Author Archives: Camilla Ländin

Får arbetsgivaren bestämma över min semester?

Min arbetsgivare stänger kontoret tre veckor under sommaren, detta gick de ut med i januari. De säger: ”Vi lämnade besked redan i januari ang sommarsemester samt att du enligt lag är förbunden att ta ut 20 dagar semester per år, vilket du därför behöver uppfylla.  Som redan sagts är det arbetsgivaren som bestämmer förläggning av semester om vi inte kommer överens.”
Jag har bett om att de ska försöka att förse mig med arbete dessa veckor men de har inget intresse av detta.
Så min fråga lyder, är jag tvungen att spendera majoriteten av min semester under en period då jag inte har något intresse av att vara ledig för att de ska kunna stänga kontoret?

SVAR:
Det stämmer att det är arbetgivaren som styr över förläggningen av din semester. Du lämnar in önskemål, men om de inte kan tillgodoses utan vad lagen kallar ”påtaglig störning” av verksamheten så är det arbetsgivaren som har sista ordet. Detta står i Semesterlagen § 11.
I det här fallet har du fått informationen i god tid och de har möjlighet att stänga kontoret så länge detta planeras och kommuniceras, vilket man kan anse att de har gjort. De uppfyller dessutom kravet på att se till att du får minst 4 veckors sammanhängande semester under somamrmånaderna.

Hälsningar Camilla Ländin

Kan jag tvinga medarbetare att ta ut semester?

Hej!

Jag har medarbetare som inte vill ta ut sina 20 dagars semester ? Har de rätt att neka?

SVAR
Som arbetsgivare är du skyldig att se till att dina medarbetare tar ut 20 dagars semester varje år, annars kan du få ett vitesföreläggande. Du har rätt som arbetsgivare att lägga ut semesterveckor mot din medarbetares vilja, men det är såklart bäst att göra det i samråd med dina medarbetare. Detta förutsatt att det är inarbetad och betald semester. Man kan inte tvingas till obetald ledighet.
Man har rätt att spara 5 semesterdagar/år.

Hälsningar Camilla Ländin

Hur räknas dagarna när man blir sjuk igen?

Förra veckan var jag sjuk tisdag, onsdag och torsdag. Gick till jobbet på fredagen. På måndagen blev jag sjuk igen: vad gäller då? Börjar en ny sjukdagarsperiod där det inte behövs läkarintyg eller räknas dagarna ihop med den förra sjukdomens period?Hej,
Om du blir sjuk på nytt inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidig­are.

SVAR:
Återinsjuknar du på en ledig dag fortsätter dock inte sjuklöneperioden löpa förrän första dagen du skulle arbetat igen. Om du till exempel normalt jobbar vardagar, är sjukskriven på måndagen, arbetar tisdag-fredag och blir sjuk igen på lördagen, kommer måndagen bli en ny karensdag. Detta eftersom det då gått mer än fem dagar från den förra sjukskrivningen.
Vad gäller läkarintyg så blir det då från dag 8 totalt som gäller i ditt fall, dvs fredagen den andra veckan.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Provjobb utan lön eller avtal

Jag har precis påbörjat en provanställning på ett café och blev meddelad att denna till en början skulle vara 2 dagar innan ett anställningsavtal skulle skrivas under. Därefter har arbetsgivaren förlängt denna tid med ytterligare 3 dagar samt inte visat upp ett anställningsavtal.
Redan från början har min arbetsgivare informerat om att dessa dagar är obetalda, något som jag efter lite efterforskning nu antar inte är tillåtet enligt LAS.
Jag vet tyvärr inte om det finns något kollektivavtal, men tror detta då lönen arbetsgivaren föreslog vid anställning  är exakt samma som den för en 18:åring under Gröna Riksavtalet. (jag är 19 för referens)
Mina frågor är då:
A) Räcker det att arbetsgivaren informerar att provanställnings tiden är obetald för att skapa ett bindande avtal?
B) Vad säger LAS om provanställningar utan lön? (länka gärna)
C) Borde jag försöka att kontakta facket först ang detta om ett kollektivavtal finns?

SVAR:
Det är aldrig tillåtet att låta någon arbeta utan lön, även om det kallas för ”provjobb” eller liknande, men det är tyvärr ganska vanligt att arbetsgivare ändå tillämpar det. Problemet är att om du gått med på det vid anställningstillfället så är det svårare att kräva att du ska få lön för de dagarna. LAS har egentligen ingen skrivning om detta, utan det är en underförstådd princip, att lön ska utgå för arbete. Du har alltid rätt till ett anställningsavtal senast 1 månad efter påbörjad anställning, detta står i LAS § 6c.

Det låter som du säger som om det skulle finnas ett kollektivavtal, och i så fall bryter företaget mot detta. Kontakta facket, eller fråga någon av dina kollegor som kanske vet. Arbetsgivaren är också skyldig att tillhandahålla det aktuella avtalet.

Lycka till!
Hälsningar Camilla Ländin

Tjänstledig för studier, måste jag jobba under lovet?

Hej!
Jag är beviljad 100% studieledig med studielön för att kunna vidareutbilda mig. Muntligt fick chefen mig att acceptera att arbeta ” mina helger de första 2-3 månaderna.
Nu skriver chefen till mig att hon ska kontakta HR eftersom hon verkar tycka att jag ska arbeta under jul/ nyår då jag är ”studieledig”. Högskolan tar inte jullov tvärtom slutar terminen i januari med tentor.
Vad säger lagen?

SVAR:
Din rätt att vara ledig/skyldighet att arbeta under loven är beroende på hur du fått beviljat din studieledighet. Om du ansökt oh fått beviljat tjänstledigt för studier för hela utbildningsperioden (tex 2 år) så kan din chef inte kräva, och du kan inte heller begära att du ska jobba under tex jullov och sommarlov.
Om du däremot söker och får beviljat tjänstledigt för studier termin för termin så ska du normalt sett arbeta som vanligt under lov och sommar. Så det beror på vad ni kommit överens om från början.

Kolla gärna var ett ev kollektivavtal på arbetsplatsen säger ang detta också.
Hälsningar Camilla Ländin

Starta konkurrerande verksamhet

Får jag registrera en firma (ab) som ska bedrivande konkurrerande verksamhet efter att min anställning är avslutad?
Under tiden min anställning pågår kommer ingen kundbearbetning eller marknadsföring ske. Utan firman behöver endast finnas för att inte tappa fart efter anställningen upphör.

SVAR:
Om du ska bedriva en sidoverksamhet, oavsett område, så måste din nuvarande arbetsgivare godkänna detta innan du registrerar firma. Det kan också vara så att det i ditt anställningsavtal finns en konkurrensklausul och då är du skyldig att följa den. Om du inte gör det riskerar du att arbetsgivaren kräver dig på skadestånd.

Hälsningar Camilla Ländin

Borde jag haft företräde till återanställning?

Jag jobbade på biblioteket som bokbussförare i 23 månader precis en månad innan man får rätt till fast jobb inom kommunen.  Efter en månad annonserade de ut samma tjänst men med lite annorlunda krav. Jag sökte tjänsten men de har anställt en annan person. Har jag haft nån företräderätt, har jag rätt att överklaga beslutet och var nånstans?

Hej,
Det är mycket fult att göra så som din arbetsgivare har gjort, men tyvärr inte helt ovanligt. Vänd dig till facket för att få hjälp. Tyvärr gäller bara din rätt till företräde till återanställning på tjänsten om du uppfyller de nya kraven för tjänsten, så det kan bli svårt att få rätt.

Hälsningar Camilla Ländin

Chefen stryker mig från mitt pass

Om man är timanställd och fått sitt schema för månaden. Har min chef rätt att bara ta bort mina pass från dag till dag?
Har för mig att man måste göra detta minst 2 veckor innan.

SVAR:
Alldeles rätt, du har rätt till ditt schema minst 14 dagar i förväg. Om det skulle vara så att du är schemalagd men verksamheten stänger av någon anledning, tänk en glasskiosk på sommaren och det ösregnar, så har du rätt att få lön för dina bokade pass ändå.

Hälsningar Camilla Ländin

Kan chefen omplacera mig hur som helst?

Jag ska bli omplacerad utan någon specifik anledning. Det enda jag fått veta är att det måste ske en ”förändring i arbetsgruppen”. Jag går på ett vik sedan ca 2 år och jobbar inom handels. Vad innebär detta för mig? Det känns som arbetsgivaren vill få bort mig. Detta kom som en chock då jag inte misskött mitt arbete.

SVAR:
Arbetsgivaren får inte omplacera dig hur som helst, utan de nya arbetsuppgifterna måste ligga inom ramen för din tjänst. Du kan inte heller förflyttas till en annan avdelning eller enhet utan att detta förhandlas med facket. Om du blir omplacerad på det sätt du beskriver så kan det vara att likställa med en uppsägning utan saklig grund, och det är inte tillåtet.
Kontakta facket om be dem om hjälp.

Hälsningar Camilla Ländin