Author Archives: Arbetsrättsjouren

Ändrad arbetstid

Hej
Jag vill fråga om hur många gånger kan arbetsgivare ändra arbetsvillkor gällande min arbetstid? Jag är anställd tillsvidare på 75% över 2 år. Firman har behov att förlänga min arbetstid länge sedan. Fr.o.m. 2012.11.01 -2012.12.31 ändrades min arbetstid till 94%. Nu igen kommer jag jobba 94% fr.o.m.2013.01.31 -2013.03.31. Själv vill jag fortsätta på sådana villkor tillsvidare men det är bekvämt för min arbetsgivare att alltid begränsa min period och senare fortsätta igen på samma villkor 94% och då tröttnar jag på
den osäkerheten.

MVH

SVAR:

Hej,

Om det står en sysselsättningsgrad på 75 % i ditt anställningsavtal så gäller det och du är inte tvungen att arbeta upp till 94 % om inte du och arbetsgivaren är överens om detta. Din arbetsgivare kan inte ensidigt ändra ditt anställningsavtal. Utifrån hur din ökning av sysselsättningsgrad är reglerad får svaret på din fråga olika utfall. Har ni reglerat den utökade sysselsättningsgraden med nya anställningsavtal så gäller de nya anställningsavtalen. Då du är anställd i en tillvidareanställning får ditt anställningsavtal inte tidsbegränsas.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Får inte ut ersättning från min arbetsgivare

Har chefstjänsteman rätt att neka utbetalning av retroaktiv lön för två månader? Jag slutade min anställning 31 maj 2012 och lönen från april var inte klar. Chefen svarade mig ”att du slutade så nära april, så vi ger till de som arbetar kvar”. Jag har i mer än 30 år arbetat som socialsekreterare och har även kontaktat ansvarig på personal-
avdelninghen, som uppger att individgaranti saknas. Jag fyllde 65 år november 2011 och arbetade kvar till våren 2012. Jag förstår inte varför
jag får besked om att ej få något retroaktivt för april och maj. För min del påverkar detta pensionen framöver, som ansvarig på personalavdelningen inte tänkt på. Tacksam för att få besked/förklaring.

Vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

Du har alltid rätt att få ut lön för den tid som du har arbetat. Jag uppfattar det som att det är en löneökning eller bonus som du inte har fått ut. Har du och din arbetsgivare avtalat om att du ska ha ersättningen så gäller detta självklart. Det kan finnas specifika villkor för att få ut en bonus exempelvis att man måste arbeta året ut. Vid löneökningar kan det finnas avtal där man inte garanteras en minimiökning utan ökningen kan fördelas olika på arbetstagarna. Det är svårt att svara mer specifikt utifrån den information som jag har i ditt fall men jag rekommenderar dig att diskutera saken med din arbetsgivare och leta fram källan till ditt krav exempelvis ett kollektivavtal eller ditt anställningsavtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Alkoholism och uppsägning

Hej jag har en fråga angående min uppsägning eller mitt avsked. Jag fick sparken ifrån ett jobb redan efter tio dagar. Det är så att jag lider utav alkoholism och är på bättringsvägen. Men jag har återfall då och då. Problemet är att man inte alltid kan välja när det händer eftersom det är lätt att förlora kontrollen över alkoholen när man är alkoholist. Jag kom den tionde dagen full till jobbet och blev hem skickad. (Jag vet att det ser idiotiskt ut att gå full till jobbet men den som har inblick i alkoholism vet att det är en svår sjukdom som man inte alltid väljer när det gått långt). Dagen efter fick jag skriva på ett paper om att vi var överens om min uppsägning tror jag det stod på pappret. Det stod ingenting om avsked i alla fall. Jag har nu i två veckor försökt få tag på min gamla chef angående min lön jag jobbat ihop innan jag han få sparken,men han svarar inte och ringer inte tillbaka. Jag behöver ju
fortfarande leva och behöver pengar för att betala mina utgifter. Det var en timlöns anställning. Och jag undrar om min chef har rätt till att inte betala ut lön alls eller hur det bör se ut i mitt fall.

SVAR:

Hej,

Alkoholism är en sjukdom och en arbetsgivare får inte lov att säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom utan att ha vidtagit några åtgärder. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar innan arbetsgivaren får lov att säga upp dig till följd av din alkoholism. Rehabiliteringsansvaret regleras i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Först när din arbetsgivare vidtagit en rad åtgärder och de har utvärderats kan det finnas en rätt för arbetsgivaren att säga upp dig. Du har skrivit på en uppsägning som kan ogiltigförklaras om du kände dig tvingad att skriva på uppsägningen. För att ogiltigförklara en uppsägning måste man säga till arbetsgivaren inom två veckor, det är alltså en väldigt kort preskriptionstid. Du kan ha rätt till skadestånd för hur din arbetsgivare har agerat. Du har självklart rätt att få ut ersättning för den tid som du har arbetat. Önskar du mer hjälp är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Villkor för allmän visstidsanställning

Min flickvän har haft en allmän visstidsanställning inom vården från och med mars 2010, kontraktet har inget slutdatum. Arbetstiden har varit vid behov per timme. Hon har sedan i augusti studerat och ej blivit inbokad på några arbetspass.
Inför julen kontaktade hon företaget som då sa att efter som hon inte jobbat på 3 månader så har anställningen upphört.

Är detta i enlighet med LAS? Skall man inte vid en uppsägning bli skriftligen uppsagd om anställningen varat i mer än 3 månader? Borde inte också hennes anställning ha övergått i en tillvidareanställning efter 2 år enligt §5?

SVAR:
En allmänn visstidsanställning ska ha ett slutdatum avtalat, annars är det att betrakta som en tillsvidareanställning.
Du har helt rätt i att det företaget hävdar strider mot LAS, och att hennes anställning har övergått till en tillsvidareanställning (om det inte redan var det från början) i enlighet med §5. Detta förutsatt att det inte står annorlunda i hennes anställningsavtal eller i ett ev kollektivavtal.

Återkom till oss om ni vill ha vårt stöd i diskussionen med arbetsgivaren.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Omfattas av årets lönerevision

Jag har i snart två år varit tjänstledig från mitt ordinarie arbete för en projektanställning inom samma bolag. Lönen på projektanställningen är baserad på min ordinarie anställning och förra året ingick jag i lönerevisionen och fick löneökning samt retroaktivt från 1/4. I år har jag sökt och fått en ny tjänst (samma bolag) med start 1/9. Dock har jag varit tjänstledig från denna för att fortsätta min projektanställning året ut.
Min nya tjänst innebar en löneökning jämfört med den gamla, men jag har fram till 1/9 haft kvar min lön som var baserad på tjänst nr 1 i projektet. Nu vid lönerevisionen säger min arbetsgivare att jag inte har rätt till att vara med i den då jag är lönesatt i år. Jag förstår att min nya tjänst inte ger mig rätt till lönerevision i år eftersom att den gällde from 1/9, men det jag inte förstår är varför jag inte får vara med 1/4 – 30/8 då lönen baserades på min första tjänst?

SVAR:
På din beskrivning låter det rimligt att du ska omfattas av lönerevisionen under perioden 1/4-31/8. Kanske finns det skrivningar i ditt avtal, eller ett kollektivavtal som reglerar detta?
Om det finns ett fackligt ombud på din arbetsplats så rekommenderar jag att du kontaktar detta.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren