Alla inlägg av Camilla Ländin

Om jag blir sjuk under semestern

Jag läste: http://arbetsrattsjouren.nu/2009/08/vad-galler-om-jag-blir-sjuk-under-semestern.html

15 § Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat. Lag (2011:129).

Hur ser det ut om företaget jag jobbar på inte är med i facket? Vad gäller då?
Kan det gälla om man visar upp läkarintyg från läkarbesök i efterhand?

Tack på förhand!

SVAR:
Om du blir sjuk under semestern ska du omgående meddela din arbetsgivare detta, på telefon, sms eller mail t ex. Du har då rätt att få de dagar du varit sjuk tillgodo att ta ut eller spara som semesterdagar.
Om du besöker läkare så kan du visa upp det intyget i efterhand. Om du har fått semesterersättning utbetald så ska det korrigeras på kommande lön.
Dettta gäller även för företag och arbetsplatser utan kollektivavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Jobba under loven vid tjänstledighet

Hej! Jag har precis börjat plugga och har tagit tjänstledigt från mitt jobb inom handels Jag kommer att ha jullov mellan den 21/12-8/1 och undrar då om jag är tvungen stt jobba under den perioden? Jag har sökt tjänstledig fram till den 3/6 då första terminen är avklarad.

Med vänlig hälsning, Marie

SVAR:
Om du har sökt tjänstledigt för studier för hela läsåret så måste du inte gå in och jobba under julhelgen eller andra lov. Du har inte heller rätt att kräva att få göra det. Däremot kan du komma överens med din arbetsgivare om hur ni ska göra.
Om du däremot  söker tjänstledigt för en termin i taget så är du skyldig att, och har rätt att jobba under jullovet.
Hälsningar Camilla Ländin

Får jag jobba utan lön?

Hej!
Jag är anställd i ett litet aktiebolag som för tillfället har en lite knackig ekonomi. Jag känner mig mycket lojal till företaget och vill hjälpa till så gott det går. Det jag undrar är om jag får erbjuda mig att arbeta utan lön i två månader och hur jag isåfall går tillväga?

SVAR
Det var mycket lojalt av dig att erbjuda en sådan sak! Om det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen (i så fall måste facket säga sitt först), så kan du och arbetsgivaren skriva ett avtal där du erbjuder dig att jobba utan lön under en viss period, det är OK.
Ni kan ju tex komma överens om att du ändå tjänar in semesterdagar som vanligt under den tiden, och att du kanske får rätt till en bonus eller annan kompensation när företaget går bättre?

Det finns inga hinder att göra så här, så länge ni båda går med på det och skriver ett avtal så att det inte blir några tveksamheter.
Hälsningar Camilla Ländin

 

Har jag rätt till lönesamtal?

Min enhetschef meddelade mig att det är inte lönt att jag frågar om lönesamtal pga att kommunen inte har ekonomi att höja min lön!?
Är inte medlem i facket och önskar därför eget lönesamtal, hur går jag tillväga?

SVAR:
Det finns ingen lagstadgad rätt till årliga lönesamtal, detta är något som regleras i kollektivavtal. Vissa fackförbund har inte indivduella lönesamtal i sina avtal, utan allt förhandlas kollektivt. Då du är anställd i en kommun så förutsätter jag att det finns ett kollektivavtal, och detta omfattas du av även om du inte är medlem i facket. Men det finns fortfarande ingen självklarhet att du har rätt till ett lönesamtal, utan det avgör i så fall din chef.
Du omfattas normalt sett av den kollektivavtalade lönerevisionen varje år. Om det finns ett fackligt ombud på din arbetsplats så kan du fråga hen vad som gäller, även om du inte är medlem.

Hälsningar Camilla Ländin

Får jag behålla lönen om jag avbryter mitt vikariat?

Hej,
Jag har ett vikariat med högre lön än min ordinarie tjänst som jag är tjänstledig ifrån. Vikariatet är tom 31/3 2017 men jag kommer att gå tillbaka till min ordinarie tjänst innan angivet datum ovan.

Har jag då rätt att bibehålla min högre lön som jag har på vikariatet, eftersom jag har ett avtal som ger mig högre lön fram till mars?

SVAR
Om du går tillbaka till din ordinarie tjänst så bryter du avtalet om vikariat, och det blir därmed inte längre gällande. Du har då inte heller rätt till någon annan lön än den du har på din ordinarie tjänst.
Vanligen kan man inte säga upp ett vikariat i förtid,, utan det löper tiden ut, och du är också skyldig att fullfölja det. Om du inte gör det kan arbetsgivaren ev kräva dig på ersättning för den tid du inte jobbat. I vissa avtal finns det dock klausuler som gör det möjligt att säga upp även ett vikariat i förtid.
Hälsningar Camilla Ländin

Jag vill inte ha en tillsvidareanställning!

Hej,
Jag har idag en visstidsanställning där jag har betalt per timme. Alltså s.k. timanställning.
Nu har jag ett förmodligen ovanligt dilemma. Jag VILL vara timanställd. För mig är det en idealisk anställningsform. Men nu säger min arbetsgivare att jag måste ta en fast anställning på grund av LAS och att det inte går att komma runt. Jag har sagt att jag är villig att säga upp mig så att de sedan kan anställa mig på timmar igen. Men de säger att inte heller detta går. Är det så? Hur lång ”karens” har man i så fall, innan man kan bli timanställd igen?
Tycker det verkar vansinnigt, när jag nu på inga villkor vill bli fast anställd, att jag inte själv ska få kunna välja

Hej,
Det finns ingenting i lagen som hindrar att du har en tillsvidareanställning (”fast anställning”) där du arbetar på timmar och har betalt per arbetad timme. En tillsvidareanställning måste inte vara på heltid och med månadslön.
Man kan tex i skriva ett anställningsavtal att du är anställd från datum XX tillsvidare med en beräknad arbetstid om x timmar/månad (kanske ett genomsnitt av det senaste halvåret eller liknande) och där lönen är Y kr/timme. Den enda skillnaden i den här anställningsformen är att du har en lagstadgad uppsägningstid på en månad, men det har du egentligen haft redan innan också.

När du har en tidsbegränsad anställning så räknas din totala anställningstid under fem år ihop. Om den totalt blir mer än 24 kalendermånader (anställningsdagar, inte arbetade timmar) så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det betyder att du skulle ha fem års ”karens” innan de kan anställa dig igen på timmar.

Jag hoppas ni kan komma överens om en bra lösning. Som jag ser det så är det inte till nackdel för varken dig eller arbetsgivaren att välja att göra som jag föreslår ovan. Ingen av er blir mer ”låst” än idag.

Hälsningar Camilla Ländin

 

 


Uppsägning av vikariat

Hej!

Mitt ärende gäller ”Uppsägning av vikariat!”
I anställningsavtalet står:

13.1 Uppsägningstiden gäller enligt vad som stadgas i lag (1982:80) om anställningsskydd.
1.1 Anställningen är en tidsbegränsad anställning, som vikarie för XXX, så länge XXX är föräldraledig.
2.2 Anställningen avslutas utan föregående uppsägning per 2017-07-31 eller när XXX kommer tillbaka, vilket som inträffar tidigast 2017-07-31.

Tacksam för svar så fort det möjligt!

SVAR:
Jag uppfattar det som att du undrar om det är möjligt att säga upp ett vikariat i förtid. Ett vikariat är en form av en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör vid det datum som är avtalat som slutdatum, i ditt fall den 31/7-17. Det är som utgångspunkt inte möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock avtala om att den tidsbegränsade anställningen ska vara uppsägningsbar. Ett sådant avtal verkar det inte finnas mellan dig och din arbetsgivare. Den enda möjligheten för din arbetsgivare att avbryta vikariatet i förtid är om du grovt missköter dig.

Hälsningar Camilla Ländin

50% sjuk under semestern

Hej!

Jag är heltidsanställd och har varit sjukskriven 50% under min semester. Har jag då rätt att få tillbaka en del (hälften) av semesterdagarna. Det har dragits hela semesterdagar från min semesterkvot. Jag har fått 50% lön från arbetsgivaren och ersättning för 50% från Försäkringskassan.
Jag vet att om man är heltidssjukskriven under semestern, så har man rätt att få tillbaka semesterdagarna, då bör man väl ha rätt att få tillbaka hälften av semesterdagarna vid 50% sjukskrivning under semestern?

SVAR:
Du har helt rätt, du har rätt att ”få tillbaka” hälften av dina semesterdagar om du har varit sjukskriven under din semester. Det vanliga är att man drar hela semesterdagar från din kvot, men alla de dagar du varit ledig (semester+sjukskrivning) ska ju inte räknas som semester precis som du skriver. Man brukar inte räkna halva semesterdagar och halva sjukdagar, utan göra såhär istället.

Hälsningar Camilla Ländin

Provjobba gratis?

Hej!
Min tjej har prov jobbat i tre dagar på ett café och kände att det inte passade henne.
Har hon rätt till att få betalt eller inte?
Tack för svar!

SVAR
Man ska aldrig gå med på att arbeta utan lön, så ja, hon har självklart rätt till lön för de tre provdagarna också. Tyvärr finns det företag som utnyttjar människor och hävdar att man måste jobba gratis ett antal dagar, men det är inte tillåtet.
Har hon något mail eller liknande som visar vad de kommit överens om innan hon började? Tyvärr är det vanligt att ord står mot ord i såna här lägen, och det är svårt att bevisa vad som är sagt från början, och därmed att kräva ut lönen. Om det finns kollektivavtal kan man kontakta facket för att försöka få deras hjälp.

Hälsningar Camilla Ländin