Alla inlägg av Camilla Ländin

Förhandla vikarier enligt MBL?

Hej
Är arbetsgivaren skyldig att MBL:a när vikarie skall tillsättas för sjukdom?

SVAR:
Det låter spontant inte som något som arbetsgivaren måste förhandla enligt MBL om det inte medför en förändring av verksamheten. Men kanske finns en reglering i ett kollektivavtal som ställer krav på det? Bäst att du dubbelkollar med facket.

Hälsningar Camilla Ländin

Min chef vill ändra min anställningsform

Hej!
Jag är fast anställd i och är gravid i vecka 14. Fick höra att min chef vill ändra min anställning från fast till timanställd och om jag förstår rätt så kan han säga upp mig när som helst då. Jobbet är fysiskt ansträngande. Är det lagligt att göra så?

SVAR:
Timanställning är inte en anställningsform utan en modell för att betala lön. Det din chef antagligen vill göra är att ge dig en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidare- som du har idag.
Som tillsvidareanställd har du minst 1 månads uppsägnignstid enligt lagen. Om du har en tidsbegränsad anställning kan den i teorin inte sägas upp alls, utan löper tiden ut, tex 171115-180131. Men även i en tidsbegränsad anställning lägger man ibland in uppsägningstid.
Skillnaden är att vid en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange saklig grund, oftast arbetsbrist, för att kunna säga upp dig. En tidsbegränsad anställning kan hen låta bli att förlänga när den löper ut.
Din chef kan inte ändra din anställningsform utan att du och/eller facket accepterar det.  Det låter som att det bästa för dig är att behålla din nuvarande anställningsform.
Hälsningar Camilla Ländin

Måste jag MBL-förhandla med facket?

Hej,
Jag behöver säga upp min tillsvidareanställda pga arbetsbrist – ekonomiska skäl. Kan arbetsgivare som inte är ansluten måste de förhandla med facket om arbetstagaren är medlem.

SVAR:
Ja, om du har en anställd som är med i facket så måste du kalla dem till förhandling angående arbetsbristen, det gäller även utan kollektivavtal. Det är MBL § 13 som styr detta.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Har alla rätt till OB-ersättning?

Hej
Jag jobbar varannan helg varje månad. Alltså 2 helger per månad och har min OB tillägg och vanlig timbetalt. Men eftersom det var storhelg alla helgons, innebär det extra betalt på alla platser man jobbar på eller hur fungerar det?

SVAR:
Din rätt till OB-ersättning , övertidsersättning eller liknande tillägg när du arbetar tex röda dagar eller helger regleras helt och hållet i kollektivavtal. Det ser därför väldigt olika ut på olika arbetsplatser och de olika avtal som finns, ca 670 st på svensk arbetsmarknad, är också olika sinsemellan. Det finns ingen lag som reglerar hur det ska vara, och man har därmed inte automatiskt rätt till OB-ersättning.
Ditt fackliga ombud eller din arbetsgivare ska kunna informera dig om vad som gäller på just din arbetsplats.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till förkortad arbetstid vid kronisk sjukdom

Hej! Jag är i dagsläget heltidsanställd  och undrar ifall jag har rätt att gå ner i tid till ca 75% procent då jag är epileptiker och anfallen framkallas av stress?

SVAR:
Om du har en kronisk sjukdom som epilepsi så måste en läkare sjukskriva dig på 25% om du vill eller behöver gå ner i tid. Du har inte automatiskt rätt att göra det utan ett läkarintyg. Du kan såklart också göra en överenskommelse med arbetsgivaren om hur du ska göra för att må bättre.

Hälsningar Camilla Ländin

Ändrat schema fyra gånger på en månad

Under en månad har mitt schema ändrats 4 gången första gången innan det ens hade börjat gälla och sista gången på fredag för att börja gälla på måndagen får man göra så här utan att ens fråga om det går? Man måste väl kunna planera sin fritid?

SVAR:
Enligt Arbetstidslagen § 12 så har du rätt att få ditt schema minst 14 dagar innan det ska börja gälla. Det är inte acceptabelt att ändra det från fredag till måndag om det inte hänt något exceptionellt i verksamheten som påverkar arbetsgivarens möjlighet att ha framförhållning.
Hälsningar Camilla Ländin

Får en egenföretagare ta pauser?

Jag är egenföretagare och arbetar med städ- och trädgårdssysslor i en ekonomisk förening.
Vi undrar lite över hur vi kan göra med pauser? Vårt arbete är fysiskt ansträngande och för att orka brukar vi ta en ca 15 min. kaffepaus på fm.
Vi fakturerar ju våra kunder och då är vår fråga – har vi rätt att ta denna paus och ändå fakturera kunden för full timme/tid?
Tack för ert svar.
SVAR
Som egenföretagare utan anställda omfattas du inte av arbetsrätten och dess regleringar. Men det låter ju rimligt att även ni tar pauser under arbetsdagen precis som alla andra. Om ni bör fakturera kunden även för den tiden är egentligen mest en moralisk fråga. Så länge ni inte tar orimligt långa pauser eller inte göra jobbet klart så kan jag tycka att det är OK. Men det kanske är en god idé att ta upp frågan med kunden?

Hälsningar Camilla Ländin

Dra tillbaka beviljad semester?

Hej,
Jag har en planerad semester dag sedan ca: 2 månader tillbaka. Jag har fått den godkänd, men nu så har personen på mitt jobb som har ansvarat för ledigheten, slutat.
Kan dom dra in min semester dag??
Med hänvisning om att han har slutat och dom tänker dra in all semester och ledighet som han har godkänt?

SVAR:
Om du har fått din semester godkänd enligt rutinen på företaget så kan inte arbetsgivaren hur som helst dra in den för dig. Det krävs särskilda skäl, dvs sådant som inte kunnat förutses. Till exempel om det skulle inträffa något som hela företaget står och faller med. Arbetsgivaren kan inte skylla på dålig planering, och är skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstår som till exempel kostnader för att boka om en redan betald resa.
Att den person som beviljat semester har slutat på företaget är inte ett tillräckligt starkt skäl.

Hälsningar Camilla Ländin

Om uppsägning av personliga skäl och skriftlig varning

 Är styrelsemedlem i en ideell organisation, där vi i styrelsen fungerar som arbetsgivare till en person som är tillsvidareanställd. Vi har inget kollektivavtal och den anställde är ej med i facket.
Styrelsen har sedan en bra tid tillbaka inte tyckt att samarbetet fungerat väl och vi önskar att säga upp den anställde. Men funderar om det ens är möjligt? Våra grunder är:
-Den anställde är hemma utan att meddela sina arbetsgivare att hon inte är på kontoret som är arbetsplatsen.
-Hon vägrar använda sin bil i tjänsten trots att det står inskrivet i avtalet att egen bil krävs vid behov.
-Hon noterar själv sin plus och minustid. När löner görs så har det flera gånger kommit fram att hon ”glömmer” sin minustid.
-Hon har företagskort där hon får köpa saker till verksamheten för en utsatt summa. Vid granskning visar det sig att hon köpt mycket dyrare saker utan att tillfråga styrelsen.

SVAR
Det ni ska börja med är att ge er anställda en skriflitg varning där ni tydliggör vad som gäller (tex användning av bil, tidrapportering, vilka mandat hon har att köpa saker). Skriv också tydligt ut att ni förväntar er en klar förbättring i de här frågorna inom tex 2 månader, och om ni inte kan se det så kan det vara skäl för uppsägning pga personliga skäl. Varningen ska helst lämnas över vid ett personligt möte.

Om den anställda är med i facket så ska de meddelas om den skriftliga varningen.
Om ni sedan inte ser någon förbättring så kan ni säga upp pga personliga skäl, med uppsägningstid etc enligt anställningsavtalet.
En skriftlig varning får inte enbart vara baserad på händelser som ligger längre bort än två månader i tiden. Men du får göra en sammanställning om det handlar om flera händelser, och då kan vissa av dem vara äldre än två månader.

Hälsningar Camilla Ländin

Anställd som inte dyker upp

Jag har en personal som under helgen valde att gå från sitt arbetspass samt inte dök upp på sitt andra pass dagen där på. Har inte hört något från personen i fråga samt att telefonen varit avstängd.

Vad har jag för rättigheter här? Klassas detta som arbetsvägran? Hur går man till väga?

SVAR
Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Hälsningar Camilla Ländin