Alla inlägg av Cristian

Tillsvidare erbjuder vi endast rådgivning via AJ Express

På grund av mycket stort inflöde av frågor så kommer vi under sommaren endast erbjuda AJ Express. Vi bedömer att detta som en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna fortsätta att hålla hög kvalitet i våra svar. För att du snabbt ska få hjälp rekommenderar i att du först söker igenom bloggen, där finns många bra svar på vanligt förekommande frågor.

AJ Express innebär att att rådgivningen kostar 99 kr och i gengäld är du garanterad personlig e-postkontakt snarast möjligt och senast inom 5 arbetsdagar. Du betalar direkt via denna länk och vi kontaktar dig snarast möjligt när din betalning är registrerad.

Vi önskar er en härlig sommar!

Vänliga hälsningar
Arbetsrättsjouren

Är det avtalsbrott och har jag rätt till mina tre månaders uppsägningstid?

Hej! Jag har varit provanställd på en firma där jag nu har blivit uppsagd p g a arbetsbrist och jag blev delgiven om anställningens upphörande skriftligen 2014-06-24. I den skriftliga delgivningen står det att anställningen upphör 2014-06-30. Jag påpekade att i mitt anställningsavtal står det att det är en uppsägningstid på 3 månader men chefen sa att det inte gäller och sen dess har han gett olika besked om när min sista arbetsdag är. förra veckan sa han att fredagen 2014-07-11 skulle ja lämna mina nycklar och kläder och att det skulle vara min sista dag. Jag undrade då om jag skulle få betalt för resterande uppsägningstid men fick svaret nej. På fredagen upplyste ja då chefen om att jag kommer gå vidare med detta om han inte iakttar min uppsägningstid och när jag har lämnat in allt och gått hem ringer han tillbaks och säger att jag har två alternativ. antingen så får jag betalt denna månad ut, utan att behöva jobba eller så kommer jag in igen på måndag och jobbar 3 månader. Detta är något jag inte tycker känns bra alls och jag undrar om han kan tvinga tillbaka mig efter att ha blivit hemskickad? Kan jag kräva att han skall betala mig resterande uppsägningstid utan att behöva jobba? Jag undrar också om delgivningen på anställningens upphörande kan användas som bevis för kontraktsbrott då det i den ej tas någon hänsyn till 3 månaders uppsägningstid när den säger att anställningen upphör 2014-06-30? det borde väl stå 2014-09-24 om man hade tagit hänsyn till uppsägningstiden?

Svar:
Hej!

Eftersom ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid i anställningsavtalet så gäller det om ni inte avtalar annat. Vanligtvis kan arbetsgivaren kräva att du jobbar din uppsägningstid ut men ditt fall låter lite mer komplicerat än så.

Jag vill hävda att han har brutit mot ditt anställningsavtal och att du möjligen skulle kunna kräva kompensation för detta brott. Å andra sidan inser han att han har agerat fel och är beredd att ge dig dina tre månader. Jag förstår att det känns fel att gå tillbaka efter denna behandling och min gissning är att han hoppas att du ska välja det andra alternativet. Möjligen skulle man kunna nå någon framgång om du via ett ombud kallar till förhandling för att försöka få till en förlikning. Eftersom jag antar att du inte är med i facket så får du dock stå för ombudets kostnader på egen hand och det finns ingen garanti för hur väl man skulle lyckas.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till restidsersättning trots inget kollektivavtal?

I min arbetsroll har det på senare tid krävts att jag reser i tjänsten. Om jag reser hemifrån 07.00 och är åter dagen efter vid midnatt säger min chef att de inte har som policy att betala för restid. Detta känns väldigt orättvist då det knappast är på min fritid jag gör detta.

Vi är inte kollektivanslutna och i mitt kontrakt står det inget om detta.

Vad säger lagen?

Svar:
Hej!

Tyvärr är lagen väldigt ihålig på denna punkt eftersom våra arbetsrättslagar bygger på att det finns kollektivavtal dvs. lokala överenskommelser om anställningsvillkor. I ditt fall när det inte finns kollektivavtal så regleras dina anställningsförhållanden i anställningsavtalet. I praktiken skulle din situation vara att betrakta som om du har månadslön utan avtalad övertidsersättning eller restidsersättning. Om man kan hävda praxis på din arbetsplats dvs. att någon av dina kollegor får ersättning så skulle man eventuellt även kunna hävda att du har rätt till det eftersom det då är praxis på arbetsplatsen.

Utöver vad lagen säger så tycker jag att det är förkastligt med den typen av slavliknande villkor då man som anställd inte får betalt för sin faktiska arbetstid. Det man möjligen skulle kunna testa är att driva det som en lönefordran för utebliven lön men juridiskt är det tyvärr tunt.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Muntligt avtal. Är det juridiskt hållbart?

Om facket 3 ombudsmän är på info med AG där de blir informerade om att versamheten tas över enl.las anställda har sett protokollet.
Vid ett senare möte får de en annan info ang.detta.
Dum fråga egentligen??
Men då måste de ju lätt kunna säga att det är det första löftet som gäller.
Är det inte så juridiskt hållbart.????
De har ju redan ett löfte?

Svar:
Hej!

Jag vet inte om jag förstår din fråga helt och hållet.

I grunden är även ett muntligt avtal ett giltigt avtal enligt Avtalslagen. Men det kan ju bli en bevisfråga och muntliga avtal kan ibland vara svåra att bevisa. I grunden är själva frågan om avtal eller ej inte arbetsrättslig utan civilrättslig.

Vad gäller om verksamheten skall tas över eller ej så är det svårt att utifrån informationen du ger svara på om de har agerat rätt eller fel. Möjligen har de brutit ett avtal men jag kan inte direkt se att företaget inte skulle kunna ändra sig ang. övertagande av verksamhet eller inte. Det beror helt på bakgrunden. Möjligen har annat avtalats vis slutna förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket och då är det vad som kommer överrens där som gäller.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till rast och paus?

Hej! Kan jag arbeta 6 timmar utan rast och sedan ta rast om minst 30 min.

Svar:
Hej!

Just frågor om rast och pauser har vi fått många av. Här hittar du ett av svaren:
http://arbetsrattsjouren.nu/2009/11/har-jag-ratt-till-rast-och-paus-under-min-arbetsdag-2.html

Jag även rekommendera att söka i vår blogg, här finns många svar att hitta.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Återbetalningsskyldig vid förskottssemester?

Hej

Har en fråga om förskottssemester.

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, blir man återbetalningsskyldig för den uttagna betalda förskottssemestern ?

Är detta reglerat i semesterlagen ?

Svar:
Hej!

Förskottssemster finns inte reglerat i lag men högst troligt i kollektivavtal om det finns på din arbetsplats. Vanligtvis skrivs förskottssemesterna av efter 5 års anställning eller om du blivit uppsagd pga. arbetsbrist. Vid egen uppsägning innan de 5 åren löpt ut så blir du vanligtvis återbetalningsskyldig.

Dubbelkolla vad ert kollektivavtal säger men det är högst sannolikt att du inte blir återbetalningsskyldig om du sagts upp pga. arbetsbrist.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Förläggning av semester

Hej!

Jag jobbar som bussförare på XXX. Jag jobbar 40h/v i snitt, och jobbar 2 helger av 5. Jag har 25 dagars semester.

I somras införde XXX att om vi hade arbetshelg efter (eller före) semestern ska betala med ytterligare 2 semesterdagar förutom de 20 som 4v semester kostar, för att få ledigt före eller efter semestern. De räknar alltså att en semestervecka är må-fred. De räknar inte på kvot.

Jag hävdar att vi har rätt till 4v sammanhållen semester jun-aug samt ytterligare 1 vecka, dvs 25 semesterdagar. Om jag får betala 22 dagar för att få vara ledig 4 hela veckor har jag bara 3 dagar kvar -det är inte en vecka…

Har verkligen XXX rätt att göra på detta sätt?

Mvh/Marie

Svar:
Hej!

Jag tror inte att jag helt och fullt förstår din fråga men ska försöka svara på bästa sätt.

Vanligtvis avser semesterdagar vardagar enligt §3a i Semesterlagen;
3 a § Semesterledighet avser hela dagar. I ledigheten ingår enstaka semesterdagar eller en period av semesterdagar, inklusive arbetsfria dagar. Ledigheten börjar och slutar med en semesterdag.
Lördag och söndag räknas inte som semesterdagar annat än i fall som avses i 9 § tredje stycket. Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Lag (2009:1439).

Undantaget i sista stycker regleras i 9§;
9 § En arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, har vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta.
Har i fall som avses i första stycket arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning en veckodag, som inte är lördag eller söndag, och som infaller under semesterledigheten, räknas den veckodagen som semesterdag.
Om semesterledigheten är kortare än fem dagar och arbetstagaren är ledig en lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag ska då inte anses som semesterdag. Lag (2009:1439).

Hoppas att detta hjälper dig på traven. Har ditt företag kollektivavtal så kan det eventuellt finnas andra överenskommelser där. Om inte annat har avtalats så har du dessutom rätt i att du har rätt till en ledighetsperiod på fyra veckor juni-aug.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Hur lång uppsägningstid har min provanställning?

Hej,

Hur lång är min uppsägningstid om jag som arbetstagare säger upp mig? I mitt avtal om provanställning står det …

Jag är idag provanställd och uppsägning kan ske från båda parter enligt gällande lagstiftning (står under rubriken anställning ). Under rubriken övrigt står sedan att ”I övriga, ovan ej reglerade, frågor regleras anställningsvillkoren av vid varje tidpunkt gällande innehåll i kollektivavtalet Tjänstemän, nr 0259 mellan HTF och Almega Tjänsteföretagaren.

Så är det två veckor eller en månad?

Med vänlig hälsning, Madeleine

Svar:
Hej!

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) så kan du gå på dagen vid egen uppsägning av provanställning. Eftersom det är en reglerad fråga i anställningsavtalet så tolkar jag att det är lagen som styr och inte kollektivavtalet.

Vänliga hälsningar
Arbetsrättsjouren
Cristian Sjövind

[wp_ad_camp_1]

Muntlig uppsägning av provanställning. Kan jag begära skadestånd?

Hej kära experter,
Jag har varit anställd som tillsvidare under prövotid. Sammanlagt 5 månader var jag anställd. Nu blev jag uppsagd för en månad sen 🙁
Men väldigt mycket är märkligt med uppsägningen. Jag blev uppsagd muntligt och blev hänvisad att det gäller ingen uppsägningstid. Så jag fick gå hem samma dag. Efter lite forskande visade det sig inte stämma. 14 dagars uppsägningstid gällde och jag har fått lön för dem dagarna. När jag fått min lön har dem mixtrat och lekt för att kunna dra så mycket pengar ifrån mig i form av privat körning av bil och en massa hitte på. Som tur har jag kontrollerat och sagt ifrån. Så jag har en otroligt dåligt känsla om hur detta skötts.
När jag nämnt detta för vänner så har dem frågat om jag fått en skriftlig uppsägning innehållandes datum för anställningens upphörande, uppsägningsgrund, fullföljdshänvisning med mera.
Nu 1,5 månad efter att jag blev hemskickad så har jag inte hört något från dem alls. Varken fått något via posten eller mejl.
Nu när jag läser på internet så hänvisar flera till LAS. Att muntlig uppsägning är giltig men skall upprättas skriftlig också annars är uppsägningen ogiltig. Även att tilldelas information om anledning och hur jag går tillväga för att strida beslutet osv.

Sättet dem har skött det på har skadat mig något oerhört för att inte prata om den ekonomiska skadan.
-Vad är det som gäller?
-Hur går jag tillväga, jag som inte är fackligt ansluten?
-Om jag är berättigad skadestånd, vad bör jag kräva? Några månaders lön?

Uppskattar ert svar och tack på förhand.

MVH

Svar:
Hej!

Enligt LAS 8§ så ska en uppsägning vara skriftlig. Med andra ord låter det som din arbetsgivare bland anant brutit mot denna paragraf.

Vad gäller skadestånd så är det en process man måste driva dvs. inget du per automatik är berättigad. Eftersom du inte är med i facket så får du driva processen på egen hand eller t ex med hjälp av Arbetsrättsjouren. Skadeståndsanspråket ska drivas enlgt §§38-39 i LAS och ska grundas i den skada som uppkommer pga. brottet. En sädant anspråk ska föras fram inom 4 månader från brottet.

Att du sagts upp utan grund är inget kostigt eftersom det rör sig av en provanställning vilken inte behöver vara sakligt grundad.

För att vi ska kunna uppskatta möjligheterna att driva detta vidare och vad man kan begära i skadestånd så behöver vi titta djupare in i ditt ärende. Summorna minskar vanligen med hur länge man varit anställd dvs. kort anställningstid lägre ersättning. Men detta beror också på om man kan hitta mer som arbetsgivaren har brutit mot samt hur stor kränkning du har blivit utsatt för. Dessutom brukar det oftast landa i en förlikning så motpartens samarbetsvilja spelar också in.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsagd och snuvad på lön. Kan jag utkräva något i efterhand?

Hej,

Min två frågor är:

•Om ett företag vid uppsägningstillfället av en anställd sägs upp (pga av arbetsbrist), men företaget är på obestånd, är då uppsägningen korrekt?
•Ifall det senare kommer upp omständigheter och skäl som skulle kunna visa att uppsägningen varit felaktig, efter det att fristen för bestridanden av uppsägningen gått ut, vilka chanser har man då att bestrida/resa uppsägningen? Hur lång tid efteråt?

Saken är den att jag känner mig snuvad på 3 månadslöner+ 1 månad uppsägning av stalig lönegaranti, företaget gick i konkurs kort efter min uppsägning.

Tack på förhand!

Martin

Svar:
Hej!

Giltigheten av uppsägningen är i sig inte kopplad till om företaget är på obestånd eller inte.

I fall då fristen för bestridan av uppsägningen har gått ut så kan man i princip inte bestrida den.

Om du är snuvad på pengar och det går att hitta lagligt stöd för detta så kan man driva det som en lönefordran. Då bygger det på att du inte har fått lön utbetald som du har haft rätt till.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren