Alla inlägg av Camilla Ländin

Anställd som inte dyker upp

Jag har en personal som under helgen valde att gå från sitt arbetspass samt inte dök upp på sitt andra pass dagen där på. Har inte hört något från personen i fråga samt att telefonen varit avstängd.

Vad har jag för rättigheter här? Klassas detta som arbetsvägran? Hur går man till väga?

SVAR
Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetschema med kort varsel, kan jag tacka nej?

Jag arbetar som köksmästare på en restaurang. Jag lämnade mitt arbete i söndagskväll och får då veta hur mitt schema ser ut för nästa vecka 41. Är detta okej?
Sen nu under kvällen har dom ändrat mina arbetstider för onsdag samma vecka. Får man göra så? Omständigheterna på arbetsplatsen är krångliga, drastisk kort på personal samt inga strukturer kring schema läggning.
Har jag som anställd rätten till att säga ifrån att jag inte kan jobba det ”nya passet” som är ändrat?

SVAR
Enligt lagen har man som anställd rätt att få sitt schema senast 14 dagar i förväg. Det är endast i undantagsfall som arbetsgivaren får göra ändringar som ligger närmare än så i tiden, tex om det är många medarbetare sjuka eller något oförutsett inträffar.

I princip kan du meddela att du inte kan jobba ett pass som du får reda på om det är mycket kort varsel. Detta kan dock variera lite grann beroende på branchpraxis, och också om det står något om detta i ditt anställningsavtal eller lokalt kollektivavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Villkor i vården

Hej
Jag jobbar inom hemtjänsten där man ofta jobbar kvällar och dag efter, vid dessa tillfällen får man bara 8 timmar vila från att man kommer hem, varför är det såhär inom vården ?
Skall vi inte ha samma rättigheter som andra inom ”vanliga jobb?
Dessutom jobbar man från måndag till måndag med endast 1 dag ledigt när man har helg.

SVAR
Inom vården och omsorgen finns det i de flesta fall kollektivavtal som facket har förhandlat fram tillsammans med arbetsgivaren. I de avtalen kan man i vissa delar göra avsteg från lagen, tex vad gäller arbetstider och dygnsvila. Men det vanliga är att kollektivavtalet är mer förmånligt som helhet för den anställde, än vad det skulle varit utan ett avtal.

Kontakta ditt fackförbund eller det förbund som har kollektivavtalet på din arbetsplats och ställ dina frågor till dem.

Hälsningar Camilla Ländin

Fått sparken under provanställningen

Jag har precis fått sparken 4 mån in på min provanställning och fick gå direkt i samma stund. Företaget innehar inte något kollektivavtal. Jag undrar ifall de är skyldiga att betala mig under uppsägningstiden då jag inte har någon annan inkomst?
Tack på förhand!

SVAR
Under provanställningen behöver man inte ange sågot skäl för uppsägningen, och det kan vara så att man får gå på dagen. Praxis är dock att arbetsgivaren ska ge dig två veckors uppsägningstid med lön.

Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägningstid vid vikariat?

Hej!
Jag har jobbat i en butik i två veckor, jag har ett vikariat som varar längst till 31/12-2017 enligt mitt avtal. Jag är timanställd. Hur lång uppsägningstid har jag då?
Med vänlig hälsning, Carolina

SVAR
Om du har ett vikariat eller en tidsbegränsad anställning så kan du i teorin inte säga upp dig innan den löper ut, utan du är skyldig att arbeta hela perioden. Men i de flesta avtal som rör tidsbegränsade anställningar har man även en uppsägningstid, och den ska då följa lagen eller ett kollektivavtal. Utan att veta exakt hur ditt avtal ser ut så skulle jag gissa att du har 1 månads uppsägningstid.

Hälsningar Camilla Ländin

Klagomål på mycket vab

Jag är ensam inkomsttagare i familjen, vi har tillsammans 6 barn var av ett är 19 som bor hemma och har eget jobb.
Jag får höra ibland av min arbetsgivare tycker att den äldsta ska hjälpa till istället för mig när de gäller vab i allmänhet. Vi har 2 barn med diagnosen ADHD som är på besök hos läkaren då och då.
Jag får ta Vab ofta och får klagomål och jag har sökt kvällsskift och natt för att de klagar på min frånvaro och till svar får jag: Kan du inte visa högre närvaro så är de ingen ide att du söker. Så lite moment 22 känns det som.
Måste arbetsgivaren ha en förklaring varför jag tar Vab?
Kan de göra/svara så?

SVAR
Nej, arbetsgivaren kan inte kräva tex läkarintyg för ett barn som du tar vab för. Men däremot är det kanske klokt att arbetsgivaren känner till din familjesituation, eftersom den påverkar dig och även din närvaro på jobbet.
Arbetsgivaren behöver inte ange skäl för att inte ge dig en annan tjänst som du söker, utan välja den person hen vill. Men det låter ju som en bra lösning för dig att jobba kvällsskift istället.

Du behöver ta ett samtal med din chef för att ge en bättre förståelse för ditt behov att finnas till hands för familjen.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Chefen vill inte godkänna vab

Förra veckan vabbade jag en halvdag. Jag meddelade mina kollegor vilket vi alltid gör vid sjukdom eller vab. Min chef blev sur för att jag inte meddelade henne på morgonen utan jag gjorde det när jag kom till jobbet. Jag jobbar inte ihop med chefen och hen sitter inte ens i samma hus. Viktigaste för mig är att mina kolleger vet så att de kan styra upp dagen. Så nu tänker inte hon godkänna min vab. Får hen verkligen göra så? Tacksam för svar.

SVAR:
När du är frånvarande från arbetet pga vab eller egen sjukdom så är du skyldig att meddela detta omgående enligt rutinen på arbetsplatsen. Vissa har en skriven policy för hur detta ska gå till, t ex ”senast kl 07.00 via telefon till XX”. Om rutinen är att meddela chefen så har du brustit i detta. Du kan då få en notering om olovlig frånvaro i tidrapporteringssystemet, med ett ev löneavdrag som konsekvens.
Prata med din chef och kom överens om hur ni ska göra framöver.
Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägningstid under provanställning

Jag har en sexmånaders provanställning som lärare. Redan efter en vecka känner jag att det inte är något för mig. Hur lång uppsägningstid har jag? En månad har jag hört men också att jag kan gå samma dag.

SVAR:
Det vanliga under en provanställning är att du som anställd kan gå på dagen, och att arbetsgivaren har 14 dagars uppsägningstid. Om ni inte kommit överens om annat så kan du därmed sluta samma dag, men det är ju kanske inte så schysst mot arbetsgivaren.

Hälsningar Camilla Ländin

När börjar min uppsägningstid löpa?

Hur funkar det med lön under uppsägningstid? Jag har en månads uppsägningstid men har fått instruktioner att jag inte behöver vara på kontoret och inte behöver jobba hela denna månad om jag inte vill. Min fråga är om jag kommer att få betalt för hela månaden även om jag väljer att inte jobba hela månaden.

En till fråga är när börjar denna uppsägningsmånad att gälla? Jag har fått besked att jag måste avgå men jag har inte fått några uppsägningspapper att skriva under. Vems ansvar är det att ta tag i att skriva papper, mitt eller min arbetsgivares ansvar?

Min uppfattning är att jag nu kan köpa mig tid att hitta ett nytt jobb om de inte kommer med papper som jag kan skriva på. När jag väl har skrivit på så får jag betalt i en månad men kan samtidigt vara ute och söka jobb? Stämmer det?

SVAR:
Det låter som att ni har kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Du har trots det rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden, även om du inte arbetar.
Uppsägningen börjar gälla när du tar del av den. En uppsägning ska göras skriftligen, men man kan acceptera att det skriftliga beskedet dröjer någon dag. Jag tolkar det som att det är arbetsgivaren som säger upp dig? Då är det också de som ska se till att det finns en skriftlig handling, och att båda parter har skrivit under den, då först träder den i kraft.

Om det skulle komma till en tvist i frågan så skulle man sannolikt komma fram till att det är det datum som du skriver under uppsägningen som är den dag då uppsägningstiden börjar löpa. Under uppsägningstiden har du rätt att söka jobb, och i viss utsträckning vara ledig för att göra detta.
Hälsningar Camilla Ländin

Kan två personer ha samma vikariat?

Hej
Jag ska skriva på ett anställningsbevis om ett gravvik ,men min kollega ska skriva på samma gravvik för samma person så nu undrar jag om det är rätt att 2 personer går på samma vik?

SVAR:
Nej, om båda vikarierna ska arbeta motsvarande full tid av vikariatet så är det inte rätt. Dvs att vikariatet är på t ex 100 % under 12 månader så är det inte korrekt att anställa två personer som arbetar 100% vardera på en och samma tjänst.
Det låter som något som facket borde titta närmare på, kontakta dem om du är medlem eller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Hälsningar Camilla Ländin