Alla inlägg av Ulrika

Måste jag ta lunchrast?

Hej
Är det lag att ha sin lunch/sina 30 minuter efter 5 timmar? En dag i veckan jobbar jag 6h för att få ihop mitt schema på 75%. Istället för att jobba 5,5h och gå hem och äta sedan och sluta så måste jag ta en halvtimme lunch och sedan arbeta en halvtimme till. Inte praktiskt men men vad säger lagen? Enligt fack har jag rätt till lunch efter 5h men om jag inte vill ta den och få hem en halvtimme tidigare då?

Svar:
Hej,
om du och din arbetsgivare kan komma överens om det som passar dig och verksamheten bäst ska det inte vara några problem. Lagen är till för att skydda dig som arbetstagare så att du mår bra på jobbet och får den vila du behöver.

Prata med din arbetsgivare och argumentera för en bra lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller vid föräldraledighet?

Hej,
jag fick barn i slutet av maj och har sedan kommit överens med min chef om att jag ska jobba 40% under hela min mammaledighet. I juni insåg jag att det inte skulle fungera så jag sa upp mig. Jag har 3 månaders uppsägningstid och den går ut 30/9. Sedan jag fick barn har jag arbetat nästan mer än 40% och jag har fördelat tiden enligt vad som fungerat för mig och min bebis, dvs. jag har arbetat hemifrån och försökt att vara inne på kontoret någon dag i veckan.

Nu menar min chef att 40% ska arbetas på kontoret, vilket jag känner inte kommer att fungera med en nyfödd bebis.

Min fråga: Jag har lite mer än en månad kvar på min anställning och vill gå upp till 100% föräldraledighet resten av min anställning eftersom jag inte kan möta hans krav på att vara på kontoret 40%. Jag är osäker på om han kommer att godkänna det. Vad har jag för rättigheter?

Svar:
Hej,
enligt Föräldraledighetslagen kan du vara helt ledig till dess barnet är 18 månader. Om du har dagar med föräldrapenning kvar efter dessa 18 månader har du rätt till ledighet de dagar du tar ut föräldrapenning.
När man ska bestämma ledighetens förläggning, ska detta ske i samråd med arbetsgivaren. Kan man inte komma överens är huvudregeln att arbetsgivaren ska förlägga ledigheten i enlighet med dina önskemål. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt  Föräldraledighetslagen.
Jag vet inte om jag förstod ditt mail rätt men du behöver inte säga upp dig från ditt arbete när du får barn. Du har rätt att vara föräldraledig enligt ovan och fortfarande ha kvar din anställning. Det är en rättighet enligt lag och inget din arbetsgivare kan säga emot. Istället för lön anmäler du och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Du meddelar arbetsgivaren när du vill återgå i tjänst och du har då även rätt att arbeta deltid om du vill det.
Säger du upp dig själv löper uppsägningstiden under din föräldraledighet.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Måste jag ta ut semester under min arbetsbefriade uppsägningstid?

Hej,
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter 6 år. Det står att jag är arbetsbefriad under uppsägningen med bibehållna anställningsförmåner. Sedvanlig slutreglering av lön, semester , kompsaldo sker månaden efter anställningens upphörande. Betyder detta att jag är arbetsbefriad med lön? Min arbetsgivare vill att jag tar ut min semester (25) dagar under uppsägningen vilket jag inte vill med stöd av § 14 semesterlagen. Arbetsgivaren menar att den § inte gäller när jag är arbetsbefriad, stämmer det? Jag är tyvärr inte fackligt ansluten och kan därför inte vända mig dit.

Svar:

Hej,
I 14 § 1 st. semesterlagen anges att semesterledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan att arbetstagaren medger det. Förbudet mot att utan arbetstagarens samtycke lägga ut semesterledighet till uppsägningstid har tillkommit främst för att upprätthålla det skydd som anställningsskyddslagens uppsägningsbestämmelser ger. Av bestämmelsens 3 st. framgår dock att semesterlagens förbud mot utläggning av semesterledighet under uppsägningstid inte gäller om uppsägningstiden överstiger sex månader.

Det framgår inte av ditt mail hur lång uppsägningstid du har. Men oavsett detta så är det i överenskommelsen/förhandlingen med din arbetsgivare om vad som ska gälla under arbetsbefrielsen som ni även måste komma överens om (skriftligt) vad som ska gälla med förläggning av innestående semester.

Det finns en AD-dom (Mål nr: AD 2012 nr 65 ) som dömt inom just detta område.

Jag hoppas ni hittar en gemensam överenskommelse som ni båda är nöjda med.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Måste jag ta semester under föräldraledigheten?

Hej!
Lagen säger att jag har rätt att spara 5 semesterdagar per år. Innebär det att jag MÅSTE ta ut de övriga 20 intjänade dagarna under semesteråret, dvs att min arbetsgivare kan tvinga mig att ta ut semester trots att jag t.ex är föräldraledig hela året? Om jag på egen begäran inte vill ta ut några semesterdagar, brinner de 20 dagarna inne då eller får man ut dem i pengar?

Svar:

Hej,
Samma regler för semesterledighet gäller oavsett om du är föräldraledig eller i tjänst.Du har bara rätt att spara de semesterdagar som överstiger 20, eftersom arbetsgivaren är skyldig att lägga ut 20 semesterdagar. Eftersom du endast har rätt att spara fem semesterdagar per år bör du avbryta din föräldraledighet för att ta ut semester.

Ibland går det dock att komma överens med arbetsgivaren om att ta ut den semester som du tjänat in under föräldraledigheten efter det att du har börjat arbeta igen. Prata med din arbetsgivare och se vilken lösning ni kan komma fram till.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Har min uppsägning gått rätt till?

Hej!
Jag har blivit uppsagd p g a arbetsbrist. Jag får inte se min omplaceringsutredning trots upprepade försök. Fick ej heller veta när MBL mötet skulle ske. Allt kom som en chock. Efter att jag fick sluta anställs det släktingar och vänner på löpande band. Jag har inte misskött mig tvärtom. Är detta korrekt.?

Svar:
Hej,
det låter inte som att det har gått rätt till. En arbetsgivare kan säga upp dig pga. arbetsbrist men precis som du skriver måste hen först undersöka möjligheter till omplacering. Är du medlem i ett fackförbund har arbetsgivaren skyldighet att först förhandla med ditt ev. förbund. Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) är sist in först ut vid arbetsbrist. Men det finns undantag: Enligt 22§ får en arbetsgivare med högst 10 anställda oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan det även finnas undantag där.

Innan arbetsgivaren anställer ny personal gäller företrädesrätten. Om denna regel kan du läs mer här:
http://arbetsrattsjouren.nu/2013/08/foretradesratt-vad-galler.html

Om du är fackligt ansluten ska du vända dig till dem för stöd. Du är välkommen att återkomma till oss för stöd. Vi diskuterar då hur vi kan gå vidare och kostnaden för detta.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller vid flextid?

Hej!
På vår arbetsplats har vi en arbetsbelastning som går upp och ner. Ibland är det tokmycket och ibland nästan inget. Har vi rätt att be arbetstagaren att gå hem (och ta ut övertid/flextimmar som kompensation). Detta kanske vi inte kan informera om förrän samma dag det blir aktuellt. Arbetstagaren kanske hellre vill antingen ta ut övertiden/flexet i pengar eller också ta det vid en tidspunkt som hen själv väljer.
Vilka rättigheter har arbetsgivaren resp arbetstagaren i det här fallet?

Svar:
Hej,flextid är inte reglerat i svensk lag utan i kollektivavtal och/eller det enskilda anställningsavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på er arbetsplats bör ni alltså reglera detta i någon annan form av avtal eller policy. I ett flertal kollektivavtal finns reglerat om övertid får tas i pengar eller i tid samt under vilka förutsättningar. Det låter snävt att man som anställd samma dag ska få besked om uttag av ersättning.  Se om ni kan hitta det kollektivavtal som gäller inom er bransch (om ni inte har avtal redan).

Ni är välkomna att återkomma om ni behöver ytterligare hjälp. Vi kan erbjuda olika arbetsrättsliga tjänster om ni är i behov av mer kontinuerligt stöd.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Hur säger jag upp någon pga. personliga skäl?

Hej!
Jag arbetar inom ett  företag och vi har problem med en anställd. Hon började med att arbetspröva på 75 % under en längre tid och blev erbjuden en anställning på 75%. Hon krävde att få heltid och gick då med på att utföra en arbetsuppgift som hon tidigare ej utfört. I detta fall hade jag inget att säga till om och ifrågasatte att arbetsgivaren gick med Problemen är att hon tar för långa fika- och lunchraster. Hon hittar alla möjliga ursäkter till att hon inte kan utföra de uppgifter hon gick med på att göra för att få heltid. Hon ifrågasätter varför vi ska utföra mer arbete åt en kund och tror att det är något jag hittat på för att vara polis. Hon har dåligt inflytande på övrig personal och jag skulle helst se till att hon inte var kvar hos oss. Är dessa saker skäl för uppsägning pga arbetsvägran?

Svar:

Hej,
för att det ska finnas saklig grund vid uppsägning pga. personliga skäl måste personen ha fått en chans till bättring. En viktig markering är att skriva en skriftlig varning och upplysa personen om vilka förändringar som måste ske. Att i samband med överlämning av varning även prata med personen om vilka skyldigheter hen har utifrån det anställningsavtal hen skrivit under. Sker inga förbättringar kan det finnas grund för uppsägning.

Du hittar mer information på vår hemsida kring varningar och erinran. Du är välkommen att återkomma för mer stöd, detta är då en tjänst vi tar betalt för.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Hur ska jag arbeta med sjukersättning?

Hej
Jag har 25% sjukersättning , får min arbetsgivare då göra schema så jag skall jobba 8 timmar en dag?

Svar:
Hej,
vad jag förstår av ditt mail är det inte möjligt för dig att arbeta en åtta timmars dag. Att din sjukersättning på 25 % ska fördelas så att du får möjlighet till kortare dagar. Detta är en överenskommelse som måste ske mellan dig, Försäkringskassan och arbetsgivaren. Vad säger ditt utlåtande från Försäkringskassan om din nedsättning av arbetsförmåga och vilka medicinska underlag finns som styr hur din arbetstid ska förläggas.

Du är välkommen att återkomma om vi missuppfattat din fråga i någon del.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Vad gör jag om min chef kränker mig?

Hej,
Detta hände mig för ett par dagar sedan. Min chef kommer in skrikande och säger att jag inte hade avbokat ett pass på en timme, egentligen hade ingen av mina kollegor gjort detta, men hen hoppade på mig.

Hen började skrika och säga att sådana här saker får hen att se rött, allt skrikande och med högljudd framför en annan kollega. Jag sade till hen att ta det lugnt. Det där är gammalt och det var arbetsledaren som sade att det var OK, då säger hen det är hen som är chefen. Ok säger jag sedan undrar man varför man har arbetsledare, men säger ingenting eftersom jag kände mig hotad och kränkt och var rädd. Jag påpekade att detta hade alla gjort, varför hoppar hen på mig på det sättet. Hen fortsätter skrika en massa saker, helt andra saker. Hen säger detta kommer att sänka min lön. Jag måste påpeka att jag är en av dem som drar mest pengar.

Jag frågar mina kolleger efteråt om hen hade pratat med dem. De säger ”ja” men att hen var lugn och inte skrek. Det visade sig att en annan kollega hade kontaktat facket som i sin tur berättade för henne att denna chef redan hade blivit anmält för kränkande behandling mot en annan kvinnlig kollega i en annan avdelning. Jag kände mig rädd och kränkt och nu vet jag inte vad jag kan göra. Vad kan jag göra rent juridiskt om detta upprepar sig. En gång är kanske ingen gång, men detta var tydligen inte nytt.

Hej,

det är din arbetsgivare som har huvudansvar för att arbetsmijön fungerar som den ska och att ohälsa inte uppstår. Detta regleras i Arbetsmiljölagen och även i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. På nedanstående länkar kan du ladda ned föreskrifterna från Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-afs-199317-foreskrifter/

Det är viktigt att du skriver ner dina upplevelser av kränkningarna och tidpunkten då de skedde. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan du kontakta den personen. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. Vi ser då hur vi kan gå vidare och till vilken kostnad.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Har min arbetsgivare rätt att omplacera mig?

Hej
Jag har fått en varning av personliga skäl i mitt arbete, och har sedan varit sjukskriven (utmattningssyndrom). Ska nu rehabiliteras. Min ordinarie tjänst är en där ingår en viss del utbildning. Nu vill min arbetsgivare att jag på obestämd tid ska genomgå rehabilitering utanför min ordinarie tjänst (dvs utan utbildningsdelen), trots att det inte borde finnas några hinder att genomgå rehabilitering inom min ordinarie tjänst. (Förhandlingen kring varningen, och varningen i sig innebar inte att jag skulle omplaceras). Jag tycker snarast den förändrade tjänstgöringen försvårar rehabiliteringen. Får arbetsgivaren ändra min tjänst på det sättet utan egentligt skäl? Har jag inte rätt till rehabilitering inom ordinarie tjänst, om det är möjligt?

Svar:

Hej,
det är Försäkringskassan och din handläggare där som har det övergripande ansvaret för att tillsammans med dig och din arbetsgivare planera för din rehabilitering. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder för att du ska kunna återgå i arbete. Det finns inte saklig grund för att säga upp dig förrän åtgärder har prövats. Arbetsgivaren ska i första hand prova att anpassa dina arbetsuppgifter för att du ska kunna återgå till din nuvarande tjänst. Men om detta inte är möjligt kan även omplacering vara ett alternativ antingen inom den egna verksamheten eller hos annan arbetsgivare. Men det är i diskussion och samverkan med din arbetsgivare och Försäkringskassan detta ska ske. Är du fackligt ansluten kan du även ta hjälpa av dem.

Vi kan gå in som ombud för dig men detta är en tjänst vi tar betalt för.

Du är välkommen att återkomma om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren