om arbetsrätten.

 

NÄR: Onsdagen den 13 november 2019 kl. 08.45-11.30
VAR: World Trade Center, Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö
KOSTNAD: 1 195 kr ex. moms, ingår föreläsning, fika/smörgås och nätverksmingel
ANMÄLAN: Senast 30 oktober 2019. Bindande anmälan från den 25 oktober 2019. Begränsat antal platser. Mejla anmälan med rubriken ”Anställningsformer” till admin@arbetsrattsjouren.nu

 

Varmt välkomna önskar Arbetsrättsjouren

 

 

Hur länge varar en provanställning?

Hej,
Jag har nyligen börjat på ett nytt jobb och har enligt anställningsavtalet 6 månaders provanställning. När jag pratade med min kompis nämnde hon att hon endast hade 3 månader när hon började sin anställning för något år sedan. Varför har jag fått 6 månader när hon fick 3 månader?

Svar: Avtal kan träffas om tidsbegränsad provanställning. Regeln finns där som ett prövobehov för arbetsgivaren och avsikten är att det ska bli en tillsvidareanställning. En arbetsgivare får inte använda en provanställning om de bör känna till den anställdes förmåga att utföra arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten. Det skulle till exempel kunna vara en person som varit anställd ett år tidigare och som arbetsgivaren väl har kännedom om. Det finns en gräns för prövotiden på 6 månader. Arbetsgivare kan därigenom välja en kortare prövotid om de anser att det inte behövs längre tid. Så i din kompis fall så valde den arbetsgivaren 3 månaders prövotid medan din arbetsgivare har valt 6 månader. Oavsett så är båda varianterna helt korrekta.

 

Vänligen Arbetsrättsjouren

Säga upp en visstidsanställning

Hej,
Jag har fått anställning och skrivit under ett kontrakt. Det är en visstidsanställning från 15 Juni till 15 Augusti. Jag har nu fått ett annat arbete med bättre lön och bättre förutsättningar för att börja nästa vecka och ev. bli fast efter sommaren på deltid. Jag ska nu säga upp mig men fick aldrig något kontrakt så jag vet inte vad som gäller med uppsägning. Kan jag säga upp mig? Det är ju över en månad till jag ska börja.

Svar: Som utgångspunkt kan man inte säga upp en visstidsanställning då den den löper under den tid som avtalats. Din anställning kommer automatiskt att upphöra den 15 augusti utan att någon uppsägning ska ske. Finns det kollektivavtal eller om ni har avsett att anställningen ska vara uppsägningsbar gäller detta och man får då se vilken uppsägningstid som stadgas där. Eftersom du ännu inte har ett anställningsavtal är det viktigt att du kontrollerar om arbetsgivaren har ett kollektivavtal och där se om det finns någon uppsägningstid samt hur lång den är. Även om du inte skulle ha en rätt att säga upp dig så kan du prata med arbetsgivaren, kanske de har någon som de tackade nej till som hade passat för platsen. Det gynnar varken dig eller arbetsgivaren om du tvingas arbeta där om du inte vill.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Kan vi avsluta en provanställning trots sjukskrivning?

Hej,
Vi har en anställd som har en provanställning och som precis blivit sjukskriven. Vi skulle gärna vilja avsluta provanställningen och undrar om vi kan göra det trots sjukskrivningen? Hur gör vi i sådana fall?

Svar: Om en arbetsgivare ska avsluta en provanställning så måste arbetsgivaren lämna besked att provanställningen inte förlängs. Detta ska ske 2 veckor innan man avser att avsluta provanställningen. Är arbetstagaren medlem i facket ska facket varslas. Det finns inget krav att arbetsgivaren måste tala om varför provanställningen avslutas, däremot får en uppsägning inte grundas på diskriminerande skäl.

Går avslutandet av provanställningen rätt till kan inte den anställde begära någon ersättning. Är arbetstagaren fortsatt sjukskriven när provanställningen avslutas är det ersättning från Försäkringskassan som gäller och det är inget du som arbetsgivare ansvarar för.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal och anställningsvillkor

Hej,
Jag har fått timarbete på ett bageri. Jag packar bröd 18-01 varje torsdag. Har arbetat tre tillfällen och ringde därefter administratören och undrade om jag skulle skriva på något anställningsavtal och om försäkringarna gällde mig utan avtalet. Då sa han att det inte behövdes utan att allt gällde automatiskt i och med att jag började jobba hos dem. Stämmer det? Eller vad behöver jag göra?

Svar: Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal. Det innebär att så länge du och din arbetsgivare är överens om förutsättningarna för anställningen så behöver inte avtalet vara skriftligt. Däremot skall du senast en månad efter anställningens början få skriftlig information från din arbetsgivare där väsentliga anställningsvillkor för din anställning skall framgå (detta gäller bara om anställningen varar längre än tre veckor).

Ex. på uppgifter som skall framgå som kan vara av intresse för dig; En kort specificering av dina arbetsuppgifter, vilken typ av anställning du har (i ditt fall framgår det bara att du är timavlönad, vilket inte är en anställningsform), vilka uppsägningstider som gäller, din begynnelse lön och andra löneförmåner.

Ta gärna med dig detta och hänvisa till 6c § lag om anställningsskydd (LAS) där kan ni läsa mer ingående vad som borde framgå.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Kan en anställning sägas upp innan den påbörjats?

Hej,
Jag har skrivit kontrakt med min nya arbetsgivare om en anställningsstart i december. Nu ca 1 mån innan start ska provanställningen avslutas samma dag den påbörjas pga ”annan personal oväntat återanlänt”. Jag kommer då få jobba sporadiskt istället för enligt kontraktet ”6 mån provanställning 40 tim/v”. Kan man besluta att avbryta en provanställning innan den ens börjat? Då kan ju arbetsgivaren sätta detta i system och locka personal att söka heltidstjänst för att sedan i själva verket få gå på timmar.

Svar: Ett avtal kan sägas upp efter det att det har ingåtts. Detta innebär att man faktiskt kan säga upp anställningen innan den har påbörjats så länge uppsägningstider och liknande iakttas. Det är inte tillträdesdagen som är avgörande, om detta inte är något som ni särskilt avtalat om.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Kan jag tacka nej till mitt arbete när drömjobbet dök upp?

Hej,
Jag skrev för ett par veckor sedan på ett anställningsavtal á 1 termin på en skola som mellanstadielärare. Jag har nu sett att mitt drömjobb ligger ute på annons, och jag har stor chans att få det. Vad händer om jag helt enkelt skulle kontakta skolan en vecka innan min anställning påbörjas och informerar om att jag inte kommer dyka upp? Vilka konsekvenser skulle jag stå inför?

Drömjobb: 100% tjänst, gångavstånd
Mellanstadiejobbet: 80% tjänst, 2 timmar enkel resa pendling.

Svar: Du har ingått ett avtal om att arbeta hos en arbetsgivare och om du inte fullföljer detta så begår du ett avtalsbrott. Om du har ingått ett avtal om en visstidsanställning och ni inte har avtalat om att anställningen ska vara uppsägningsbar så är du skyldig att arbeta tills avtalat slutdatum. Om du inte väljer att följa ert avtal kan du bli ersättningsskyldig för de skador som din arbetsgivare drabbas av.

Även om det kan kännas surt att du tackat ja till ett arbete och ett bättre dyker upp så har du en skyldighet när du tackat ja till ett arbete. Om man tänker den motsatta situationen, om din arbetsgivare valt att inte fullfölja ert avtal på grund av att en mer kvalificerad arbetssökande dyker upp, så vore den situationen inte önskvärd ur din synvinkel.

Men du kan alltid försöka prata med din arbetsgivare och se om de har någon annan som är intresserad av tjänsten, ni kanske kan lösa det tillsammans.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Rätt till ledighet

Hej,
Jag jobbar i en butik och har inte skrivit på något avtal eller kommit överens om något sedan i januari 2018. Min provanställning gick ut i december 2017 och jag skrev därefter på papper om vikariat en månad framåt, vilket gick ut i januari 2018. Sedan dess har jag inte skrivit på något/kommit överens om något avtal. Jag har fått schema några veckor i taget efter det. På grund av detta så trodde jag att det inte skulle vara något problem att vara ledig. Jag frågade i september (tre månader innan) om jag kunde vara ledig några dagar i december. Eftersom jag ej har schema som räcker dit eller är garanterad ett visst antal timmar såg jag ej något problem med detta. Men min chef säger då att detta ej går eftersom att fler vill vara ledig just de dagarna.

Kan hon verkligen neka mig ledighet då jag inte har något avtal eller schema som räcker ända dit? Dessutom har jag hört att om man är tillsvidareanställd så kan man ej bli nekad om man ansöker om ledigt tre månader innan önskade dagar? Vilket jag gjorde för att vara på den säkra sidan. Så vad gäller egentligen? Kan hon neka mig? Fast vi inte kommit överens om något avtal?

Svar: Vi undrar hur ditt anställningsavtal ser ut och även hur provanställningen avslutades? Provanställning avbryts, avslutas eller övergår i en tillsvidareanställning. Det är felaktigt att du går från en provanställning till ett vikariat. Detta kan innebära att din arbetsgivare är skadeståndsskyldig för att inte ha följt LAS, lagen om anställningsskydd. Vi anser att din arbetsgivare inte har koll på arbetsrätten och din anställningsform bör ses över och vad din sysselsättningsgrad ligger på. Tänk på att anställningsavtal inte behöver vara skriftligt. Däremot har du rätt att få ut anställningsvillkor som bekräftar din anställningsform och ger dig de väsentligaste informationen om din anställning. Om din arbetsgivare även misskött sig på denna biten så är det ytterligare en punkt som skulle kunna innebära skadestånd.

När det gäller ansökan om semester eller ledighet så är det generellt så att arbetsgivaren ska försöka gå den anställde till mötes, särskilt när man är ute i så god tid. I slutändan är det dock arbetsgivaren som har rätt att bestämma. Eftersom det inte framgår tydligt hur ditt schema ser ut så är det svårt att ge ett mer specifikt svar.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Uppsägning via sms

Hej,
Jag har blivit uppsagd via sms och har ett kontrakt som går ut den sista september denna månad. Vad gäller? Måste jag jobba månaden ut för att få ut min lön? Får jag bara denna månadens lön? Har/hade ett tillsvidare kontrakt med månadslön. Blev tillsagd att lämna alla nycklar och tillbehör gällande jobbet redan dagen efter beskedet. Känns som att företaget gör fel?

Svar: Om du är tillsvidareanställd kan inte din arbetsgivare säga upp dig utan ”saklig grund”, det innebär att de först måste utreda om det går att omplacera dig inom verksamheten.

Sedan finns det två sätt ” saklig grund” som du kan bli uppsagd på. Antingen genom arbetsbrist eller om det handlar om personliga skäl som hänför sig direkt till dig som arbetstagare.

I detta fallet blir jag tveksam till om du är tillsvidareanställd då du nämner att ditt kontrakt går ut i slutet av september? Vilket i så fall tyder på att du har haft en visstidsanställning eller vikariat?

Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner även om du inte utför något arbete åt din arbetsgivare. Har du ett anställningsavtal som går ut den siste september ska du ha betalt för denna tiden. Men om du är tillsvidareanställd behöver vi nog lite mer underlag om din anställning, för som det låter ovan verkar inte din arbetsgivare ha gjort rätt för sig.

Vänligen Arbetsrättsjouren