Author Archives: Arbetsrättsjouren

Jobba trots arbetsbefriad?

Jag har sagt upp min anställning. Uppsägningstid är tom 17/3, men min arbetsgivare att gett mig besked om att de vill att jag ska gå tidigare (8/2) men
få lön för hela uppsägningstiden.

Nu vill de ändå att jag ska ställa upp på ett uppdrag som är efter den 8/2. Har jag skyldighet att ställa upp fast de entledigat mig tidigare?

SVAR:
Om ni har kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden så är det vad som gäller. Om du själv vill gå in och ta uppdraget som erbjuds så finns det inget som hindrar dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vilken anställningsform och vilken uppsägningstid?

Hej!
Min flickvän arbetar i en mindre livsmedelsbutik utan kollektivavtal. Är heller ej fackligt ansluten (tyvärr!).
Enligt hennes anställningsavtal 2012-02-15 har hon följande:
– Tillsvidareanställning, tillträdelsedag 2012-02-01
– ”Anställningen omfattas av kollektivavtal……………..Fora…………..”.
– Anställningen sker efter 2 års nystartjobb genom arbetsförmedlingen då anställer vi XX med pers.nr YY”.
– Dag för utbetalning av lön: 26

Jag tolkar formuleringen att hon har Tillsvidareanställning fr.o.m. 2012-02-01. Rätt? Vilken uppsägningstid gäller från arbetsgivaren resp arbetstagaren? Vad gör man om arbetsgivaren inte betalar ut lönen den 26 i månaden? I praktiken har hon haft nystartjobb fr.o.m. 2011-02-01 hos denna arbetsgivare.

MvH

SVAR:

Hej,

Utifrån informationen tolkar jag det med som att din flickvän är tillsvidareanställd från den 1 februari. Uppsägningstid bör finnas reglerad i kollektivavtalet som din flickvän omfattas av. Enligt LAS är uppsägningstiden beroende på anställningstiden, har man varit anställd i mindre än 2 år har man en uppsägningstid på 1 månad. Sedan ökar uppsägningstiden om det är arbetsgivaren som säger upp arbetstagaren. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lönen på avtalat datum, håller arbetsgivaren in med sin prestation (betala ut lön) kan i förlängningen arbetstagaren hålla inne med sin prestation (arbeta). Dock bör man undersöka varför lönen inte betalas ut i tid innan man vidtar några åtgärder.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Bemanningsdirektivet

Hej! Angående Europeiska Unionens direktiv 2008/104/EG, ska de inom bemanningsbyråer vara likställda som de övriga anställda inom samma bransch, det vills säga ha likvärdiga villkor såsom exempelvis lön. Senast 2012 läste jag att Norge fortfarande försöker implementera detta. Vet Ni om denna lagändring trätt i kraft i Norge? Om inte, vet Ni vart jag kan hitta information om detta?

Mvh

SVAR:

Hej,

Bemanningsdirektivet skulle implementerats senast den 5 december 2011. Jag har tyvärr inte information om hur och när Norge har implementerat direktivet. Sverige har implementerat direktivet genom en ny lag som trädde i kraft den 1 jan 2013. Om du går in på EU:s hemsida kan du se direktiv och hur de olika medlemsstaterna har implementerat direktiven. Där bör du finna den information som du efterfrågar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid vikariat

Jag mejlade er tidigare om uppsägningstid vid ett vikariat då ja blivit erbjuden ett sådant från den 11 februari till den 31 december. Ni svarade då att det vanligtvis är så att man inte har någon uppsägningstid utan att jag helt enkelt binder mig till att arbeta vikariatet ut och att inte heller arbetsgivaren kan säga upp mig innan, om vi inte avtalat om något annat. Dock ringde jag till
facket och frågade dem samma sak och fick svaret att detta nyligen ändrats i lagen, att det numera alltid är så att en (1) månads uppsägningstid gäller vid vikariat. Så, vilket stämmer?

SVAR:

Hej,

Jag kan inte finna några ändringar i LAS, så jag hänvisar till mitt tidigare svar till dig. Har facket gett dig ett annat svar kan du höra med dem om var förändringen har skett i LAS.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet att ha två anställningar?

hej! jag har en akut fråga. Jag är timanställd på en bemanningföretag och får inga pengar om jag inte jobbar. jag har sökt vidare och ska få en annan timanställning på ett annat företag. Båda tjänsterna gäller lärartjänster. Jag undrar om det är konkurerande? Kan jag ha två anställningar? Eftersom det är inga garantier från någon arbetsgivare om hur många timmar de kan erbjuda och då har jag ingen inkomst. Sen undrar jag hur länge uppsägnings gäller det för sånna vilkor.

Svar:
Hej!

I praktiken kan dessa två anställningar vara att betrakta som konkurrerande verksamhet. Mitt råd är att du stämmer av med arbetsgivarna innan du tar anställning hos de båda. Kanske kan du förhandla med din nuvarande arbetsgivare om att erbjudas fler timmar om de motsätter sig att du även jobbar för ett annat företag. Dina anställningsvillkor grundar sig i eventuellt kollektivavtal samt enligt ditt enskilda anställningsavtal.

Din uppsägningstid regleras enligt kollektivavtal om det finns och annars enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. vanligtvis är det en månads uppsägningstid vid egen uppsägning.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Hur lång uppsägningstid har jag?

Hej! Jag jobbar på ett café utan kollektivavtal. Men det är vitt. Jag har jobbat där i 1 år. När jag började jobba där skrev jag på ett avtal som gällde att jag skulle jobba där i 6 månader på provanställning. Jag har hört att man efter denna tid blir automatiskt fastanställd på det arbetet. Men jag är timanställd. Nu vill jag provjobba på ett nytt jobb och om det funkar bra så vill jag byta, men det jag undrar är hur lång uppsägnings tiden är på mitt gamla jobb? Om jag kan sluta direkt, eller om man då måste stanna en månad, eftersom jag inte har skrivit på ett nytt avtal efter att jag skrev på 6 månaders provanställnings avtalet.

Svar:
Hej!

Som anställd på ett företag utan kollektivavtal så har du uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och vid egen uppsägning är den en månad om ni inte avtalat om något annat. Självklart kan du få gå tidigare om det är något du kommer överens om med din nuvarande arbetsgivare.

Eftersom din provanställning löpt över i en tillsvidareanställning så gäller samma villkor som i det avtal ni skrev när du började.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att outsourca min funktion?

Hej Jag är 57 år och har blivit uppsagd pga. att ekonomifunktionen ska outsourcas. Jag blev uppsagd 4 december 2012 och har 1 års uppsägningstid. Idag sköter jag all redovisning, fakturering och löner på 1/2-tid.
Företaget/personen som ska ta över mina arbetsuppgifter ska sitta på min arbetsplats och supportas av företagets datapersonal. Befintligt ekonomi/löneprogram kommer också att användas av den nya konsulten.
Min fråga är:
Är det outsourcing eller övertagande av verksamhet?
Har min arbetsgivare rätt att göra så här?
Jag är inte fackligt ansluten.

Svar:
Hej!

Arbetsgivaren har i grunden rätt att ensidigt bestämma sig för att outsourca delar av företaget. Däremot skall omorganisationen förhandlas med ev. fackförbund med kollektivavtal på arbetsplatsen. Finns inte kollektivavtal så ska iaf. aktuella uppsägningar förhandlas med berörda fackförbund och hänsyn skall tas till turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS).

I detta fall låter det inte som övertagande av verksamhet utan snarare outsourcing av en funktion. Det verkar inte handla om en fusion eller företagsförsäljning utan arbetsgivaren har vanligtvis rätt att ensidigt besluta om att del av verksamhet skall läggas ut på konsult. Detta så länge organisationsförändringen och uppsägningarna har skett korrekt enligt första stycket.

Så i detta fall är mitt svar ja, arbetsgivaren har rätt att göra så här (utifrån vad jag kan utläsa av din fråga).

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Nya arbetsuppgifter – ligger det inom arbetsskyldigheten?

Hej,
För 1 1/2 år sedan fick vi en ny chef till vår grupp efter att den dåvarande slutat. Vår nya chef har ett stort kontrollbehov och har ”tagit över” när det gäller ett visst ansvar för alla i gruppen. Nu vill han göra om våra titlar och när det gäller min titel så stämmer den inte riktigt in på vad som ska vara mina huvudsakliga arbetsuppgifter. Jag hade dock inte brytt mig så mycket om det inte vore så att jag allmänt upplever innehållet som en delegering. Där jag tidigare varit ansvarig är nu formuleringen att jag ska assistera och bidraga. Ingen omorganisation eller varsel om neddragningar har flaggats. Jag misstänker att helt enkelt att jag inte är ”någon favorit”. Jag mår väldigt dåligt av det här. Min fråga är – måste jag skriva på? Vad händer om jag inte gör det?

Svar: Om dina arbetsuppgifter förändras kan det ses som en omplacering. Arbetsgivaren har en rätt att omplacera arbetstagare till följd av arbetsledningsrätten men det följer vissa begränsningar. Förändras din lön, att du får mindre kvalificerade arbetsuppgifter, fråntas ansvar, arbetstider och andra anställningsvillkor kan detta innebära att omplaceringen inte är inom ramen för din arbetsskyldighet. Om omplaceringen inte är inom din arbetsskyldighet är omplaceringen att anse som ett skiljande från anställningen med erbjudande om återanställning. För att kunna skilja en anställd från arbetet krävs saklig grund. Har din arbetsgivare inte saklig grund så kan man angripa händelsen rättsligt. Utöver de här reglerna finns diskrimineringslagstiftning, har din arbetsgivare diskriminerat dig kan omplaceringen angripas även om den ligger inom arbetsskyldigheten.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Omplacering och avgångsvederlag

Hej,
Jag har nyligen fått veta att jag ska bli uppsagd från mitt jobb pga. arbetsbrist som är en saklig grund, men det jag undrar är vad gäller angående deras skyldighet att omplacera mig. De hävdar att enligt turordningen så är jag sist in på avdelningen, men gäller inte det alla anställda på företaget? Jag är sist av tre som har haft liknande arbetsuppgifter (kundtjänst) förutom att jag var deras chef. Jag är just nu föräldraledig. Företaget nyanställde två personer i veckan på andra tjänster (säljare) och tre till på företaget har blivit anställda efter mig. De verkar inte själva veta vad som gäller för när jag tog upp att jag inte är sist in på företaget så blev de osäkra. Då använde de kommentarer som att de då kunde kanske säga upp en mekaniker på företaget som anställdes senare men då skulle jag få mycket lägre lön, vad gäller där? Jag har idag 37 000:- i lön
och mekanikerna ligger på en lön på ca 22 000:- Jag är egentligen inte längre intresserad av att komma tillbaka utan jag vill att de ger mig nått typ av avgångsvederlag hur gör jag?

Svar: Vid en omplaceringsutredning ska arbetsgivaren överväga alla skäliga möjligheter för att undvika uppsägning av dig som arbetstagare, som därmed inte ska begränsas till en driftsenhet. Generellt säger man att ju större företag desto större omplaceringsskyldighet. Förutsättningen är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som avses. Arbetsgivaren har alltså skyldighet att göra en noggrann omplaceringsutredning. Utredningen behöver inte vara skriftlig men arbetsgivaren ska kunna lämna en omfattande muntlig redovisning av omplaceringsmöjligheterna.

Det finns även skrivningar i LAS om skäliga omplaceringserbjudande men att det dock inte är så att lagen ger något befattningsskydd. Du som arbetstagare är inte garanterad en omplacering till annan likvärdig anställning, även om arbetsgivaren så långt möjligt bör eftersträva detta. Det är din sak att ta ställning till om ett erbjudande om omplacering ska accepteras. Om du avböjer erbjudandet uppstår en arbetsbrist om arbetsgivaren bedömer att det inte finns fler omplaceringsalternativ.

Avgångsvederlag regleras inte i någon lag. Vad som är rimligt att kräva i avgångsvederlag är individuellt ifrån fall till fall och det beror t ex på hur länge du har varit anställd, om arbetsgivaren måste kringgå turordningsreglerna och av vilken anledning anställningen avslutas.

Du får inte heller bli missgynnad pga. att du är föräldraledig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren