Ledighet med lön vid nära anhörigs bortgång

Hej Min fråga gäller tjänstledigheten med lön vid min systers bortgång, hur många dagar får ta ut? Jag arbetar 50% och är 65 år gammal. Svar: Hej! ”Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl” ska beaktas i ditt fall. Enligt denna lag har du rätt till ledighet från arbetet, dock har arbetsgivaren ingen skyldighet […]

Hur länge kan man vara tjänstledig utan lön?

Jag vill inte att något av våra två barn ska behöva gå på förskola. Till hösten börjar 5-åringen i 6-års verksamheten Förskoleklass och vi har lyckats pussla ihop så hon har sluppit förskolan. Men till hösten måste 3-åringen börja i förskola eftersom föräldradagarna är slut då. Egentligen skulle vi klara oss på den enas lön […]

Ledig utan lön när maskin går sönder?

Jobbar åt ett statligt verk, har kontrakt på min anställning, ej fast utan sk. timanställning. Har jobbat 8 månader heltid enligt ett löpande schema. Så går ”en maskin” sönder som vi jobbar med och den ska repareras i flera veckor, så min syssla finns inte längre. Då får jag gå hemma utan lön trots att […]

Rätt till lön på lediga röda dagar som timanställd?

Jag jobbar som timanställd (allmän visstidsanställning?) och undrar lite kring regler gällande lön för röda dagar. Antaget att jag jobbar alla dagar runt de röda dagarna vid jul t.ex. men inte jobbar på de röda dagarna då man per automatik är ledig, har jag då någon rätt till lön dom dagarna som andra anställda med […]

Semesterlönegrundande föräldraledighet?

De första 120 dagarna av föräldraledighet är semesterlönegrundande. Jag har under barnets första år varit föräldraledig mer än 120 dagar. (år1) Vid intjänandeåret av semester (år2) var jag föräldraledig 25 hela dagar och 8 halvdagar. Vilken semester är jag berättigad till under nuvarande semesterår (år3)? Hur räknas halvdagar, är dessa semesterlönegrundande? Tacksam för svar! Svar: […]